Wikipedia:Projekti Fjalori/N

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Gjendeni në njëren nga vitrinat paraqitëse të përmbjatjeve të faqeve Wikipedia:Projekti Fjalori. fresko përmbajtjen
Wikipedia
Projekti Fjalori

Wiktionary
Shiko për: N , në Fjalorin e gjuhës shqipe

Ky projekt është pjesë ndihmese për redaktorët e Wikipedia, Enciklopedia e Lirë dhe shërben që të mblidhen shprehjet nga lëmi të ndryshme të folura në ditët e përditshme dhe pas pastrimit të barbarizmave barten tekë Fjalori i gjuhës shqipe.
Vini Re! Ndër shprehjet dhe fjalët të shkruara më poshtë, ka dhe barbarizma dhe fjali që tregojnë për ndonjë veprim të caktuar dhe vetëm si të tilla e kanë kuptimin e plotë. Për këtë keni parasyshë që një shprehje përdoret në disa lëmi dhe shënimi i plotë i saj pas fjalës së parë - shërben për lidhje me kuptimin enciklopedik - është i mirëseardhur. P.sh. Akademia , Akademia e Shkencave, Akademia e Shkencave e Shqipërsë etj ...
Si funksionon?
Shtypeni shkronjën pranë numrave rendorë të seksioeve (titujve) dhe shkruajeni fjalën në fushën që do të hapet. Shtypeni Kryej ndryshimet me këtë edhe është bërë futja në regjistër. Paraqitja e ndryshimit bëhet vetëvetiu, në disa fleta që përdoren për sortime sipas lëndëve dhe sipas shkronjave.

Nëse dëshironi të shikoni ndryshimet e bëra në regjistrin e lëndës përkatëse kthehuni prapa. Kthimi nga ku keni bërë ndryshimin është i lehtë sepse në çdo fletë, lartë në anën e majtë (përfundi titullit të fletës) gjendet lidhja Wikipedia:Projekti Fjalori| pas së ciles pason lidhja për lëndën pjesë e së cilës është "shkronja"


Nëse dëshironi të shikoni ndryshimet e bëra në regjistrin e shkronjës përkatëse ju nevojitet të gjeni shkronjën përkatëse në faqen Wikipedia:Projekti Fjalori aty gjendet regjistri i plotë.

Lexo :Hape seksionin për germën :
A B C Ç D Dh
E E F G Gj H
I J K L Ll M
N Nj O P Q R
Rr S Sh T Th U
V X Xh Y Z Zh
Terminologji proesionale
W
Vitrinat e "Projekti Fjalori" sipas:
lëmive ABC-së[1]

Gjuhë dhe Letërsi
Arkeologjia
Arsimi
Baleti
Biznes
Ekonomia
Film
Fizika
Informatika
Interneti
Inxhenieria
Judikatura
Kimia
Komunikacioni
Kopshtaria
Kuzhina
Matematika
Mitologjia
Mjekësia
Muzika
Piktura
Gjeografia

A
B
C
Ç
D
Dh
E
E
F
G
Gj
H
I
J
K
L
Ll
M

N
Nj
O
P
Q
R
Rr
S
Sh
T
Th
U
V
X
Xh
Y
Z
Zh

Lista nga kjo lëmi:

Wikipedia:Projekti Fjalori/N/Lista

Lista tjera:

Papëve
Radio Televizioneve
Skulpturave
Aparateve elektrike
Aktorëve
Biografive
Drejtimeve muzikore
Elementeve të ndërtimtaris
Festave fetare
Festave ndërkombëtare
Filmave
Filmave shqip
Insekteve
Kafëshve
Këngëtarëve dhe grupeve shqiptare
Librave
Sporteve
Video lojrave
Automjeteve
Motove kombëtare
Lista e produkteve ushqimore
Lista e programeve për PC
Përvjetoreve historike
Shfaqjeve teatrale
Shteteve
Teknologjive
Universiteteve
Bimëve
Botuesve shqiptarë
Emrave shqiptarë (f)
Emrave shqiptarë (m)
Festave
Filmave
Bibliotekave
Lëmive
Personalitetve shqiptare
Shkrimtarëve shqiptar
Wikipedias

