Dokumenti

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Dokumenti (nga lat.: documentum = dëshmi, vërtetim, certifikatë, letërnjoftim; nga docere = arsej, mësoj) është një letër e shtypur ose e shkruar që jep përshkrime të hollësishme njoftuese për dikë ose diçka.

Dokumenti është edhe një :

Wiki WikiFjalori: Dokumenti – shfletoni më shumë në fjalorin e lirë