Jump to content

Wikipedia:Projekti Fjalori/E

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Gjendeni në njëren nga vitrinat paraqitëse të përmbjatjeve të faqeve Wikipedia:Projekti Fjalori. fresko përmbajtjen
Wikipedia
Projekti Fjalori

Wiktionary
Shiko për: E , në Fjalorin e gjuhës shqipe

Ky projekt është pjesë ndihmese për redaktorët e Wikipedia, Enciklopedia e Lirë dhe shërben që të mblidhen shprehjet nga lëmi të ndryshme të folura në ditët e përditshme dhe pas pastrimit të barbarizmave barten tekë Fjalori i gjuhës shqipe.
Vini Re! Ndër shprehjet dhe fjalët të shkruara më poshtë, ka dhe barbarizma dhe fjali që tregojnë për ndonjë veprim të caktuar dhe vetëm si të tilla e kanë kuptimin e plotë. Për këtë keni parasyshë që një shprehje përdoret në disa lëmi dhe shënimi i plotë i saj pas fjalës së parë - shërben për lidhje me kuptimin enciklopedik - është i mirëseardhur. P.sh. Akademia , Akademia e Shkencave, Akademia e Shkencave e Shqipërsë etj ...
Si funksionon?
Shtypeni shkronjën pranë numrave rendorë të seksioeve (titujve) dhe shkruajeni fjalën në fushën që do të hapet. Shtypeni Kryej ndryshimet me këtë edhe është bërë futja në regjistër. Paraqitja e ndryshimit bëhet vetëvetiu, në disa fleta që përdoren për sortime sipas lëndëve dhe sipas shkronjave.

Nëse dëshironi të shikoni ndryshimet e bëra në regjistrin e lëndës përkatëse kthehuni prapa. Kthimi nga ku keni bërë ndryshimin është i lehtë sepse në çdo fletë, lartë në anën e majtë (përfundi titullit të fletës) gjendet lidhja Wikipedia:Projekti Fjalori| pas së ciles pason lidhja për lëndën pjesë e së cilës është "shkronja"


Nëse dëshironi të shikoni ndryshimet e bëra në regjistrin e shkronjës përkatëse ju nevojitet të gjeni shkronjën përkatëse në faqen Wikipedia:Projekti Fjalori aty gjendet regjistri i plotë.

Lexo :Hape seksionin për germën :
A B C Ç D Dh
E E F G Gj H
I J K L Ll M
N Nj O P Q R
Rr S Sh T Th U
V X Xh Y Z Zh
Terminologji proesionale
W
Vitrinat e "Projekti Fjalori" sipas:
lëmive ABC-së[1]

Gjuhë dhe Letërsi
Arkeologjia
Arsimi
Baleti
Biznes
Ekonomia
Film
Fizika
Informatika
Interneti
Inxhenieria
Judikatura
Kimia
Komunikacioni
Kopshtaria
Kuzhina
Matematika
Mitologjia
Mjekësia
Muzika
Piktura
Gjeografia

A
B
C
Ç
D
Dh
E
E
F
G
Gj
H
I
J
K
L
Ll
M

N
Nj
O
P
Q
R
Rr
S
Sh
T
Th
U
V
X
Xh
Y
Z
Zh

Lista nga kjo lëmi:

Wikipedia:Projekti Fjalori/E/Lista

Lista tjera:

Papëve
Radio Televizioneve
Skulpturave
Aparateve elektrike
Aktorëve
Biografive
Drejtimeve muzikore
Elementeve të ndërtimtaris
Festave fetare
Festave ndërkombëtare
Filmave
Filmave shqip
Insekteve
Kafëshve
Këngëtarëve dhe grupeve shqiptare
Librave
Sporteve
Video lojrave
Automjeteve
Motove kombëtare
Lista e produkteve ushqimore
Lista e programeve për PC
Përvjetoreve historike
Shfaqjeve teatrale
Shteteve
Teknologjive
Universiteteve
Bimëve
Botuesve shqiptarë
Emrave shqiptarë (f)
Emrave shqiptarë (m)
Festave
Filmave
Bibliotekave
Lëmive
Personalitetve shqiptare
Shkrimtarëve shqiptar
Wikipedias