Gjuhë dhe letërsi

N

 • Naimian (vargu) ose vargu gjashtëmbëdhjetërrokësh
 • Namatisje-a
 • Natyralizëm-i
 • Nekrolog-u
 • Neologjizëm-i
 • Njuegje (org. New Age, në kuptimin "Era, epoka e re")
  1. Shprehje e përdorur nga vitet 1970-ta për një seri përpjekjesh për të kapërcyer krizën moderne të epokës së teknologjisë, në përpjeke të të cilave njëhsimi i njerzimit, bashkimi i tij me natyrën tentohet të ripërtrihet. Për këtë Njuegji i këthen shpinën të ashtuquajturit mendimit "analitik" të kulturës racionale (të pjesëshme) dhe të kulturës industriale. Pjesë të Njuegjit, para së gjithashë e përqafojnë njohjen esoterike dhe kërkojnë e tentojnë gjallërimi e magjive dhe miteve. Disa mendimtar të Njuegjit tentojnë që mendimin modern shkencoro-natyrorë nëpërmjet siper shtresimit të mendimeve ekologjike, feministe dhe pacifiste ta plotësojnë. Kështu, Njuegjistët popullarizuan teori të reja natyrore e shkencore të cilat më parë ishin prekur nga Werner Heisembergu dhe Albert Ainsteini.[2]
 • Njukriticism (org. New Criticism, në kuptimin "kritika, kritizimi i ri")
  1. Njukriticism është një drejtim angloamerikan i shkencës së literaturës, i cili, veçanërish gjatë periudhës 30 vjeçare (1930/1960) ishte efektiv si kundëkahje, apo si kundërpeshë, e drejtimeve dhe kahjeve të sociologjis pozitiviste. E ndikuar, veçanërisht nga Croce Benedetto, Njukriticismi, thekson autonomin e veprave të artit të literaturës dhe heq dorë nga një pjesë e madhe e shkaçet historike, sociologjike dhe biografike. Kështu Njukriticismi, në qendër të vemëndjes për vepren merr pyetjet e përshkruesit, vlerat intepretuese, stilin e analizimit gjegjësisht strukturen analizuese, pastaj problemet e metafës, figurizimi si dhe karakterin simbolizues. Shtytja gjegjësisht përpjekja metoditike e re e Njukriticismit rreth intepretimit qëndron në çeljen e shumanëshmëris (Ambiguiteti) sematike të gjuhës. Përfaqsues të Njukriticismit, së pari ishin shkrimtarët dhe kritikët si b.f. Thomas Stearns Eliot dhe Ezra Pound, si dhe teorikët John Crowe Ranson ("The new criticism", 1941), William Empson dhe Allen Tate.[2]
 • Nëntërrokësh-i
 • Nëndëvargëshi
 • Ndikim letrar
 • Ngjyrim lokal
 • Nihilizëm-i
 • Nibel, vjersha (org. Nibelungslied)
  1. Nibeli është një lloj eposi heronjësh, i krijuar aty nga viti 1200, në gjuhën gjermane, konkretisht në atë të quajturen gjuhën e mesme të lartë gjermane apo si thonë gjermanët "mitel-hoh-dojç" (mittelhochdeutsch). Zakonisht, përbledhësi i vargjeve të tilla mbetet anonim. Nibeli ushqehet por edhe buron nga të dhënat e sagave dhe vjershave për heronjët prejardhja e të cilave mund të ndiçet deri rreth shekullit të VI-V. Kënga, pra vjersha, përbëhet nga 39 "Aventiuren" në form të strofave nibeluese dhe përshkohet nëpërmjet një ritmi të rreptë dhe pauzave të rregullta.[2]
 • Novatorizëm-i
 • Novelë-a
Folklorë

