Politika Soziale

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Kosova akoma edhe dhjet vjet pas lufte, nuk ka politika sociale te shtetit. Kjo parasegjitha është pasoje e politikave te gabuara udhëheqëse apo menagjeriale duke filluar qe ne kreun e Ministrisë se pune dhe mirëqenies sociale e deri te institucionet qe merren drejtpërsëdrejti me ofrimin e ndihmave shoqërore apo mbrojtjes sociale.

Ministria e politizuar, nuk merret me probleme sociale dhe me hartimin e politikave strategjike sociale, por merret me organizime politike te partisë te cilës i përket, Aleanca për ardhmerin e Kosovës "AAK" e cila Ministri është bere çerdhe politike, bastion politik i AAK qe pos brenda komandohet edhe nga jashtë, militantet politik te saj qe me ndërrimin e qeverise kanë mbetur jashtë institucioneve, por me ndikim te fort tek ata qe janë brenda MPMS.

Me ministrin e punës dhe mirëqenies sociale udhëheqin edhe me tej anamoravasit, si Gjilani, Vitia, Kamenica, Presheve, Bujanovci (shih te punësuarit dhe ndikimet, komandot nga jashtë).

Ministri i nacionalitetit ser, i pa interesuar dhe i pa ditur, zëvendësministri Dedaj i pa informuar dhe plotësisht i pa afte për te udhëhequr me profesionalizëm, sepse ai mendon se është ne parti politike e jo ne një Ministri. Për te hartuar politika sociale kërkohet personel profesional dhe te afte, e jo aktivista dhe militant politik.

Kjo gjendje mbahet mend dhe historia nuk do te na e fal, sidomos kur sot Kosova ka një potencial kaq te madh kadrovik te afte profesionalisht dhe te gatshëm për pune. Prandaj është koha te i kthehemi punës me shume e me pak politikes boshe.

2016/2017 kjo gjendje mbahet edhe sot. Qeveria e Kosovës asnjëherë nuk ka zgjedhur ministër te mirefillt. Ju lutem ka qen i pari Ministër, Ahmet Isufi, nga Gjilani apo Kamenica. Ne një takim me te i kam thëne se kjo është ministria ne një aspekt apo tjetrin me e rendesishmjs sepse shume gjenerata te popullatës sillen rreth saj. Nuk e ka kuptuar, ai ka menduar gjithnjë se është ne politike te fëlliqur dhe asnjëherë nuk ka punuar atë qe duhet. Ne kuptimin negativ po, për interesa personale.

Pas tij ka qen një Ibrahim Selmani, katastrove,nuk e ka ditur fare se çka është. Ka pasur edhe te tjerë, por tani Abrashi, nuk është Ministër, por është zedhenes i Qeverise, nuk po din se cila pune e tije është, jo qe nuk kemi pasur Ministra asnjëherë ne Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, por nuk kanë pasur edhe ata këshilltar. Ju lutem, nj] personi ish i burgosur apo një ish pjesëtar i luftës nuk munden me qen këshilltar apo profesionista, ka qen kjo praktika e kësaj Ministrie.