Folklorë

E

ebu në shprehjet: jo ebu, jo, jo; jo kurrsesi; po ebu, po, po; po gjithësesi;[2]
edet! për t´u përqendruar: që thua ti; [2]
efendim (or.) zotëria im. [2]
ejvalla(h)! (evalla!) 'pasth. (or.) të falem nderit! lamtumirë! [2]
ekmek ~u (~i) em. shm. ~e (or.) bukë. [2]
elem (nga helem, neise) (or.) të jetë si të jetë ... qe si qe ... [2]
elhyqmirilah! 'pasth.' (or.) zotit i qofshim falë! [2]
en, ene lidh. edhe, dhe. [2]
enishtë ~a (enishte ~tja) em. shm. ~e, dhëndri. [2]
erja - të errëtit, mbrëmja [2]
erzeli, e (ersli, e) mb. (or.) i ndershëm, e ndershme. [2]
eshtën - asht, koc. [2]
etsh (dhe: eçt) - etshëm. [2]
evliha ~ja (evlia ~ja) em. shm. ~ (or.) njeri i shenjtë. [2]
ezan ~i (ezon ~i) em. shm. ~e (or.) ftesë për lutje që mujezini ua drejton besimtarëve nga minareja pesë herë në ditë, për t´i ftuar që t´i falin "pesë vaktet" (kohët); m´e thirrë ezanin. [2]
ezber ndj. (or.) përmendësh, e din ezber msimin, e di fare mirë mësimin, përmendësh. [2]
ezhdërha ~ja ef. shm. ~ (sërb. aźdaja) përbindësh, kulshedër. [2]
Arkeologji

E

Arësim

E

 • edukologjia
  1. ...
  2. Emri bashkekohor i shkences mbi edukimin e cila perfshin si pedagogjin ashtu edhe andragogjin
 • Efekti
  1. ...
  2. efektshmëria / effectiveness : është niveli i dëshiruar i rezultateve të arritura.[3]
 • eficienca
  1. ...
  2. eficienca / efficiency: është aftësia për të arritur nivelin e dëshiruar të rezultateve me një kosto të ulët, me shpenzimin e një sasie kohe dhe energjie të pakët përkundrejt punës së kryer.[3]
 • Ekipi
  1. ...
  2. ekipi për vlerësim i shkollës (ang.:school team for evaluation) ekipi i formuar dhe i aftësuar me qëllim që të bëjë vlerësimin e zbatimit të planit të zhvillimit të shkollës dhe të projekteve shkollore.[3]
  3. ekipi zhvillimor i shkollës (ang.:school development team) - ekipi prej 5-11 anëtarësh të grupeve të ndryshme të interesit, i cili organizon dhe udhëheq përpilimin e planit të zhvillimit të shkollës, zgjedhet nga këshilli i shkollës.[3]
 • Etosi
  1. ...
  2. etosi i shkollës (ang.:school ethos) - morali i shkollës, etika e shkollës.[3]


Balet

E

Fizikë

E


Ekonomi

E

Informatikë

E

 • e Mule
  1. Program shërbyes, shërbim
 • EBNF
  1. Shqip: EBNF / EBNF është shkurtesë për >a href= / ?menu=definicionet&def=Extended Backus-Naur form" class=def_link>Extended Backus-Naur form. EBNF është metasintakse e rrjedhur nga BNF për të paraqitur një gramatikë të caktuar. Kjo formë dallon nga BNF me futjen e disa simboleve speciale. P....[5]
 • Eigen
  1. ...
  2. eigenvalue - Shqip: vlerë vetjake : Në algjebrën lineare, numri quhet vlerë vetjake (Ang: eigenvalue) e matricës nëse ekziston një vektor jo-zero ashtu që matrica e shumëzuar me atë vektor rezulton në po atë vektor shumëzuar me skalarin vlerë vetjake....[5]
  3. eigenvector / Shqip: vektor vetjak / Në algjebrën lineare, vektorët vetjak (Ang: eigenvector) të operatorit linear janë vektorët jo-zero të cilët kur operohen me ndonjë operator, rezultojnë në shumëfishin skalar të vetvetes. Skalari i asocuar me vektorin vetjak quhet vlerë vetjake (Ang:...[5]
 • EPS
  1. Shqip: EPS : Shkurtesa për Encapsulated PostScript. Ky është format për skeda grafike i përdorur nga gjuha PostScript. EPS përkrahë grafika bitmap dhe vektoriale. EPS është zhvilluar nga Adobe.[5]
 • ESA
  1. Shqip: ESA / ESA : është shkurtesë për European Space Agency. Kjo është organizatë Europjane për hulumtimet Hapësinore dhe zhvillimi i teknologjisë së fluturakeve Hapësinore. Antarët e ESA janë Austria, Belgjika, Danimarka,...[5]
 • ESO
  1. Shqip: ESO / ESO është shkurtesë për European Southern Observatory. ESO është organizatë ndërqeveritare Europjane për hulumtime astronomike. Përbëhët nga 11 shtete anëtare. ESO kontrollon observatore në Çile dhe ka qendrën nëë Garching,...[5]
 • Ethernet
  1. ...
  2. Shqip: Ethernet / Teknologji e rrjetave LAN e zhvilluar nga kompania Xerox në vitin 1976 dhe është i përdorur në më se 95% të LAN rrjetave. Ethernet qëndron si bazë për standardin IEEE 802.3 i cili i specifikon nivelet (fizik dhe ato të ulëta softuerike)....[5]
 • EXIF
  1. Shqip: EXIF / EXIF - (EXchangeable Image Format) janë shtesa që u bëhen skedareve të fotografive për të mbajtur informata të ndryshme. EXIF shtesat janë zhvilluar në vitin 1995 nga JEIDA për fotografitë të formatit JPEG,...[5]
Internet