N

nagradë ~a ef. shm. ~a (sërb.) shpërblim. [3]
naj pf. ndaj, pranë. [3]
najsi - u nis. [3]
naksan (nakson) ndf. (or.) [3]
nalet ~i em. shm. ~a (or.) [3]
nam ~i (nom) em. shm. ~e [3]
nasip ta bftë! ffr. [3]
nashtje - ndoshta. [3]
ndrauhem - mpihem. [3]
ndojf - ndihmoj. [3]
ngarroj - i tubohen, e rrethojnë. [3]
ngujoj ft. mbyll, ngujohem, zë vend brenda në shtëpi e nuk luaj për një kohë të gjatë. [3]
ni ldh. në se, në qoftë se. [3]
niqah ~i em. shm. ~e (or.) [3]
´nô - formë e shkurtër nga vnon, ai vë, noje (vnoje) vëre, e nova (e vnova) e vëra, noi vuri. [3]
nojsem - nisem. [3]
nqas, nqasem - afroj, afrohem. [3]
Arkeologji

N

Arësim

N

 • ndryshimi
  1. ...
  2. ndryshimi / change: në një kuptim të gjerë, shënon çdo veprim nëpërmjet të cilit bëjmë diçka ndryshe. Ndryshim është përmirësim a rregullim që i bëhet diçkaje duke ia ndryshuar gjendjen e mëparshme. Ndryshimi është transformimi i plotë ose i pjesshëm i diçkaje në formë, cilësi, ose në marrëdhënie.[4]
 • ngjarja
  1. ...
  2. ngjarje / event: momenti i fillimit ose i përfundimit të një apo më shumë aktiviteteteve. Nuk shpenzon as kohë, as mjete. Kur përcaktohet momenti i paraqitjes së ngjarjes, atëherë ngjarja paraqet afatin.[4]
  3. ngjarja fillestare e projektit (i) / origin, beginning event, initial event: ngjarja fillestare – e parë me të cilin fillon projekti i paraqitur në diagramin e caktuar. Ajo nuk ka aktivitete të cilat i paraprijnë.[4]
  4. ngjarja përfundimtare e projektit(n) / ending eve, final network event: ngjarje apo moment i kompletimit të përfundimit të projektit në tërësi i paraqitur me diagramin rrjetor. Nga kjo ngjarje nuk pason më asnjë aktivitet. [4]
 • Nota
  1. ...
  2. Notimi - vlerësimi
  3. Nota muzikore
Balet

N

Fizikë

N

Film

N

Ekonomi

N

 • Nafta
  1. Nafta e papërpunuar si hidrokarbur natyror dhe hidrokarburet tjera të papërpunuara.[5]
  2. Derivatet e naftës - benzinë, karburant dizel, auto dizel (vaj benzine) dizel industrial, lëndë djegëse për aviacion, vajguri, vaj lubrifikues, vaj motori, benzinë e lëngët, naftë, kundërngrirërës, glicerinë për frerë, vaj i rëndë dhe prodhime tjera të tilla të identifikuara nga Këshilli me urdhëresë administrative, përveç asfaltit.[5]
  3. Rezervat strategjike të derivateve të naftës - sasi e derivateve të naftës të krijuara, të vendosura dhe të ruajtura në vende të caktuara, të cilat përdoren dhe shfrytëzohen për furnizim për nevoja dhe në rrethana të veçanta të parashikuara me ligj.[5]
  4. Rezervat emergjente të derivateve të naftës - sasi e derivateve të naftës të dedikuara për përdorim në raste të fatkeqësive të mëdha natyrore, shoqërore dhe katastrofave teknikoteknologjike.[5]
  5. Sektori i naftës - shih Sektori #2
  6. Depo nafte - shih Depo #1
Informatikë

