Jump to content

Shkenca ekonomike

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Gjendeni tek artikulli Shkenca ekonomike. Për shprehjet e ngjashme në shkrim, kuptim apo tingëllim, shikoni këtu.

Ekonomiksi [1][2][3] është shkencë shoqërore që studion prodhimin, shpërndarjen dhe konsumimin e mallrave dhe shërbimeve.[4]

Ekonomiksi përqendrohet në sjelljen dhe bashkëveprimet e agjentëve ekonomikë dhe mënyrën sesi funksionojnë ekonomitë. Mikroekonomia analizon elementet themelore në ekonomi, përfshirë agjentët individualë dhe tregjet, bashkëveprimet e tyre dhe rezultatet e ndërveprimeve. Agjentë individualë mund të përfshijnë, për shembull, shtëpitë, firmat, blerësit dhe shitësit. Makroekonomia analizon tërë ekonominë (domethënë prodhimin e grumbulluar, konsumin, kursimin dhe investimin) dhe çështjet që prekin atë, përfshirë papunësinë e burimeve (punës, kapitalit dhe tokës), inflacionin, rritjen ekonomike dhe politikat publike që adresojnë këto çështje (monetare, fiskale, dhe politika të tjera).

Dallime të tjera të gjera në ekonomi përfshijnë ato midis ekonomisë pozitive, duke përshkruar "çfarë është" dhe ekonominë normative, duke mbrojtur "çfarë duhet të jetë"; midis teorisë ekonomike dhe ekonomisë së aplikuar; midis ekonomisë racionale dhe të sjelljes; dhe midis ekonomisë kryesore dhe ekonomisë heterodokse.[5]

Analiza ekonomike mund të aplikohet në të gjithë shoqërinë, në pasuri të paluajtshme, [6] biznes,[7] financa, kujdes shëndetësor,[8] dhe qeveria.[9] Analiza ekonomike nganjëherë zbatohet edhe për lëndë të ndryshme si krimi, arsimi, [10] familja, ligji, politika, feja,[11] institucionet shoqërore, lufta,[12] shkenca,[13] dhe mjedisi.[14]

Termi dhe përcaktimet e tij të ndryshme[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Disiplina u riemërua në fund të shekullit të 19-të, kryesisht për shkak të Alfred Marshall, nga "ekonomia politike" në "ekonomiks" si një term më i shkurtër për "shkencën ekonomike". Në atë kohë, ajo u bë më e hapur për ta menduar më rigorozisht dhe bëri përdorimin e shtuar të matematikës, e cila ndihmoi mbështetjen e përpjekjeve për ta pranuar atë si shkencë dhe si një disiplinë të veçantë jashtë shkencës politike dhe shkencave të tjera shoqërore.[a][16][17][18]

Ekzistojnë një larmi përkufizimesh moderne të ekonomiksit; disa pasqyrojnë pikëpamje evoluuese të temës ose pikëpamje të ndryshme midis ekonomistëve.[19][20] Filozofi skocez Adam Smith (1776) përcaktoi atë që u quajt asokohe ekonomia politike si "një hetim mbi natyrën dhe shkaqet e pasurisë së kombeve", në veçanti si:

një degë e shkencës së një burrë shteti ose ligjvënësi [me objektivat e dyfishtë të sigurimit] të një të ardhure ose pasurie të bollshme për njerëzit ... [dhe] për të furnizuar shtetin ose federaten me të ardhura për shërbimet publike.[21]

Jean-Baptiste Say (1803), duke dalluar temën nga përdorimet e saj të politikës publike, e përkufizon atë si shkenca e prodhimit, shpërndarjes dhe konsumit të pasurisë.[22] Në anën satirike, Thomas Carlyle (1849) shënoi "shkenca e turpshme" si epitet për ekonominë klasike, në këtë kontekst, i lidhur zakonisht me analizën pesimiste të Maltus (1798).[23] John Stuart Mill (1844) e përcakton temën në një kontekst shoqëror si:

Shkenca e cila gjurmon ligjet e tilla të fenomeneve të shoqërisë, të cilat rrjedhin nga operacionet e kombinuara të njerëzimit për prodhimin e pasurisë, për aq sa ato dukuri nuk modifikohen nga ndjekja e ndonjë objekti tjetër.[24]

Alfred Marshall jep një përkufizim ende të cituar gjerësisht në librin e tij shkollor Parimet e Ekonomisë (1890) që shtrihet analiza përtej pasurisë dhe nga shoqëria në nivelin mikroekonomik:

Ekonomia është një studim i njeriut në biznesin e zakonshëm të jetës. Pyet se si i fiton të ardhurat e tij dhe si i përdor ato. Kështu, është nga njëra anë studimi i pasurisë dhe nga ana tjetër dhe më e rëndësishmja pjesë e studimit të njeriut.[25]

Lionel Robbins (1932) zhvilloi implikime të asaj që është cilësuar "[n] doshta([p]erhaps) përcaktimit aktual më të pranuar të subjektit":[20]

Ekonomia është një shkencë që studion sjelljen njerëzore si një marrëdhënie midis skajeve dhe mjeteve të pakta që kanë përdorime alternative.[26]

Robbins e përshkruan përkufizimin si jo klasifikues në "zgjedhjen e disa llojeve të sjelljes", por më tepër analitike në "fokusin e vëmendjes" në një aspekt të veçantë të sjelljes, formën e imponuar nga ndikimi i pamjaftueshmërisë.[27] Ai pohoi se ekonomistët e mëparshëm zakonisht kanë përqendruar studimet e tyre në analizën e pasurisë: si krijohet pasuria (prodhimi), shpërndahet dhe konsumohet; dhe si mund të rritet pasuria.[28] Por ai tha që ekonomia mund të përdoret për të studiuar gjëra të tjera, siç është lufta, që janë jashtë fokusit të saj të zakonshëm. Kjo për shkak se lufta ka si qëllim ta fitojë atë (si një fund të kërkuar), gjeneron si kosto ashtu edhe përfitime; dhe, burimet (jeta e njeriut dhe kostot e tjera) përdoren për të arritur qëllimin. Nëse lufta nuk është e fitueshme ose nëse kostot e pritshme i tejkalojnë përfitimet, aktorët vendosës (duke supozuar se janë racionalë) nuk mund të shkojnë kurrë në luftë (një vendim), por të eksplorojnë alternativa të tjera. Ne nuk mund ta përcaktojmë ekonominë si shkenca që studion pasurinë, luftën, krimin, arsimin dhe çdo analizë tjetër ekonomike në terren mund të aplikohet; por, si shkencë që studion një aspekt të veçantë të përbashkët të secilit prej atyre lëndëve (të gjithë ata përdorin burime të pakta për të arritur një fund të kërkuar).

Disa komente të mëpasshme kritikuan përkufizimin si tepër të gjerë në dështimin për të kufizuar çështjen e saj në analizën e tregjeve. Sidoqoftë, nga vitet 1960, komente të tilla zvogëloheshin si teoria ekonomike e maksimizimit të sjelljes dhe modelimi me zgjedhje racionale zgjeruan fushën e subjektit në fushat e trajtuara më parë në fusha të tjera.[29] Ekzistojnë edhe kritika të tjera, të tilla si mungesa që nuk llogariten për makroekonominë e papunësisë së lartë.[30]

Gary Becker, një kontribues në zgjerimin e ekonomisë në fusha të reja, përshkruan qasjen që favorizon si "kombinimin e supozimeve të sjelljes maksimizuese, preferencave të qëndrueshme dhe ekuilibrit të tregut, të përdorura pa mëshirë dhe pa lëvizje".[31] Një koment e karakterizon vërejtjen si duke e bërë ekonominë një qasje dhe jo një temë, por me specifikë të madhe sa i përket "procesit të zgjedhjes dhe llojit të bashkëveprimit shoqëror që përfshin [analizimi i tillë". " I njëjti burim shqyrton një sërë përkufizimesh të përfshira në parimet e librave shkollorë të ekonomisë dhe përfundon se mungesa e marrëveshjes nuk ka nevojë të ndikojë në lëndën që trajtojnë tekstet. Në mesin e ekonomistëve në përgjithësi, argumenton se një përkufizim i veçantë i paraqitur mund të pasqyrojë drejtimin drejt të cilit autori beson se ekonomia po zhvillohet, ose duhet të evoluojë.[20]

Historia[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Ekonomiksi datoton nga qytetërimet e hershme Mesopotamiane, Greke, Romake, Nënkontinenti Indian, qytetërimet kineze, persiane dhe arabe. Parimet ekonomike ndodhin në të gjithë shkrimet e poetit bootian Hesiod dhe disa historianë ekonomikë e kanë përshkruar vetë Hesiodin si "ekonomistin e parë".[32] Shkrimtarë të tjerë të shquar nga Antikiteti deri në Rilindje përfshijnë Aristotelin, Ksenofonin, Chanakya (i njohur edhe si Kautilya), Qin Shi Huang, Tomas Aquinas, dhe Ibn Khaldun. Joseph Schumpeter e përshkroi Aquinas si "më të afërt se çdo grup tjetër për të qenë" themeluesit "të ekonomisë shkencore" sa i përket monedhës, interesit dhe teorisë së vlerës brenda një perspektive të ligjit natyror.[33]

A seaport with a ship arriving
Një pikturë e vitit 1638 e një porti francez gjatë kulmit të merkantilizmit.

Dy grupe, të cilët më vonë u quajtën "merkantilistë" dhe "fiziokratë", ndikuan në mënyrë më të drejtpërdrejtë në zhvillimin e mëvonshëm të temës. Të dy grupet u shoqëruan me ngritjen e nacionalizmit ekonomik dhe kapitalizmit modern në Evropë. Merkantilizmi ishte një doktrinë ekonomike që lulëzoi nga shekulli XVI-XVI në një literaturë pjellorie, qoftë të tregtarëve apo shtetarëve. Ai vlerësoi se pasuria e një kombi varej nga akumulimi i saj prej ari dhe argjendi. Kombet pa akses në miniera mund të siguronin ar dhe argjend nga tregtia vetëm duke shitur mallra jashtë vendit dhe duke kufizuar importet e tjera nga ari dhe argjendi. Doktrina bëri thirrje për importimin e lëndëve të para të lira që do të përdoren në prodhimin e mallrave, të cilat mund të eksportohen, dhe rregullimi shtetëror të vendos tarifa mbrojtëse për mallrat e prodhuara të huaja dhe të ndalojë prodhimin në koloni.[34]

Fiziokratët, një grup mendimtarësh dhe shkrimtarësh francezë të shekullit të 18-të, zhvilluan idenë e ekonomisë si një qarkullim rrethor i të ardhurave dhe prodhimeve. Fiziokratët besonin se vetëm prodhimi bujqësor gjeneronte një tepricë të qartë të kostos, kështu që bujqësia ishte baza e gjithë pasurisë. Kështu, ata kundërshtuan politikën merkantiliste të promovimit të prodhimit dhe tregtisë në kurriz të bujqësisë, përfshirë tarifat e importit. Fiziokratët mbrojtën zëvendësimin e mbledhjes së taksave administrative me kosto të kushtueshme me një taksë të vetme mbi të ardhurat e pronarëve të tokave. Në reagim kundër rregullave të tregtisë së tregtisë së gjerë, fiziokratët mbrojtën një politikë të laissez-faire, e cila bëri thirrje për ndërhyrje minimale të qeverisë në ekonomi.[35]

Adam Smith (1723–1790) ishte një teoricien i hershëm ekonomik.[36] Smith ishte ashpër kritik ndaj mercantilistëve, por e përshkroi sistemin fiziokratik "me të gjitha papërsosmëritë e tij" si "ndoshta përafrimin më të pastër me të vërtetën që është botuar akoma" mbi këtë temë.[37]

Ekonomia klasike politike[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Picture of Adam Smith facing to the right
Botimi i Pasurisë së KombeveAdam Smith në 1776 konsiderohet të jetë zyrtarizimi i parë i mendimit ekonomik

Botimi i Pasurisë së Kombeve të Adam Smithit në 1776, është përshkruar si "lindja efektive e ekonomisë si një disiplinë e veçantë".[38] Libri identifikoi tokën, fuqinë punëtore dhe kapitalin si tre faktorët e prodhimit dhe kontribuesit kryesorë të pasurisë së një kombi, siç dallohet nga ideja fiziokratike se vetëm bujqësia ishte produktive.

Smith diskuton përfitimet e mundshme të specializimit përmes ndarjes së punës, duke përfshirë rritjen e produktivitetit të punës dhe fitimet nga tregtia, qoftë midis qytetit dhe vendit apo nëpër vendet.[39] "Teorema" e tij se "ndarja e punës është e kufizuar nga shtrirja e tregut" është përshkruar si "thelbi i një teorie të funksioneve të firmës dhe industrisë" dhe një "parim themelor i organizimit ekonomik".[40] Smithit i është atribuar gjithashtu "propozimi më i rëndësishëm material në të gjithë ekonominë" dhe themeli i teorisë së shpërndarjes së burimeve - që, nën konkurrencë, pronarët e burimeve (të punës, tokës dhe kapitalit) kërkojnë përdorimet e tyre më fitimprurëse, duke rezultuar në një shkallë të barabartë të kthimit për të gjitha përdorimet në një ekuilibër (rregulluar për dallimet e dukshme që vijnë nga faktorë të tillë si trajnimi dhe papunësia).[41]

Në një argument që përfshin "një nga pasazhet më të famshme në të gjitha ekonomitë",[42] Smith përfaqëson çdo individ duke u përpjekur të përdorë çdo kapital që ata mund të komandojnë për avantazhin e tyre, jo atë të shoqërisë,[b] dhe për hir të fitimit, i cili është i domosdoshëm në një farë mase për punësimin e kapitalit në industrinë e vendit, dhe i lidhur pozitivisht me vlerën e produktit.[44] Në këtë:

Ai në përgjithësi, me të vërtetë, as nuk synon të promovojë interesin publik, dhe as nuk e di se sa po e promovon atë. Duke parapëlqyer mbështetjen e vendit për atë të industrisë së huaj, ai synon vetëm sigurinë e tij; dhe duke e drejtuar atë industri në atë mënyrë që prodhimi i saj mund të jetë me vlerën më të madhe, ai synon vetëm përfitimin e tij, dhe ai është në këtë, si në shumë raste të tjera, i udhëhequr nga një dorë e padukshme për të promovuar një fund i cili nuk ishte pjesë e qëllimit të tij. As nuk është gjithmonë më keq për shoqërinë që nuk ishte pjesë e saj. Duke ndjekur interesin e tij, ai shpesh e promovon atë të shoqërisë në mënyrë më efektive sesa kur me të vërtetë ka ndërmend ta promovojë atë.[45]

Thomas Robert Maltus (1798) përdori konceptin e zvogëlimit të kthimeve për të shpjeguar standardet e ulëta të jetesës. Popullsia njerëzore, argumentoi ai, priret të rritet gjeometrikisht, duke tejkaluar prodhimin e ushqimit, i cili u rrit në mënyrë aritmetike. Forca e një popullsie në rritje të shpejtë kundër një sasie të kufizuar të tokës nënkupton zvogëlimin e kthimit në punë. Rezultati, pohoi ai, ishte paga kronike e ulët, gjë që pengoi standardin e jetesës për shumicën e popullatës të ngrihej mbi nivelin e jetesës. Ekonomisti Julian Lincoln Simon ka kritikuar përfundimet e Malthus.[46]

Ndërsa Adam Smith theksoi prodhimin e të ardhurave, David Ricardo (1817) u përqëndrua në shpërndarjen e të ardhurave midis pronarëve të tokave, punëtorëve dhe kapitalistëve. Ricardo pa një konflikt të qenësishëm midis pronarëve të tokave nga njëra anë dhe punës dhe kapitalit nga ana tjetër. Ai mendoi se rritja e popullsisë dhe kapitalit, duke shtypur një furnizim fiks të tokës, shton qiratë dhe mban paga dhe fitime. Ricardo ishte i pari që tregoi dhe provoi parimin e avantazhit krahasues, sipas të cilit secili vend duhet të specializohet në prodhimin dhe eksportimin e mallrave në atë që ai ka një kosto relative më të ulët të prodhimit, përkundrazi duke u mbështetur vetëm në prodhimin e vet. Ka qene cilësuar si një "shpjegim themelor analitik" për përfitime nga tregtia.

Duke ardhur në fund të traditës klasike, John Stuart Mill (1848) u nda nga shoqëria me ekonomistët klasikë të mëparshëm mbi pashmangshmërinë e shpërndarjes së të ardhurave të prodhuara nga sistemi i tregut. Mill theksoi një ndryshim të veçantë midis dy roleve të tregut: shpërndarja e burimeve dhe shpërndarja e të ardhurave. Tregu mund të jetë efikas në shpërndarjen e burimeve, por jo në shpërndarjen e të ardhurave, shkroi ai, duke e bërë të nevojshme që shoqëria të ndërhyjë.[47]

Teoria e vlerës ishte e rëndësishme në teorinë klasike. Smith shkroi se "çmimi i vërtetë i çdo sendi ... është mundimi dhe telashet e blerjes së tij". Smith pohoi që, me qira dhe fitim, kostot e tjera përveç pagave hyjnë edhe në çmimin e një malli.[48] Ekonomistë të tjerë klasikë prezantuan ndryshime mbi Smithin, të quajtur "teoria e vlerës së punës". Ekonomia klasike u përqëndrua në tendencën e çdo ekonomie të tregut për t'u vendosur në një gjendje të palëvizshme përfundimtare të përbërë nga një stok i vazhdueshëm i pasurisë fizike (kapitali) dhe një madhësi e vazhdueshme e popullsisë.

Marksizmi[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Photograph of Karl Marx facing the viewer
Shkolla Marksiste e mendimit ekonomik vjen nga puna e ekonomistit gjerman Karl Marx.

