Wikipedia:Projekti Fjalori/Mjekësi

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Shko te: navigacion, kërko
Disambig.svg
Ju gjendeni në vitrinën e projektit Fjalori, një projektfaqe ndihmëse kjo në Wikipedia. Për fjalorin teknik shiko faqen e titulluar Fjalorthi, kurse për fjalorin e gjuhës shqipe shiko projektin Wiktionary
Projektfjalori.GIF
Rifresko memorien e serverit Për Mjekësi shiko më shumë në projektin "Wiktionary"
Ky projekt ndihmës për redaktorët në Wikipedia shërben për mbledhjen e fjalëve dhe shprehjeve frazeollogjike nga fusha të ndryshme, të cilat përdoren në fjalorin e përditshëm. Grupi i punës që merret me projektin e gjuhësisë, pasi i pastron ato nga fjalët vulgare bën bartjen e tyre për te fjalori i gjuhës shqipe.
.
Si funksionon? Shtypni shkronjën pranë numrave rendorë të seksioneve (titujve) dhe shkruajeni fjalën në fushën që do të hapet.
Pasi të keni shtypur Kryej ndryshimet është bërë futja në regjistër. Paraqitja e ndryshimit bëhet automatikisht në disa fleta që përdoren për sortime sipas lëndëve dhe sipas shkronjave.
Lexo : A B C Ç D Dh E Ë F G Gj H I J K L Ll M N Nj O P Q R RR S Sh T TH U V X Xh Y Z Zh / W Lart


Hape seksionin për germën :
A B C Ç D Dh
E E F G Gj H
I J K L Ll M
N Nj O P Q R
Rr S Sh T Th U
V X Xh Y Z Zh
Terminologji profesionale
W
PF sipas:
fushave alfabetit

Gjuhë dhe Letërsi
Arkeologjia
Arsimi
Baleti
Biznes
Ekonomia
Film
Fizika
Informatika
Interneti
Inxhenieria
Judikatura
Kimia
Komunikacioni
Kopshtaria
Kuzhina
Matematika
Mitologjia
Mjekësia
Muzika
Piktura
Gjeografia
Biologjia

A
B
C
Ç
D
Dh
E
E
F
G
Gj
H
I
J
K
L
Ll
M

N
Nj
O
P
Q
R
Rr
S
Sh
T
Th
U
V
X
Xh
Y
Z
Zh

Fjalori/Mjekësi/Lista&action=edit Lista nga kjo fushë:

Wikipedia:Projekti Fjalori/Mjekësi/Lista

Lista të tjera:

Papëve
Radio Televizioneve
Skulpturave
Aparateve elektrike
Aktorëve
Biografive
Drejtimeve muzikore
Elementeve të ndërtimtarisë
Festave fetare
Festave ndërkombëtare
Filmave
Filmave shqip
Insekteve
Kafshëve
Kafshëve të egra
Këngëtarëve dhe grupeve shqiptare
Librave
Sporteve
Video lojrave
Automjeteve
Motove kombëtare
Lista e produkteve ushqimore
Lista e programeve për PC
Përvjetoreve historike
Shfaqjeve teatrale
Shteteve
Teknologjive
Universiteteve
Bimëve
Botuesve shqiptarë
Emrave shqiptarë (f)
Emrave shqiptarë (m)
Festave
Filmave
Bibliotekave
Fushat
Personalitetve shqiptare
Shkrimtarëve shqiptar
Wikipedias

Kategoria "Mjekësi" e artikujve në Wikipedia si dhe projektin :Wikipedia:Projekti Bimë

A[redakto]

|Ambulanca
| Ambulanca ajrore - nënkupton aeroplanin, helikopterin e përdorur për transportin e pacientëve të sëmurë apo të lënduar të cilëve u nevojitet kujdesi mjekësor.[1]
| Auto ambulanca - nënkupton automjetin motorik të konstruktuar dhe të pajisur në mënyrë speciale, apo një ambulancë ajrore që parashihet të përdoret për transport emergjent të pacientëve.[1]
|Apoteka
|Arteria
| Arteria (nga greqishtja αρτηρία) është një enë gjaku nëpërmjet së cilës gjaku largohet prej zemrës.
|Asfiksia (Asphyxia) është gjendje e zvogëlimit të furnizimit të indeve me oksigjen dhe grumbullimit të shtuar të CO2.[2]

