Jump to content

Shoqëria e informacionit

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Një shoqëri informacioni është një shoqëri ose nënkulturë ku përdorimi, krijimi, shpërndarja, manipulimi dhe integrimi i informacionit është një aktivitet i rëndësishëm. Drejtuesit kryesorë të tij janë teknologjitë e informacionit dhe komunikimit, të cilat kanë rezultuar në rritjen e shpejtë të një sërë formash informacioni. Përkrahësit e kësaj teorie pohojnë se këto teknologji po ndikojnë në format më të rëndësishme të organizimit shoqëror, duke përfshirë arsimin, ekonominë, shëndetin, qeverinë, luftën dhe nivelet e demokracisë. Njerëzit që janë në gjendje të marrin pjesë në këtë formë të shoqërisë quhen ndonjëherë ose përdorues kompjuteri ose edhe qytetarë digjitalë, të përcaktuar nga K. Mosberger si "ata që përdorin internetin rregullisht dhe në mënyrë efektive". Ky është një nga dhjetëra termat e internetit që janë identifikuar për të sugjeruar se njerëzit po hyjnë në një fazë të re dhe të ndryshme të shoqërisë.

Disa nga treguesit e këtij ndryshimi të qëndrueshëm mund të jenë teknologjikë, ekonomikë, profesionalë, hapësinorë, kulturorë ose një kombinim i të gjitha këtyre. Shoqëria e informacionit shihet si pasardhëse e shoqërisë industriale. Koncepte të lidhura ngushtë janë shoqëria postindustriale (postfordizmi), shoqëria postmoderne, shoqëria kompjuterike dhe shoqëria e dijes, shoqëria telematike, shoqëria e spektaklit (postmodernizmi), Revolucioni i Informacionit dhe Epoka e Informacionit, shoqëria e rrjetit (Manuel Kastels) ose edhe moderniteti i lëngshëm.