Jump to content

Wikipedia:Projekti Fjalori/Sh

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Gjendeni në njëren nga vitrinat paraqitëse të përmbjatjeve të faqeve Wikipedia:Projekti Fjalori. fresko përmbajtjen
Wikipedia
Projekti Fjalori

Wiktionary
Shiko për: Sh , në Fjalorin e gjuhës shqipe

Ky projekt është pjesë ndihmese për redaktorët e Wikipedia, Enciklopedia e Lirë dhe shërben që të mblidhen shprehjet nga lëmi të ndryshme të folura në ditët e përditshme dhe pas pastrimit të barbarizmave barten tekë Fjalori i gjuhës shqipe.
Vini Re! Ndër shprehjet dhe fjalët të shkruara më poshtë, ka dhe barbarizma dhe fjali që tregojnë për ndonjë veprim të caktuar dhe vetëm si të tilla e kanë kuptimin e plotë. Për këtë keni parasyshë që një shprehje përdoret në disa lëmi dhe shënimi i plotë i saj pas fjalës së parë - shërben për lidhje me kuptimin enciklopedik - është i mirëseardhur. P.sh. Akademia , Akademia e Shkencave, Akademia e Shkencave e Shqipërsë etj ...
Si funksionon?
Shtypeni shkronjën pranë numrave rendorë të seksioeve (titujve) dhe shkruajeni fjalën në fushën që do të hapet. Shtypeni Kryej ndryshimet me këtë edhe është bërë futja në regjistër. Paraqitja e ndryshimit bëhet vetëvetiu, në disa fleta që përdoren për sortime sipas lëndëve dhe sipas shkronjave.

Nëse dëshironi të shikoni ndryshimet e bëra në regjistrin e lëndës përkatëse kthehuni prapa. Kthimi nga ku keni bërë ndryshimin është i lehtë sepse në çdo fletë, lartë në anën e majtë (përfundi titullit të fletës) gjendet lidhja Wikipedia:Projekti Fjalori| pas së ciles pason lidhja për lëndën pjesë e së cilës është "shkronja"


Nëse dëshironi të shikoni ndryshimet e bëra në regjistrin e shkronjës përkatëse ju nevojitet të gjeni shkronjën përkatëse në faqen Wikipedia:Projekti Fjalori aty gjendet regjistri i plotë.

Lexo :Hape seksionin për germën :
A B C Ç D Dh
E E F G Gj H
I J K L Ll M
N Nj O P Q R
Rr S Sh T Th U
V X Xh Y Z Zh
Terminologji proesionale
W
Vitrinat e "Projekti Fjalori" sipas:
lëmive ABC-së[1]

Gjuhë dhe Letërsi
Arkeologjia
Arsimi
Baleti
Biznes
Ekonomia
Film
Fizika
Informatika
Interneti
Inxhenieria
Judikatura
Kimia
Komunikacioni
Kopshtaria
Kuzhina
Matematika
Mitologjia
Mjekësia
Muzika
Piktura
Gjeografia

A
B
C
Ç
D
Dh
E
E
F
G
Gj
H
I
J
K
L
Ll
M

N
Nj
O
P
Q
R
Rr
S
Sh
T
Th
U
V
X
Xh
Y
Z
Zh

Lista nga kjo lëmi:

Wikipedia:Projekti Fjalori/Sh/Lista

Lista tjera:

Papëve
Radio Televizioneve
Skulpturave
Aparateve elektrike
Aktorëve
Biografive
Drejtimeve muzikore
Elementeve të ndërtimtaris
Festave fetare
Festave ndërkombëtare
Filmave
Filmave shqip
Insekteve
Kafëshve
Këngëtarëve dhe grupeve shqiptare
Librave
Sporteve
Video lojrave
Automjeteve
Motove kombëtare
Lista e produkteve ushqimore
Lista e programeve për PC
Përvjetoreve historike
Shfaqjeve teatrale
Shteteve
Teknologjive
Universiteteve
Bimëve
Botuesve shqiptarë
Emrave shqiptarë (f)
Emrave shqiptarë (m)
Festave
Filmave
Bibliotekave
Lëmive
Personalitetve shqiptare
Shkrimtarëve shqiptar
Wikipedias

