Jump to content

Aplikimi për punë

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Një letër aplikimi për punë e datës 1 janar 1913.

Një aplikim për punësim është një dokument standard biznesi që përgatitet me pyetje që konsiderohen të rëndësishme nga punëdhënësit. Përdoret për të përcaktuar kandidatin më të mirë për të plotësuar një rol specifik brenda kompanisë. Shumica e kompanive i japin formularë të tillë kujtdo sipas kërkesës, në të cilën pikë bëhet përgjegjësi e aplikantit të plotësojë formularin dhe t'ia kthejë atë punëdhënësit për shqyrtim. Dokumenti i plotësuar dhe i kthyer njofton kompaninë për disponueshmërinë dhe dëshirën e aplikantit për t'u punësuar, si dhe kualifikimet dhe formimin e tyre, në mënyrë që të vendoset për përshtatshmërinë e kandidatit për pozicionin.