Ekonomia Marksiste (më vonë, Marksiane) rrjedh nga ekonomia klasike dhe ajo rrjedh nga puna e Karl Marksit. Vëllimi i parë i veprës madhore të Marksit, Das Kapital, u botua në gjermanisht në 1867. Në të, Marksi u përqendrua në teorinë e punës së vlerës dhe teorinë e vlerës së tepërt, e cila, besonte ai, shpjegoi shfrytëzimin e punës nga kapitali.[49] Teoria e vlerës së punës vlerësoi se vlera e një malli të shkëmbyer përcaktohej nga puna që hyri në prodhimin e saj dhe teoria e vlerës së tepërt tregonte se si punëtorët paguanin vetëm një pjesë të vlerës që kishin krijuar puna e tyre.[50]

Ekonomia neoklasike[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Në fillimet e saj si shkencë shoqërore, ekonomia u përkufizua dhe u diskutua gjerësisht si studimi i prodhimit, shpërndarjes dhe konsumit të pasurisë nga Jean-Baptiste Say në Traktatin e tij mbi Ekonominë Politike ose, Prodhimin, Shpërndarjen dhe Konsumimin e Pasurisë ( 1803). Këto tre artikuj konsiderohen nga shkenca vetëm në lidhje me rritjen ose zvogëlimin e pasurisë, dhe jo në lidhje me proceset e tyre të ekzekutimit.[c] Përkufizimi i Say ka mbizotëruar deri në kohën tonë, i shpëtuar duke zëvendësuar fjalën "pasuri" për "mallra dhe shërbime" që do të thotë se pasuria mund të përfshijë edhe objekte jo materiale. Njëqind e tridhjetë vjet më vonë, Lionel Robbins vuri re se ky përkufizim nuk mjaftonte më,[d] sepse shumë ekonomistë po bënin hyrje teorike dhe filozofike në fusha të tjera të veprimtarisë njerëzore. Në esenë e tij mbi natyrën dhe rëndësinë e shkencës ekonomike, ai propozoi një përkufizim të ekonomisë si një studim të një aspekti të veçantë të sjelljes njerëzore, ai që bie nën ndikimin e mungesës,[e] që i detyron njerëzit të zgjedhin, të ndajnë burime të pakta për qëllimet konkurruese dhe të ekonomizojnë (duke kërkuar mirëqenien më të madhe duke shmangur harxhimin e burimeve të pakta). Për Robbins, pamjaftueshmëria u zgjidh, dhe përkufizimi i tij na lejon të shpallim, me një ndërgjegje të lehtë, ekonomi arsimore, ekonomi të sigurisë, ekonominë e shëndetit, ekonominë e luftës dhe natyrisht, prodhimin, shpërndarjen dhe ekonominë e konsumit si subjekte të vlefshme të shkencës ekonomike. "Duke cituar Robbins:" Ekonomia është shkenca që studion sjelljen njerëzore si një marrëdhënie midis skajeve dhe mjeteve të pakta që kanë përdorime alternative ".[27] Pasi e diskutuam atë për dekada, përkufizimi i Robbins u pranua gjerësisht nga ekonomistët rrjedhë, dhe ajo i hapi rrugë librave shkollorë aktualë.[51] Megjithëse është larg njëzëri, shumica e ekonomistëve kryesorë do të pranonin një version të përcaktimit të Robbins, edhe pse shumë prej tyre kanë ngritur kundërshtime serioze për qëllimin dhe metodën e ekonomisë, që burojnë nga ky përkufizim.[52] Për shkak të mungesës së një konsensusi të fortë, dhe se prodhimi, shpërndarja dhe konsumi i mallrave dhe shërbimeve është fusha kryesore e studimit të ekonomisë, përkufizimi i vjetër ende qëndron në shumë ''lagje''.

Një organ i teorisë më vonë u quajt "ekonomi neoklasike" ose "margjinalizëm" i formuar nga rreth vitit 1870 deri në vitin 1910. Termi "ekonomi" u popullarizua nga ekonomistë të tillë neoklasikë si Alfred Marshall si një sinonim konciz për "shkencën ekonomike" dhe një zëvendësim i mëparshëm "Ekonomi politike".[17][18] Kjo korrespondonte me ndikimin në temën e metodave matematikore të përdorura në shkencat natyrore.[53]

Ekonomia neoklasike sistematizoi furnizimin dhe kërkesën si përcaktues të përbashkët të çmimit dhe sasisë në ekuilibrin e tregut, duke ndikuar si në shpërndarjen e prodhimit ashtu edhe në shpërndarjen e të ardhurave. Ajo u shpërnda me teorinë e punës së vlerës së trashëguar nga ekonomia klasike në favor të një teorie marxhinale të shërbimeve mbi vlerën e kërkesës dhe një teori më të përgjithshme të kostove në anën e ofertës.[54] Në shekullin e 20-të, teoricienët neoklasikë u larguan nga një nocion i mëparshëm duke sugjeruar se mjeti i përgjithshëm për një shoqëri mund të matet në favor të shërbimeve rendore, gjë që hipotezon thjesht marrëdhënie të bazuara në sjellje ndërmjet personave.[55][56]

mikroekonomi, ekonomia neoklasike paraqet stimuj dhe kosto pasi luan një rol të përhapur në formimin e vendimmarrjes. Një shembull i menjëhershëm i kësaj është teoria e konsumatorit të kërkesës individuale, e cila izolon se si çmimet (si kostot) dhe të ardhurat ndikojnë në sasinë e kërkuar.[55]makroekonomi ajo pasqyrohet në një sintezë neoklasike të hershme dhe të qëndrueshme me makroekonominë Keynesiane.[57][55]

Ekonomia neoklasike herë pas here referohet si ekonomi orodokse qoftë nga kritikët apo simpatizuesit e saj. Ekonomia moderne e kryesore bazohet në ekonominë neoklasike, por me shumë përsosje që plotësojnë ose përgjithësojnë analizat e mëparshme, të tilla si ekonometria, teoria e lojërave, analiza e dështimit të tregut dhe konkurrenca e papërsosur, dhe modeli neoklasik i rritjes ekonomike për të analizuar variablat afatgjatë që ndikojnë në të ardhurat kombëtare .

Ekonomia neoklasike studion sjelljen e individëve, familjeve dhe organizatave (të quajtura aktorë ekonomikë, lojtar ose agjentë), kur ata menaxhojnë ose përdorin burime të pakta, të cilat kanë përdorime alternative, për të arritur qëllimet e dëshiruara. Agjentët supozohet se veprojnë në mënyrë racionale, kanë pamje të shumëfishta të dëshirueshme, burime të kufizuara për të marrë këto qëllime, një grup preferencash të qëndrueshme, një objektiv të përgjithshëm udhëzues të përgjithshëm dhe aftësinë për të bërë një zgjedhje. Ekziston një problem ekonomik, i nënshtrohet studimit nga shkenca ekonomike, kur një vendim (zgjedhje) merret nga një ose më shumë lojtarë kontrollues të burimeve për të arritur rezultatin më të mirë të mundshëm në kushte të kufizuara raciale. Me fjalë të tjera, agjentët e kontrollit të burimeve maksimizojnë vlerën në varësi të kufizimeve të imponuara nga informacionet që kanë agjentët, kufizimet e tyre njohëse dhe kohën e caktuar që duhet të marrin dhe ekzekutojnë një vendim. Shkencat ekonomike përqendrohen në veprimtaritë e agjentëve ekonomikë që përbëjnë shoqërinë.[58] Ata janë në qendër të analizës ekonomike.[f]

Një qasje për të kuptuar këto procese, përmes studimit të sjelljes së agjentëve nën mungesë, mund të shkojë si më poshtë:

Ndërveprimi i vazhdueshëm (shkëmbimi ose tregtia) i bërë nga aktorët ekonomikë në të gjitha tregjet përcakton çmimet për të gjitha mallrat dhe shërbimet të cilat, nga ana tjetër, bëjnë të mundur menaxhimin racional të burimeve të pakta. Në të njëjtën kohë, vendimet (zgjedhjet) e bëra nga të njëjtët aktorë, ndërsa ata janë duke ndjekur interesin e tyre, përcaktojnë nivelin e prodhimit, konsumin, kursimet dhe investimet, në një ekonomi, si dhe shpërblimin ( shpërndarja) e paguar për pronarët e punës (në formën e pagave), kapitalit (në formën e fitimeve) dhe tokës (në formën e qirasë).[g] Çdo periudhë, sikur të ishin në një sistem gjigant reagimesh, lojtarët ekonomikë ndikojnë në proceset e çmimeve dhe ekonominë, dhe nga ana e tyre janë të ndikuar prej tyre derisa të arrihet një gjendje e qëndrueshme (ekuilibri) e të gjithë ndryshoreve të përfshira ose të arrihet deri në një goditje të jashtme sistemi drejt një pike ekuilibri të ri. Për shkak të veprimeve autonome të agjentëve ndërveprues racional, ekonomia është një sistem kompleks adaptues. [h]

Ekonomia Keynesiane[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

John Maynard Keynes greeting Harry Dexter White, then a senior official in the U.S. Treasury Department
John Maynard Keynes (djathtas), ishte një teoricien kryesor në ekonomi.

Ekonomia Keynesiane rrjedh nga John Maynard Keynes, në veçanti libri i tij Teoria e përgjithshme e punësimit, interesit dhe parasë (1936), i cili filloi në makroekonominë bashkëkohore si një fushë të veçantë.[59] Libri u përqëndrua në përcaktuesit e të ardhurave kombëtare në periudhën afatshkurtër, kur çmimet janë relativisht jo fleksibël. Keynes u përpoq të shpjegojë në detaje të gjera teorike pse papunësia e lartë e tregut të punës mund të mos korrigjohet për shkak të "kërkesës efektive" të ulët dhe pse edhe fleksibiliteti i çmimeve dhe politika monetare mund të jenë të paarritshme. Termi "revolucionar" është përdorur në libër në ndikimin e tij në analizën ekonomike.[60]

Ekonomia Keynesiane ka dy pasardhës. Ekonomia post-Keynesiane gjithashtu përqendrohet në ngurtësitë makroekonomike dhe proceset e rregullimit. Hulumtimi mbi themelet mikro për modelet e tyre përfaqësohet si i bazuar në praktikat e jetës reale sesa modelet e thjeshta optimizuese. Në përgjithësi shoqërohet me Universitetin e Kembrixhit dhe punën e Joan Robinson.[61]

Ekonomia e Keynesiane e Re shoqërohet gjithashtu me zhvillimet në modën Kejnesiane. Brenda këtij grupi studiuesit priren të ndajnë me ekonomistë të tjerë theksin në modele që përdorin baza mikro dhe sjellje optimale, por me një përqendrim më të ngushtë në temat standarde Keynesiane, siç janë çmimi dhe ngurtësia e pagave. Këto zakonisht bëhen si tipare endogjene të modeleve, në vend se të supozohen thjesht si në ato më të vjetra të stilit Keynesian.

Shkolla e Ekonomisë së Çikagos[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Shkolla e Ekonomisë së Chicikagos është më e njohur për avokatinë e saj të lirë dhe idetë monetariste. Sipas Milton Friedman dhe monetaristëve, ekonomitë e tregut janë në thelb të qëndrueshme nëse oferta e parave nuk zgjerohet ose kontraktohet. Ben Bernanke, ish Kryetari i Rezervës Federale, është ndër ekonomistët që sot pranojnë përgjithësisht analizën e Friedman për shkaqet e Depresionit të Madh.[62]

Milton Friedman në mënyrë efektive mori shumë nga parimet themelore të përcaktuara nga Adam Smith dhe ekonomistët klasikë dhe i modernizoi ato. Një shembull i kësaj është artikulli i tij në numrin e 13 shtatorit 1970 të Revistës The New York Times, në të cilin ai pretendon se përgjegjësia sociale e biznesit duhet të jetë "të përdorë burimet e saj dhe të angazhohet në aktivitete të krijuara për të rritur fitimet e saj ... ( përmes) konkurrencës së hapur dhe të lirë pa mashtrim. "[63]

Shkollat dhe qasjet e tjera[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Shkollat e tjera të njohura ose tendencat e mendimit që i referohen një stili të veçantë të ekonomisë që praktikohet dhe shpërndahet nga grupe të përcaktuara mirë të akademikëve që janë bërë të njohura në të gjithë botën, përfshijnë Shkollën Austriake, Shkollën e Freiburgut, Shkollën e Lozanës, post-Keynesiane dhe shkollën e Stokholmit. Ekonomia bashkëkohore e rrjedhës kryesore ndahet nganjëherë në qasjen e Ujit të Kripur të atyre universiteteve përgjatë brigjeve Lindore dhe Perëndimore të SH.B.A.-së, dhe qasjes shkollë të Ujërave të ëmbla, ose agoikagos.

Brenda makroekonomisë ka, në rend të përgjithshëm paraqitjen e tyre në letërsi; ekonomia klasike, ekonomia Keynesian, sinteza neoklasike, ekonomia post-Keynesian, monetarizmi, ekonomia e re klasike dhe ekonomia nga ana e furnizimit. Zhvillimet alternative përfshijnë ekonominë ekologjike, ekonominë kushtetuese, ekonominë institucionale, ekonominë evolucionare, teorinë e varësisë, ekonominë strukturaliste, teorinë e sistemeve botërore, ekonofizikën, ekonominë feministe dhe ekonominë biofizike.[64]

Sistemet ekonomike[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]


Sistemet ekonomike janë dega e ekonomisë që studion metodat dhe institucionet me të cilat shoqëritë përcaktojnë pronësinë, drejtimin dhe shpërndarjen e burimeve ekonomike. Një sistem ekonomik i një shoqërie është njësia e analizës.

Ndër sistemet bashkëkohore në skajet e ndryshme të spektrit organizativ janë sistemet socialiste dhe sistemet kapitaliste, në të cilat prodhimi më i madh ndodh përkatësisht nga ndërmarrjet shtetërore dhe private. Në mes janë ekonomitë e përziera. Një element i përbashkët është bashkëveprimi i ndikimeve ekonomike dhe politike, i përshkruar gjerësisht si ekonomi politike. Sistemet ekonomike krahasuese studjojnë performancën dhe sjelljen relative të ekonomive ose sistemeve të ndryshme.[65]

Banka e Eksportit-Import në SHBA përcakton një shtet marksist-leninist si një ekonomi të planifikuar në mënyrë qendrore.[50] Tani ata janë të rrallë; shembuj ende mund të shihen në Kubë, Korenë e Veriut dhe Laos.[66]

Teoria[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Teoria kryesore e ekonomisë mbështetet në një model prioritar ekonomik sasior, i cili përdor një sërë konceptesh. Teoria në mënyrë tipike vazhdon me një supozim të ceteris paribus, që nënkupton mbajtjen e variablave të vazhdueshme shpjeguese përveç atyre në shqyrtim. Kur krijoni teori, qëllimi është të gjeni ato që janë të paktën po aq të thjeshta në kërkesat e informacionit, më të sakta në parashikime dhe më të frytshme në gjenerimin e hulumtimeve shtesë sesa teoritë e mëparshme.[67] Ndërsa teoria ekonomike neoklasike përbën njëkohësisht kornizën teorike ose ortodokse teorike, si dhe metodologjike, teoria ekonomike gjithashtu mund të marrë formën e shkollave të tjera të mendimit siç janë në teoritë ekonomike heterodokse.

mikroekonomi, konceptet kryesore përfshijnë ofertën dhe kërkesën, margjinalizmin, teorinë e zgjedhjes racionale, koston e mundësive, kufizimet e buxhetit, shërbimin dhe teorinë e firmës.[68] Modelet e hershme makroekonomike u përqëndruan në modelimin e marrëdhënieve midis variablave agregate, por ndërsa marrëdhëniet dukeshin të ndryshonin me kalimin e kohës makroekonomistët, përfshirë Kejnesianët e rinj, riformuluan modelet e tyre në mikrofonimet.[69]

Konceptet e lartpërmendura mikroekonomike luajnë një pjesë të madhe në modelet makroekonomike - për shembull, në teorinë monetare, teoria e sasisë së parasë parashikon që rritet në shkallën e rritjes së ofertës së parasë rrit inflacionin, dhe inflacioni supozohet se ndikohet nga pritjet racionale. Në ekonominë e zhvillimit, rritja më e ngadaltë në vendet e zhvilluara është parashikuar ndonjëherë për shkak të kthimit margjinal në rënie të investimeve dhe kapitalit, dhe kjo është vërejtur në Katër Tigrat Aziatikë. Ndonjëherë një hipotezë ekonomike është vetëm cilësore, jo sasiore.[70]

Ekspozimet e arsyetimit ekonomik shpesh përdorin grafikë dy-dimensionale për të ilustruar marrëdhëniet teorike. Në një nivel më të lartë të gjeneralitetit, Traktatet e Paul Samuelson Themelet e Analizës Ekonomike (1947) përdorën metoda matematikore përtej grafikëve për të përfaqësuar teorinë, veçanërisht për sa i përket maksimizimit të marrëdhënieve të sjelljes së agjentëve që arrinin në ekuilibër. Libri u përqendrua në ekzaminimin e klasës së deklaratave të quajtura teorema me kuptim operacional në ekonomi, të cilat janë teorema që mund të refuzohen në mënyrë të imagjinueshme nga të dhënat empirike.[71]

Degët e ekonomiksit[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Mikroekonomia[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]


A vegetable vendor in a marketplace.
Ekonomistët studiojnë vendimet e tregtisë, prodhimit dhe konsumit, siç janë ato që ndodhin në një treg tradicional.
Two traders sit at computer monitors with financial information.
Tregtimi elektronik bashkon blerësit dhe shitësit përmes një platforme tregtare elektronike dhe rrjetit për të krijuar vende virtuale të tregut. Në figurë: Bursa e São Paulo, Brazil.

Mikroekonomia shqyrton se si njësitë, duke formuar një strukturë të tregut, bashkëveprojnë brenda një tregu për të krijuar një sistem tregu. Këto njësi përfshijnë lojtarë privatë dhe publik me klasifikime të ndryshme, që zakonisht funksionojnë nën mungesë të njësive të tregtueshme dhe rregullore të lehta qeveritare. Artikujt që tregtohet mund të jetë një produkt i prekshëm siç janë mollët ose një shërbim siç janë shërbimet e riparimit, këshillat juridikë ose argëtimi.

Në teori, në një treg të lirë grumbullimet (shuma) e sasisë së kërkuar nga blerësit dhe sasia e furnizuar nga shitësit mund të arrijnë ekuilibrin ekonomik me kalimin e kohës në reagim ndaj ndryshimeve të çmimeve; në praktikë, çështje të ndryshme mund të parandalojnë ekuilibrin, dhe çdo ekuilibër i arritur nuk mund të jetë domosdoshmërisht i barabartë moralisht. Për shembull, nëse furnizimi i shërbimeve shëndetësore është i kufizuar nga faktorë të jashtëm, çmimi i ekuilibrit mund të jetë i papërballueshëm për shumë njerëz që e dëshirojnë atë, por nuk mund të paguajnë për të.

Ekzistojnë struktura të ndryshme të tregut. Në tregjet krejtësisht konkurruese, asnjë pjesëmarrës nuk është aq i madh sa të ketë fuqinë e tregut për të vendosur çmimin e një produkti homogjen. Me fjalë të tjera, çdo pjesëmarrës është një "marrës i çmimeve" pasi asnjë pjesëmarrës nuk ndikon në çmimin e një produkti. Në botën e vërtetë, tregjet shpesh përjetojnë konkurrencë të papërsosur.

Formularët përfshijnë monopolin (në të cilin ka vetëm një shitës të një të mire), duopoli (në të cilin ka vetëm dy shitës të një të mire), oligopoli (në të cilin ka pak shitës të një të mire), konkurenc monopoliste (në të cilin ka shumë shitës që prodhojnë mallra shumë të diferencuar), monopsoni (në të cilën ka vetëm një blerës të një të mire), dhe oligopsoni (në të cilën ka pak blerës të një të mire). Për dallim nga konkurrenca e përsosur, konkurrenca e papërsosur do të thotë pa ndryshim fuqia e tregut është shpërndarë në mënyrë të pabarabartë. Firmat nën konkurrencë të papërsosur kanë potencialin të jenë "prodhues të çmimeve", që do të thotë se, duke mbajtur një pjesë të lartë në mënyrë disproporcionale të fuqisë së tregut, ato mund të ndikojnë në çmimet e produkteve të tyre.