N

 • NAND
  1. Shqip: Porti NAND : Lloj i derës (gate) logjike ku në rast se dy hyrjet janë 1 atëherë rezultati është 0, ndërsa kur vetëm një nga inputet është 0 atëherë rezultati është 1.
 • nano
  1. ...
  2. nanoanalysis / Shqip: nanoanaliza // Nanoanaliza është mënyra që vendos mbi strukturat atomike të materialeve, sidomos kristaleve. Kjo është teknologji e ngjajshme me mikroanalizën por në nivel nanometrik. Mikroskopi elektronik përdoret shpesh për nanoanalizë,...[6]
  3. nanochip - Shqip: nanoçipi : është qark i integruar (CHIP) por në madhësi nanometrike.[6]
  4. nanocomputer - Shqip: nanokompjuteri : Kompjuter i cili i ka përmasat mikroskopike. Disa lloje të nanokompjuterëve janë duke u hulumtuar do të punojnë në mënyre të ngjajshme me kompjuterat tradicional por dallojnë në përmasa, nanokompjuterët kimik dhe biokimik që bëjnë procesimin e inform...[6]
  5. nanofabrication - Shqip: nanoprodhimi - Dizajnimi dhe prodhimi i pajisjeve në dimensione nanometrike.[6]
  6. nanolitography - Shqip: nanolitografia : Është arti i shtypjes, shkrimit apo grithjës në nivelin mikroskopik ku dimenzionet janë me përmasa nanometrike. Instrumentet e përdorura në nanolitografi janë Scanning Probe Microscope (SPM) dhe Atomic Force Microscope (ATM)....[6]
  7. nanomachine - Shqip: nanomakina : Gjithashtu njifen me emrin nanite, janë pajisje elektromekanike të masës nanometrike. Disa pajisje janë testuar me sukses mirëpo hulumtimet shkencore ende vazhdojnë në këtë drejtim. Shembuj të naniteve ekzistuese janë senzorët që janë 1....[6]
  8. nanomedicine - Shqip: nanomjekësia : Është zbatimi i nanoteknologjisë në mjekësi.[6]
  9. nanometer - Shqip: nanometer : Njësia matëse në vlerë 10-9 metra ose një e trilionta pjesë e metrit.[6]
  10. nanorobot - Shqip: nanoroboti : Nanorobot është makinë robotike e specializar në një punë të cilen e mbaron me precizitet dhe përsëritje. Nanorobotët kanë përmasa nanometrike. Nanorobotët mund të ndahen në dy grupe robotët autonom dhe insekte....[6]
  11. nanosecond - Shqip: nanosekondë : Është njësia matëse e kohës me vlerë 10-9 e sekondës apo një e trilionta pjesë e sekondës. Zakonisht ns (ose nsec) përdoret për matjen e shpejtësis së RAM.[6]
  12. nanostorage - Shqip: nanoruajtje : Nanoruajtje nënkupton vendosjën e shënimeve në pajisje të ndërtuara ose që zbatojn koncepte të nanoteknoligjisë. Në këtë mënyre rritet kapaciteti për ruajtjen e shënimeve. Disa metoda për nanoruajtje janë në zhvillim si teknologjitë optike dhe hologr...[6]
  13. nanotech - Shqip: nanoteknologjia : apo si quhet ndonjëherë prodhimtaria molekulare është degë e inxhinierisë që merret me prodhimin e qarqeve elektronite të përmasave nanometrike (në nivelin molekular).[6]
  14. nanotransistor - Shqip: nanotranzistori: është tranzistor por me përmasa nanometrike.
  15. nanotube - Shqip: nanotuba : Procesi i prodhimit të tubave, me procese nanoteknologjike, në madhësi nanometrike. Nanotubat janë cilindra të gjatë të ndërtuar nga molekulat e grafitit me strukturë gjashtë-këndëshe. Nanotubat mund të kenë një apo më shumë cilindra....[6]
 • NASA
  1. Shqip: NASA : shkurtesë për National Aeronautics and Space Administration. Kjo është agjenci shtetërore e SHBA roli i të cilës është hulumtimet jo-ushtarake dhe studimet shkencore të Hapësirës dhe Gjithësisë. NASA gjithashtu është zhvilluese e shumë teknologj...[6]
 • Net
  1. ...
  2. NetBEUI - Shqip: NetBEUI - NetBIOS Extended User Interface është verzion i zgjeruar i NetBIOS. NetBEUI formalizon formatin e frame-it të caktuar nga NetBIOS. NetBEUI është zhvilluar nga IBM dhe adoptuar nga Microsoft. Konfigurimet më të zakonshme janë kur NetBEUI për...[6]
