Wikipedia:Projekti Fjalori/Mjekësi/E

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Gjendeni në faqe të projektit fjalori në hapsirën Wikipedia, saktësisht tek përmbajtja për vitrinat e projektit.
Fresko pamjen ose kthehu te Vitrina Projekti Fjalori/Mjekësi apo Vitrina Projekti Fjalori/E ose kapërce në shkronjat e kësaj lëmije
A · B · C · Ç · D · Dh · E · Ë · F · G · Gj · H · I · J · K · L · Ll · M · N · Nj · O · P · Q · R · RR · S · Sh ·  T · TH · U · V · X · Xh · Y · Z · Zh / W
E-ja në lëmi tjera

Gjuhë dhe Letërsi
Arkeologjia
Arsimi
Baleti
Biznes
Ekonomia
Film
Fizika
Informatika
Interneti
Inxhenieria
Judikatura
Kimia
Komunikacioni
Kopshtaria
Kuzhina
Matematika
Mitologjia
Mjekësia
Muzika
Piktura
Gjeografia
Politika
Biologjia

|Edema - Grumbullimi i lëngut në ind.[1]
|EDTA - tretësira e kripës së natriumit e acidit etilendiamintetra acetik.[1]
|Enët e gjakut
|Eksperimenti (nga lat. experimentum, provë) është vëzhgim i dukurive natyrore te të cilat qëllimisht janë krijuar dhe ndërruar disa kushte.[1]
| Emergjenca
| Gjendja emergjente mjekësore - nënkupton gjendjen me simptome akute, çrregullime psikike, dhe/ose simptome të abuzimit me substanca abusive, tek të cilat mungesa e kujdesit të menjëhershëm mund të rezultojë me rrezikim serioz të jetës.[2]
| Departamenti i emergjencës mjekësore - është pjesë e Shërbimit të emergjencës mjekësore, i cili merret gjithanshëm me trajtimin e pacientit emergjent, diagnostifikimin dhe stabilizimin e plotë të tij në kuadër të spitaleve regjionale.[2]
| Departamenti universitar i emergjencës mjekësore - paraqet institucionin referent në shërbimin emergjent mjekësor, i cili përveç trajtimit të pacientëve emergjent, ndihmon edhe në përpilimin e protokolleve, zhvillimin e trajnimeve, specializimin e Mjekësisë Emergjente, ekzaminimin dhe certifikimin e punëtorëve shëndetësorë nga kjo lëmi, ndihmon emergjencën mjekësore në nivelin primar dhe sekondar, në resurse humane dhe edukim të vazhdueshëm. Departamenti Universitar i Emergjencës Mjekësore është institucion referent i emergjencës mjekësore në Kosovë, me seli në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, dhe paraqet sintezën e një kompleksi: a) Administrativ; b) Akademik dhe c) Klinik.[2]
|Sistemi i komunikimit në Shërbimin emergjent mjekësor–SKEM - është shërbimi i ndërlidhjes vertikale dhe horizontale të shërbimeve të emergjencës, që përdor telefonin publik, kodin e posaçëm të radiovalëve tokë-tokë dhe tokëajër, si dhe telemjekësinë dhe teknologjinë tjetër bashkëkohore në këtë aspekt, në shërbim të pacientit, të pajisjeve mjekësore dhe personelit mjekësor emergjent.[2]
|Sistemi i shërbimit emergjent mjekësor - paraqet sistemin i cili siguron menaxhimin e personelit, mundësive dhe pajisjeve, për një shpërndarje efektive dhe të koordinuar në një hapësirë të caktuar gjeografike, të një shërbimi mjekësor në kushtet e emergjencës, që ndodh qoftë si rezultat i gjendjes së pacientit apo si rezultat i fatkeqësive natyrore apo situatave të ngjashme, shërbim ky që administrohet nga një institucion publik ose privat jo profitabil i cili ka autoritet dhe mjete materiale për të siguruar administrim efektiv të këtij sistemi.[2]
|Zyra për Shërbimin emergjent mjekësor në Ministrinë e shëndetësisë - është organi kompetent i cili koordinon dhe zbaton politikat shëndetësore të Ministrisë në Shërbimin emergjent mjekësor.[2]
| Shërbimi emergjent mjekësor paraspitalor
| Shërbimi emergjent mjekësor spitalor
| Shërbimin Emergjent Mjekësor
| Shërbimin Emergjent Traumatik
| Shërbimin Emergjent Mjekësor Intenziv
| Shërbimin Emergjent Toksikologjik me Observimin Toksikologjik
| Shërbimin Emergjent Mjekësor me Observimin Internistik-kardiologjik
| Shërbimin Emergjent Pediatrik
| Shërbimin Emergjent Gjinekologjik
| Shërbimi Emergjent Psikiatrik
|Entitetet emergjente
| Emergjencat internistike
| Emergjencat infektive
| Emergjencat kirurgjike
| Emergjencat pediatrike
| Emergjencat gjinekologjike
| Emergjencat toksikologjike
| Emergjencat neurologjike
| Emergjencat psikiatrike
| Emergjenca geriatrike
| Dhimbjet akute.