Jump to content

Inxhinieria kimike

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Inxhinieria kimike është një degë e inxhinierisë që përdor parimet e kimisë, fizikës, matematikës, biologjisë dhe ekonomisë për të prodhuar, projektuar, transportuar dhe transformuar në mënyrë efikase energjinë dhe materialet. Puna e inxhinierëve kimikë mund të shkojë nga përdorimi i nanoteknologjisë dhe nanomaterialeve në laborator deri në procese industriale në shkallë të gjerë që shndërrojnë kimikatet, lëndët e para, qelizat e gjalla, mikroorganizmat dhe energjinë në forma dhe produkte të dobishme.

Inxhinierët kimikë janë të përfshirë në shumë aspekte të dizajnit dhe funksionimit të impiantit, duke përfshirë vlerësimet e sigurisë dhe rrezikut, hartimin dhe analizën e procesit, modelimin, inxhinierinë e kontrollit, inxhinierinë e reagimit kimik, inxhinierinë bërthamore, inxhinierinë biologjike, specifikimet e ndërtimit dhe udhëzimet e funksionimit.

Inxhinierët kimikë zakonisht kanë një diplomë në Inxhinierinë Kimike ose Inxhinierinë e Procesit. Inxhinierët praktikues mund të kenë çertifikim profesional dhe të jenë anëtarë të akredituar të një organi profesional. Organe të tilla përfshijnë Institucionin e Inxhinierëve Kimikë ose Institutin e Inxhinierëve Kimikë. Një diplomë në inxhinieri kimike është e lidhur drejtpërdrejt me të gjitha disiplinat e tjera inxhinierike, në shtrirje të ndryshme.