  3. NetBIOS' - Shqip: NetBIOS : Network Basic Input/Output System është program që lejon aplikiacionet në kompjuterë të ndyshëm të komunikojnë pëermes LAN. Është krijuar nga IBM dhe adoptuar nga Microsoft. NetBIOS përdoret në rrjetat Ethernet dhe Token dhe bënë pjesë në N...[6]
  4. NetInfo - Shqip: NetInfo : NetInfo baza e shënimeve është BSh hierarkike e shënimeve administrative të OS X makinave dhe rrjetave. NetInfo përmban përdoruesit, grupet, makinat, shërbimet, lokacionet, direktoriumet dhe shënime tjera administrative....[6]
  5. Network Identity - Shqip: Identiteti në Rrjet : Identitet që është i njohur në tërë rrjetin. Ky është koncept i rëndësishëm që përdoret nga LAN të ndërmarjeve. Kjo lejon ndërmarjeve të kontrollojnë cilët individë mund të përdorin cilat resurse si aplikacione,...[6]
 • neutral
  1. ...
  2. neural network - Shqip: rrjeta neurale : Rrjeta neurale është lloj i Intelegjencës Artificiale e cila provon të imitojë mënyrën e punës së trurit të njeriut. Në vend se të përdoret modeli digjital i llogaritjeve (përmes 1 dhe 0), rrjeta neurale punon duke krijuar lidhjet mes elementeve proc...[6]
 • NIC
  1. Shqip: NIC : (I)Shkurtesë për Network Interface Card. NIC është kartelë e cila instalohet në kompjuter, dhe mundëson lidhjen e kompjuterit në rrjetë me kabëll ose patela. NIC kartela është e dizajnuar për rrjetë të caktuara - me protokole të vecanta dhe tekno...[6]
 • NIM
  1. Shqip: NIM : (I) Shkurtesë për NetInfo Manager. GUI aplikacion për vëzhgimin dhe manipulimin e NetInfo bazës së shënimeve (nidb). [6]
  2. (II) Shkurtesë për Nuclear Instrumentation Module që përdoret për numërimin e fotoneve për transmetimin e pulseve nëpër kablla "co...[6]
 • NIS
  1. Shqip: NIS : Shkurtesa për Network Information Service, metodë për përhapjën e shënimeve që përdoret në Sun makina. Në fillim quhej Yellow Pages por për arësye të hedhjes në gjyq nga British Telecom, e cila ishte pronare e shenjës dalluese (trademark) Yellow Page...[6]
 • NOR
  1. Shqip: NOR : Lloj i derës (gate) logjike ku dajla është 1 nëse vetëm dy hyrjet janë 0, përndryshe rrezultati është 0. NOR është kombinim i NOT dhe OR....[6]
 • Normal
  1. ...
  2. normalization - Shqip: normalizimi // (I) Procesi i normalizimit në baza të shënimeve relacionale do të thot organizimi i shënimeve në mënyrë që t'i iket përsëritjeve. Me procesin e normalizimit arrihet deri te ndarja e BSh në disa tabela dhe duke i definu relacionet mes tyre....[6]
 • NOS
 1. Shqip: SOR : NOS është shkurtesë për Network Operating System apo Sistem Operativ në Rrjet. Ky është sistem operativ që përmban funksione speciale për lidhjen e makinave dhe pajisjeve në LAN. NOS zbaton protokolet si dhe drejtuesit (driver) për harduerin e lidhur...[6]
 • NOT
  1. ...
  2. NOT - Shqip: NOT : Lloj i derës (gate) logjike ku vlera e hyrjes shëndrohet në atë të kundërt. Pra kur hyrja është 0, rezultati është 1 dhe e anasjelltas.[6]
 • Nova
  1. ...
  2. nova - Shqip: nova : Nova manifestohet me eksplodimin e madh dhe të shkëlqyeshëm të yllit. Eksplodimi nova shkaktohet nga bashkëveprimi i dy yjeve që gjinden afër. Këto yje e tërhjeken duke kapur atmosferën e njëri tjetrit....[6]
 • NTFS
  1. Shqip: NTFS : Shkurtesa për NT File System. Ky sistem i skedave është i paraparë për NT verzionet e Windows. NTFS ofron përmirësime të shumta si "transaction logs" apo shënimet mbi transakcione që lejojnë kthimin e skedave të humbura në rast të prishjës së diskut....[6]
 • NVRAM
  1. Shqip: NVRAM : Gjithashtu njifet me emrin Non-Volatile RAM. Ky është një lloj i RAM-it statik që nuk i humb shënimet kur furnizimi me energji elektrike ndalet. NVS zbatohet me anë të baterisë që mban shënimet në EPROM nga NVRAM-i....[6]
Internet

