Jump to content

Objekt diagramet

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Një shembulli objekt diagramit

Objekt diagrami është një lloj i vecantë i diagramit të klasës. Një objekt përfaqëson gjendjen e një klase në një pikë të caktuar kohë ndërsa sistemi është duke funksionuar. Objekt diagrami tregon gjendjen e ndryshme të klasavë në sistem dhe mardhëniet e tyre në një pikë të caktuar kohore kur sistemi është duke funksionuar.

Përshkrimi[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Objekt diagramet paraqesin këto lidhje në mes klasave instante dhe klasave të definuara, si dhe lidhjen mes objektev në formë logjike. Në qoftë së shikojmë klas diagramet, ne nuk do të themi se si këto klasa bashkpunojnë njëra me tjetrën në runtime dhe në sistemin aktual, por si objekti është formuar në runtime dhe a është i afërt me klasat. Në objekt diagramet tergohet kjo lidhje në mes të ilustrimit të klasave dhe klasës së caktuar, dhe lidhja në mes të këtij objekti në pamjen logjike të sistemit. Ka shumë mënyra për të shpjeguar pjësët e ngjajshme të sistemit tuaj, kur sistemi i klas diagramit tuaj është shumë kompleks dhe gjithashtu shumë her kur është i ripërkul(recursive).[1].

UML (Unified Modeling Language) apo Gjuha e unifikuar e modelimit, është një aktivitet që është kryer gjatë viteve në zhvillimin e softuerit. Kur shkruajmë aplikacione duke përdorur gjuhë të thjeshtë deri te ato me komplekse na nevojitet modeli. UML apo Gjuha e Unifikuar e modelimit, është një standard për krijimin e modeleve që përfaqësojnë object-oriented softwere dhe sistemet e biznesit. UML ka nënte llojet e modelimit të diagrameve, një nder ato është edhe Objekt Diagrami.

Përdorimi[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Si lejohet të përdoret Objekt Diagrami[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Shfrytëzoni objekt diagramin si mjet për rregullimin e funksionalitetit të sitemit tuaj. Objekt diagramet gjithashtu mund të shfrytezohen për të kontrolluar nëse sistemi është i dizajnuar për kërkesat, dhe sjelljet sic janë të nevojshme për sistemin që të mund të përgjigjet. Trego shoqërimin e cilitdo lloj në mes të objekteve si lidhëse (për shembull, një segment i vetëm bashkohet me dy objekte, pa shigjeta) dhe jo si varësi ose ndonjë tip tjetër specifik i asociacionit. Objekt diagramet tregojnë vetëm lidhjet, por jo edhe tipin e asociacionit.

Si nuk lejohet të përdoret[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Shmangni reprezantimin e të gjitha obekteve të sistemit tuaj në një objekt diagram. Sepse objekt diagrami përfaqëson gjendjen e objektit, mund që të bëhte mjaft komplekse në së ju tentoni të përfaqësoni të gjitha objektet. Prandaj, është më mirë që të përfaqësoni gjendjen e objekteve nëpërmjet rrjedhave të sigurta të aplikacionit duke shfrytezuar një objekt diagram. Kjo do të mbante objekt diagramin të lexueshëm, si dhe mjaft të përdorueshëm për të perfshirë gjendjen e objekteve që janë të rëndësishëm. Pasi që objekt diagramet përfaqësojnë gjendjen e objekteve, përcjellja inxhinerike e objekt diagrameve nuk ka kuptim.[2]

Referimet[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

  1. ^ Bekim Fetaji, (2012) Manuscript: Software Engineering, South East European University, Tetovo, Macedonia, pg:100-102
  2. ^ Powered by Google Docs