Jump to content

Aktiviteti (UML)

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Një aktivitetUnified Modeling Language (UML) është një detyrë e madhe që duhet të bëhet në mënyrë për të përmbushur funksionin e kontratës. Aktivitetet mund të paraqiten në diagramet e aktivitetit.

Një aktivitet mund të përfaqësojnë:

  • Thirrjen e një operacioni,
  • Një hap në një proces të biznesit, apo
  • Një proces të tërë të biznesit.

Aktivitetet mund të zbërthehet në nënaktivitete, deri në atë pjesë ku kemi gjetur veprime atomike (veprime që nuk mund të ndahen).

Koncepti themelor i një aktiviteti ka ndryshuar mes UML 1.5 dhe UML 2.0. Në UML 2.0 një aktiviteti nuk është më i bazuar në gjendjen e grafikut-por është i bazuar në Petri neto si mekanizëm koordinues. Atje aktiviteti përfaqëson koordinimin e aktiviteteve të përcaktuara nga përdoruesi.Veprimi nga ana tjetër janë të para-përcaktuar (UML ofron për këtë një seri veprimesh).