Jump to content

Energjetika

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Energjetika është një aktivitet ekonomik që merret me studimin dhe shfrytëzimin e burimeve të ndryshme të energjisë dhe prodhimin e energjisë elektrike . Energjia është thelbësore për zhvillimin e të gjithë shoqërisë. Zhvillimi modern ekonomik i një vendi varet tërësisht nga burimet e energjisë në dispozicion, shfrytëzimi dhe zbatimi i tyre në prodhim dhe konsum. Bazuar në burimet e energjisë që njeriu ka përdorur në të kaluarën dhe mënyrën e përdorimit të tyre, ato mund të ndahen në tre faza:

 1. faza e energjisë biologjike (deri në mes të shekullit të 18-të)
 2. faza e energjisë mekanike (gjatë shekullit të 19-të)
 3. faza e energjisë elektrike (gjatë shekullit të 20-të)

Sot, burime të ndryshme të energjisë përdoren në botë. Ato mund të ndahen në:

 • klasike
 • alternative

Burimet klasike të energjisë janë:

 • druri
 • qymyr
 • vaj
 • gazi natyror
 • hidroenergjia
 • energjia atomike ose bërthamore

Burimet alternative të energjisë janë:

 • energji diellore
 • Energjia e erës
 • energjia e valës së detit
 • gjeotermale
 • energjia e biomasës
 • energjia e baticës

Burimet e energjisë mund të ndahen në lidhje me ripërtëritjen e tyre:

 • të rinovueshme
 • të parinovueshme

Zhvillimi i industrisë kërkonte sasi të mëdha energjie. Sa më shpejtë të zhvillohet industria, aq më e madhe është nevoja për energji.

Energjia është gjithashtu një degë mjaft fitimprurëse e ekonomisë. Një shembull i tillë është zhvillimi i madh ekonomik i vendeve që zotërojnë burime të naftës dhe gazit. Burime të tjera të energjisë, druri dhe qymyri, janë më pak fitimprurëse, ato përdoren më shpesh për qëllimet e një ose më shumë komuniteteve, për shembull. ngrohja dhe të ngjashme.

Dhe burimi më i madh dhe më i rëndësishëm i energjisë është potenciali i ujit ose hidroenergjia. Shembuj janë hidrocentralet, të cilat janë ndërtuar mbi lumenj, ose devijimi i një lumi dhe krijimi i një rezervuari artificial ose liqeni. Sidoqoftë, një potencial i tillë hidrik është gjithashtu i dëmshëm për shëndetin e njeriut.

Shih edhe[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]