E

Drejtësi

E

Kimi

E

 • Elektroni - njesi perberse e mateies
 • Elementi - kuptimi në kimi i elementit
 • Elektrolizë - Zbërthimi i lëndëve apo trupave përmes rrymës elektrike
Komunikacion

E

Kopshtari

E

Kuzhinë

E

Matematikë

E

 • Elipsoidi -
 • Elementi
  1. Elementi neutral - Ekuivalenca e gjykimeve , quhet gjykimi (lexo : p ekuivalent q), i cili është i saktë kur të dy gjykimet , janë të sakta ose janë jo të sakta.[6]
  2. Elementi invers - shiko element neutral
  3. Elementet e bashkësive - Objektet që e përbëjnë bashkësinë quhen elemente. Elementet e bashkësive emërtohen me germa të vogla të alfabetit p.sh.: a, b, c, . . . , x, y, . . . , . [7]
 • Ekstremiteti - skaji, kufiri.
 • Ekuivalenca (<=>)
  1. - gjykim i përbërë. Shiko Logjika Matematikore
  2. Ekuivalenca e gjykimeve , quhet gjykimi (lexo : p ekuivalent q), i cili është i saktë kur të dy gjykimet , janë të sakta ose janë jo të sakta.[6]
  3. Relacion binar quhet relacion i ekuivalencës, nëse është refleksiv, simetrik dhe transitiv.[6]
Mitologji

E

 • Evropa
  1. Evropa, bija e Feniksit ose e mbrett fenikas Agenor dhe motra e Kadmit. Një ditë, kur ajo shëtiste në breg të detit me shqet e saj, i erdhi Zeusi i shndërruar në dem me brirë të artë. Evropa e pa, e admiroi, e përkëdheli, madje guxoi të hipte mbi shpinën e tij. Atëherë kafsha u hodh në valët e detit, që e çuan në bregun e Kretës, pranë Gortinit, ku dolen rrape gjithëmonë të gjelbërta, për të përjetësuar bashkimin e dy të dashurëve. Evropa lindi re fëmijë Minosin, Radamantin dhe Sarpedonin. Për ta përjetësuar atë vajzë, që shkoi nga Feikia e saj e largët, për t'u afruar me guxim me një botë të panjohur, të vjetërit i dhanë emrin e saj njëres nga të të katër pjestë e botës. Vëllezërit e saj, që ishin nisur pë ta kërkuar atë, themelonin koloni. [8]