Mikroekonomia studion tregjet individuale duke thjeshtuar sistemin ekonomik duke supozuar se aktiviteti në treg që analizohet nuk ndikon në tregjet e tjera. Kjo metodë e analizës njihet si analizë e pjesshme-ekuilibër (ofertë dhe kërkesë). Kjo metodë grumbullohet (shuma e të gjithë veprimtarisë) në vetëm një treg. Teoria e ekuilibrit të përgjithshëm studion tregje të ndryshme dhe sjelljen e tyre. Ajo grumbullohet (shuma e të gjithë veprimtarisë) në të gjitha tregjet. Kjo metodë studion si ndryshimet në tregjet, ashtu edhe ndërveprimet e tyre që çojnë drejt ekuilibrit.[72]

Prodhimi, kostoja dhe efikasiteti[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]


Në mikroekonomi, prodhimi është shndërrimi i inputeve në rezultate. Eshtë një proces ekonomik që përdor inputet për të krijuar një mall ose një shërbim për shkëmbim ose përdorim të drejtpërdrejtë. Prodhimi është një rrjedhë dhe kështu një shkallë e prodhimit për një periudhë kohe. Dallimet përfshijnë alternativa të tilla prodhuese si për konsum (ushqim, prerje flokësh, etj.) Kundrejt mallrave të investimit (traktorë të rinj, ndërtesa, rrugë, etj.), Mallrat publike (mbrojtja kombëtare, vaksinimet e sherbimeve, etj) ose mallrat private (kompjuterë të rinj , banane, etj), dhe "armë" vs "gjalpë".

Kostoja e mundësisë është kostoja ekonomike e prodhimit: vlera e mundësisë tjetër më të mirë të parashikuar. Zgjedhjet duhet të bëhen ndërmjet veprimeve të dëshirueshme por reciprokisht ekskluzive. Eshtë përshkruar si shprehje e "marrëdhënies themelore midis mungesës dhe zgjedhjes".[73] Për shembull, nëse një bukëpjekës përdor një thes me miell për të bërë parzmore një mëngjes, atëherë bukëpjekësi nuk mund të përdorë as miellin, as mëngjesin për të bërë shishe përkundrazi. Një pjesë e kostos së bërjes së parzmoreve është se as mielli, as mëngjesi nuk janë më në dispozicion, për t’u përdorur në ndonjë mënyrë tjetër. Kostoja e mundësisë së një aktiviteti është një element për të siguruar që burimet e pakta përdoren me efikasitet, në mënyrë që kostoja të peshohet ndaj vlerës së asaj veprimtarie në marrjen e vendimeve për më shumë ose më pak të saj. Kostot e mundësisë nuk janë të kufizuara në kostot monetare ose financiare, por mund të maten me koston reale të prodhimit të falur, kohën e lirë, ose çdo gjë tjetër që ofron përfitimin alternativ (dobi).[74]

Inputet e përdorura në procesin e prodhimit përfshijnë faktorë të tillë parësorë të prodhimit si shërbimet e punës, kapitalin (mallra të prodhuara të qëndrueshme të përdorura në prodhim, siç është një fabrikë ekzistuese), dhe toka (përfshirë burimet natyrore). Të dhëna të tjera mund të përfshijnë mallra të ndërmjetëm të përdorur në prodhimin e mallrave përfundimtarë, siç është çeliku në një makinë të re.

Efikasiteti ekonomik mat sa më mirë një sistem që gjeneron prodhim të dëshiruar me një grup të caktuar të inputeve dhe teknologjisë në dispozicion. Efikasiteti përmirësohet nëse gjenerohet më shumë prodhim pa ndryshuar inputet, ose me fjalë të tjera, sasia e "mbeturinave" zvogëlohet. Një standard i përgjithshëm i pranuar gjerësisht është efikasiteti Pareto, i cili arrihet kur asnjë ndryshim i mëtejshëm nuk mund ta bëjë dikë më të mirë pa e bërë dikë tjetër të keqësohet.

Një shembull kufi prodhimi-mundësi me pika ilustruese të shënuara.

Kufiri i mundësisë së prodhimit (PPF) është një figurë ekspozuese për përfaqësimin e pamjaftueshmërisë, kostos dhe efikasitetit. Në rastin më të thjeshtë një ekonomi mund të prodhojë vetëm dy mallra (të themi "armë" dhe "gjalpë"). PPF është një tabelë ose grafik (si në të djathtë) që tregon kombinimet e ndryshme të sasisë së dy mallrave të prodhueshëm me një teknologji të caktuar dhe inputet totale të faktorë, të cilat kufizojnë prodhimin total të mundshëm. Çdo pikë në kurbë tregon prodhimin potencial total për ekonominë, që është prodhimi maksimal i realizueshëm i një të mire, duke pasur parasysh një sasi të realizueshme të prodhimit të së mirës tjetër.

Mungesa paraqitet në figurë nga njerëzit që janë të gatshëm, por të paaftë në agregat për të konsumuar përtej PPF (siç është në X) dhe nga pjerrësia negative e kurbës.[75] Nëse prodhimi i një të mire rritet përgjatë kurbës, prodhimi i tjetrës të mirë zvogëlohet, një marrëdhënie e kundërt. Kjo për shkak se rritja e prodhimit të një të mire kërkon transferimin e inputeve në të nga prodhimi i të mirës tjetër, duke e zvogëluar këtë të fundit.

Pjerrësia e kurbës në një pikë mbi të jep tregtinë midis dy mallrave. Ajo mat atë që një njësi shtesë e një kosto të mirë në njësi të falura nga e mira tjetër, një shembull i një kosto reale të mundësive. Kështu, nëse një armë më shumë kushton 100 njësi gjalpë, kostoja e mundësive të një Arme është 100 Gjalpë. Përgjatë PPF, mungesa nënkupton që zgjedhja e më shumë nga një e mirë në agregate nënkupton të bësh me më pak të mira të tjera. Sidoqoftë, në një ekonomi të tregut, lëvizja përgjatë kurbës mund të tregojë se zgjedhja e prodhimit të rritur parashikohet të ketë vlerë të kostos për agjentët.

Me ndërtimin, secila pikë në kurbën tregon efikasitetin prodhues në maksimizimin e prodhimit për hyrjet totale të dhëna. Një pikë brenda kurbës (si në A), është e realizueshme, por përfaqëson joefikasitetin e prodhimit (përdorimi i harxhuar i inputeve), në atë prodhim të një ose të dy mallrave mund të rritet duke lëvizur në një drejtim verilindor në një pikë në kurbë. Shembuj të përmendur për një joefikasitet të tillë përfshijnë papunësinë e lartë gjatë një recesioni të ciklit të biznesit ose një organizatë ekonomike të një vendi që dekurajon përdorimin e plotë të burimeve. Të qenit në kurbë akoma nuk mund të plotësojë plotësisht efikasitetin alokues (i quajtur gjithashtu efikasiteti Pareto) nëse nuk prodhon një përzierje të mallrave që konsumatorët preferojnë mbi pikat e tjera.

Shumë ekonomi të aplikuarapolitikën publike ka të bëjë me përcaktimin se si mund të përmirësohet efikasiteti i një ekonomie. Njohja e realitetit të mungesës dhe më pas të kuptuarit se si të organizohet shoqëria për përdorimin sa më efikas të burimeve, është përshkruar si "thelbi i ekonomisë", ku lënda "jep kontributin e saj unik".[76]

Specializimi[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Një hartë që tregon rrugët kryesore tregtare për mallra brenda Evropës së vonë mesjetare.

Specializimi konsiderohet thelbësor për efikasitetin ekonomik bazuar në konsideratat teorike dhe empirike. Individë ose kombe të ndryshme mund të kenë kosto të ndryshme të mundësive reale të prodhimit, të themi nga ndryshimet në stoqet e kapitalit njerëzor për punëtor ose raportet e kapitalit / punës. Sipas teorisë, kjo mund të japë një avantazh krahasues në prodhimin e mallrave që përdorin më intensivisht inputin relativisht më të bollshëm, pra relativisht më të lirë.

Edhe nëse një rajon ka një avantazh absolut sa i përket raportit të rezultateve të tij ndaj inputeve në çdo lloj prodhimi, ai prapë mund të specializohet në prodhimin në të cilin ka një avantazh krahasues dhe në këtë mënyrë të përfitojë nga tregtimi me një rajon që i mungon ndonjë avantazh absolut por ka një avantazh krahasues në prodhimin e diçkaje tjetër.

Eshtë vërejtur që një vëllim i lartë tregtie ndodh midis rajoneve edhe me qasje në një teknologji të ngjashme dhe përzierje të inputeve të faktorëve, përfshirë vendet me të ardhura të larta. Kjo ka çuar në hetimin e ekonomive të shkallës dhe aglomerimit për të shpjeguar specializimin në linja produktesh të ngjashme por të diferencuara, në përfitimin e përgjithshëm të palëve tregtare ose rajoneve përkatëse.[77]

Teoria e përgjithshme e specializimit vlen për tregtinë midis individëve, fermave, prodhuesve, ofruesve të shërbimeve dhe ekonomive. Midis secilit prej këtyre sistemeve të prodhimit, mund të ketë një ndarje përkatëse të punës me grupe të ndryshme pune të specializuara, ose përkatësisht lloje të ndryshme të pajisjeve kapitale dhe përdorime të diferencuara të tokës.[78]

Një shembull që kombinon tiparet e mësipërme është një vend që specializohet në prodhimin e produkteve të teknologjisë së lartë, siç bëjnë vendet e zhvilluara, dhe tregton me kombet në zhvillim për mallrat e prodhuara në fabrika ku puna është relativisht e lirë dhe e bollshme, duke rezultuar në kosto të ndryshme për mundësi të prodhimit. Më shumë prodhim dhe prodhim i përgjithshëm rezulton në këtë mënyrë nga specializimi në prodhim dhe tregti sesa nëse secili vend prodhon produktet e veta të teknologjisë së lartë dhe të teknologjisë së ulët.

Teoria dhe vëzhgimi përcaktojnë kushte të tilla që çmimet e tregut të produkteve dhe inputeve prodhuese të zgjedhin një ndarje të inputeve të faktorëve me përparësi krahasuese, në mënyrë që (relativisht) inputet me kosto të ulët të shkojnë në prodhimin e rezultateve me kosto të ulët. Në këtë proces, prodhimi i përgjithshëm mund të rritet si një nënprodukt ose sipas dizajnit. Një specializim i tillë i prodhimit krijon mundësi për përfitime nga tregtia me anë të së cilave pronarët e burimeve përfitojnë nga tregtia në shitjen e një lloji të prodhimit për mallrat e tjera, me shumë vlera. Një masë e fitimeve nga tregtia është niveli i rritur i të ardhurave që tregtia mund të lehtësojë.[79]

Oferta dhe kërkesa[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

A graph depicting Quantity on the X-axis and Price on the Y-axis
Modeli i ofertës dhe kërkesës përshkruan se si çmimet ndryshojnë si rezultat i një ekuilibri midis disponueshmërisë së produktit dhe kërkesës. Grafiku përshkruan një rritje (domethënë ndryshimin e duhur) të kërkesës nga D1 në D2 së bashku me rritjen pasuese të çmimit dhe sasisë së kërkuar për të arritur një pikë të re ekuilibri në kurbën e furnizimit (S).

Çmimet dhe sasitë janë përshkruar si atributet më të vëzhguara të mallrave të prodhuara dhe të këmbyera në një ekonomi të tregut.[80] Teoria e ofertës dhe e kërkesës është një parim organizues për të shpjeguar sesi çmimet koordinojnë shumat e prodhuara dhe të konsumuara. Në mikroekonomi, ajo vlen për përcaktimin e çmimit dhe të prodhimit për një treg me konkurrencë të përsosur, e cila përfshin kushtin e asnjë blerësi ose shitësi të mjaftueshëm të madh që të ketë fuqi përcaktuese të çmimeve.

Për një treg të caktuar të një malli, kërkesa është lidhja e sasisë që të gjithë blerësit do të ishin të gatshëm të blinin me çdo çmim njësie të mallit. Kërkesa shpesh përfaqësohet nga tabela ose grafiku që tregon çmimin dhe sasinë e kërkuar (si në figurë). Teoria e kërkesës përshkruan konsumatorët individualë si duke zgjedhur në mënyrë racionale sasinë më të preferuar të secilit të mirë, duke pasur parasysh të ardhurat, çmimet, shijet, etj. Një term për këtë është "maksimizimi i kufizuar i shërbimeve" (me të ardhurat dhe pasurinë si kufizime në kërkesë). Këtu, shërbimi i referohet marrëdhënies së hipotezuar të secilit konsumator individual për renditjen e paketave të ndryshme të mallrave si më shumë ose më pak të preferuara.

Ligji i kërkesës thotë se, në përgjithësi, çmimi dhe sasia e kërkuar në një treg të caktuar janë të lidhura në mënyrë të kundërt. Kjo do të thotë, sa më i lartë të jetë çmimi i një produkti, aq më pak njerëzit do të jenë të përgatitur për të blerë (gjëra të tjera të pandryshuara). Ndërsa çmimi i një malli bie, konsumatorët lëvizin drejt tij nga mallra relativisht më të shtrenjtë (efekti i zëvendësimit). Për më tepër, fuqia blerëse nga rënia e çmimit rrit aftësinë për të blerë (efektin e të ardhurave). Faktorë të tjerë mund të ndryshojnë kërkesën; për shembull një rritje e të ardhurave do të zhvendosë kurbën e kërkesës për një normë të jashtme normale në krahasim me origjinën, si në figurë. Të gjithë përcaktuesit merren kryesisht si faktorë të vazhdueshëm të kërkesës dhe ofertës.

Furnizimi është raporti midis çmimit të një malli dhe sasisë së disponueshme për shitje me atë çmim. Mund të përfaqësohet si një tabelë ose grafik në lidhje me çmimin dhe sasinë e furnizuar. Prodhuesit, për shembull firmat e biznesit, hipotezohen se janë maksimizues të fitimit, që do të thotë se ata përpiqen të prodhojnë dhe furnizojnë sasinë e mallrave që do t'u sjellin atyre fitimin më të lartë. Furnizimi paraqitet zakonisht si një funksion që lidhet me çmimin dhe sasinë, nëse faktorët e tjerë janë të pandryshuar.

Kjo do të thotë, sa më i lartë të jetë çmimi me të cilin mund të shitet e mira, aq më shumë do të furnizojnë prodhuesit, si në figurë. Mimi më i lartë e bën atë fitimprurës rritjen e prodhimit. Ashtu si në anën e kërkesës, pozicioni i furnizimit mund të zhvendoset, të themi nga një ndryshim në çmimin e një inputi produktiv ose një përmirësim teknik. "Ligji i furnizimit" thotë se, në përgjithësi, një rritje e çmimit çon në një zgjerim të furnizimit dhe një rënie e çmimit çon në një tkurrje të furnizimit. Po ashtu, përcaktuesit e furnizimit, siç janë çmimi i zëvendësuesve, kostoja e prodhimit, teknologjia e aplikuar dhe faktorët e ndryshëm, inputet e prodhimit janë marrë të gjitha si të qëndrueshme për një periudhë të caktuar kohore të vlerësimit të furnizimit.

Ekuilibri i tregut ndodh kur sasia e furnizuar është e barabartë me sasinë e kërkuar, kryqëzimin e kurbave të ofertës dhe kërkesës në figurën e mësipërme. Me një çmim nën ekuilibrin, ekziston një mungesë e sasisë së furnizuar në krahasim me sasinë e kërkuar. Kjo është paraqitur për të ofruar çmimin lart. Me një çmim mbi ekuilibrin, ekziston një tepricë e sasisë së furnizuar në krahasim me sasinë e kërkuar. Kjo shtyn çmimin poshtë. Modeli i ofertës dhe kërkesës parashikon që për kthesat e dhëna të ofertës dhe kërkesës, çmimi dhe sasia do të stabilizohen me çmimin që e bën sasinë e furnizuar të barabartë me sasinë e kërkuar. Në mënyrë të ngjashme, teoria e kërkesës dhe ofertës parashikon një kombinim të ri të sasisë së çmimeve nga një ndryshim i kërkesës (për figurën), ose në furnizim.

Firmat[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Njerëzit shpesh nuk bëjnë tregti drejtpërdrejt në tregje. Në vend të kësaj, nga ana e furnizimit, ata mund të punojnë brenda dhe të prodhojnë përmes firmave. Llojet më të dukshme të firmave janë korporatat, partneritetet dhe besimet. Sipas Ronald Coase, njerëzit fillojnë të organizojnë prodhimin e tyre në firma kur kostot e të bërit biznes bëhen më të ulëta se sa ta bëjnë atë në treg.[81] Firmat ndërthurin punën dhe kapitalin dhe mund të arrijnë ekonomi shumë më të mëdha të shkallës (kur kostoja mesatare për njësi bie pasi prodhohen më shumë njësi) sesa tregtimi i tregut individual.

