Jump to content

Wikipedia:Projekti Fjalori/Muzikë/Z

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Gjendeni në faqe të projektit fjalori në hapsirën Wikipedia, saktësisht tek përmbajtja për vitrinat e projektit.
Fresko pamjen ose kthehu te Vitrina Projekti Fjalori/Muzikë apo Vitrina Projekti Fjalori/Z ose kapërce në shkronjat e kësaj lëmije
A · B · C · Ç · D · Dh · E · Ë · F · G · Gj · H · I · J · K · L · Ll · M · N · Nj · O · P · Q · R · RR · S · Sh ·  T · TH · U · V · X · Xh · Y · Z · Zh / W
Z-ja në lëmi tjera

Gjuhë dhe Letërsi
Arkeologjia
Arsimi
Baleti
Biznes
Ekonomia
Film
Fizika
Informatika
Interneti
Inxhenieria
Judikatura
Kimia
Komunikacioni
Kopshtaria
Kuzhina
Matematika
Mitologjia
Mjekësia
Muzika
Piktura
Gjeografia
Politika
Biologjia

 • Zauberoper
  1. (gjermanisht) - oper, në të cilën ndërhyrja e fuqive magjike (gjegjësisht pasqyrimi i tyre) është bartëse e ngjarjeve iracionale (=pa lidhje) ose e ngjarjeve që nuk mund të shpjegohen në mënyrë psikologjke.[1]
 • Zeitoper
  1. (gjermanisht: oper e kohës)- oper, që është (gjatë kohës së shfaqjes për të parën herë) açik tipike ose aktuale, d.m.th që paraqet figura, situata dhe konflikte që nuk janë historike ose mitologjike për momentin e kohës së shfaqjes për të parën herë. [1]
 • Zitat
  1. (gjermanisht:citati) - huazime (pak a shum të qarta) me vetëdije nga një punim i huaj ose (si vetë citim); bartje e një mendimi muzikor të përdorur në një punim të më hershëm. [1]
 • Zogjtë këngëtarë - term klasifikues
 • Zumara - instrument
 • Zurna - instrument
 • Zvura - instrument
 • Zyli - term
 • Zweolftnmusik
  1. (gjermanisht) - teknik e kompozimit, që nuk dallon në mes të intervaleve konsonante (p.sh.: Quinte, Terz) dhe intervaleve dissonante (p.sh.: Septime, Tritonus) por që bazohet në principin e baraz vlersimit të të gjitha zërave dhe të të gjitha intervaleve përbrenda tonit dymbëdhjet shkallorë (chromatik} dhe për këtë nuk është i varur apo i lidhur me kurfar lloj zëri ose gjini zëri (p.sh. Dur dhe Moll); përkufizimi i muzikës dymbëdhjet-zëshe (Dodekaphonie) si një "Teori të dymbëdhjet zërave të varrur vetëm nga vetëvetia" rrjedhë nga A. Sheonberg-u.[1]


 1. ^ a b c d (HZh) Bibliothek der Meisterwerke, Oper Operette Musical Manfred Joh. Beohlen dhe Johannes Jansen, "NAUMMAN UND GEOBEL" ISBN 3-625-10456-5