N

Drejtësi

N

 • ndërmarrja
  1. ...
  2. buxheti : Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme shk. NVM. [7]
 • NVM
  1. buxheti shk. për : Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme. [7]
Kimi

N


Komunikacion

N

Kopshtari

N

Kuzhinë

N

Matematikë

N

Mitologji

N

 • Nëna e vatrës
  1. Nëna e vatrës, hyjni e lashtë në mitologjinë shqiptare, që e ka origjinë nga epoka e matriarkatit. Në fillim përfytyrohej si një figurë pozitive, më shumë si një plakë me flokë të thinjura, në shumë raste duke tjerrë li ose lesh, ose duke krehur flokët. Nganjëherë Nëna e vatrës thirreshin edhe "të tretat e vatrës" dhe, si e tillë, identifikohet me tri motrat që përcaktojnë fatin e fëmijës, natën e tretë pas lindjes. Në përfytyrimet e më vonshme, Nëna e vatrës na el me tipare negative. Ajo paraqitej si një plakë e keqe, e cila natën, kur njerëzit e shtëpis flen, vjen dhe qëndronë pran vatrës, duke krehur flokët e saj me një krehër të hekurt dhe, po të gjejë aty ndonjë fëmijë e kap dhe i nxjerr sytë me krehërin e saj. Përfytyrimi i Nënës së vatrës si një figurë e keqe, lindi në kohën e patriarkatit, kur sundimi i gruas u zëvendësua me atë të burrit dhe, kur gruaja konsiderohej si një qenie e ultë dhe e poshtëruar.[9]
Mjekësi

N

Muzikë

N

 • Nebeti - lloj këndimi
 • Nevish - term
 • Neue Musik
  1. - (germanisht por edhe Musica nova, Avangarda muzikale). Përdoret shpeshë (në shqip Muzika avangarde), mirëpo nuk është term i pa përkufizuar që përfshinë gjithësinë e drejtimeve muzikore të shekullit tonë. Kopozitorë e kësaj, mundohen të krijojnë mbi dhe bazë të saj d.m.th brenda hapësirës së muzikës artistike që lejojnë mjetet ç'faqëse dhe zgjerimi i teknikave ekzistuese; shembull klasik për këtë është futja e toneve të krijuara në mënyrë elektronike.[10]
 • Nina-nana - lloj këndimi
 • Ninulla - lloj këndimi
 • Nokëla - instrument
 • M.C.C - shkurtese
 • Nota
 • Nummernoper
  1. (gjermanisht) e veçuar nga pasimet me pjesë të mbyllura në vete si Arie-t, Ceohr-et, Ballette-t etj.[10]
Pikturë