Në tregjet krejtësisht konkurruese të studiuara në teorinë e ofertës dhe kërkesës, ka shumë prodhues, asnjë prej të cilëve nuk ndikon dukshëm në çmim. Organizata industriale përgjithëson nga ai rast i veçantë për të studiuar sjelljen strategjike të firmave që kanë një kontroll të rëndësishëm të çmimit. Konsideron strukturën e tregjeve të tilla dhe ndërveprimet e tyre. Strukturat e zakonshme të tregut të studiuara përveç konkurrencës së përsosur përfshijnë konkurrencën monopoliste, forma të ndryshme të oligopolit dhe monopolin.[82]

Ekonomia menaxheriale zbaton analizën mikroekonomike për vendime specifike në firmat e biznesit ose njësi të tjera drejtuese. Ai tërhiqet shumë nga metodat sasiore siç janë hulumtimi operacioneve dhe programimi nga metodat statistikore siç është analiza e regresionit në mungesë të sigurisë dhe njohurive të përsosura. Një temë unifikuese është përpjekja për të optimizuar vendimet e biznesit, përfshirë minimizimin e kostos për njësi dhe maksimizimin e fitimit, duke pasur parasysh objektivat dhe kufizimet e firmës të imponuara nga teknologjia dhe kushtet e tregut.[83]

Pasiguria dhe teoria e lojës[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Pasiguria në ekonomi është një perspektivë e panjohur e fitimit ose humbjes, qoftë e matshme si e rrezikshme apo jo. Pa të, sjellja e familjes do të ndikohej nga perspektiva e pasigurt e punësimit dhe të ardhurave, tregjet financiare dhe të kapitalit do të zvogëloheshin në shkëmbimin e një instrumenti të vetëm në secilën periudhë të tregut, dhe nuk do të kishte një industri të komunikimit.[84] Duke pasur parasysh format e tij të ndryshme, ekzistojnë mënyra të ndryshme për të përfaqësuar pasigurinë dhe modelimin e përgjigjeve të agjentëve ekonomikë ndaj tij.[85]

Teoria e lojës është një degë e matematikës së aplikuar që konsideron ndërveprime strategjike midis agjentëve, një lloj pasigurie. Ajo siguron një bazë matematikore të organizatës industriale, të diskutuar më lart, për të modeluar lloje të ndryshme të sjelljes së firmës, për shembull në një industri solipsiste (disa shitës), por po aq e zbatueshme për negociatat mbi pagat, negociatat, hartimin e kontratave dhe çdo situatë ku agjentët individualë janë mjaft pak për të patur efekte të ndjeshme te njeri-tjetri. Në ekonominë e sjelljes, ajo është përdorur për të modeluar strategjitë që agjentët zgjedhin kur bashkëveprojnë me të tjerët, interesat e të cilëve janë të paktën pjesërisht negativë ndaj tyre.[86]

Në këtë, ajo përgjithëson qasjet e maksimizimit të zhvilluara për të analizuar aktorët e tregut, siç është në modelin e ofertës dhe kërkesës dhe lejon informacion jo të plotë të aktorëve. Fusha daton nga Teoria klasike e Lojërave dhe Sjellja Ekonomike e vitit 1944 nga John von Neumann dhe Oskar Morgenstern. Ka aplikime domethënëse në dukje jashtë ekonomisë në lëndë të ndryshme si formulimi i strategjive bërthamore, etikës, shkencës politike dhe biologjisë evolucionare.[87]

Shmangia e rrezikut mund të stimulojë aktivitetin që në tregjet me funksionim të mirë zbutjen e rrezikut dhe të komunikojë informacione rreth rrezikut, si në tregjet për sigurime, kontratat e së ardhmes së mallrave dhe instrumentet financiare. Ekonomia financiare ose thjesht financa përshkruan alokimin e burimeve financiare. Ai gjithashtu analizon çmimin e instrumenteve financiare, strukturën financiare të kompanive, efikasitetin dhe brishtësinë e tregjeve financiare,[88] krizat financiare dhe politikën apo rregulloren e lidhur me qeverinë.[89]

Disa organizata të tregut mund të shkaktojnë joefikasitet që lidhen me pasigurinë. Bazuar në artikullin "Tregu i limonëve" të George Akerlof, shembulli paradigmë është i një tregu të mashtruar të makinave të dorës së dytë. Konsumatorët pa dijeni nëse një makinë është një "limon" depresion çmimin e saj nën atë që do të ishte një makinë me cilësi të dorës së dytë.[90] Asimetria e informacionit lind këtu, nëse shitësi ka informacion më të rëndësishëm se blerësi, por nuk ka nxitje për ta zbuluar atë. Problemet e ndërlidhura në sigurim janë përzgjedhja e pafavorshme, të tilla që ata që rrezikojnë më shumë ka të ngjarë të sigurojnë (thonë shoferët e pakujdesshëm), dhe rreziku moral, i tillë që sigurimi të sjellje më të rrezikshme (të themi ngarje më të pamatura).[91]

Të dy problemet mund të rrisin kostot e sigurimit dhe të zvogëlojnë efikasitetin duke përzënë transaktorë të gatshëm nga tregu ("tregjet jo të plota"). Për më tepër, përpjekja për të zvogëluar një problem, të themi se përzgjedhja e pafavorshme me mandatimin e sigurimit, mund të shtojë një tjetër, të themi rrezik moral. Ekonomia e informacionit, e cila studion probleme të tilla, ka rëndësi në lëndë të tilla si sigurimi, ligji i kontratave, hartimi i mekanizmit, ekonomia monetare dhe kujdesi shëndetësor.[91] Subjektet e aplikuara përfshijnë mjete juridike në treg dhe për të përhapur ose zvogëluar rrezikun, siç janë garancitë, sigurimi i pjesshëm i mandatuar nga qeveria, ligji i ristrukturimit ose falimentimit, inspektimi dhe rregullimi për cilësinë dhe shpalosjen e informacionit.[92][93]

Dështimi i tregut[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

A smokestack releasing smoke
Ndotja mund të jetë një shembull i thjeshtë i dështimit të tregut. Nëse kostot e prodhimit nuk përballohen nga prodhuesit por janë nga mjedisi, viktimat e aksidentit ose të tjerët, atëherë çmimet shtrembërohen.
A woman takes samples of water from a river.
Shkencëtari i mjedisit duke marrë kampione uji

Termi "dështim i tregut" përfshin disa probleme të cilat mund të minojnë supozimet standarde ekonomike. Edhe pse ekonomistët kategorizojnë dështimet e tregut ndryshe, kategoritë e mëposhtme dalin në tekstet kryesore.[i]

Asimetria e informacionit dhe tregjet jo të plota mund të rezultojnë në joefikasitet ekonomik por gjithashtu një mundësi për të përmirësuar efikasitetin përmes mjeteve juridike të tregut, ligjore dhe rregullatore, siç u diskutua më lart.

Monopoli natyror, ose konceptet mbivendosëse të monopolit "praktik" dhe "teknik", është një rast ekstrem i dështimit të konkurrencës si një kufizim për prodhuesit. Ekonomitë ekstreme të shkallës janë një shkak i mundshëm.

Të mallrat publike janë mallra që furnizohen më pak në një treg tipik. Karakteristikat përcaktuese janë që njerëzit mund të konsumojnë mallra publike pa pasur nevojë të paguajnë për to dhe se më shumë se një person mund të konsumojë të mirën në të njëjtën kohë

Eksternalitetet ndodhin kur ka kosto të konsiderueshme sociale ose përfitime nga prodhimi ose konsumi që nuk reflektohen në çmimet e tregut. Për shembull, ndotja e ajrit mund të krijojë një eksternalitet negativ, dhe edukimi mund të gjenerojë një eksternalitet pozitiv (më pak krim, etj.). Qeveritë shpesh taksojnë dhe ndryshe kufizojnë shitjen e mallrave që kanë eksternitete negative dhe subvencionojnë ose përndryshe promovojnë blerjen e mallrave që kanë eksterne pozitive në përpjekje për të korrigjuar shtrembërimet e çmimeve të shkaktuara nga këto eksternitete.[94] Teoria elementare e kërkesës dhe ofertës parashikon ekuilibrin por jo shpejtësinë e rregullimit për ndryshimet e ekuilibrit për shkak të një ndryshimi të kërkesës ose ofertës.[95]

Në shumë fusha, një formë e qëndrueshmërisë së çmimeve vendoset për të vlerësuar sasitë, sesa çmimet, duke u përshtatur në afat të shkurtër ndaj ndryshimeve në anën e kërkesës ose në anën e ofertës. Kjo përfshin një analizë standarde të ciklit të biznesit në makroekonomi. Analizat shpesh rrotullohen rreth shkaqeve të një ngjitje të tillë çmimesh dhe implikimet e tyre për të arritur një ekuilibër të hipotezuar afatgjatë. Shembuj të një ngjitshmërie të tillë çmimesh në tregjet e veçanta përfshijnë normat e pagave në tregjet e punës dhe çmimet e postuara në tregjet që devijojnë nga konkurrenca e përsosur.

Disa fusha të specializuara të ekonomisë merren me dështimin e tregut më shumë se të tjerët. Ekonomia e sektorit publik është një shembull. Shumë ekonomi mjedisore kanë të bëjnë me eksternitetet ose "E keqe publike".

Opsionet e politikave përfshijnë rregullore që reflektojnë analizën e kostos-përfitimit ose zgjidhjet e tregut që ndryshojnë stimuj, të tilla si tarifat e emitimeve ose ripërcaktimi i të drejtave pronësore.[96]

Sektori publik[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Financat publike janë fusha e ekonomisë që merret me buxhetimin e të ardhurave dhe shpenzimeve të një entiteti të sektorit publik, zakonisht qeverisë. Subjekti adreson çështje të tilla si incidenca e taksave (kush me të vërtetë paguan një taksë të veçantë), analizë kosto-përfitim të programeve qeveritare, efekte në efikasitetin ekonomik dhe shpërndarjen e të ardhurave të llojeve të ndryshme të shpenzimeve dhe taksave, dhe politikës fiskale. Kjo e fundit, një aspekt i teorisë së zgjedhjes publike, modelon sjelljen e sektorit publik në mënyrë analoge me mikroekonominë, duke përfshirë ndërveprime të votuesve të vetë-interesuar, politikanëve dhe burokratëve.[97]

Pjesa më e madhe e ekonomisë është pozitive, duke kërkuar të përshkruaj dhe parashikojë fenomene ekonomike. Ekonomia normative kërkon të identifikojë se si duhet të jenë ekonomitë.

Ekonomia e mirëqenies është një degë normative e ekonomisë që përdor teknika mikroekonomike për të përcaktuar njëkohësisht efikasitetin alokues brenda një ekonomie dhe shpërndarjen e të ardhurave që lidhen me të. Përpiqet të matë mirëqenien sociale duke ekzaminuar aktivitetet ekonomike të individëve që përbëjnë shoqërinë.[98]

Makroekonomia[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]


Qarkullimi i parave në një ekonomi në një model makroekonomik.

Makroekonomia shqyrton ekonominë në tërësi për të shpjeguar agregatët e gjerë dhe bashkëveprimet e tyre "lart poshtë", domethënë, duke përdorur një formë të thjeshtuar të teorisë së ekuilibrit të përgjithshëm.[99] Agregate të tilla përfshijnë të ardhurat dhe prodhimin kombëtar, shkallën e papunësisë dhe inflacionin e çmimeve dhe nëndegët si konsumi i përgjithshëm dhe shpenzimet e investimeve dhe përbërësit e tyre. Studion gjithashtu efektet e politikës monetare dhe politikës fiskale.

Që të paktën vitet 1960, makroekonomia është karakterizuar nga integrimi i mëtejshëm në lidhje me modelimin e bazuar në mikro të sektorëve, duke përfshirë racionalitetin e aktorëve, përdorimin efikas të informacionit të tregut dhe konkurrencën e papërsosur.[100] Kjo ka adresuar një shqetësim të gjatë për zhvillimet në kundërshtim me të njëjtën temë.[101]

Analiza makroekonomike gjithashtu konsideron faktorët që ndikojnë në nivelin afatgjatë dhe rritjen e të ardhurave kombëtare. Faktorë të tillë përfshijnë akumulimin e kapitalit, ndryshimin teknologjik dhe rritjen e fuqisë punëtore.[102]

Rritja[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]


Studimi i ekonomisë së rritjes studion faktorët që shpjegojnë rritjen ekonomike - rritja e prodhimit për frymë të një vendi për një periudhë të gjatë kohore. Të njëjtët faktorë përdoren për të shpjeguar ndryshimet në nivelin e prodhimit për frymë midis vendeve, në veçanti pse disa vende rriten më shpejt se të tjerët, dhe nëse vendet konvergojnë me të njëjtat ritme të rritjes.

Faktorët e mirëstudiuar përfshijnë shkallën e investimeve, rritjen e popullsisë dhe ndryshimin teknologjik. Këto përfaqësohen në forma teorike dhe empirike (si në modelet e rritjes neoklasike dhe endogjene) dhe në kontabilitetin e rritjes.[103]

Cikli i biznesit[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Një ilustrim bazë i cikleve ekonomike / afariste.

Ekonomia e një depresioni ishte nxitje për krijimin e "makroekonomisë", si një disiplinë e veçantë. Gjatë Depresionit të Madh të viteve 1930, John Maynard Keynes autori i një libri të titulluar Teoria e Përgjithshme e Punësimit, Interesit dhe Parave që përshkruan teoritë kryesore të ekonomisë Keynesiane. Keynes pretendoi se kërkesa e përgjithshme për mallra mund të jetë e pamjaftueshme gjatë rënies ekonomike, duke çuar në papunësi të lartë të panevojshme dhe humbje të prodhimit të mundshëm.

Prandaj ai mbrojti përgjigje aktive të politikës nga sektori publik, përfshirë veprimet e politikës monetare nga banka qendrore dhe veprimet e politikës fiskale nga qeveria për të stabilizuar prodhimin gjatë ciklit të biznesit.[104] Kështu, një përfundim kryesor i ekonomisë Keynesian është se, në disa situata, asnjë mekanizëm i fortë automatik nuk e çon prodhimin dhe punësimin drejt niveleve të punësimit të plotë. Modeli IS/LM i John Hicks ka qenë interpretimi më me ndikim i Teorisë së Përgjithshme.

Me kalimin e viteve, të kuptuarit e ciklit të biznesit është degëzuar në programe të ndryshme kërkimore, kryesisht të lidhura ose të dallueshme nga Keynesianizmi. Sinteza neoklasike i referohet pajtimit të ekonomisë Keynesiane me ekonominë neoklasike, duke deklaruar se Keynesianizmi është i saktë në planin afatshkurtër, por i kualifikuar nga konsideratat neoklasike si në planin afatmesëm dhe afatgjatë.[57]

Makroekonomia e re klasike, e dalluar nga pikëpamja Keynesiane e ciklit të biznesit, paraqet pastrimin e tregut me informacion të papërsosur. Ai përfshin hipotezën e të ardhurave të përhershme të Friedman mbi konsumin dhe teorinë "pritjet racionale",[105] udhëhequr nga Robert Lucas, dhe teori e ciklit të biznesit të vërtetë.[106]

Në të kundërt, qasja e re Keynesiane ruan supozimin racional të pritjeve, megjithatë supozon një larmi dështimesh në treg. Në veçanti, Keynesianët e Ri supozojnë se çmimet dhe pagat janë "ngjitëse", që do të thotë se ato nuk përshtaten menjëherë në ndryshimet e kushteve ekonomike.[69]

Kështu, klasikët e rinj supozojnë se çmimet dhe pagat përshtaten automatikisht për të arritur punësim të plotë, ndërsa Keynesianët e rinj e shohin punësimin e plotë si të arritur automatikisht vetëm në planin afatgjatë, dhe për këtë arsye politikat qeveritare dhe të bankës qendrore janë të nevojshme sepse "afatgjatë" mund të jetë shumë e gjatë.

Papunsia[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Sasia e papunësisë në një ekonomi matet me nivelin e papunësisë, përqindjen e punëtorëve pa punë në forcën e punës. Fuqia punëtore përfshin vetëm punëtorë që kërkojnë në mënyrë aktive punë. Njerëzit që janë në pension, që ndjekin arsimin, ose dekurajohen të kërkojnë punë nga mungesa e perspektivës së punës, përjashtohen nga forca e punës. Papunësia në përgjithësi mund të ndahet në disa lloje që lidhen me shkaqe të ndryshme.[107]

Modelet klasike të papunësisë ndodhin kur pagat janë shumë të larta për punëdhënësit që të jenë të gatshëm të punësojnë më shumë punëtorë. Në përputhje me papunësinë klasike, papunësia e fërkimit ndodh kur ekzistojnë vendet e lira të punës për një punëtor, por kohëzgjatja e nevojshme për të kërkuar dhe gjetur punë, çon në një periudhë papunësie.[107]

Papunësia strukturore mbulon një sërë shkaqesh të mundshme të papunësisë duke përfshirë një mospërputhje midis aftësive të punëtorëve dhe aftësive të kërkuara për punë të hapura.[108] Sasi të mëdha të papunësisë strukturore mund të ndodhin kur një ekonomi apo industri është në tranzicion dhe punëtorët e gjejnë aftësinë e tyre të mëparshme nuk janë më në kërkesë. Papunësia strukturore është e ngjashme me papunësinë e fërkimit pasi që të dy pasqyrojnë problemin e përputhjes së punëtorëve me vendet e lira të punës, por papunësia strukturore mbulon kohën e nevojshme për të fituar aftësi të reja jo vetëm procesin e kërkimit afatshkurtër.[109]

Ndërsa disa lloje të papunësisë mund të ndodhin pavarësisht nga gjendja e ekonomisë, papunësia ciklike ndodh kur rritja ngec. Ligji i Okun përfaqëson marrëdhënien empirike midis papunësisë dhe rritjes ekonomike.[110] Versioni origjinal i ligjit të Okun thotë që një rritje prej 3% e prodhimit do të çonte në një ulje të papunësisë prej 1%.[111]

Inflacioni dhe politika monetare[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Paraja është një mënyrë e pagesës përfundimtare për mallrat në shumicën e ekonomive të sistemit të çmimeve dhe është njësia e llogarisë në të cilën çmimet shprehen në mënyrë tipike. Paraja ka pranueshmëri të përgjithshme, qëndrueshmëri relative në vlerë, ndarje, qëndrueshmëri, transportueshmëri, elasticitet në furnizim dhe jetëgjatësi me besim në masë të publikut. Ai përfshin monedhën e mbajtur nga publiku jotreg dhe depozitat e kontrollueshme. Hasshtë përshkruar si një konventë shoqërore, si gjuha, e dobishme për një kryesisht sepse është e dobishme për të tjerët. Sipas fjalëve të Francis Amasa Walker, një ekonomist i njohur i shekullit XIX, "Paraja është ajo që paraja bën" ("Paraja është që paratë i bën" në origjinal).[112]

Si mjet shkëmbimi, paraja lehtëson tregtinë. Në thelb është një masë e vlerës dhe më e rëndësishmja, një dyqan vlerash është një bazë për krijimin e kredisë. Funksioni i tij ekonomik mund të kontrastohet me shkëmbime (shkëmbim jo-monetar). Duke pasur parasysh një sërë mallrash të prodhuara dhe prodhues të specializuar, shkëmbimet mund të sjellin një koincidencë të dyfishtë të dëshpëruar për sa i përket asaj që shkëmbehet, të themi mollë dhe një libër. Paraja mund të zvogëlojë koston e transaksionit të këmbimit për shkak të pranueshmërisë së saj të gatshme. Atëherë është më pak e kushtueshme që shitësi të pranojë para në këmbim, sesa ato që prodhon blerësi.[113]

Në nivelin e një ekonomie, teoria dhe provat janë në përputhje me një marrëdhënie pozitive që rrjedh nga furnizimi i përgjithshëm i parave deri në vlerën nominale të prodhimit të përgjithshëm dhe nivelin e përgjithshëm të çmimeve. Për këtë arsye, menaxhimi i ofertës së parave është një aspekt kryesor i politikës monetare.[114]

Politika fiskale[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]


Qeveritë zbatojnë politikën fiskale për të ndikuar në kushtet makroekonomike duke rregulluar shpenzimet dhe politikat tatimore për të ndryshuar kërkesën e përgjithshme. Kur kërkesa agregate bie nën prodhimin e mundshëm të ekonomisë, ekziston një hendek në prodhimin ku disa kapacitete prodhuese lihen të papuna. Qeveritë rritin shpenzimet dhe shkurtojnë taksat për të rritur kërkesën e përgjithshme. Burimet që janë lënë boshe mund të përdoren nga qeveria.

Për shembull, ndërtuesit e shtëpive të papunë mund të punësohen për të zgjeruar autostradat. Ulja e taksave lejon konsumatorët të rrisin shpenzimet e tyre, gjë që rrit kërkesën e përgjithshme. Edhe ulja e taksave dhe shpenzimet kanë efekte shumëzuese ku rritja fillestare e kërkesës nga politika përshkohet në ekonomi dhe gjeneron aktivitet ekonomik shtesë.

Efektet e politikës fiskale mund të kufizohen duke mbledhur jashtë. Kur nuk ka hendek prodhimi, ekonomia po prodhon me kapacitet të plotë dhe nuk ka burime të tepërta prodhuese. Nëse qeveria rrit shpenzimet në këtë situatë, qeveria përdor burime që përndryshe do të ishin përdorur nga sektori privat, kështu që nuk ka asnjë rritje në prodhimin e përgjithshëm. Disa ekonomistë mendojnë se grumbullimi është gjithmonë një çështje, ndërsa të tjerët nuk mendojnë se është çështje madhore kur prodhimi është në depresion.

