Jump to content

Algjebra

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Algjebra studion strukturat algjebrike (Grupet, Unazat, Trupat, Hapësirat vektoriale, etj.)[1]. Me ndihmën e saj bëhet zgjidhja e Ekuacioneve dhe sistemeve të Ekuacioneve. Në algjebrën lineare shqyrtohen Matricat dhe Detirminantet. Në teorinë e Galois-it, bëhet shqyrtimi i problemeve gjeometrike në mënyrë algjebrike. Algjebra është marre nga emri i një matematikan mysliman (Al Gjabir). Algjebra ka të bëjë me gjetjen e panjohur ose duke vënë variablat e jetës reale në ekuacione dhe pastaj zgjidhjen e tyre. Për fat të keq, shumë libra mësimore shkojnë direkt tek rregullat, procedurat dhe formulat, duke harruar se këto janë probleme reale të jetës që zgjidhen dhe duke lënë mënjanë shpjegimin e algjebrës në thelbin e saj: përdorimi i simboleve për të përfaqësuar variablat dhe faktorët që mungojnë në ekuacione dhe manipulimin e tyre në një mënyrë për të arritur në një zgjidhje.

Algjebra është një degë e matematikës që zëvendëson letrat për numrat dhe një ekuacion algjebrik përfaqëson një shkallë ku ajo që bëhet në njërën anë të shkallës është bërë edhe në anën tjetër të shkallës dhe numrat veprojnë si konstante. Algjebra mund të përfshijë numra realë , numra kompleksë, matrica, vektorë, dhe shumë forma të tjera të përfaqësimit matematik.

Fusha e algjebrës mund të ndahet më tej në konceptet themelore të njohura si algjebra elementare ose në studimin më abstrakt të numrave dhe ekuacioneve të njohura si algjebra abstrakte, ku e para përdoret në shumicën e matematikës, shkencës, ekonomisë, mjekësisë dhe inxhinierisë, ndërkohë që ky i fundit është përdoren kryesisht vetëm në matematikë të avancuar. Algjebra elementare mësohet në të gjitha shkollat ​​e Shteteve të Bashkuara duke filluar në mes të klasave të shtatë dhe nëntë dhe duke vazhduar edhe në shkollën e mesme dhe madje edhe në kolegj. Kjo lëndë është përdorur gjerësisht në shumë fusha duke përfshirë mjekësinë dhe kontabilitetin, por mund të përdoret gjithashtu për zgjidhjen e problemeve të përditshme kur bëhet fjalë për variablat e panjohur në ekuacionet matematikore.

Numrat natyrorë: Prej 1 deri (Infinit/Pafund)
Numrat e plotë numrat real R
Numrat irracionalë
Numrat pozitiv: Numrat me te mëdhenj se 0
Numrat negativ: Numrat me te vegjël se 0

Numrat real dhe vetitë tyre

[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]
Vlera absolute e numrave real
Rrethina e pikës
Numrat e përafërt (aproksimativ)
Barazia e numrave kompleks
Mbledhja dhe shumëzimi i numrave kompleks

Format e numrave kompleks

[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]
Forma algjebrike :
Forma trigonometrike :
Forma eksponenciale :
Veprimi me numra kompleks
Mbledhja dhe zbritja e numrave kompleks
Shumëzimi dhe pjesëtimi i numrave kompleks
Fuqizimi i numrave kompleksEmiljano
  • Formula e Muavrit :
Rrënjëzimi i numrave kompleks
Zgjidhja trigonometike e ekuacionit binomial

Burimi i të dhënave

[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]
  1. ^ Wiki Libri: Algjebra e përgjithshme