N

Gjeografi

N

 1. Nataliteti (frengj.natalité - numri i të lindurve,shq. lindshmëria) paraqet numrin e të lindurve të gjallë në raport me numrin e përgjithshëm të popullsisë në një njësi të caktuar kohore (kryesisht gjatë një viti) në një hapësirë të caktuar gjeografike.[11]
 1. Nahij:e,~a. 1.Krahinë, vis, anë, rrethinë. 2. nëndarje administrative që përfshinte qytetin merrethinë të ngushtë në perioden e sundimit turk tek ne.[11]
 • Nata polare
 • Natë polare; Netët polare. Dukuri e viseve polare në afërsi dhe vetë polet që paraqitet në gjysmën dimrore kur dielli mbi horizont nuk paraqitet fare ( 6 muaj në vet polet) ose fare pak kohë ndriqon në varësi prej gjerësisë gjeografike të pikave të Tokës ( rrethpoleve).[11]
 • Nomad
 1. Nomad - banor endacak, q ënuk ka vendbanim te caktuar.[11]
 1. Ngrohja Globale është fenomen i shkaktuar nga gazrat ngrohës si Dioksidi i Karbonit dhe Sulfurit. Ngrohja globale shkakton shkrirjën e akullit që ndryshon rymimet ujore të oqeaneve dhe si rrezultat ndryshon motin në hemisferën veriore dhe shkakton rritjen.[11]
Islam

N

Islam

 • Nabi shumësi Anbiya. shiko: Rasul.
 • Nafs (النفس)
 • Najaasah
 • Nakir dhe Munkar
 • Nifaq
 • Niqab (نقاب)
 • Naseeha
 • Nass (نصّ)
 • Nubuwwah (نبوّة)
 • Noor

Dëftime

 1. ^ "Skeleti" - i kësaj pjese të projektit nuk është i potë dhe gjendet në varrës të plotë me pjesën "PF sipas lëmive"
 2. ^ a b c Vëretetuar nga dy, tre burime, përkthyer nga Hipi Zhdripi, paraqitur bazuar në serin për "duda" e "duduka" gjerman "Schuler Duden" Literatur, Ein Lexikon zum Deutschuntericht Das grundlegende Wissen zur Literatur, zu Schriftstellern und ihrem Werk, Einblicke in Theater-, Sprach- und Medienwissenschaft. Botues për duda e duduka me shpresë që më mirëkuptojnë: "DUDENVERLAG" Mannheim - Leipzig - Wien - Zurich, ISBN 3-411-05403-4.
 3. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q PËRALLA II IAP. "RILINDJA" Prishtin 1982.
 4. ^ a b c d Shkolla dhe komuniteti - Alush Kryeziu, në projektin Wikibooks
 5. ^ a b c d Gazeta Zyrtare e Institucioneve të Përkohshme të Vetëqeverisjes në Kosovë / PRISHTINË: VITI I / NR. 3 / 1 GUSHT 2006
 6. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af pr-tech
 7. ^ a b Nga Fjalori në Buxheti i Kosovës 2003
 8. ^ Matematika I dhe II - Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i KSA të Kosovës, Fakulteti Teknik në Prishtinë (1979) [f.9]
 9. ^ FJALOR I MITOLOGJISË, Rilindja - Prishtinë 1988, hartuar nga Doc. Todi Dhama.
 10. ^ a b (HZh) Bibliothek der Meisterwerke, Oper Operette Musical Manfred Joh. Beohlen dhe Johannes Jansen, "NAUMMAN UND GEOBEL" ISBN 3-625-10456-5
 11. ^ a b c d e f Gabim referencash: Etiketë <ref> e pavlefshme; asnjë tekst nuk u dha për refs e quajtura Paneti