Skeptikët e politikës fiskale bëjnë gjithashtu argumentin e ekuivalencës së Rikardit. Ata argumentojnë se një rritje e borxhit do të duhet të paguhet me rritjen e taksave në të ardhmen, gjë që do të bëjë që njerëzit të ulin konsumin e tyre dhe të kursejnë para për të paguar për rritjen e ardhshme të taksave. Nën ekuivalentin e Rikardit, çdo rritje e kërkesës nga ulja e taksave do të kompensohet nga rritja e kursimit që synon të paguajë për taksat më të larta në të ardhmen.

Ekonomia ndërkombëtare[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]


List of countries by GDP (PPP) per capita in 2014.

Përcaktuesit e studimeve të tregtisë ndërkombëtare të mallrave dhe shërbimeve rrjedhin në kufijtë ndërkombëtarë. Ajo gjithashtu ka të bëjë me madhësinë dhe shpërndarjen e fitimeve nga tregtia. Aplikimet e politikave përfshijnë vlerësimin e efekteve të ndryshimit të ritmeve të tarifave dhe kuotave të tregtisë. Financat ndërkombëtare janë një fushë makroekonomike që shqyrton rrjedhën e kapitalit përtej kufijve ndërkombëtarë, dhe efektet e këtyre lëvizjeve në kurset e këmbimit. Tregtia në rritje e mallrave, shërbimeve dhe kapitalit midis vendeve është një efekt kryesor i globalizmit bashkëkohor.[115]

Ekonomia e zhvillimit[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]


Ekonomia e zhvillimit shqyrton aspektet ekonomike të procesit të zhvillimit ekonomik në vendet me të ardhura relativisht të ulëta duke u përqëndruar në ndryshimin strukturor, varfërinë dhe rritjen ekonomike. Qasjet në ekonominë e zhvillimit shpesh përfshijnë faktorët shoqërorë dhe politikë.[116]

Ekonomia e punës[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]


Ekonomia e punës kërkon të kuptojë funksionimin dhe dinamikën e tregjeve të punës me paga. Tregjet e punës funksionojnë përmes bashkëveprimit të punëtorëve dhe punëdhënësve. Ekonomia e punës shikon furnizuesit e shërbimeve të punës (punëtorët), kërkesat e shërbimeve të punës (punëdhënësit) dhe përpjekjet për të kuptuar modelin rezultues të pagave, punësimit dhe të ardhurave. Në ekonomi, puna është një masë e punës së bërë nga qeniet njerëzore. Eshtë konvencionale kontrastualisht me faktorë të tjerë të prodhimit si toka dhe kapitali. Ekzistojnë teori të cilat kanë zhvilluar një koncept të quajtur kapital njerëzor (duke iu referuar aftësive që posedojnë punëtorët, jo domosdoshmërisht punën e tyre aktuale), megjithëse ekzistojnë edhe teori të sistemit makro-ekonomik të kundërt që mendojnë se kapitali njerëzor është një kontradiktë në term.

Ekonomia e mirëqenies[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]


Ekonomia e mirëqenies përdor teknikat e mikroekonomisë për të vlerësuar mirëqenien nga shpërndarja e faktorëve prodhues për dëshirimin dhe efikasitetin ekonomik brenda një ekonomie, shpesh në lidhje me ekuilibrin e përgjithshëm konkurrues.[117] Analizon mirëqenien sociale, sado të matur, në kuptimin e veprimtarive ekonomike të individëve që përbëjnë shoqërinë teorike të konsideruar. Në përputhje me rrethanat, individët, me aktivitete të shoqëruara ekonomike, janë njësitë themelore për grumbullimin e mirëqenies sociale, qoftë të një grupi, të një komuniteti, ose të një shoqërie, dhe nuk ka "mirëqenie sociale" përveç "mirëqenies" të shoqëruar me njësitë e saj individuale .

Marrëveshjet[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Sipas sondazheve të ndryshme të rastësishme dhe anonime të anëtarëve të Shoqatës Ekonomike Amerikane, ekonomistët kanë marrëveshje për propozimet e mëposhtme në përqindje:[118][119][120][121][122]

 1. Një tavan i qirave zvogëlon sasinë dhe cilësinë e banesave në dispozicion. (93% pajtohen)
 2. Tarifat dhe kuotat e importit zakonisht zvogëlojnë mirëqenien e përgjithshme ekonomike. (93% pajtohen)
 3. Kurset fleksibile dhe luhatëse të këmbimit ofrojnë një aranzhim monetar ndërkombëtar efektiv. (90% pajtohen)
 4. Politika fiskale (p.sh., ulja e taksave dhe / ose rritja e shpenzimeve të qeverisë) ka një ndikim të rëndësishëm stimulues në një ekonomi më pak se të punësuar plotësisht. (90% pajtohen)
 5. Shtetet e Bashkuara nuk duhet të kufizojnë punëdhënësit nga puna e jashtme në vendet e huaja. (90% pajtohen)
 6. Rritja ekonomike në vendet e zhvilluara si Shtetet e Bashkuara çon në nivele më të mëdha të mirëqenies. (88% pajtohen)
 7. Shtetet e Bashkuara duhet të eliminojnë subvencionet bujqësore. (85% pajtohen)
 8. Një politikë fiskale e krijuar si duhet mund të rrisë nivelin afatgjatë të formimit të kapitalit. (85% pajtohen)
 9. Qeveritë lokale dhe shtetërore duhet të eleminojnë subvencione për ekskluzione profesionale sportive. (85% pajtohen)
 10. Nëse buxheti federal do të jetë i ekuilibruar, ai duhet të bëhet mbi ciklin e biznesit dhe jo në vit. (85% pajtohen)
 11. Hendeku midis fondeve të Sigurimeve Shoqërore dhe shpenzimeve do të bëhet i paqëndrueshëm i madh brenda pesëdhjetë viteve të ardhshme nëse politikat aktuale mbeten të pandryshuara. (85% pajtohen)
 12. Pagesat në para rritin mirëqenien e marrësve në një shkallë më të madhe sesa transferimet në natyrë të vlerës së barabartë të parave. (84% pajtohen)
 13. Një deficit i madh i buxhetit federal ka një efekt negativ në ekonomi. (83% pajtohen)
 14. Rishpërndarja e të ardhurave në Shtetet e Bashkuara është një rol legjitim për qeverinë. (83% pajtohen)
 15. Inflacioni është shkaktuar kryesisht nga një rritje e madhe e ofertës së parave. (83% pajtohen)
 16. Shtetet e Bashkuara nuk duhet të ndalojnë të lashtat e modifikuara gjenetikisht. (82% pajtohen)
 17. Një pagë minimale rrit papunësinë midis punëtorëve të rinj dhe të pa kualifikuar. (79% pajtohen)
 18. Qeveria duhet të ristrukturojë sistemin e mirëqenies përgjatë linjave të "taksës së të ardhurave negative". (79% pajtohen)
 19. Taksat e rrjedhshme dhe lejet e ndotjes në treg përfaqësojnë një qasje më të mirë për kontrollin e ndotjes sesa vendosja e tavaneve të ndotjes. (78% pajtohen)
 20. Subvencionet qeveritare për etanol në Shtetet e Bashkuara duhet të zvogëlohen ose eliminohen. (78% pajtohen)


Kritikat[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Kritikat e përgjithshme[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

"Shkenca e turpshme" është një emër alternative zhgënjyese për ekonominë e sajuar nga historiani Victorian Thomas Carlyle në shekullin XIX. Shpesh thuhet se Carlyle i dha ekonomisë pseudonimin "shkenca e turpshme", si një përgjigje ndaj shkrimeve të fundvitit të shekullit të 18-të të nderuarit Thomas Robert Malthus, i cili parashikoi me zor se uria do të rezultonte, pasi rritja e parashikuar e popullsisë tejkalonte shkallën e rritjes në furnizim me ushqim sidoqoftë, fraza aktuale u krijua nga Carlyle në kontekstin e një debati me John Stuart Mill mbi skllavërinë, në të cilën Carlyle argumentoi për skllavërinë, ndërsa Mill e kundërshtoi atë.[23]

Disa ekonomistë, si John Stuart Mill ose Léon Walras, kanë pohuar se prodhimi i pasurisë nuk duhet të lidhet me shpërndarjen e tij.[123]

Pasurinë e Kombeve, Adam Smith adresoi shumë çështje që aktualisht janë gjithashtu objekt debati dhe mosmarrëveshjeje. Smith në mënyrë të përsëritur sulmon grupe të individëve me politikë, të cilët përpiqen të përdorin ndikimin e tyre kolektiv për të manipuluar një qeveri për të bërë ofertat e tyre. Në kohën e Smithit, këto përmendeshin si fraksione, por tani quhen më shpesh interesa të veçanta, një term i cili mund të përbëjë bankierë ndërkombëtarë, konglomerata korporative, oligopol të hapur, monopole, sindikata dhe grupe të tjera.[j]

Ekonomia në vetvete, si shkencë sociale, është e pavarur nga aktet politike të çdo qeverie ose organizate tjetër vendimmarrëse; megjithatë, shumë politikëbërës ose individë që mbajnë pozicione të rangut të lartë, të cilat mund të ndikojnë në jetën e njerëzve të tjerë, njihen për përdorimin në mënyrë arbitrare të një koncepti ekonomik dhe retorikë si automjete për të legjitimuar agjendat dhe sistemet e vlerave, dhe nuk kufizojnë vërejtjet e tyre në çështje të rëndësishme për përgjegjësitë e tyre.[124] Lidhja e ngushtë e teorisë dhe praktikës ekonomike me politikën[125] është një fokus grindjesh që mund të hijezojnë ose shtrembërojnë parimet më origjinale të ekonomisë dhe shpesh janë të hutuar me axhendat specifike shoqërore dhe sistemet e vlerave.[126]

Pavarësisht, ekonomia në mënyrë legjitime ka një rol në informimin e politikës së qeverisë.Eshtë, në të vërtetë, në një farë mënyre një rezultat i fushës më të vjetër të ekonomisë politike. Disa revista akademike ekonomike kanë rritur përpjekjet e tyre për të vlerësuar konsensusin e ekonomistëve në lidhje me çështje të caktuara të politikave me shpresën për të ndikuar në një mjedis politik më të informuar. Shpesh ekziston një shkallë e ulët aprovimi nga ekonomistët profesionistë për sa i përket shumë politikave publike. Çështjet e politikave të paraqitura në një studim të ekonomistëve të Shoqatës Ekonomike Amerikane përfshijnë kufizime tregtie, sigurime shoqërore për ata që vihen jashtë punës nga konkurrenca ndërkombëtare, ushqime të modifikuar gjenetikisht, riciklimin e kurrizit, sigurimin shëndetësor (disa pyetje), keqpërdorimin mjekësor, pengesat për të hyrë në profesionin mjekësor , dhurime të organeve, ushqime jo të shëndetshme, zbritjet e hipotekave, taksimi i shitjeve në internet, Wal-Mart, kazinotë, subvencionet e etanolit dhe shënjestrimi i inflacionit.[127]

Ekonomia e qëndrueshme e shtetit 1977, ekonomisti kryesor ekologjik dhe teoricieni i shtetit të qëndrueshëm Herman Daly argumenton se ekzistojnë mospërputhje logjike midis theksit të vendosur në rritjen ekonomike dhe disponueshmërisë së kufizuar të burimeve natyrore.[128]

Çështjet si pavarësia e bankës qendrore, politika e bankës qendrore dhe retorika në diskursin e qeveritarëve të qeverisë qendrore ose ambientet e politikave makroekonomike[129] (politika monetare dhe fiskale) e shtetit, janë në qendër të diskutimit dhe kritikës.[130]

Deirdre McCloskey ka argumentuar se shumë studime ekonomike empirike raportohen dobët, dhe ajo dhe Stephen Ziliak argumentojnë se megjithëse kritika e saj është pritur mirë, praktika nuk është përmirësuar.[131] Ky kontest i fundit është i diskutueshëm.[132]

Një studim i Fondit Monetar Ndërkombëtar i vitit 2002 vlerësoi parashikimet e rritjes ekonomike të vendit nga Parashikimet e Konsensusit në vitet 1990. Nga 60 recesione të ndryshme kombëtare që ndodhën, vetëm 2 (3%) ishin parashikuar një vit më parë. [133]

Kritikat e supozuara[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Ekonomia i është nënshtruar kritikave se mbështetet në supozime jorealiste, të paverifikueshme ose shumë të thjeshtuara, në disa raste sepse këto supozime thjeshtojnë provat e përfundimeve të dëshiruara. Shembuj të supozimeve të tilla përfshijnë informacion të përsosur, maksimizimin e fitimit dhe zgjedhje racionale.[134] Fusha e ekonomisë së informacionit përfshin si studimin matematikor-ekonomik ashtu edhe ekonominë e sjelljes, ashtu si studimet në psikologjinë e sjelljes.[135]

Sidoqoftë, ekonomistë të shquar kryesorë si Keynes[136] dhe Joskow kanë vërejtur se një pjesë e madhe e ekonomisë është konceptuale sesa sasiore, dhe e vështirë për t'u modeluar dhe zyrtarizuar në mënyrë sasiore. Në një diskutim mbi hulumtimin e oligopolit, Paul Joskow theksoi në 1975 se në praktikë, studentë seriozë të ekonomive aktuale kanë prirjen të përdorin "modele informale" bazuar në faktorë cilësor specifik për industri të veçanta. Joskow kishte një ndjenjë të fortë se puna e rëndësishme në oligopol ishte bërë përmes vëzhgimeve joformale ndërsa modelet formale ishin "shkatërruar nga posti". Ai argumentoi se modelet formale nuk ishin kryesisht të rëndësishme në punën empirike, ose faktori themelor që qëndron pas teorisë së firmës, sjelljes, ishte lënë pas dore.[137]

Vitet e fundit, kritikat feministe të modeleve ekonomike neoklasike fituan rëndësi, duke çuar në formimin e ekonomisë feministe.[138] Në kundërshtim me konceptet e zakonshme të ekonomisë si një shkencë pozitive dhe objektive, ekonomistët feministë i kushtojnë vëmendje ndërtimeve shoqërore të ekonomisë[139] dhe të nxjerrë në pah mënyrat në të cilat modelet dhe metodat e saj pasqyrojnë preferencat mashkullore. Kritikat parësore përqendrohen në dështimet për të marrë parasysh: natyrën egoiste të aktorëve (homo ekonomus); shijet ekzogjene; pamundësia e krahasimeve të shërbimeve; përjashtimi i punës së papaguar; dhe përjashtimi i konsideratave të klasës dhe gjinisë. Ekonomia feministe u zhvillua për të adresuar këto shqetësime, dhe fusha tani përfshin ekzaminime kritike të shumë fushave të ekonomisë, përfshirë punën e paguar dhe të papaguar, epistemologjinë dhe historinë ekonomike, globalizimin, ekonominë shtëpiake dhe ekonominë e kujdesit. Në 1988, Marilyn Waring publikoi librin If Women Counted, në të cilin ajo argumenton se disiplinimi i ekonomisë injoron punën e papaguar të grave dhe vlerën e natyrës;[140] sipas Julie A. Nelson, If Women Counted (Tregoi saktësisht) se si puna e papaguar e bërë tradicionalisht nga gratë është bërë e padukshme brenda sistemeve të kontabilitetit kombëtar "dhe" lëshoi një thirrje zgjimi për çështje të qëndrueshmërisë ekologjike ".[141] Bjørnholt dhe McKay argumentojnë se kriza financiare e vitit 2007–08 dhe përgjigja ndaj saj zbuluan një krizë idesh në ekonominë e rrjedhë dhe brenda profesionit të ekonomisë, dhe bëjnë thirrje për një riformatim të ekonomisë, teorisë ekonomike dhe profesionit të ekonomisë. Ata argumentojnë se një riorganizim i tillë duhet të përfshijë përparime të reja brenda ekonomisë feministe që marrin si pikënisjen e tyre subjektin e përgjegjshëm shoqëror, të ndjeshëm dhe të përgjegjshëm në krijimin e një ekonomie dhe teori ekonomike që pranojnë plotësisht kujdesin për njëri-tjetrin, si dhe planetin.[142]

Philip Mirowski vëren se:

Implikimet e programit të kërkimit ortodoks [të shkencës ekonomike] lënë pak hapësirë për manovrim dhe më pak hapësirë për origjinalitet. ... Këto mandate ... Të përshtatshme sa më shumë teknika matematikore dhe shprehje metaforike nga shkenca bashkëkohore e respektuar, kryesisht fizika sa të jetë e mundur. ... Ruani në masën maksimale të mundshme vijuesin e mbikëqyrjes së shekullit nëntëmbëdhjetë të "rendit natyror" ... mohoni me forcë se teoria neoklasike në mënyrë të skajshme imiton fizikën. ... Mbi të gjitha, parandaloni të gjitha programet kërkimore rivale nga shkeljet ... duke tallur të gjitha përpjekjet e jashtme për modelet e duhura të fizikës së shekullit XX. ... Gjithë teororizimi është [në këtë mënyrë] i mbajtur peng i koncepteve të shekullit XIX të energjisë.[143]

Në një seri gazetash dhe letrave të konferencave të rishikuara nga peer-botuesit gjatë një periudhe prej disa dekadash, John McMurtry ka dhënë kritika të gjera për ato që ai i cilëson "supozimet dhe implikimet e pashpjeguara [të ekonomisë], dhe kostoja e tyre pasuese për jetën e njerëzve. "[144][k]

Nassim Nicholas Taleb dhe Michael Perelman janë dy studiues shtesë që kritikuan ekonominë konvencionale ose kryesore. Taleb kundërshton më së shumti teorizimin ekonomik, i cili sipas mendimit të tij vuan mjaft nga problemi i përdorimit të tepërt të Teorisë së Formave të Platonit, dhe bën thirrje për anulimin e elmimit Memorial të Nobelit në Ekonomi, duke thënë se dëmi nga teoritë ekonomike mund të jetë shkatërruese.[145] Michael Perelman ofron kritikë të gjerë për ekonominë dhe supozimet e tij në të gjithë librat e tij (dhe veçanërisht librat e tij të botuar nga 2000 deri më sot), gazeta dhe intervista.[146]

Subjektet e ndërlidhura[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Ekonomia është një shkencë sociale në mesin e disa dhe ka fusha që kufizohen me fushat e tjera, përfshirë gjeografinë ekonomike, historinë ekonomike, zgjedhjen e publikut, ekonominë e energjisë, ekonominë kulturore, ekonominë familjare dhe ekonominë institucionale.

