Jump to content

Balenat me mustaqe

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Balenat me mustaqe
Balena gungaçe
Klasifikimi shkencor
Mbretëria:
Filumi:
Klasa:
Rendi:
Nënrendi:
Mysticeti
Familjet

Balaenidae
Balaenopteridae
Cetotheriidae
Eschrichtiidae

Balenat me mustaqe (emri sistematik Mysticeti) formojnë një nënrend të rendit Cetacea, ku përfshihen katër familje:Balaenidae (balenat e duhura), Balaenopteridae (balenat me hulli), Cetotheriidae (balenat e duhura të vogla), dhe Eschrichtiidae (balena e hirtë). Pesëmbëdhjetë lloje të balenave me mustaqe janë përshkruar. Mendohet të jenë ndarë nga balenat me dhëmbë të nënrendit Odontoceti, rreth 34 milionë vjet më parë. Balenat dhe delfinët, grupet parafiletike të cetaceve, si dhe marsuinët, i përkasin degës Cetartiodactyla, së bashku me dy thundrakët me majë; lloji i tyre më i afërt i gjallë është kali i Nilit, me të cilin u ndanë rreth 40 milionë vjet më parë.

Mysticeti
Caperea

Balena e duhur e vogël Pygmy right whale illustration with a dark gray top, a light grey underside, a light eyepatch, and a small dorsal fin near the tail

........
Escrichtius

Balena e hirtë Gray whale illustration with a sleet gray color, lightly colored spots mainly on the head and top, a robust body, and small bumps where the back slopes downwards

Balaenoptera

Balena kokëmadhe Fin whale illustration with a dark backside, white underside, lightly colored head, a slender body, and a small dorsal fin near the tail

Megaptera

Balena gungaçe Humpback whale illustration with an overall dark coloration, white underbelly, a robust body, and a small, stunted dorsal fin

Rorqualus

Balena e Brajdit

Balena e Edenit Eden's whale illustration with a light top, white bottom, a long and slender body, and a small dorsal fin near the tail

Balena e Omuras

Balena Sei Sei whale illustration with an overall dark coloration, white underbelly, a long robust body, and a dorsal fin near the tail

Balena e kaltër Blue whale illustration with a dark blue tail, a slightly lighter shade of blue overall, and a small dorsal fin near the tail

Pterobalaena

Balena e zakonshme minki Common minke whale illustration with a dark top, creamy underside with a creamy stripe on the pectoral fins, a long robust body, and a dorsal fin near the tail

Balena minki jugore Antarctic minke whale illustration with a dark top, a creamy underside, a long robust body, and a dorsal fin where the back begins to slope down

Eubalaena

Balena e duhur veriore e Atlantikut North Atlantic right whale illustration

Balena e duhur jugore South Atlantic right whale illustration

Balena e duhur veriore e Paqësorit

Balaena

Balena e Groenlandës Bowhead whale illustration