B[redakto]

|Bari
|Barnatoja
|Bark
|Barku
|Bradycardia - Nagdalsimi i punës së zemrës për shkak të veprimit frenues në zemër dhe në qendrën respiratore të hiperkapnisë së lartë. [2]
|Bubrrektë
|Betimi i Hipokratit

C[redakto]

Ç[redakto]

D[redakto]

 • Dentisti
 • Departamenti
  1. Departamenti universitar i emergjencës mjekësore - shih:Emergjenca - #2
 • Dispnea Ndjesi e pamundesise per t'u mbushur me ajer,e nje urie per oksigjen ,shkaku i se ciles mund te lidhet me probleme ne aparatin e frymemarrjes ose me ate kardiovaskular.
 • Dizinfektimi
 • Diarre

E[redakto]

|Edema - Grumbullimi i lëngut në ind.[2]
|EDTA - tretësira e kripës së natriumit e acidit etilendiamintetra acetik.[2]
|Enët e gjakut
|Eksperimenti (nga lat. experimentum, provë) është vëzhgim i dukurive natyrore te të cilat qëllimisht janë krijuar dhe ndërruar disa kushte.[2]
| Emergjenca
| Gjendja emergjente mjekësore - nënkupton gjendjen me simptome akute, çrregullime psikike, dhe/ose simptome të abuzimit me substanca abusive, tek të cilat mungesa e kujdesit të menjëhershëm mund të rezultojë me rrezikim serioz të jetës.[1]
| Departamenti i emergjencës mjekësore - është pjesë e Shërbimit të emergjencës mjekësore, i cili merret gjithanshëm me trajtimin e pacientit emergjent, diagnostifikimin dhe stabilizimin e plotë të tij në kuadër të spitaleve regjionale.[1]
| Departamenti universitar i emergjencës mjekësore - paraqet institucionin referent në shërbimin emergjent mjekësor, i cili përveç trajtimit të pacientëve emergjent, ndihmon edhe në përpilimin e protokolleve, zhvillimin e trajnimeve, specializimin e Mjekësisë Emergjente, ekzaminimin dhe certifikimin e punëtorëve shëndetësorë nga kjo lëmi, ndihmon emergjencën mjekësore në nivelin primar dhe sekondar, në resurse humane dhe edukim të vazhdueshëm. Departamenti Universitar i Emergjencës Mjekësore është institucion referent i emergjencës mjekësore në Kosovë, me seli në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, dhe paraqet sintezën e një kompleksi: a) Administrativ; b) Akademik dhe c) Klinik.[1]
|Sistemi i komunikimit në Shërbimin emergjent mjekësor–SKEM - është shërbimi i ndërlidhjes vertikale dhe horizontale të shërbimeve të emergjencës, që përdor telefonin publik, kodin e posaçëm të radiovalëve tokë-tokë dhe tokëajër, si dhe telemjekësinë dhe teknologjinë tjetër bashkëkohore në këtë aspekt, në shërbim të pacientit, të pajisjeve mjekësore dhe personelit mjekësor emergjent.[1]
|Sistemi i shërbimit emergjent mjekësor - paraqet sistemin i cili siguron menaxhimin e personelit, mundësive dhe pajisjeve, për një shpërndarje efektive dhe të koordinuar në një hapësirë të caktuar gjeografike, të një shërbimi mjekësor në kushtet e emergjencës, që ndodh qoftë si rezultat i gjendjes së pacientit apo si rezultat i fatkeqësive natyrore apo situatave të ngjashme, shërbim ky që administrohet nga një institucion publik ose privat jo profitabil i cili ka autoritet dhe mjete materiale për të siguruar administrim efektiv të këtij sistemi.[1]
|Zyra për Shërbimin emergjent mjekësor në Ministrinë e shëndetësisë - është organi kompetent i cili koordinon dhe zbaton politikat shëndetësore të Ministrisë në Shërbimin emergjent mjekësor.[1]
| Shërbimi emergjent mjekësor paraspitalor
| Shërbimi emergjent mjekësor spitalor
| Shërbimin Emergjent Mjekësor
| Shërbimin Emergjent Traumatik
| Shërbimin Emergjent Mjekësor Intenziv
| Shërbimin Emergjent Toksikologjik me Observimin Toksikologjik
| Shërbimin Emergjent Mjekësor me Observimin Internistik-kardiologjik
| Shërbimin Emergjent Pediatrik
| Shërbimin Emergjent Gjinekologjik
| Shërbimi Emergjent Psikiatrik
|Entitetet emergjente
| Emergjencat internistike
| Emergjencat infektive
| Emergjencat kirurgjike
| Emergjencat pediatrike
| Emergjencat gjinekologjike
| Emergjencat toksikologjike
| Emergjencat neurologjike
| Emergjencat psikiatrike
| Emergjenca geriatrike
| Dhimbjet akute.

