Kujtesa

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Pasqyrë e formave dhe funksioneve të kujtesës.

Kujtesa është aftësia e mendjes me anë të së cilës të dhënat ose informacionet kodohen, ruhen dhe përdoren atëher kur nevojitet. Ajo është mbajtja e informacionit me kalimin e kohës me qëllim që të ndikojë në veprimet e ardhshme. [1] Nëse ngjarjet e kaluara nuk do të mund të mbaheshin mend, do të ishte e pamundur që gjuha, marrëdhëniet ose identiteti personal të zhvilloheshin. [2] Humbja e kujtesës zakonisht përshkruhet si harresë ose amnezi . [3] [4] [5] [6] [7] [8]

Hyrje[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Kujtesa shpesh kuptohet si një sistem i përpunimit të informacionit me funksionim të qartë dhe të nënkuptuar që përbëhet nga një procesor ndijor, memorie afatshkurtër (ose funksionale ) dhe memorie afatgjatë . [9] Kjo mund të lidhet me neuronin . Procesori ndijor lejon që informacioni nga bota e jashtme të ndihet në formën e stimujve kimikë dhe fizikë dhe të ndiqet në nivele të ndryshme fokusi dhe qëllimi. Kujtesa e punës shërben si një procesor kodimi dhe rikthimi. Informacioni në formën e stimujve kodohet në përputhje me funksionet e qarta ose të nënkuptuara nga procesori i memories së punës. Memoria e punës merr gjithashtu informacion nga materiali i ruajtur më parë. Së fundi, funksioni i kujtesës afatgjatë është ruajtja përmes modeleve ose sistemeve të ndryshme kategorike. [9]

Kujtesa deklarative, ose eksplicite, është ruajtja dhe mbledhja e vetëdijshme e të dhënave. [10] Nën kujtesën deklarative qëndron kujtesa semantike dhe episodike . Kujtesa semantike i referohet kujtesës që është e koduar me kuptim specifik, [2] ndërsa kujtesa episodike i referohet informacionit që është i koduar përgjatë një plani hapësinor dhe kohor. [11] [12] [13] Kujtesa deklarative është zakonisht procesi parësor që mendohet kur referohet memoria. [2] Kujtesa jo-deklarative ose e nënkuptuar është ruajtja dhe kujtimi i pavetëdijshëm i informacionit. [14] Një shembull i një procesi jo-deklarativ do të ishte mësimi i pavetëdijshëm ose marrja e informacionit me anë të kujtesës procedurale, ose një fenomen fillestar. [2] [14] [15] Priming është procesi i zgjimit të përgjigjeve specifike nga kujtesa dhe tregon se jo e gjithë kujtesa aktivizohet me vetëdije, [15] ndërsa kujtesa procedurale është mësimi i ngadalshëm dhe gradual i aftësive që shpesh ndodh pa vëmendje të vetëdijshme ndaj të mësuarit. [2] [14]

Kujtesa nuk është një procesor i përsosur dhe ndikohet nga shumë faktorë. Mënyrat me të cilat informacioni kodohet, ruhet dhe merret, të gjitha mund të korruptohen. Dhimbja, për shembull, është identifikuar si një gjendje fizike që dëmton kujtesën dhe është vërejtur në modelet e kafshëve, si dhe në pacientët me dhimbje kronike. [16] [17] [18] [19] Sasia e vëmendjes që i kushtohet stimujve të rinj mund të zvogëlojë sasinë e informacionit që bëhet i koduar për ruajtje. [2] Gjithashtu, procesi i ruajtjes mund të korruptohet nga dëmtimi fizik në zonat e trurit që lidhen me ruajtjen e kujtesës, siç është hipokampusi. [20] [21] Së fundi, marrja e informacionit nga kujtesa afatgjatë mund të ndërpritet për shkak të prishjes brenda kujtesës afatgjatë. [2] Funksionimi normal, prishja me kalimin e kohës dhe dëmtimi i trurit ndikojnë të gjitha në saktësinë dhe kapacitetin e kujtesës. [22] [23]