Mjekësi

E

|Edema - Grumbullimi i lëngut në ind.[9]
|EDTA - tretësira e kripës së natriumit e acidit etilendiamintetra acetik.[9]
|Enët e gjakut
|Eksperimenti (nga lat. experimentum, provë) është vëzhgim i dukurive natyrore te të cilat qëllimisht janë krijuar dhe ndërruar disa kushte.[9]
| Emergjenca
| Gjendja emergjente mjekësore - nënkupton gjendjen me simptome akute, çrregullime psikike, dhe/ose simptome të abuzimit me substanca abusive, tek të cilat mungesa e kujdesit të menjëhershëm mund të rezultojë me rrezikim serioz të jetës.[10]
| Departamenti i emergjencës mjekësore - është pjesë e Shërbimit të emergjencës mjekësore, i cili merret gjithanshëm me trajtimin e pacientit emergjent, diagnostifikimin dhe stabilizimin e plotë të tij në kuadër të spitaleve regjionale.[10]
| Departamenti universitar i emergjencës mjekësore - paraqet institucionin referent në shërbimin emergjent mjekësor, i cili përveç trajtimit të pacientëve emergjent, ndihmon edhe në përpilimin e protokolleve, zhvillimin e trajnimeve, specializimin e Mjekësisë Emergjente, ekzaminimin dhe certifikimin e punëtorëve shëndetësorë nga kjo lëmi, ndihmon emergjencën mjekësore në nivelin primar dhe sekondar, në resurse humane dhe edukim të vazhdueshëm. Departamenti Universitar i Emergjencës Mjekësore është institucion referent i emergjencës mjekësore në Kosovë, me seli në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, dhe paraqet sintezën e një kompleksi: a) Administrativ; b) Akademik dhe c) Klinik.[10]
|Sistemi i komunikimit në Shërbimin emergjent mjekësor–SKEM - është shërbimi i ndërlidhjes vertikale dhe horizontale të shërbimeve të emergjencës, që përdor telefonin publik, kodin e posaçëm të radiovalëve tokë-tokë dhe tokëajër, si dhe telemjekësinë dhe teknologjinë tjetër bashkëkohore në këtë aspekt, në shërbim të pacientit, të pajisjeve mjekësore dhe personelit mjekësor emergjent.[10]
|Sistemi i shërbimit emergjent mjekësor - paraqet sistemin i cili siguron menaxhimin e personelit, mundësive dhe pajisjeve, për një shpërndarje efektive dhe të koordinuar në një hapësirë të caktuar gjeografike, të një shërbimi mjekësor në kushtet e emergjencës, që ndodh qoftë si rezultat i gjendjes së pacientit apo si rezultat i fatkeqësive natyrore apo situatave të ngjashme, shërbim ky që administrohet nga një institucion publik ose privat jo profitabil i cili ka autoritet dhe mjete materiale për të siguruar administrim efektiv të këtij sistemi.[10]
|Zyra për Shërbimin emergjent mjekësor në Ministrinë e shëndetësisë - është organi kompetent i cili koordinon dhe zbaton politikat shëndetësore të Ministrisë në Shërbimin emergjent mjekësor.[10]
| Shërbimi emergjent mjekësor paraspitalor
| Shërbimi emergjent mjekësor spitalor
| Shërbimin Emergjent Mjekësor
| Shërbimin Emergjent Traumatik
| Shërbimin Emergjent Mjekësor Intenziv
| Shërbimin Emergjent Toksikologjik me Observimin Toksikologjik
| Shërbimin Emergjent Mjekësor me Observimin Internistik-kardiologjik
| Shërbimin Emergjent Pediatrik
| Shërbimin Emergjent Gjinekologjik
| Shërbimi Emergjent Psikiatrik
|Entitetet emergjente
| Emergjencat internistike
| Emergjencat infektive
| Emergjencat kirurgjike
| Emergjencat pediatrike
| Emergjencat gjinekologjike
| Emergjencat toksikologjike
| Emergjencat neurologjike
| Emergjencat psikiatrike
| Emergjenca geriatrike
| Dhimbjet akute.
Muzikë