Ë[redakto]

F[redakto]

|Farmacia
|Fiziologjia patologjike është shkencë e cila studion proceset e çrregulluara në organizëm, shkaqet e tyre dhe mekanizmat e përfshirë në to si dhe ligjshmërinë e fillimit, ecurisë dhe përfundimit të sëmundjes, mënyrën e përshtatjes dhe përgjigjes së organizmit të sëmurë.[2]
|[Ftofja]]
|Flokët
|Fyti


H[redakto]

|Hipertermia është gjendje në të cilën është ngritur temperatura e trupit mbi normale (për njeriun mbi 37°C, për gjerin mbi 38°C).[2]
|Hypotensio arterialis - Rënia e shtypjes së gjakut për shkak të veprimit frenues në zemër dhe në qendrën respiratore të hiperkapnisë së lartë. [2]

I[redakto]

 • Infektimi
 • Infarkti
 • Infermieri
  • Infermier i emergjencës - është personi i cili përveç shkollimit të mesëm mjekësor ka të kryer edhe kurse trajnimi dhe ka certifikimin për emergjencë.[1]
  • Infermier kardiak - nënkupton personin i cili është trajnuar dhe certifikuar në kurset e emergjencës mjekësore dhe ka të kompletuar trajnimin shtesë në MAKJ, të aprovuar nga Departamenti i emergjencës mjekësore.[1]
 • Internisti

J[redakto]

K[redakto]

Ll[redakto]

M[redakto]

|Medikamenti
|Migrena
|Meningjiti
|Mëlçia
|Mjeku
|Mjek i emergjencës - është mjeku i cili përveç shkollimit adekuat dhe licencës për punë ka të kryer edhe një stazh të emergjencës të paraparë nga programi i Departamentit të emergjencave mjekësore.[1]
|Mjek specialist i emergjencës - nënkupton specialistin i cili ka kryer specializimin nga Mjekësia emergjente, i testuar nga komisioni të cilin e ka autorizuar Bordi Qendror për specializime.[1]
|Modeli matematikor i ndonjë sistemi paraqet bashkësinë e relacioneve matematikore në mesin e madhësive që përshkruajnë sjelljen ose cilësitë e sistemit. Me sistem kuptojmë bashkësinë e komponenteve të ndërlidhura që sajojnë tërësinë matematikore e atyre relacioneve, me ndihmën e ekuacioneve, mundëson analizën sasiore të sistemit.[2]

N[redakto]

Nj[redakto]

O[redakto]

|[[Ortopedi levzja e dores diagnoa lunatum malazie.]

Q[redakto]

R[redakto]

Rr[redakto]

S[redakto]

Sh[redakto]

| Shërbimi i ambulancës ajrore - nënkupton dhënien e kujdesit dhe transportin emergjent në, apo nga vendi i ngjarjes për në spital.[1]
| Shtëpia e shëndetit
| Shoku - paraqet një gjendje klinike fiziopatologjike,te shkaktuar nga furnizimi i pamjaftueshem i indeve/organeve me gjak,qe con ne nje reduktim kritik te metabolizmit te indit/organit te perfshire.Manifestohet me çrregullime të rënda në organizëm.[2]
| Shoqëria Stomatologjike Shqiptare

T[redakto]

 • Tifoja
 • Trombocitet
 • Truri
 • Trashëgimia
  1. Trashëgimia paraqet proces të dorzimit të vetive (informacionit gjenetik) në zhvillimin individual nga prindit në pasardhës, respektivisht prej një gjenerate në një gjenerat tjetër.

Th[redakto]

U[redakto]

Uji i pijshem

Y[redakto]

X[redakto]

Xh[redakto]

Z[redakto]

 • Zemra
 • Zyra
  1. Zyra për Shërbimin emergjent mjekësor në Ministrinë e shëndetësisë - shih Emergjenca #6

Zh[redakto]

W[redakto]

Dëftime[redakto]