E drejta dhe ekonomia, ose analiza ekonomike e ligjit, është një qasje ndaj teorisë juridike që zbaton metodat e ekonomisë në ligj. Ai përfshin përdorimin e koncepteve ekonomike për të shpjeguar efektet e rregullave juridike, për të vlerësuar se cilat rregulla juridike janë ekonomikisht efikase dhe për të parashikuar se cilat do të jenë rregullat juridike.[147] Një artikull seminal nga Ronald Coase i botuar në vitin 1961 sugjeroi që të drejtat e pronës të përcaktuara mirë mund të kapërcejnë problemet e jashtme.[148]

Ekonomia politike është studimi ndërdisiplinor që ndërthur ekonominë, ligjin dhe shkencën politike në shpjegimin se si institucionet politike, mjedisi politik dhe sistemi ekonomik (kapitalist, socialist, i përzier) ndikojnë njëri-tjetrin. Studion pyetje të tilla si mënyra se si monopoli, sjellja që kërkojnë qiranë dhe eksternitetet duhet të ndikojnë në politikën e qeverisë.[149] Historianët kanë përdorur ekonominë politike për të eksploruar mënyrat në të kaluarën që personat dhe grupet me interes të përbashkët ekonomik kanë përdorur politikën për të bërë ndryshime të dobishme për interesat e tyre.[150]

Ekonomia e energjisë është një fushë e gjerë shkencore e cila përfshin tema që lidhen me furnizimin me energji dhe kërkesën e energjisë. Georgescu-Roegen rivendosi konceptin e entropisë në lidhje me ekonominë dhe energjinë nga termodinamika, duke u dalluar nga ajo që ai shikonte si themel mekanik i ekonomisë neoklasike të tërhequr nga fizika e Njutonit. Puna e tij kontribuoi ndjeshëm në termoekonomi dhe në ekonominë ekologjike. Ai gjithashtu bëri punë themelore e cila më vonë u zhvillua në ekonomi evolucionare.[151]

Nënfusha sociologjike e sociologjisë ekonomike u ngrit, kryesisht përmes punës së Emil Dyrkhemi, Max Weber dhe Georg Simmel, si një qasje për të analizuar efektet e fenomeneve ekonomike në lidhje me paradigmën gjithëpërfshirëse sociale (d.m.th. modernitetin)[152] Punimet klasike përfshijnë Max Weber's Etika Protestante dhe Fryma e Kapitalizmit (1905) dhe Filozofia e Parave (1900) e Georg Simmel. Kohët e fundit, veprat e Mark Granovetter, Peter Hedstrom dhe Richard Swedberg kanë qenë me ndikim në këtë fushë.

Në Praktikë[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Ekonomia bashkëkohore përdor matematikën. Ekonomistët mbështesin mjetet e llogaritjes, algjebër lineare, statistikat, teorinë e lojërave dhe shkencën e kompjuterave. [153] Ekonomistët profesionistë pritet të jenë të njohur me këto mjete, ndërsa një pakicë specializohen në ekonometri dhe metoda matematikore.

Investigimi empirik[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Teoritë ekonomike shpesh testohen në mënyrë empirike, kryesisht përmes përdorimit të ekonometrisë duke përdorur të dhëna ekonomike. [154] Eksperimentet e kontrolluara të zakonshme për shkencat fizike janë të vështira dhe të rralla në ekonomi,[155]dhe përkundrazi, të dhënat e gjera janë studiuar vëzhgimisht; ky lloj i testimit zakonisht vlerësohet si më pak rigoroz sesa eksperimentimi i kontrolluar, dhe përfundimet zakonisht më provë. Sidoqoftë, fusha e ekonomisë eksperimentale po rritet, dhe përdorimi në rritje po bëhet nga eksperimente natyrore.

Metodat statistikore si analiza e regresionit janë të zakonshme. Praktikuesit përdorin metoda të tilla për të vlerësuar madhësinë, domethënien ekonomike dhe domethënien statistikore ("forcën e sinjalit") të marrëdhënies (-eve) të hipotezuar dhe për të rregulluar zhurmën nga variablat e tjerë. Me mjete të tilla, një hipotezë mund të fitojë pranim, megjithëse në një kuptim ndoshta, më shumë sesa të sigurt. Pranimi varet nga testet e mbijetuara të hipotezës së falsifikueshme. Përdorimi i metodave të pranuara zakonisht nuk duhet të prodhojë një përfundim përfundimtar ose madje edhe një konsensus për një pyetje të veçantë, duke marrë parasysh teste të ndryshme, grupe të të dhënave dhe besime paraprake.

Kritikat e bazuara në standarde profesionale dhe mos riprodhueshmëria e rezultateve shërbejnë si kontrolle të mëtejshme ndaj paragjykimeve, gabimeve dhe përgjithësimit të tepërt,[156][157]edhe pse shumë hulumtime ekonomike janë akuzuar si jo të përsëritshme, dhe revista prestigjioze janë akuzuar e mos lehtësimit të përsëritjes përmes sigurimit të kodit dhe të dhënave.[158]Ashtu si teoritë, përdorimet e statistikave të testeve janë vetë të hapura për analiza kritike,megjithëse komenti kritik për letrat në ekonomi në revista prestigjioze siç është Rishikimi Ekonomik Amerikan ka rënë në mënyrë të ndjeshme në 40 vitet e fundit. Kjo i është atribuar stimujve të revistave për të maksimizuar citimet në mënyrë që të renditen më lart në Indeksin e Citation Science (SSCI). [159]

Në ekonominë e aplikuar, modelet e hyrjes-daljes që përdorin metoda të programimit linear janë mjaft të zakonshme. Sasi të mëdha të të dhënave ekzekutohen përmes programeve kompjuterike për të analizuar ndikimin e politikave të caktuara; IMPLAN është një shembull i njohur.

Ekonomia eksperimentale ka promovuar përdorimin e eksperimenteve të kontrolluara shkencërisht. Kjo ka zvogëluar dallimin e theksuar të gjatë të ekonomisë nga shkencat natyrore sepse lejon teste të drejtpërdrejta të atyre që më parë janë marrë si aksioma.[160] Në disa raste, këto kanë zbuluar se aksiomat nuk janë plotësisht të sakta; për shembull, loja e ultimatumit ka zbuluar që njerëzit kundërshtojnë ofertat e pabarabarta.

Në ekonominë e sjelljes, psikologu Daniel Kahneman fitoi Çmimin Nobel në ekonomi në 2002 për zbulimin empirik të tij dhe Amos Tversky për disa paragjykime njohëse dhe heuristikë. Testime të ngjashme empirike ndodhin në neuroekonomi. Një shembull tjetër është supozimi i preferencave ngushtë egoiste përkundrejt një modeli që teston preferencat egoiste, altruiste dhe bashkëpunuese. [161] Këto teknika kanë bërë që disa të argumentojnë se ekonomia është një "shkencë e mirëfilltë".[162]

Si Profesion[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Profesionalizimi i ekonomisë, i reflektuar në rritjen e programeve pasuniversitare për këtë temë, është përshkruar si "ndryshimi kryesor në ekonomi qysh prej vitit 1900". [163] Shumica e universiteteve të mëdha dhe shumë kolegje kanë një shkollë madhore, shkollë ose departament në të cilin jepen grada akademike në lëndë, qoftë në artet liberale, biznes ose për studime profesionale.

Në sektorin privat, ekonomistët profesionistë janë të punësuar si konsulentë dhe në industri, përfshirë bankat dhe financat. Ekonomistët gjithashtu punojnë për departamente dhe agjenci të ndryshme qeveritare, për shembull, thesarin kombëtar, bankën qendrore ose zyrën e statistikave.

Janë dhjetëra çmime që u jepen ekonomistëve çdo vit për kontribute të jashtëzakonshme intelektuale në këtë fushë, më e spikatura është themimi i Çmimit Nobel për Ekonominë, megjithëse nuk është një Çmim Nobel.

Shiko më shumë[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Notat[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

 1. ^ The term economics is derived from economic science, and the word economic is perhaps shortened from economical or derived from the French word économique or directly from the Latin word oeconomicus "of domestic economy". This in turn comes from the Ancient Greek οἰκονομικός (oikonomikos), "practiced in the management of a household or family" and therefore "frugal, thrifty", which in turn comes from οἰκονομία (oikonomia) "household management" which in turn comes from οἶκος (oikos "house") and νόμος (nomos, "custom" or "law").[15]
 2. ^ "Capital" in Smith's usage includes fixed capital and circulating capital. The latter includes wages and labour maintenance, money, and inputs from land, mines, and fisheries associated with production.[43]
 3. ^ "This science indicates the cases in which commerce is truly productive, where whatever is gained by one is lost by another, and where it is profitable to all; it also teaches us to appreciate its several processes, but simply in their results, at which it stops. Besides this knowledge, the merchant must also understand the processes of his art. He must be acquainted with the commodities in which he deals, their qualities and defects, the countries from which they are derived, their markets, the means of their transportation, the values to be given for them in exchange, and the method of keeping accounts. The same remark is applicable to the agriculturist, to the manufacturer, and to the practical man of business; to acquire a thorough knowledge of the causes and consequences of each phenomenon, the study of political economy is essentially necessary to them all; and to become expert in his particular pursuit, each one must add thereto a knowledge of its processes." (Say 1803)
 4. ^ "And when we submit the definition in question to this test, it is seen to possess deficiencies which, so far from being marginal and subsidiary, amount to nothing less than a complete failure to exhibit either the scope or the significance of the most central generalisations of all."(Robbins 2007, p. 5)
 5. ^ "The conception we have adopted may be described as analytical. It does not attempt to pick out certain kinds of behaviour, but focuses attention on a particular aspect of behaviour, the form imposed by the influence of scarcity. (Robbins 2007, p. 17)
 6. ^ See Agent-based computational economics
 7. ^ Interest payments are considered a form of rent on credit money.
 8. ^ See Complex adaptive system and Dynamic network analysis
 9. ^ Compare with Nicholas Barr (2004), whose list of market failures is melded with failures of economic assumptions, which are (1) producers as price takers (i.e. presence of oligopoly or monopoly; but why is this not a product of the following?) (2) equal power of consumers (what labour lawyers call an imbalance of bargaining power) (3) complete markets (4) public goods (5) external effects (i.e. externalities?) (6) increasing returns to scale (i.e. practical monopoly) (7) perfect information (in The Economics of the Welfare State (bot. 4th). Oxford University Press. 2004. fq. 72–79. ISBN 978-0-19-926497-1. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)).
     • Joseph E. Stiglitz (2015) classifies market failures as from failure of competition (including natural monopoly), information asymmetries, incomplete markets, externalities, public good situations, and macroeconomic disturbances (in "Chapter 4: Market Failure". Economics of the Public Sector: Fourth International Student Edition (bot. 4th). W. W. Norton & Company. 2015. fq. 81–100. ISBN 978-0-393-93709-1. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)).
 10. ^ See Chomsky, Noam (14 tetor 2008). "Ruling the World". Understanding Power. Arkivuar nga origjinali më 14 tetor 2008. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!) on Smith's emphasis on class conflict in the Wealth of Nations.
 11. ^ Please see partial list of publications, including peer-reviewed papers and books, on McMurtry's wikipedia page, as well as links to the text of several of his peer-reviewed papers and peer-reviewed secondary references analyzing and discussing his work.

