Jump to content

El-Hakim el-Nishapuri

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Hakim Nishapuri
Titulliel-Hakim
Shejkh el-Muhaddithin
Personal
Lindur3 mars 933 CE (3 Rabi'-ul-Awwal 321 AH)
Vdekur1 shtator 1014 CE (3 Safar 405 AH)
FejaIslam
EtniaPersian
EraEpoka e Artë Islame
EmërtimiSuni
JurispodencaShafi'i
KredoAsh'ari[1][2]
Interesi kryesor (et)Hadith, Histori
Puna (ët) e dukshmeel-Mustedrek ala el-Sahihejn, Historia e Nishapurit
ProfesioniMuhadith, Dijetar
Muslim leader

Ebu Abdullah Muhamed ibn Abdullah el-Hakim el-Nishapuri (Persisht: أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري), gjithashtu i njohur si Ibn el-Bajjiʿ,[4] ishte një dijetar sunit persian[5] dhe tradituesi kryesor i epokës së tij, i referuar shpesh si "imami i muhadithëve" ose "muhadithi i horasanit."[6] Ai është gjerësisht i njohur për ekspertizën e tij në kritikën e hadithit dhe konsiderohet si Shejhu i Hadithit në kohën e tij.

El-Hakimi nga Nishapuri mori transmetime nga 2000 mijë dijetarë të autoritetit nga Horasani, Transoksia, Iraku, Persia dhe vende të tjera duke e çuar atë në senedin (zinxhirët e transmetimit) më të lartë si në Irak ashtu edhe në Horasan.[7] Ndër mjeshtrit kryesorë dhe të njohur të hadithit nga të cilët transmetoi el-Hakimi ishin mësuesit e tij Ibn Hibban, el-Hattabi, ed-Darakutni and el-Halimi.[8][9][10][11] Ai kishte shumë studentë që transmetonin hadithe prej tij dhe ata përfshijnë el-Bejhekiun (nxënësin kryesor), Ebu Nuajm el-Isfahani, el-Kushejri, Muhamed bin Husejn el-Sulami dhe të tjerë.[12]

 • El-Mustedrek ala el-Sahihejn ("Shtesë për atë që i mungon el-Buhariut dhe Muslimit")
 • Tarikh Nishapur ("Historia e Nishapurit")
 • Al-Abwâb ("Kapitujt")
 • Al-Amâlî ("Diktime")
 • Amâlî al-`Ashiyyât ("Diktime Nate")
 • Fadâ'il al-Shâfi`î ("Meritat e Pafundme të Shafiut")
 • Fawâ'id al-Nusakh ("Përfitimet e kopjeve")
 • Fawâ'id al-Khurâsâniyyîn ("Përfitimet e Njerëzve të Horasanit")
 • Al-Iklîl fî Dalâ'il al-Nubuwwa ("Diadema: Shenjat e Profetësisë")
 • Al-`Ilal ("Defektet e Hadithit")
 • Mâ Tafarrada bi Ikhrâjihi Kullu Wâhidin min al-Imâmayn ("Raportet që gjenden vetëm në el-Buhari ose vetëm në Muslim")
 • Al-Madkhal ilâ `Ilm al-Sahîh ("Hyrje në shkencën e raporteve të vërteta")
 • Ma`rifat Anwâ` `Ulûm al-Hadîth ("Njohuri për llojet e ndryshme të shkencave të hadithit")
 • Muzakkâ al-Akhbâr ("Raporte të Verifikuara")
 • Al-Sahîhân ("Dy Libra të Haditheve të vërteta")
 • Al-Talkhîs ("Përmbledhje")
 • Tarâjim al-Musnad `alâ Shart al-Sahîhayn ("Raportet e Musnedit të Ahmedit që përputhen me kriteret e dy librave të Sahih")
 • Tarâjim al-Shuyûkh ("Biografitë e Shejhëve")
 • Târîkh `Ulamâ' Ahl Naysabûr ("Historia e dijetarëve të Naysabûr")
 1. ^ Bulliet, Richard (1970). "A quantitative approach to medieval Muslim biographical dictionaries". Journal of the Economic and Social History of the Orient (në anglisht). 13 (1): 195–211. doi:10.1163/156852070X00123. The great Ash'ari theological school was flourishing under Abu at-Tayyib as-Su'laki (d. 398), Ibn Furak (d. 406), al-Hakim an-Naisaburi (d. 405) and Abu Ishaq al-Isfara'ini
 2. ^ "Ahl al-Sunna: The Ash'aris - The Testimony and Proofs of the Scholars" (në anglisht). almostaneer.com.
 3. ^ Constructive Critics, Ḥadīth Literature, and the Articulation of Sunnī Islam, By Scott C. Lucas,pg. 98
 4. ^ "Al-Hakim's Mustadrak & al-Dhahabî's Talkhis". Islamtoday.Com (në anglisht). Arkivuar nga origjinali më 13 tetor 2008.
 5. ^ Frye, Richard N., red. (1975). The Cambridge history of Iran, Volume 4 (në anglisht) (bot. Repr). London: Cambridge University Press. fq. 471. ISBN 978-0-521-20093-6.
 6. ^ Sheikh Ramzy (23 korrik 2012). The Complete Guide to Islamic Prayer (Salāh) (në anglisht). AuthorHouse UK. ISBN 9781477214657.
 7. ^ "Abu Abdillah Muhammad ibn Abdullah al-Hakim an-Naysabury (321-405H)". sifatusafwa.com (në anglisht).
 8. ^ Zulfiqar Ayub (2 maj 2015). THE BIOGRAPHIES OF THE ELITE LIVES OF THE SCHOLARS, IMAMS & HADITH MASTERS Biographies of The Imams & Scholars (në anglisht). fq. 133–196.
 9. ^ Brief Biographies of the Eminent Scholars of Hadeeth Arkivuar 2006-04-27 tek Wayback Machine
 10. ^ Bullock, Katherine (3 nëntor 2008). American Journal of Islamic Social Sciences 25:3 (në anglisht). International Institute of Islamic Thought. fq. 6.
 11. ^ Ibn Hallikan (2 maj 2015). Ibn Khallikan's Biographical Dictionary (në anglisht). Përkthyer nga William McGuckin de Slane. Oriental Translation Fund of Great Britain and Ireland. fq. 420–21.
 12. ^ Lucas, Scott C. (2004). Constructive Critics, Ḥadīth Literature, and the Articulation of Sunnī Islam The Legacy of the Generation of Ibn Saʻd, Ibn Maʻīn, and Ibn Ḥanbal (në anglisht). Brill. fq. 98. ISBN 9789004133198.