Zbërthimi i pjesshëm në thyesa

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

algjebër, zbërthimi i pjesshëm në thyesa ose zgjerimi i pjesshëm i thyesave të një thyese racionale (d.m.th., një thyesë e tillë që numëruesi dhe emëruesi janë të dy polinome ) është një veprim që e shpreh thyesën si shumë , e një polinomi (ndoshta zero) dhe një ose disa thyesave me emërues më të thjeshtë. [1]

Rëndësia e zbërthimit të pjesshëm të thyesave qëndron në faktin se ai ofron algoritme për llogaritje të ndryshme me funksione racionale, duke përfshirë llogaritjen eksplicite të antiderivativëve, [2] zgjerimet e serisë Tejlor, transformimet e anasjellta Z dhe transformimin e anasjelltë të Laplasit . Koncepti u zbulua në mënyrë të pavarur në 1702 nga Johann Bernoulli dhe Gottfried Leibniz . [3]

Në simbole, zbërthimi i fraksionit të pjesshëm i një thyese racional të formës ku f dhe g janë polinome, është shprehja e tillë si:

ku është një polinom, dhe, për çdo j, emëruesi është një fuqi e një polinomi të pazbërthyeshëm (që nuk është i faktorizueshëm në polinome me fuqi pozitive), dhe numëruesi është një polinom i një shkalle më të vogël se shkalla e këtij polinomi të pareduktueshëm.

Parimet bazë[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Le të jetë

një thyesë racionale, ku dhe janë polinome me një ndryshore e papërcaktuar mbi një fushë. Ekzistenca e thyesës së pjesshëm mund të vërtetohet duke zbatuar në mënyrë induktive hapat e mëposhtëm të reduktimit.

Pjesa polinomiale[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Ekzistojnë dy polinome dhe të tilla që

dhe
ku tregon shkallën e polinomit P

Procedura[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Jepen dy polinome dhe, ku α i janë konstante të dallueshme dhe , shprehjet eksplicite për thyesat e pjesshme mund të merren duke supozuar se

dhe më pas zgjidhet për konstantet c i, me zëvendësim, duke barazuar koeficientët e termave që përfshijnë fuqitë e x, ose ndryshe.

Një llogaritje më e drejtpërdrejtë, e cila lidhet fort me interpolimin e Lagranzhit, përbëhet nga shorehja

ku është derivat i polinomit . Koeficientët e quhen mbetjet e f/g .

Kjo qasje nuk merr parasysh disa raste të tjera, por mund të modifikohet në përputhje me rrethanat:

  • Nëse atëherë është e nevojshme të kryhet pjesëtimi Euklidian i P me Q, duke përdorur pjesëtimin e gjatë polinomial, duke dhënë me . Duke pjesëtuar me kjo jep
  • Nëse përmban faktorë të cilët janë të pazbërthyeshëm në fushën e dhënë, atëherë numëruesi i secilës thyesë të pjesshëm me një faktor të tillë në emërues, duhet të kërkohet si një polinom me , e jo si konstante. Për shembull, merrni zbërthimin e mëposhtëm mbi R :
  • Supozoni dhe , që do të thotë α është një rrënjë e me shumëfishitet r . Në zbërthimin e thyesave të pjesshme, r fuqitë e para të do të ndodhen si emërues të thyesave të pjesshme (mundësisht me një numërues zero). Për shembull, nëse S ( x ) = 1, zbërthimi i pjesshëm i thyesës ka formën

Illustrim[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Në një zbatim shembull të kësaj procedure, mund të zbërthehet në formën

Pastrimi i emëruesve tregon se . Zgjerimi dhe barazimi i koeficientëve të fuqive të x jep

 

5 = A + B and 3x = −2Bx

Zgjidhja e këtij sistemi ekuacionesh lineare për A dhe B jep A = 13/2 dhe B = -3/2 . Prandaj,

Mbi realet[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Thyesat e pjesshme përdoren në integralet e funksioneve të ndryshores reale për të gjetur integralet e pacaktuara me vlerë reale të funksioneve racionale . Zbërthimi i pjesshëm i thyesave të funksioneve reale racionale përdoret gjithashtu për të gjetur transformimet e tyre të anasjellta të Laplasit . Për aplikimet e zbërthimit të pjesshëm të fraksioneve mbi realet, shih

Shembuj[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Shembulli 1[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Këtu, emëruesi ndahet në dy faktorë të veçantë linearë:
pra kemi zbërthimin e thyesës së pjesshme
Shumëzimi me emëruesin në anën e majtë na jep identitetin polinomial
Zëvendësimi i vlerës x = -3 në këtë ekuacion jep A = -1/4, dhe zëvendësimi i vlerës x = 1 jep B = 1/4, në mënyrë që

Shembulli 2[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Pas pjesëtimit të polinomeve, kemi
Faktori është i pazbërthyeshëm në fushën e numrave realë, pasi dallori i tij (−4)2 − 4×8 = −16 është negativ. Kështu zbërthimi i thyesës së pjesshme mbi numrat realë ka formën
Duke shumëzuar me , kemi identitetin polinomial
Duke marrë x = 0, shohim se 16 = 8 A, pra A = 2. Duke krahasuar koeficientët x 2, shohim se 4 = A + B = 2 + B, pra B = 2. Duke krahasuar koeficientët linearë, shohim se −8 = −4 A + C = −8 + C, pra C = 0. Gjithsej,
Thyesa mund të zbërthehet plotësisht duke përdorur numra kompleksë . Sipas teoremës themelore të algjebrës, çdo polinom kompleks i shkallës n ka n rrënjë (komplekse) (disa prej të cilave mund të përsëriten). Pjesa e dytë mund të zbërthehet në:
Duke shumëzuar me emëruesin jepet:
Duke barazuar koeficientët e x dhe koeficientët konstante (në lidhje me x ) të të dy anëve të këtij ekuacioni, fitohet një sistem me dy ekuacione lineare në D dhe E, zgjidhja e të cilit është
Kështu kemi një zbërthim të plotë:

  1. ^ Larson, Ron (2016). Algebra & Trigonometry (në anglisht). Cengage Learning. ISBN 9781337271172.
  2. ^ Horowitz, Ellis. "Algorithms for partial fraction decomposition and rational function integration." Proceedings of the second ACM symposium on Symbolic and algebraic manipulation. ACM, 1971.
  3. ^ Grosholz, Emily (2000). The Growth of Mathematical Knowledge. Kluwer Academic Publilshers. fq. 179. ISBN 978-90-481-5391-6. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)