Referime[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

 1. ^ "Economics". Oxford Living Dictionaries. Oxford University Press. Arkivuar nga origjinali më 15 shkurt 2017. Marrë më 18 prill 2020. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 2. ^ "Economics". Merriam-Webster.
 3. ^ economics Arkivuar 12 prill 2020 tek Wayback Machine Oxford English Dictionary (3rd ed.).Oxford University Press. Shtator 2005.
 4. ^ Krugman, Paul; Wells, Robin (2012). Economics (bot. 3rd). Worth Publishers. fq. 2. ISBN 978-1464128738. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 5. ^ Caplin, Andrew; Schotter, Andrew, red. (2008). The Foundations of Positive and Normative Economics: A Handbook. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-532831-8. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 6. ^ Annamoradnejad, Rahimberdi; Safarrad, Taher; Annamoradnejad, Issa; Habibi, Jafar (2019). "Using Web Mining in the Analysis of Housing Prices: A Case study of Tehran". 2019 5th International Conference on Web Research (ICWR). Tehran, Iran: IEEE: 55–60. doi:10.1109/ICWR.2019.8765250. ISBN 9781728114316. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 7. ^ Dielman, Terry E. (2001). Applied regression analysis for business and economics. Duxbury/Thomson Learning. ISBN 0534379559. OCLC 44118027. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 8. ^ Tarricone, Rosanna (2006). "Cost-of-illness analysis". Health Policy (në anglisht). 77 (1): 51–63. doi:10.1016/j.healthpol.2005.07.016. PMID 16139925.
 9. ^ King, David (2018). FISCAL TIERS : the economics of multi-level government. Routledge. ISBN 978-1138648135. OCLC 1020440881. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 10. ^ "Economics of Education". The World Bank. 2007. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)[lidhje e vdekur]
 11. ^ Iannaccone, Laurence R. (shtator 1998). "Introduction to the Economics of Religion". Journal of Economic Literature. 36 (3): 1465–1495. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 12. ^ Nordhaus, William D. (2002). "The Economic Consequences of a War with Iraq" (PDF). War with Iraq: Costs, Consequences, and Alternatives. Cambridge, Massachusetts: American Academy of Arts and Sciences. fq. 51–85. ISBN 978-0-87724-036-5. Arkivuar nga origjinali (PDF) më 2 shkurt 2007. Marrë më 21 tetor 2007. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 13. ^ Diamond, Arthur M., Jr. (2008). "Science, economics of". përmbledhur nga Durlauf, Steven N.; Blume, Lawrence E. (red.). The New Palgrave Dictionary of Economics (bot. second). fq. 328–334. doi:10.1057/9780230226203.1491. ISBN 978-0-333-78676-5. {{cite encyclopedia}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!); Parametri |website= është injoruar (Ndihmë!)Mirëmbajtja CS1: Emra të shumëfishtë: lista e autorëve (lidhja)
 14. ^ Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication (PDF) (Reportazh). United Nations Environment Programme. 2011. {{cite report}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 15. ^ Harper, Douglas (shkurt 2007). "Online Etymology Dictionary – Economy". Marrë më 27 tetor 2007. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 16. ^ Free, Rhona C., red. (2010). 21st Century Economics: A Reference Handbook. Vëll. Volume 1. SAGE Publications. fq. 8. ISBN 978-1-4129-6142-4. {{cite book}}: |volume= ka tekst shtesë (Ndihmë!); Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 17. ^ a b Marshall, Alfred; Marshall, Mary Paley (1888) [1879]. The Economics of Industry. Macmillan. fq. 2. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 18. ^ a b Jevons, William Stanley (1879). The Theory of Political Economy (bot. second). Macmillan and Co. fq. XIV. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 19. ^ Backhouse, Roger E.; Medema, Steven (2008). "Economics, definition of". përmbledhur nga Durlauf, Steven N.; Blume, Lawrence E. (red.). The New Palgrave Dictionary of Economics (bot. second). fq. 720–722. doi:10.1057/9780230226203.0442. ISBN 978-0-333-78676-5. {{cite encyclopedia}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 20. ^ a b c Backhouse, Roger E.; Medema, Steven (dimër 2009). "Retrospectives: On the Definition of Economics". Journal of Economic Perspectives. 23 (1): 221–233. doi:10.1257/jep.23.1.221. JSTOR 27648302. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 21. ^ Smith, Adam (1776). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!) and Book IV, as quoted in Groenwegen, Peter (2008). "Political Economy". përmbledhur nga Durlauf, Steven N.; Blume, Lawrence E. (red.). The New Palgrave Dictionary of Economics (bot. second). fq. 476–480. doi:10.1057/9780230226203.1300. ISBN 978-0-333-78676-5. {{cite encyclopedia}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 22. ^ Say, Jean Baptiste (1803). A Treatise on Political Economy. Grigg and Elliot. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 23. ^ a b Carlyle, Thomas (1849). "Occasional Discourse on the Negro Question". Fraser's Magazine. {{cite magazine}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
     • Malthus, Thomas Robert (1798). An Essay on the Principle of Population. London: J. Johnson. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
     • Persky, Joseph (vjeshtë 1990). "Retrospectives: A Dismal Romantic". Journal of Economic Perspectives. 4 (4): 165–172. doi:10.1257/jep.4.4.165. JSTOR 1942728. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 24. ^ Mill, John Stuart (2007) [1844]. "On the Definition of Political Economy; and on the Method of Investigation Proper to It". Essays on Some Unsettled Questions of Political Economy. Cosimo. ISBN 978-1-60206-978-7. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 25. ^ Marshall, Alfred (1890). Principles of Economics. Macmillan and Company. fq. 1–2. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 26. ^ Robbins, Lionel (2007) [1932]. An Essay on the Nature and Significance of Economic Science. Ludwig von Mises Institute. fq. 15. ISBN 978-1-61016-039-1. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 27. ^ a b Robbins (2007), f. 16.
 28. ^ Robbins (2007), ff. 4–7.
 29. ^ Backhouse, Roger E.; Medema, Steven G. (tetor 2009). "Defining Economics: The Long Road to Acceptance of the Robbins Definition". Economica. 76 (s1): 805–820. doi:10.1111/j.1468-0335.2009.00789.x. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
     • Stigler, George J. (1984). "Economics—The Imperial Science?". Scandinavian Journal of Economics. 86 (3): 301–313. doi:10.2307/3439864. JSTOR 3439864. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 30. ^ Blaug, Mark (15 shtator 2017). "Economics". Encyclopædia Britannica. {{cite encyclopedia}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 31. ^ Becker, Gary S. (1976). The Economic Approach to Human Behavior. University of Chicago Press. fq. 5. ISBN 978-0-226-04112-4. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 32. ^ Rothbard, Murray N. (1995). Economic Thought Before Adam Smith: Austrian Perspective on the History of Economic Thought. Vëll. I. Edward Elgar Publishing. fq. 8. ISBN 978-0-945466-48-2. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
     • Gordan, Barry J. (1975). Economic analysis before Adam Smith: Hesiod to Lessius. MacMillan. fq. 3. doi:10.1007/978-1-349-02116-1. ISBN 978-1-349-02116-1. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
     • Brockway, George P. (2001). The End of Economic Man: An Introduction to Humanistic Economics (bot. fourth). fq. 128. ISBN 978-0-393-05039-4. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 33. ^ Schumpeter, Joseph A. (1954). History of Economic Analysis. Routledge. fq. 97–115. ISBN 978-0-415-10888-1. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 34. ^ "Mercantilism". Encyclopædia Britannica. 26 gusht 2016. {{cite encyclopedia}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
     • Blaug (2017), f. 343
 35. ^ "Physiocrat". Encyclopædia Britannica. 7 mars 2014. {{cite encyclopedia}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
     • Blaug, Mark (1997). Economic Theory in Retrospect (bot. fifth). Cambridge University Press. fq. 24–29, 82–84. ISBN 978-0-521-57701-4. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 36. ^ Hunt, E. K. (2002). History of Economic Thought: A Critical Perspective. M.E. Sharpe. fq. 36. ISBN 978-0-7656-0606-8. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 37. ^ Skousen, Mark (2001). The Making of Modern Economics: The Lives and Ideas of the Great Thinkers. M.E. Sharpe. fq. 36. ISBN 978-0-7656-0479-8. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 38. ^ Blaug (2017), f. 343.
 39. ^ Deardorff, Alan V. (2016). "Division of labor". Deardorffs' Glossary of International Economics. University of Michigan. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 40. ^ Stigler, George J. (qershor 1951). "The Division of Labor Is Limited by the Extent of the Market" (PDF). Journal of Political Economy. 59 (3): 185–193. doi:10.1086/257075. JSTOR 1826433. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 41. ^ Stigler, George J. (dhjetor 1976). "The Successes and Failures of Professor Smith". Journal of Political Economy. 84 (6): 1199–1213. doi:10.1086/260508. JSTOR 1831274. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!) Also published as The Successes and Failures of Professor Smith (PDF). Selected Papers, No. 50 (Reportazh). Graduate School of Business, University of Chicago. Arkivuar nga origjinali (PDF) më 28 gusht 2013. Marrë më 12 prill 2020. {{cite report}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 42. ^ Samuelson & Nordhaus (2004), f. 30, ch. 2, "Markets and Government in a Modern Economy", The Invisible Hand.
 43. ^ Smith, Adam (1776). The Wealth of Nations. W. Strahan and T. Cadell Publishers. Bk. II: ch. 1, 2, and 5. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 44. ^ Smith (1776), Bk. IV: Of Systems of political Œconomy, ch. II, "Of Restraints upon the Importation from Foreign Countries of such Goods as can be Produced at Home", IV.2.3 para. 3–5 and 8–9. sfnp Gabim me: Shënjestrim i shumëfishtë (2×): CITEREFSmith1776 (Ndihmë!)
 45. ^ Smith (1776), Bk. IV: Of Systems of political Œconomy, ch. II, "Of Restraints upon the Importation from Foreign Countries of such Goods as can be Produced at Home", para. 9. sfnp Gabim me: Shënjestrim i shumëfishtë (2×): CITEREFSmith1776 (Ndihmë!)
 46. ^ Simon, Julian Lincoln (1981). The Ultimate Resource. Princeton University Press. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!); and Simon, Julian Lincoln (1996). The Ultimate Resource 2. Princeton University Press. ISBN 978-0-691-00381-8. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 47. ^ Mill, John Stuart (1848). Principles of Political Economy. John W. Parker Publisher. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 48. ^ Smith (1776), Bk. 1, Ch. 5, 6. sfnp Gabim me: Shënjestrim i shumëfishtë (2×): CITEREFSmith1776 (Ndihmë!)
 49. ^ Roemer, J.E. (1987). "Marxian value analysis". përmbledhur nga Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter (red.). The New Palgrave Dictionary of Economics (bot. first). fq. 383. doi:10.1057/9780230226203.3052. ISBN 9780333786765. {{cite encyclopedia}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!); Parametri |work= është injoruar (Ndihmë!)
     • Mandel, Ernest (1987). "Marx, Karl Heinrich (1818–1883)". përmbledhur nga Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter (red.). The New Palgrave Dictionary of Economics (bot. first). fq. 372, 376. doi:10.1057/9780230226203.3051. ISBN 9780333786765. {{cite encyclopedia}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!); Parametri |work= është injoruar (Ndihmë!)
 50. ^ a b Fuller, Thomas (17 shtator 2009). "Communism and Capitalism Are Mixing in Laos". The New York Times. {{cite news}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 51. ^ Backhouse, Roger E.; Medema, Steven G. (10 dhjetor 2007). Defining Economics: the Long Road to Acceptance of the Robbins Definition (PDF). Lionel Robbins's essay on the Nature and Significance of Economic Science, 75th anniversary conference proceedings. fq. 209–230. Arkivuar nga origjinali (PDF) më 4 mars 2016. Marrë më 18 prill 2020. {{cite conference}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!) also published in Backhouse, Roger E; Medema, Steve G (tetor 2009). "Defining Economics: The Long Road to Acceptance of the Robbins Definition". Economica. 76 (Supplement 1): 805–820. doi:10.1111/j.1468-0335.2009.00789.x. JSTOR 40268907. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 52. ^ Backhouse & Medema (2007), f. 223: "There remained division over whether economics was defined by a method or a subject matter but both sides in that debate could increasingly accept some version of the Robbins definition."
 53. ^ Clark, Barry (1998). Political Economy: A Comparative Approach (bot. second). Praeger. ISBN 978-0-275-95869-5. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 54. ^ Campos, Antonietta (1987). "Marginalist economics". përmbledhur nga Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter (red.). The New Palgrave Dictionary of Economics. Vëll. III (bot. first). fq. 320. doi:10.1057/9780230226203.3031. ISBN 9780333786765. {{cite encyclopedia}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!); Parametri |work= është injoruar (Ndihmë!)
 55. ^ a b c Hicks, J.R. (prill 1937). "Mr. Keynes and the "Classics": A Suggested Interpretation". Econometrica. 5 (2): 147–159. doi:10.2307/1907242. JSTOR 1907242. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 56. ^ Black, R.D. Collison (2008). "Utility". përmbledhur nga Durlauf, Steven N.; Blume, Lawrence E. (red.). The New Palgrave Dictionary of Economics (bot. second). fq. 577–581. doi:10.1057/9780230226203.1781. ISBN 978-0-333-78676-5. {{cite encyclopedia}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 57. ^ a b Blanchard, Olivier Jean (2008). "Neoclassical synthesis". përmbledhur nga Durlauf, Steven N.; Blume, Lawrence E. (red.). The New Palgrave Dictionary of Economics (bot. second). fq. 896–899. doi:10.1057/9780230226203.1172. ISBN 978-0-333-78676-5. {{cite encyclopedia}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 58. ^ Tesfatsion, Leigh (dimër 2002). "Agent-Based Computational Economics: Growing Economies from the Bottom Up" (PDF). Artificial Life. 8 (1): 55–82. CiteSeerX 10.1.1.194.4605. doi:10.1162/106454602753694765. PMID 12020421. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 59. ^ Keynes, John Maynard (1936). The General Theory of Employment, Interest and Money. London: Macmillan. ISBN 978-1-57392-139-8. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
     • Blaug (2017), f. 347
 60. ^ Tarshis, L. (1987). "Keynesian Revolution". përmbledhur nga Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter (red.). The New Palgrave Dictionary of Economics. Vëll. III (bot. first). fq. 47–50. doi:10.1057/9780230226203.2888. ISBN 9780333786765. {{cite encyclopedia}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!); Parametri |work= është injoruar (Ndihmë!)
     • Samuelson & Nordhaus (2004), f. 5
     • Blaug (2017), f. 346
 61. ^ Harcourt, G.C. (1987). "Post-Keynesian economics". përmbledhur nga Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter (red.). The New Palgrave Dictionary of Economics. Vëll. III (bot. first). fq. 47–50. doi:10.1057/9780230226203.3307. ISBN 9780333786765. {{cite encyclopedia}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!); Parametri |work= është injoruar (Ndihmë!)
 62. ^ Bernanke, Ben (8 nëntor 2002). "Remarks by Governor Ben S. Bernanke". The Federal Reserve Board. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 63. ^ Friedman, Milton (13 shtator 1970). "The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits". The New York Times Magazine. {{cite news}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 64. ^ Stampa:Cite new
 65. ^ Heilbroner, Robert L.; Boettke, Peter J. (2007). "Economic Systems". Encyclopædia Britannica. Arkivuar nga origjinali më 26 prill 2008. {{cite encyclopedia}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 66. ^ Van Brabant, Jozef M. (1991). The Planned Economies and International Economic Organizations. Cambridge University Press. fq. 16. ISBN 978-0-521-38350-9. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 67. ^ Friedman, Milton (1953). "The Methodology of Positive Economics". Essays in Positive Economics. University of Chicago Press. fq. 10. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 68. ^ Boland, Lawrence A. (1987). "Methodology". përmbledhur nga Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter (red.). The New Palgrave Dictionary of Economics. Vëll. III (bot. first). fq. 455–458. doi:10.1057/9780230226203.3083. ISBN 9780333786765. {{cite encyclopedia}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!); Parametri |work= është injoruar (Ndihmë!)
     • Frey, Bruno S.; Pommerehne, Werner W.; Schneider, Friedrich; Gilbert, Guy (dhjetor 1984). "Consensus and Dissension among Economists: An Empirical Inquiry". The American Economic Review. 74 (5): 986–994. ISSN 0002-8282. JSTOR 557. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 69. ^ a b Dixon, Huw David (2008). "New Keynesian macroeconomics". përmbledhur nga Durlauf, Steven N.; Blume, Lawrence E. (red.). The New Palgrave Dictionary of Economics (bot. second). fq. 40–45. doi:10.1057/9780230226203.1184. ISBN 978-0-333-78676-5. {{cite encyclopedia}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 70. ^ Quirk, James (1987). "Qualitative economics". përmbledhur nga Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter (red.). The New Palgrave Dictionary of Economics. Vëll. IV (bot. first). fq. 1–3. doi:10.1057/9780230226203.3369. ISBN 9780333786765. {{cite encyclopedia}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!); Parametri |work= është injoruar (Ndihmë!)
 71. ^ Samuelson, Paul A. (1983) [1947]. Foundations of Economic Analysis, Enlarged Edition. Boston: Harvard University Press. fq. 4. ISBN 978-0-674-31301-9. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 72. ^ Blaug (2017), ff. 347–349
     • Varian, Hal R. (1987). "Microeconomics". përmbledhur nga Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter (red.). The New Palgrave Dictionary of Economics (bot. first). fq. 1. doi:10.1057/9780230226203.3086. ISBN 9780333786765. {{cite encyclopedia}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!); Parametri |work= është injoruar (Ndihmë!)
 73. ^ Buchanan, James M. (1987). "Opportunity cost". përmbledhur nga Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter (red.). The New Palgrave Dictionary of Economics (bot. first). fq. 1. doi:10.1057/9780230226203.3206. ISBN 9780333786765. {{cite encyclopedia}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!); Parametri |work= është injoruar (Ndihmë!)
 74. ^ "Opportunity Cost". The Economist Economics A-Z. Arkivuar nga origjinali më 5 qershor 2011. Marrë më 3 gusht 2010. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 75. ^ Montani, Guido (1987). "Scarcity". përmbledhur nga Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter (red.). The New Palgrave Dictionary of Economics (bot. first). fq. 1. doi:10.1057/9780230226203.3485. ISBN 9780333786765. {{cite encyclopedia}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!); Parametri |work= është injoruar (Ndihmë!)
 76. ^ Samuelson & Nordhaus (2004), ch. 1, p. 5 (quotation) and sect. C,"The Production-Possibility Frontier", pp. 9–15; ch. 2, "Efficiency" sect.; ch. 8, sect. D, "The Concept of Efficiency.
 77. ^ Krugman, Paul (dhjetor 1980). "Scale Economies, Product Differentiation, and the Pattern of Trade" (PDF). American Economic Review. 70 (5): 950–959. JSTOR 1805774. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
     • Strange, William C. (2008). "Urban agglomeration". përmbledhur nga Durlauf, Steven N.; Blume, Lawrence E. (red.). The New Palgrave Dictionary of Economics (bot. second). fq. 533–536. doi:10.1057/9780230226203.1769. ISBN 978-0-333-78676-5. {{cite encyclopedia}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 78. ^ Groenewegen, Peter (2008). "Division of labour". përmbledhur nga Durlauf, Steven N.; Blume, Lawrence E. (red.). The New Palgrave Dictionary of Economics (bot. second). fq. 517–526. doi:10.1057/9780230226203.0401. ISBN 978-0-333-78676-5. {{cite encyclopedia}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
     • Johnson, Paul M. (2005). "Specialization". A Glossary of Political Economy Terms. Department of Political Science, Auburn University. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
     • Yang, Xiaokai; Ng, Yew-Kwang (1993). Specialization and Economic Organization: A New Classical Microeconomic Framework. North-Holland. ISBN 978-0-444-88698-9. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 79. ^ Samuelson & Nordhaus (2004), ff. 37, 433, 435
     • Findlay, Ronald (2008). "Comparative advantage". përmbledhur nga Durlauf, Steven N.; Blume, Lawrence E. (red.). The New Palgrave Dictionary of Economics (bot. second). fq. 28–33. doi:10.1057/9780230226203.0274. ISBN 978-0-333-78676-5. {{cite encyclopedia}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
     • Kemp, Murray C. (1987). "Gains from trade". përmbledhur nga Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter (red.). The New Palgrave Dictionary of Economics (bot. first). fq. 1. doi:10.1057/9780230226203.2613. ISBN 9780333786765. {{cite encyclopedia}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!); Parametri |work= është injoruar (Ndihmë!)
 80. ^ Brody, A. (1987). "Prices and quantities". përmbledhur nga Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter (red.). The New Palgrave Dictionary of Economics (bot. first). fq. 1. doi:10.1057/9780230226203.3325. ISBN 9780333786765. {{cite encyclopedia}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!); Parametri |work= është injoruar (Ndihmë!)
 81. ^ Coase, Ronald (1937). "The Nature of the Firm". Economica. 4 (16): 386–405. doi:10.1111/j.1468-0335.1937.tb00002.x. JSTOR 2626876. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 82. ^ Schmalensee, Richard (1987). "Industrial organization". përmbledhur nga Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter (red.). The New Palgrave Dictionary of Economics (bot. first). Chicago. fq. 1. doi:10.1057/9780230226203.2788. hdl:2027/uc1.$b37792. ISBN 9780333786765. {{cite encyclopedia}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!); Parametri |work= është injoruar (Ndihmë!)
 83. ^ "Managerial Economics". Encyclopædia Britannica. 5 maj 2013. {{cite encyclopedia}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
     • Hughes, Alan (1987). "Managerial capitalism". përmbledhur nga Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter (red.). The New Palgrave Dictionary of Economics (bot. first). fq. 1. doi:10.1057/9780230226203.3017. ISBN 9780333786765. {{cite encyclopedia}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!); Parametri |work= është injoruar (Ndihmë!)
 84. ^ Machina, Mark J.; Rothschild, Michael (2008). "Risk". përmbledhur nga Durlauf, Steven N.; Blume, Lawrence E. (red.). The New Palgrave Dictionary of Economics (bot. second). fq. 190–197. doi:10.1057/9780230226203.1442. ISBN 978-0-333-78676-5. {{cite encyclopedia}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 85. ^ Wakker, Peter P. (2008). "Uncertainty". përmbledhur nga Durlauf, Steven N.; Blume, Lawrence E. (red.). The New Palgrave Dictionary of Economics (bot. second). fq. 428–439. doi:10.1057/9780230226203.1753. ISBN 978-0-333-78676-5. {{cite encyclopedia}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 86. ^ Samuelson & Nordhaus (2004), ch. 11, "Uncertainty and Game Theory" and [end] Glossary of Terms, "Economics of information", "Game theory", and "Regulation"
     • Camerer, Colin F. (2003). "Chapter 1: Introduction" (PDF). Behavioral Game Theory: Experiments in Strategic Interaction. Princeton University Press. ISBN 978-1-4008-4088-5. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 87. ^ Aumann, R.J. (2008). Durlauf, Steven N.; Blume, Lawrence E. (red.). Game Theory (bot. second). {{cite encyclopedia}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!); Parametri |work= është injoruar (Ndihmë!)