Gjuhë dhe letërsi

Sh

Folklorë

Sh

shah ~u, ~i em. shm. (or.) [3]
shak në fraz. "i lamë n´shak", i akullt, i ngritë, fig. halë ë sy, "i bâhet i lamë n´shak", i bëhet halë në sy. [3]
shalldan - shandan. [3]
shefa ~u em. (or.) [3]
´shehu - fshehu, ´shehun fshehur, ´shehna (e) mb. e fshehur. [3]
shilek ~u em. shm. (sërb.) dush i ri, rrunxak. [3]
shkdhyej fint. fishkëlloj, fëshëllej. [3]
shkekë ~a ef. shm. (sërb.) ai që shet plëndësa, Në tekst: vajzaqë kishte një plëndës në kokë, shkrembe ~ja ef. shm. ~ (sërb.) plëndës. [3]
shkrep ft. shërndaj; shkrepemi, shpërndahemi. [3]
shmrazët (i e) mb. i, e zbrazët. [3]
shotaj ~a ef. shm. shotajtjet shetitjet. [3]
shpajë (shpojë) - shtëpi, shpójt - shtëpiat. [3]
shpejdahen lëshohen, përhapen, "ishin shpejdah shumë mitë", kishin vërshyer minjtë. [3]
shtai, (shti) ndf. tani, tash. [3]
shtaj (u) - u dha pas, u pasionua në. [3]
shtiell - siell, shtuell - solli. [3]
shtihohem - shtihem, shtirem. [3]
shtirë (i, e) mb. i keq fort, "havaja e shtirë"; i egër, mizor, zemërkeqe e grindavece, "gru e shtirë"; i rëndë, " i tha fjalë t´shtira. ja dha dy varrë t´shtira"; i rreptë, "ja dha kalit ni vrap t´shtirë"; ndf. vështirë, rëndë, "po i vje shtirë", po i vjen rëndë. [3]
shtruherë ~a (shtrojerë ~a) ef. shm. ~e vend që nuk e zë era. [3]
shtiell ft. hedh me fuqim gjuaj vërtit, vrigëlloj (shpatën); zhvilloj, "shtiell pëlhurën". [3]
shul e për nën tokë, fraz. me një anë andej ose këndej, "uji shkonte shul e për nën tokë", uji kishte gjetur rrugë tjetër, nuk shkonte teposhtë por me një anë, rrugë pa rrugë, pastaj është futur për nën tokë e ja dalur gjetiu, rrugën që bënë uji n ënjë anë dhe del dikund për nën tokë. [3]
shybe ~bja ef. shm. ~ (or.) [3]
shyrbes (serbez) - serbes. [3]
Arkeologji

Sh

Arësim

Sh

 • Shkollimi
  1. ...
  2. Shkollimi në nivelin e arsimit të obliguar sipas Ligjit mbi arsimin fillor dhe të mesëm, është falas, ndërsa për arsimin dhe aftësimin jo obligues bëhet participimi në bazë të Udhëzimit Administrativ të nxjerrë nga MASHT-i.[4]
Balet

Sh

Fizikë

Sh

Film

Sh

Ekonomi

Sh

 • Shërbimi
  1. Shërbimet e sigurimit (assurance services): Një ekzaminim objektiv i evidencës me qëllim për të siguruar një vlerësim të pavarur mbi menaxhimin e riskut, kontrollit apo proceset qeverisëse për organizatën. Shembujt mund të përfshijnë angazhime financiare, performance, pajtueshmërie, sigurie sistemi dhe kujdesin e duhur.[5]
  2. Shërbimet konsultuese (Consulting Services): Aktivitetet këshilluese dhe ato në lidhje me shërbimin ndaj klientit, natyra dhe fusha në të cilën është rënë dakord me klientin dhe e cila është caktuar për të shtuar vlerë dhe për të përmirësuar veprimet e një organizate. Shembujt përfshijnë këshilla, lehtësira, hartim procesi, dhe trajnim.[5]
 • Shkenca
  1. Shkencat e Konsumit dhe Familjes
 • Shitësi
  1. Shitës me shumicë - person i cili blen derivate të naftës me qëllim të shitjes, ofrimit ose ndërmjetësimit në shitjen e derivateve të naftës për përdorim industrial, afarist ose të brendshëm, ose çdo person, përveç konsumatorit përfundimtar të derivateve të naftës.[6]
  2. Shitës me pakicë - person i cili blenë derivate të naftës me qëllim të shitjes ose ofrimit për shitje, personave të cilët janë konsumatorë përfundimtarë.[6]
Informatikë

Sh

Internet

Sh


me nevojitet ndihmë per informatik psh :
Drejtësi

Sh

 • shërbimi
  1. ...
  2. buxheti : Shërbimi Policor i Kosovës shk. SHPK. [7]
 • SHPK
  1. buxheti shk. për : Shërbimi Policor i Kosovës. [7]
Kimi