E

Pikturë

E

Gjeografi

E

 1. Emigrimi, (antonim i fjalës imigrimi), është proces i shpërnguljes së p0pullsisë nga ndonjë hapësirë të shkaktuar nga faktorë të caktuar.[12]
 1. Endemik, Endem, që gjendet vetem në at vend.[12]
 1. Endogjen, që ka të bëjë me a që u perket fuqive të mbrendshme.[12]
 • Endoreizëm
 • Endoreizmi/ëm, proces i humbjes së ujit në rërë ose nga avullimi në liqenet e cekëta shkretinore.[12]
 • Ekosostem
 1. Ekosistem- sitem i gjallesave në një hapësirëtë përbashkët.[12]
 1. Ekumena (në gjuhën e vjetër greke οἰκουμένη – „e banuar“, „toka e banuar“) është term I cili e ka burimin në antikë atëherë ka treguar botën e njohur, gjegjësisht Tokën . [12]
 1. El-Ninjo (gju. Spa.- djalosh) është fenomen oqeaniko-atmosferik i cili krijohet me rastin e fluktuimit të drejtimit të erës dhe temperaturës së ujit në pjesën tropike të oqeanit të Qetë.[12]
 1. Efuzion,~i. Procesi i derdhjes së lavës së qullët gjatë aktivitetit vullkanik.[12]
 1. Epiqend/ër, ~ra. vend në sipërfaqen e Tokës, që gjendet mbi varen e tërmetit ( hipoqendren). Në epiqendër tërmeti ka fuqinë më të madhe dhe, duke u larguar prej saj, fuqia e dhelëkundjes zvoglohet gjithnjë.[12]
 1. Epirogjenez/ë, ~a. Lëvizje ose luhatje të kores së Tokës, që zhbvillohen shumë ngadalë, por që janë të përhershme ( shekullore) dhe manifestohen me ngritjen e bjë pjese të kores së Tokës, e cila në pjes tjetër shkakton uljen dhe anasjelltas.[12]
 1. Erastoteni, (greqisht: Ερατοσθένης; 276 p.e.s. - 194 p.e.s.) shte gjeograf, astronom dhe matematicient grek.[12]
 1. Era është një dukuri natyrore që përbehet nga lëvizja e rregullt, pothuajse e rrafshët, e masës ajrore të shkaktuar nga trysnia mes dy pikash të atmosferës.[12]
 1. Erozioni (lat. erodere – shpërlarje), është proces i shpërlarjes dhe i grryerjes nën veprimin e ujërrjedhave, nën veprimin e akullnajave quiet abllacilon ose ekzarcion, nën veprimin e erës – deflacion, nën veprimin e valëve të detit dhe oqeanit – abrasion.[12]
 1. Estuari.-Estuarët janë gryke të përmbysura të lumenjëve në formë hinke, që ka dalje të drejtpërdrejtë në oqeanin botror apo në det të hapur. Uji i ëmbël i lumit rrjedh nëpër sipërfaqe kah deti, kurse nën të , me kah të kundërt “ pykëzohet” uji i detit. Estuare tipike janë Gryka e La Platës, e Labës etj.[12]
 1. Evaporimetri është instrument që shërben për matjen e avullimit, qoftë prej sipërfaqës së lirëtë ujit, qoftë prej sipërfaqës së tokës ose vegjetacionit.[12]
Islam

E

Islam

 • Eid (عيد):
 • Eid ul-Adha (عيد الأضحى) :
 • Eid ul-Fitr (عيد الفطر) :

Dëftime

 1. ^ "Skeleti" - i kësaj pjese të projektit nuk është i potë dhe gjendet në varrës të plotë me pjesën "PF sipas lëmive"
 2. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q PËRALLA II IAP. "RILINDJA" Prishtin 1982.
 3. ^ a b c d e Shkolla dhe komuniteti - Alush Kryeziu, në projektin Wikibooks
 4. ^ a b c Kontrolli dhe Auditimi i brendshëm Gjon Ndreja, ITAP-Shqipëri dok. në internet, prill 2007
 5. ^ a b c d e f g h i pr-tech
 6. ^ a b c Matematika I dhe II - Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i KSA të Kosovës, Fakulteti Teknik në Prishtinë (1979) [f.9]
 7. ^ Matematika I dhe II - Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i KSA të Kosovës, Fakulteti Teknik në Prishtinë (1979)
 8. ^ FJALOR I MITOLOGJISË, Rilindja - Prishtinë 1988, hartuar nga Doc. Todi Dhama.
 9. ^ a b c Praktikumi i Fiziologjisë Patologjike - Universiteti i Prishtinës, 2002
 10. ^ a b c d e f Gazeta Zyrtare e Institucioneve të Përkohshme të Vetëqeverisjes në Kosovë / PRISHTINË: VITI I/NR. 2 /1 KORRIK 2006
 11. ^ (HZh) Bibliothek der Meisterwerke, Oper Operette Musical Manfred Joh. Beohlen dhe Johannes Jansen, "NAUMMAN UND GEOBEL" ISBN 3-625-10456-5
 12. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t Planeti