 88. ^ Bernanke, Ben; Gertler, Mark (shkurt 1990). "Financial Fragility and Economic Performance" (PDF). Quarterly Journal of Economics. 105 (1): 87–114. doi:10.2307/2937820. JSTOR 2937820. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 89. ^ Durlauf, Steven N.; Blume, Lawrence E., red. (2008). The New Palgrave Dictionary of Economics (bot. second). {{cite encyclopedia}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!):
     • Ross, Stephen A. Finance. {{cite encyclopedia}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
     • Burnside, Craig; Eichenbaum, Martin; Rebelo, Sergio. Currency Crises Models. {{cite encyclopedia}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
     • Kaminsky, Graciela Laura. Currency Crises. {{cite encyclopedia}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
     • Calomiris, Charles W. Banking Crises. {{cite encyclopedia}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 90. ^ Akerlof, George A. (gusht 1970). "The Market for 'Lemons': Quality Uncertainty and the Market Mechanism" (PDF). Quarterly Journal of Economics. 84 (3): 488–500. doi:10.2307/1879431. JSTOR 1879431. Arkivuar nga origjinali (PDF) më 18 gusht 2011. Marrë më 12 prill 2020. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 91. ^ a b Lippman, S.S.; McCall, J.J. (2001). "Information, Economics of". International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. Elsevier. fq. 7480–7486. doi:10.1016/B0-08-043076-7/02244-0. ISBN 9780080430768. {{cite encyclopedia}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 92. ^ Samuelson & Nordhaus (2004), ch. 11, "Uncertainty and Game Theory" and [end] Glossary of Terms, "Economics of information", "Game theory", and "Regulation"
 93. ^ Durlauf, Steven N.; Blume, Lawrence E., red. (2008). The New Palgrave Dictionary of Economics (bot. second). {{cite encyclopedia}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!):
     • Wilson, Charles. Adverse Selection. {{cite encyclopedia}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
     • Kotowitz, Y. Moral Hazard. {{cite encyclopedia}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
     • Myerson, Roger B. Revelation Principle. {{cite encyclopedia}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 94. ^ Laffont, J.J. (1987). "Externalities". përmbledhur nga Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter (red.). The New Palgrave Dictionary of Economics (bot. first). fq. 263–265. doi:10.1057/9780230226203.2520. ISBN 9780333786765. {{cite encyclopedia}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!); Parametri |work= është injoruar (Ndihmë!)
 95. ^ Blaug 2017, f. 347.
 96. ^ Kneese, Allen K.; Russell, Clifford S. (1987). "Environmental economics". përmbledhur nga Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter (red.). The New Palgrave Dictionary of Economics (bot. first). fq. 159–164. doi:10.1057/9780230226203.2480. ISBN 9780333786765. {{cite encyclopedia}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!); Parametri |work= është injoruar (Ndihmë!)
     • Samuelson & Nordhaus (2004), ch. 18, "Protecting the Environment."
 97. ^ Musgrave, Richard A. (1987). "Public finance". përmbledhur nga Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter (red.). The New Palgrave Dictionary of Economics (bot. first). fq. 1055–1060. doi:10.1057/9780230226203.3360. ISBN 9780333786765. {{cite encyclopedia}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!); Parametri |work= është injoruar (Ndihmë!)
 98. ^ Feldman, Allan M. (1987). "Welfare economics". përmbledhur nga Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter (red.). The New Palgrave Dictionary of Economics (bot. first). fq. 889–095. doi:10.1057/9780230226203.3785. ISBN 9780333786765. {{cite encyclopedia}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!); Parametri |work= është injoruar (Ndihmë!)
 99. ^ Blaug (2017), f. 345.
 100. ^ Ng, Yew-Kwang (maj 1992). "Business Confidence and Depression Prevention: A Mesoeconomic Perspective". The American Economic Review. 82 (2): 365–371. ISSN 0002-8282. JSTOR 2117429. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 101. ^ Howitt, Peter M. (1987). "Macroeconomics: Relations with microeconomics". përmbledhur nga Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter (red.). The New Palgrave Dictionary of Economics (bot. first). fq. 273–276. doi:10.1057/9780230226203.3008. ISBN 9780333786765. {{cite encyclopedia}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!); Parametri |work= është injoruar (Ndihmë!)
 102. ^ Blaug (2017), f. 349.
 103. ^ Samuelson & Nordhaus (2004), ch. 27, "The Process of Economic Growth"
     • Uzawa, H. (1987). "Models of growth". përmbledhur nga Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter (red.). The New Palgrave Dictionary of Economics (bot. first). fq. 483–489. doi:10.1057/9780230226203.3097. ISBN 9780333786765. {{cite encyclopedia}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!); Parametri |work= është injoruar (Ndihmë!)
 104. ^ O'Sullivan, Arthur; Sheffrin, Steven M. (2003). Economics: Principles in Action. Pearson Prentice Hall. fq. 396. ISBN 978-0-13-063085-8. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 105. ^ Mankiw, N. Gregory (maj 2006). "The Macroeconomist as Scientist and Engineer" (PDF). Harvard University. Arkivuar nga origjinali (PDF) më 18 janar 2012. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 106. ^ Fischer, Stanley (2008). "New classical macroeconomics". përmbledhur nga Durlauf, Steven N.; Blume, Lawrence E. (red.). The New Palgrave Dictionary of Economics (bot. second). fq. 17–22. doi:10.1057/9780230226203.1180. ISBN 978-0-333-78676-5. {{cite encyclopedia}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 107. ^ a b Dwivedi, D. N. (2005). Macroeconomics: Theory and Policy. Tata McGraw-Hill Education. ISBN 978-0-07-058841-7. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 108. ^ Freeman, C. (2008). "Structural unemployment". përmbledhur nga Durlauf, Steven N.; Blume, Lawrence E. (red.). The New Palgrave Dictionary of Economics (bot. second). fq. 64–66. doi:10.1057/9780230226203.1641. ISBN 978-0-333-78676-5. {{cite encyclopedia}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 109. ^ Dwivedi (2005), ff. 444–445.
 110. ^ Dwivedi (2005), ff. 445–446.
 111. ^ Neely, Christopher J. (2010). "Okun's Law: Output and Unemployment" (PDF). Economic Synopses. Number 4. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 112. ^ Francis Amasa Walker (1878). Money. New York: Henry Holt and Company. fq. 405. Marrë më 5 nëntor 2017. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 113. ^ Tobin, James (1992). Newman, Peter K.; Milgate, Murray; Eatwell, John (red.). Money (Money as a Social Institution and Public Good). Vëll. Volume 2. fq. 770–771. ISBN 978-1-5615-9041-4. {{cite encyclopedia}}: |volume= ka tekst shtesë (Ndihmë!); Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!); Parametri |work= është injoruar (Ndihmë!)
 114. ^ Friedman, Milton (1987). "Quantity theory of money". përmbledhur nga Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter K. (red.). The New Palgrave Dictionary of Economics (bot. first). fq. 1. doi:10.1057/9780230226203.3371. ISBN 9780333786765. {{cite encyclopedia}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!); Parametri |work= është injoruar (Ndihmë!)
     • Samuelson & Nordhaus (2004), ch. 2, "Money: The Lubricant of Exchange" section, ch. 33, Fig. 33–3
 115. ^ Anderson, James E. (2008). "International trade theory". përmbledhur nga Durlauf, Steven N.; Blume, Lawrence E. (red.). The New Palgrave Dictionary of Economics (bot. second). fq. 516–522. doi:10.1057/9780230226203.0839. ISBN 978-0-333-78676-5. {{cite encyclopedia}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
     • Venables, A. (2001). International Trade: Economic Integration. fq. 7843–7848. doi:10.1016/B0-08-043076-7/02259-2. ISBN 9780080430768. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!); Parametri |journal= është injoruar (Ndihmë!)
     • Obstfeld, Maurice (2008). "International finance". përmbledhur nga Durlauf, Steven N.; Blume, Lawrence E. (red.). The New Palgrave Dictionary of Economics (bot. second). fq. 439–451. doi:10.1057/9780230226203.0828. ISBN 978-0-333-78676-5. {{cite encyclopedia}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 116. ^ Bell, Clive (1987). "Development economics". përmbledhur nga Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter (red.). The New Palgrave Dictionary of Economics. Vëll. 1 (bot. first). fq. 818–826. doi:10.1057/9780230226203.2366. ISBN 9780333786765. {{cite encyclopedia}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!); Parametri |work= është injoruar (Ndihmë!)
     • Blaug (2017), f. 351
 117. ^ Deardorff's Glossary of International Economics (2006). "Welfare economics." Arkivuar 2017-03-20 tek Wayback Machine
 118. ^ Mankiw, N. Gregory (2014). Principles of Microeconomics (bot. 7th). Cengage Learning. fq. 32. ISBN 978-1-305-15605-0. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 119. ^ Alston, Richard M.; Kearl, J.R.; Vaughan, Michael B. (maj 1992). "Is There a Consensus Among Economists in the 1990s?" (PDF). The American Economic Review. 82 (2): 203–209. JSTOR 2117401. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 120. ^ Fuller, Dan; Geide-Stevenson, Doris (vjeshtë 2003). "Consensus Among Economists: Revisited". The Journal of Economic Education. 34 (4): 369–387. doi:10.1080/00220480309595230. JSTOR 30042564. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 121. ^ Whaples, Robert (nëntor 2006). "Do Economists Agree on Anything? Yes!" (PDF). The Economists' Voice. 3 (9): 1–6. doi:10.2202/1553-3832.1156. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 122. ^ Whaples, Robert (shtator 2009). "The Policy Views of American Economic Association Members: The Results of a New Survey". Econ Journal Watch. 6 (3): 337–348. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 123. ^ Routh, Guy (1989). The Origin of Economic Ideas (bot. second). Palgrave Macmillan UK. ISBN 978-1-349-20169-3. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 124. ^ Ledwith, Sara; Ciancio, Antonella (3 korrik 2012). "Special Report: Crisis Forces "Dismal Science" to get Real". Reuters. Arkivuar nga origjinali më 24 shtator 2015. Marrë më 18 prill 2020. {{cite news}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 125. ^ Hellsten, Sirkku K. (2009). "Ethics, Rhetoric and Politics of Post-conflict Reconstruction How Can the Concept of Social Contract Help Us in Understanding How to Make Peace Work?" (PDF). përmbledhur nga Addison, Tony; Brück, Tilman (red.). Making Peace Work. Palgrave Macmillan. fq. 75–100. doi:10.1057/9780230595194. ISBN 978-0-230-59519-4. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 126. ^ Hahn, Dan F. (2003). Political Communication: Rhetoric, Government, and Citizens (bot. second). Strata. ISBN 978-1-891136-08-5. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 127. ^ Whaples (2009).
 128. ^ Daly, Herman E. (1991). "The Catechism of Growth Fallacies". Steady-State Economics (bot. second). Island Press. fq. 98–128. ISBN 978-1-59726-872-1. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 129. ^ Scholvinck, Johan. "Making the Case for the Integration of Social and Economic Policy". UN Division for Social Policy and Development. Arkivuar nga origjinali më 18 nëntor 2007. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 130. ^ Hayo, Bernd; Hefeker, Carsten (mars 2001). "Do We Really Need Central Bank Independence? A Critical Re-examination". WWZ-Discussion Paper 01/03. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
     • Mangano, Gabriel (1 korrik 1998). "Measuring Central Bank Independence: A Tale of Subjectivity and of Its Consequences". Oxford Economic Papers. 50 (3): 468–492. doi:10.1093/oxfordjournals.oep.a028657. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
     • Heinemann, Friedrich; Ullrich, Katrin (3 nëntor 2005). "Does it Pay to Watch Central Bankers' Lips? The Information Content of ECB Wording" (PDF). ZEW - Centre for European Economic Research Discussion Paper No. 05-070. doi:10.2139/ssrn.832905. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
     • Cecchetti, Stephen G. (1998). "Policy Rules and Targets: Framing the Central Banker's Problem" (PDF). FRBNY Economic Policy Review. 4 (2): 1–14. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 131. ^ Ziliak, Stephen T.; McCloskey, Deirdre N. (prill 2004). "Size Matters: The Standard Error of Regressions in the American Economic Review" (PDF). Econ Journal Watch. 1 (2): 331–358. Arkivuar nga origjinali (PDF) më 25 qershor 2008. Marrë më 12 prill 2020. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 132. ^ Hoover & Siegler (2008).
 133. ^ Loungani, Prakash (prill 2000). "How Accurate Are Private Sector Forecasts? Cross-Country Evidence from Consensus Forecasts of Output Growth" (PDF). IMF Working Paper (77): 1. doi:10.5089/9781451849981.001. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 134. ^ Rappaport, Steven (28 korrik 1996). "Abstraction and Unrealistic Assumptions in Economics". Journal of Economic Methodology. 3 (2): 215–236. doi:10.1080/13501789600000016. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
     • Rappaport, Steven (1998). "Chapter 6: Economic Models". Models and Reality in Economics. Edward Elgar. ISBN 978-1-85898-575-6. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
     • Friedman (1953), ff. 14–15, 22, 31
     • Boland, Lawrence A. (2008). "Assumptions controversy". përmbledhur nga Durlauf, Steven N.; Blume, Lawrence E. (red.). The New Palgrave Dictionary of Economics (bot. second). fq. 267–270. doi:10.1057/9780230226203.0067. ISBN 978-0-333-78676-5. {{cite encyclopedia}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 135. ^ Hodgson, Geoffrey M. (dhjetor 2007). "Evolutionary and Institutional Economics as the New Mainstream". Evolutionary and Institutional Economics Review. 4 (1): 7–25. CiteSeerX 10.1.1.454.8088. doi:10.14441/eier.4.7. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 136. ^ Keynes, J. M. (shtator 1924). "Alfred Marshall 1842–1924". The Economic Journal. 34 (135): 311–72. doi:10.2307/2222645. JSTOR 2222645. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 137. ^ Joskow, Paul (maj 1975). "Firm Decision-making Policy and Oligopoly Theory". The American Economic Review. 65 (2, Papers and Proceedings of the Eighty–seventh Annual Meeting of the American Economic Association): 270–279, esp. 271. JSTOR 1818864. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 138. ^ England, Paula (1993). "The Separative Self: Androcentric Bias in Neoclassical Assumptions". përmbledhur nga Ferber, Marianne A.; Nelson, Julie A. (red.). Beyond Economic Man: Feminist Theory and Economics. University of Chicago Press. fq. 37–53. ISBN 978-0-226-24201-9. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 139. ^ Ferber, Marianne A.; Nelson, Julie A. (2003). "Introduction: Beyond Economic Man: Ten Years Later". Feminist Economics Today: Beyond Economic Man. University of Chicago Press. ISBN 978-0-226-24207-1. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 140. ^ Waring, Marilyn (1988). If Women Counted. Harper & Row. ISBN 978-0-06-250933-8. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 141. ^ Nelson, Julie A. (2014). "Foreword". përmbledhur nga Bjørnholt, Margunn; McKay, Ailsa (red.). Counting on Marilyn Waring: New Advances in Feminist Economics. Demeter Press. ISBN 978-1-9273-3527-7. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 142. ^ Bjørnholt, Margunn; McKay, Ailsa (2014). "Advances in Feminist Economics in Times of Economic Crisis" (PDF). përmbledhur nga Bjørnholt, Margunn; McKay, Ailsa (red.). Counting on Marilyn Waring: New Advances in Feminist Economics. Demeter Press. fq. 7–20. ISBN 978-1-9273-3527-7. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 143. ^ Mirowski, Philip (1989). More Heat Than Light: Economics as Social Physics, Physics as Nature's Economics. Cambridge University Press. fq. 377–378. ISBN 978-0-521-42689-3. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 144. ^ McMurtry, John (1999). The Cancer Stage of Capitalism. Pluto Press. ISBN 978-0-7453-1347-4. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 145. ^ Cox, Adam (28 shtator 2010). "Blame Nobel for crisis, says author of 'Black Swan'". Reuters. {{cite news}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
     • Taleb, Nassim Nicholas (23 tetor 2007). "The Pseudo-Science Hurting Markets". Financial Times. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 146. ^ Johansson, D. (2004). "Economics without Entrepreneurship or Institutions: A Vocabulary Analysis of Graduate Textbooks" (PDF). Econ Journal Watch. 1 (3): 515–538. Arkivuar nga origjinali (PDF) më 25 qershor 2008. Marrë më 18 prill 2020. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
     • Sutter, Daniel; Pjesky, Rex (maj 2007). "Where Would Adam Smith Publish Today? The Near Absence of Math-free Research in Top Journals" (PDF). Econ Journal Watch. 4 (2): 230–240. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 147. ^ Friedman, David (1987). "Law and economics". përmbledhur nga Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter (red.). The New Palgrave Dictionary of Economics. Vëll. III (bot. first). fq. 144. doi:10.1057/9780230226203.2937. ISBN 9780333786765. {{cite encyclopedia}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!); Parametri |work= është injoruar (Ndihmë!)
     • Posner, Richard A. (2007). Economic Analysis of Law (bot. 7th). Aspen. ISBN 978-0-7355-6354-4. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)Stampa:Page needed
 148. ^ Coase, Ronald (tetor 1960). "The Problem of Social Cost". The Journal of Law and Economics. 3 (1): 1–44. doi:10.1086/466560. JSTOR 724810. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 149. ^ Groenewegen, Peter (2008). "'political economy'". përmbledhur nga Durlauf, Steven N.; Blume, Lawrence E. (red.). Political Economy (bot. second). fq. 476–480. doi:10.1057/9780230226203.1300. ISBN 978-0-333-78676-5. {{cite encyclopedia}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!); Parametri |work= është injoruar (Ndihmë!)
     • Krueger, Anne O. (qershor 1974). "The Political Economy of the Rent-Seeking Society". American Economic Review. 64 (3): 291–303. JSTOR 1808883. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 150. ^ McCoy, Drew R. (1980). The Elusive Republic: Political Economy in Jeffersonian America. University of North Carolina Press. ISBN 978-0-8078-1416-1. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 151. ^ Cleveland, Cutler J.; Ruth, Matthius (shtator 1997). "When, where, and by how much do biophysical limits constrain the economic process? A survey of Georgescu-Roegen's contribution to ecological economics". Ecological Economics. 22 (3): 203–223. doi:10.1016/S0921-8009(97)00079-7. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
     • Daly, Herman E. (qershor 1995). "On Nicholas Georgescu-Roegen's Contributions to Economics: An Obituary essay". Ecological Economics. 13 (3): 149–154. doi:10.1016/0921-8009(95)00011-W. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
     • Mayumi, Kozo (gusht 1995). "Nicholas Georgescu-Roegen (1906–1994): an admirable epistemologist". Structural Change and Economic Dynamics. 6 (3): 115–120. doi:10.1016/0954-349X(95)00014-E. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
     • Mayumi, Kozo; Gowdy, John M., red. (1999). Bioeconomics and Sustainability: Essays in Honor of Nicholas Georgescu-Roegen. Edward Elgar Publishering. ISBN 978-1-85898-667-8. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
     • Mayumi, Kozo (2001). The Origins of Ecological Economics: The Bioeconomics of Georgescu-Roegen. Routledge. ISBN 978-0-415-23523-5. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 152. ^ Swedberg, Richard (2003). Principles of Economic Sociology. Princeton University Press. ISBN 978-0-691-07439-9. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 153. ^ Debreu, Gérard (1987). "Mathematical economics". përmbledhur nga Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter (red.). The New Palgrave Dictionary of Economics (bot. first). fq. 401–403. doi:10.1057/9780230226203.3059. ISBN 9780333786765. {{cite encyclopedia}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!); Parametri |work= është injoruar (Ndihmë!)
 154. ^ Hashem, M. Pesaren (1987). "Econometrics". përmbledhur nga Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter (red.). The New Palgrave Dictionary of Economics. Vëll. II (bot. first). fq. 8. doi:10.1057/9780230226203.2430. ISBN 9780333786765. {{cite encyclopedia}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!); Parametri |work= është injoruar (Ndihmë!)
 155. ^ Keuzenkamp, Hugo A. (2000). Probability, Econometrics and Truth: The Methodology of Econometrics. Cambridge University Press. fq. 13. ISBN 978-0-521-55359-9. ...in economics, controlled experiments are rare and reproducible controlled experiments even more so... {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 156. ^ Frey etj. (1984), ff. 986–994.
 157. ^ Blaug (2017), f. 247.
 158. ^ Kennedy, Peter (2003). "21.2 The Ten Commandments of Applied Econometrics". A Guide to Econometrics (bot. fifth). MIT Press. fq. 390–396. ISBN 978-0-262-61183-1. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
     • McCloskey, Deirdre N.; Ziliak, Stephen T. (mars 1996). "The Standard Error of Regressions" (PDF). Journal of Economic Literature. 34 (1): 97–114. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
     • Hoover, Kevin D.; Siegler, Mark V. (20 mars 2008). "Sound and Fury: McCloskey and Significance Testing in Economics". Journal of Economic Methodology. 15 (1): 1–37. CiteSeerX 10.1.1.533.7658. doi:10.1080/13501780801913298. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
     • McCloskey, Deirdre N.; Ziliak, Stephen T. (20 mars 2008). "Signifying nothing: reply to Hoover and Siegler". Journal of Economic Methodology. 15 (1): 39–55. CiteSeerX 10.1.1.337.4058. doi:10.1080/13501780801913413. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 159. ^ Whaples, R. (maj 2006). "The Costs of Critical Commentary in Economics Journals". Econ Journal Watch. 3 (2): 275–282. Arkivuar nga origjinali më 29 janar 2008. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 160. ^ Bastable, C.F. (2008). "Experimental methods in economics (i)". përmbledhur nga Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter (red.). The New Palgrave Dictionary of Economics. Vëll. II (bot. first). fq. 241. doi:10.1057/9780230226203.2512. ISBN 9780333786765. {{cite encyclopedia}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!); Parametri |work= është injoruar (Ndihmë!)
     • Smith, Vernon L. (2008). "Experimental methods in economics (ii)". përmbledhur nga Eatwell, John; Milgate, Murray; Newman, Peter (red.). The New Palgrave Dictionary of Economics. Vëll. II (bot. first). fq. 241–242. doi:10.1057/9780230226203.2513. ISBN 9780333786765. {{cite encyclopedia}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!); Parametri |work= është injoruar (Ndihmë!)
 161. ^ Fehr, Ernst; Fischbacher, Urs (23 tetor 2003). "The Nature of Human Altruism". Nature. 425 (6960): 785–791. Bibcode:2003Natur.425..785F. doi:10.1038/nature02043. PMID 14574401. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
     • Sigmund, Karl; Fehr, Ernst; Nowak, Martin A. (janar 2002). "The Economics of Fair Play". Scientific American. 286 (1): 82–7. Bibcode:2002SciAm.286a..82S. doi:10.1038/scientificamerican0102-82. PMID 11799620. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 162. ^ Lazear, Edward P. (1 shkurt 2000). "Economic Imperialism". Quarterly Journal of Economics. 115 (1): 99–146. doi:10.1162/003355300554683. JSTOR 2586936. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 163. ^ Ashenfelter, Orley (2001). "Economics: Overview, The Profession of Economics". përmbledhur nga Smelser, N.J.; Baltes, P.B. (red.). International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. Vëll. VI (bot. first). Pergamon. fq. 4159. ISBN 978-0-0804-3076-8. {{cite encyclopedia}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)

Lexo më shumë[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Linqe të jashtme[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Informacion i pergjithshem[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Institucionet dhe organizatat[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Burimet e studimit[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]