Sh

Komunikacion

Sh

Kopshtari

Sh

Kuzhinë

Sh

Mitologji

Sh

 • Shtojzovallet
  1. Shtojzovallet, figura të përallave popullore shqipare. Përfytyroheshin me një bukuri të madhe e me fuqi të mbinatyrshëme. Vendbanimi i tyre i preferuar ishin bjeshkë dhe pyjet e dendura ku ato kalonin kohën, duke kënduar e duke vallëzuar. [8]
Mjekësi

Sh

| Shërbimi i ambulancës ajrore - nënkupton dhënien e kujdesit dhe transportin emergjent në, apo nga vendi i ngjarjes për në spital.[4]
| Shtëpia e shëndetit
| Shoku - paraqet një gjendje klinike fiziopatologjike,te shkaktuar nga furnizimi i pamjaftueshem i indeve/organeve me gjak,qe con ne nje reduktim kritik te metabolizmit te indit/organit te perfshire.Manifestohet me çrregullime të rënda në organizëm.[9]
| Shoqëria Stomatologjike Shqiptare
Muzikë

Sh

Pikturë

Sh

Gjeografi

Sh

 1. Shiu është forma më e zakonshme e reshjes që krijohet kur pikat e imta të ujit bashkohen në një madhësi 0,5 deri 6-7 mm dhe për shkak të rëndesës bien prej reve në tokë. [10]
 1. Shkarja ështët çarje në koren e Tokës dhe lëvizja ndërmjet krahëve të saj, që krijohen is rrjedhim i lëvizjeve tektonike vertikale (radiale). Lëvizjet vertikale shkaktojnë çarjen dhe shkëputjen, thyrjen e masave shkëmbore në koren e Tokës. [10]
 1. Shkretëtira është hapësirë e cila përshkak të mungesës së madhe të lagështisë mbulesa vegjetative është e pazhvilluar. Edhe pse shkretëtirat njihen si hapësira ku ka pak jetë, megjithëatë ato iu ofrojnë shumë gjallëresave strehim. Përafërsisht një të tretën e sipërfaqës kontinentale të Tokës e përbëjnë shkretëtirat. [10]
 1. Shtrati i lumit është thellimi zgjatur si lug, nëpër të cilin rrjedh uji i lumit. [10]
 1. Shtypja e ajrit.- Ajri është materje e cila ka peshën e vet. Thërmijat e ajrit nën ndikimin e forcës së gravitetit, shkaktojnë trysni në të gjitha objektet në sipërfaqen e Tokës dhe quhet trysni ose presion atmosferik. Në kushtet e qetësisë së ajrit trysnia atmosferike mbi sipërfaqe të caktuar i pëgjigjet masës së shtyllës së ajrit të atmosferës mbi sipërfaqen gjegjëse.[10]
Islam

Sh

Islam

Dëftime

 1. ^ "Skeleti" - i kësaj pjese të projektit nuk është i potë dhe gjendet në varrës të plotë me pjesën "PF sipas lëmive"
 2. ^ Vëretetuar nga dy, tre burime, përkthyer nga Hipi Zhdripi, paraqitur bazuar në serin për "duda" e "duduka" gjerman "Schuler Duden" Literatur, Ein Lexikon zum Deutschuntericht Das grundlegende Wissen zur Literatur, zu Schriftstellern und ihrem Werk, Einblicke in Theater-, Sprach- und Medienwissenschaft. Botues për duda e duduka me shpresë që më mirëkuptojnë: "DUDENVERLAG" Mannheim - Leipzig - Wien - Zurich, ISBN 3-411-05403-4.
 3. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w PËRALLA II IAP. "RILINDJA" Prishtin 1982.
 4. ^ a b Gazeta Zyrtare e Institucioneve të Përkohshme të Vetëqeverisjes në Kosovë / PRISHTINË: VITI I/NR. 2 /1 KORRIK 2006
 5. ^ a b Kontrolli dhe Auditimi i brendshëm Gjon Ndreja, ITAP-Shqipëri dok. në internet, prill 2007
 6. ^ a b Gazeta Zyrtare IPVQ Viti I Nr. 3 / 1 gusht 2006
 7. ^ a b Nga Fjalori në Buxheti i Kosovës 2003
 8. ^ FJALOR I MITOLOGJISË, Rilindja - Prishtinë 1988, hartuar nga Doc. Todi Dhama.
 9. ^ Shkëputur nga : Praktikumi i Fiziologjisë Patologjike - Universiteti i Prishtinës, 2002
 10. ^ a b c d e f Planeti