Jump to content

Wikipedia:Projekti Fjalori/Biologjia

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Ju gjendeni në vitrinën e projektit Fjalori, një projektfaqe ndihmëse kjo në Wikipedia. Për fjalorin teknik shiko faqen e titulluar Fjalorthi, kurse për fjalorin e gjuhës shqipe shiko projektin Wiktionary
Rifresko memorien e serverit Për Biologjia shiko më shumë në projektin "Wiktionary"
Ky projekt ndihmës për redaktorët në Wikipedia shërben për mbledhjen e fjalëve dhe shprehjeve frazeollogjike nga fusha të ndryshme, të cilat përdoren në fjalorin e përditshëm. Grupi i punës që merret me projektin e gjuhësisë, pasi i pastron ato nga fjalët vulgare bën bartjen e tyre për te fjalori i gjuhës shqipe..
Si funksionon? Shtypni shkronjën pranë numrave rendorë të seksioneve (titujve) dhe shkruajeni fjalën në fushën që do të hapet.
Pasi të keni shtypur Kryej ndryshimet është bërë futja në regjistër. Paraqitja e ndryshimit bëhet automatikisht në disa fleta që përdoren për sortime sipas lëndëve dhe sipas shkronjave.
Lexo : A B C Ç D Dh E Ë F G Gj H I J K L Ll M N Nj O P Q R RR S Sh T TH U V X Xh Y Z Zh / W Lart

Hape seksionin për germën :
A B C Ç D Dh
E E F G Gj H
I J K L Ll M
N Nj O P Q R
Rr S Sh T Th U
V X Xh Y Z Zh
Terminologji profesionale
W
PF sipas:
fushave alfabetit

Gjuhë dhe Letërsi
Arkeologjia
Arsimi
Baleti
Biznes
Ekonomia
Film
Fizika
Informatika
Interneti
Inxhenieria
Judikatura
Kimia
Komunikacioni
Kopshtaria
Kuzhina
Matematika
Mitologjia
Mjekësia
Muzika
Piktura
Gjeografia
Biologjia

A
B
C
Ç
D
Dh
E
E
F
G
Gj
H
I
J
K
L
Ll
M

N
Nj
O
P
Q
R
Rr
S
Sh
T
Th
U
V
X
Xh
Y
Z
Zh

Fjalori/Biologjia/Lista&action=edit Lista nga kjo fushë:

Wikipedia:Projekti Fjalori/Biologjia/Lista

Lista të tjera:

Papëve
Radio Televizioneve
Skulpturave
Aparateve elektrike
Aktorëve
Biografive
Drejtimeve muzikore
Elementeve të ndërtimtarisë
Festave fetare
Festave ndërkombëtare
Filmave
Filmave shqip
Insekteve
Kafshëve
Kafshëve të egra
Këngëtarëve dhe grupeve shqiptare
Librave
Sporteve
Video lojrave
Automjeteve
Motove kombëtare
Lista e produkteve ushqimore
Lista e programeve për PC
Përvjetoreve historike
Shfaqjeve teatrale
Shteteve
Teknologjive
Universiteteve
Bimëve
Botuesve shqiptarë
Emrave shqiptarë (f)
Emrave shqiptarë (m)
Festave
Filmave
Bibliotekave
Fushat
Personalitetve shqiptare
Shkrimtarëve shqiptar
Wikipedias

Kategoria "Biologji" e artikujve në Wikipedia


 • Bari
  1. bar kamfuri (lat. Artemisia abrotanum ) i njohur esdhe si bar kamfuri është bimë në familjen e Pelinit ( lat. Asteraceae ).
  2. Bari mijfletësh (lat. Achillea) - Grup i mëse 85 lulave, të familjes Asteraceae. Rritet në Evropë dhe disa pjesë të Azisë. një numër shumë i vogël mund të gjindet edhe në Ameriken Veriore.
 • Bredhi i bardhë - Abies
  1. ( lat. Abies alba mil L.) ose bredh, brec, breth (Mokër, Korçë), mbrek (Shpat), brethëk (Krujë), çam (Tiranë).
 • Kamfuri
  1. (lat. Artemisia abrotanum ) është bimë në familjen së Pelinit ( lat. Asteraceae ).
  1. Mijfletësh, bari (lat. Achillea) - Grup i mëse 85 lulave, të familjes Asteraceae. Rritet në Evropë dhe disa pjesë të Azisë. një numër shumë i vogël mund të gjindet edhe në Ameriken Veriore.
Proteoglycans
 1. ^ a b c Scheuler Duden, Biologie, - Leksikon për shkollat e biologjisë nga klasa e 5. deri në atë të 10. ISBN 3-411-05424-7