Kujtesa shqisore[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Kujtesa shqisore ruan informacionin, që rrjedh nga shqisat, më pak se një sekondë pasi një send është perceptuar. Aftësia për të parë një artikull dhe për të kujtuar se si dukej me vetëm një pjesë të sekondës së vëzhgimit, ose memorizimit, është shembulli i kujtesës shqisore. Është jashtë kontrollit kognitiv dhe është një përgjigje automatike. Me prezantime shumë të shkurtra, pjesëmarrësit shpesh raportojnë se duket se "shikojnë" më shumë sesa mund të raportojnë në të vërtetë. Eksperimentet e para të sakta që eksplorojnë këtë formë të kujtesës shqisore u kryen nga George Sperling (1963) [24] duke përdorur "paradigmën e raportit të pjesshëm". Subjektet u prezantuan me një rrjet prej 12 shkronjash, të renditura në tre rreshta nga katër. Pas një prezantimi të shkurtër, subjekteve u luajtën me ton të lartë, të mesëm ose të ulët, duke u treguar se cilin nga rreshtat të raportonin. Bazuar në këto eksperimente të raportit të pjesshëm, Sperling ishte në gjendje të tregonte se kapaciteti i kujtesës shqisore ishte afërsisht 12 artikuj, por se ajo u degradua shumë shpejt (brenda disa qindra milisekondave). Për shkak se kjo formë memorie degradon kaq shpejt, pjesëmarrësit do ta shihnin ekranin, por nuk do të ishin në gjendje të raportonin të gjithë artikujt (12 në procedurën "raporti i plotë") përpara se të prisheshin. Ky lloj kujtese nuk mund të zgjatet me anë të provave.

Ekzistojnë tre lloje të kujtimeve shqisore. Kujtesa ikonike është një magazinë e shpejtë e prishur e informacionit vizual, një lloj memorie shqisore që ruan shkurtimisht një imazh që është perceptuar për një kohëzgjatje të vogël. Kujtesa jehone është një magazinë e shpejtë e prishur e informacionit dëgjimor, gjithashtu një memorie shqisore që ruan shkurtimisht tingujt që janë perceptuar për një kohë të shkurtër. [25] [26] Kujtesa haptike është një lloj memorie shqisore që përfaqëson një bazë të dhënash për stimujt e prekjes.

Kujtesa afatshkurtër[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Kujtesa afatshkurtër njihet edhe si kujtesa e punës . Kujtesa afatshkurtër lejon rikujtimin për një periudhë prej disa sekondash deri në një minutë pa provë. Megjithatë, kapaciteti i tij është shumë i kufizuar. Në vitin 1956, George A. Miller (1920–2012), kur punonte në Bell Laboratories, kreu eksperimente që treguan se ruajtja e kujtesës afatshkurtër ishte 7±2 artikuj. (Prandaj, titulli i punimit të tij të famshëm, "Numri magjik 7±2." ) Perspektivat moderne vlerësojnë kapacitetin e kujtesës afatshkurtër të jetë më i ulët, zakonisht në rendin e 4-5 artikujve, [27] ose argumentojnë për një kufi më fleksibël bazuar në informacion në vend të artikujve. [28] Kapaciteti i memories mund të rritet përmes një procesi të quajtur chunking . [29] Për shembull, duke kujtuar një numër telefoni dhjetëshifror, një person mund t'i ndajë shifrat në tre grupe: së pari, kodin e zonës (si p.sh. 123), më pas një pjesë me tre shifra (456) dhe, së fundi, një numër katër-shifror. copë shifra (7890). Kjo metodë për të mbajtur mend numrat e telefonit është shumë më efektive sesa përpjekja për të kujtuar një varg prej 10 shifrash; kjo është për shkak se ne jemi në gjendje të copëtojmë informacionin në grupe kuptimplote numrash. Kjo reflektohet në tendencat e disa vendeve për të shfaqur numrat e telefonit si disa pjesë me dy deri në katër numra.

Kujtesa afatshkurtër besohet se mbështetet kryesisht në një kod akustik për ruajtjen e informacionit, dhe në një masë më të vogël në një kod vizual. Conrad (1964) [30] zbuloi se subjektet e testimit kishin më shumë vështirësi në rikujtimin e koleksioneve të shkronjave që ishin akustikisht të ngjashme, p.sh., E, P, D. Konfuzioni me rikujtimin e shkronjave të ngjashme akustikisht në vend të shkronjave të ngjashme vizualisht nënkupton që shkronjat ishin të koduara në mënyrë akustike. Studimi i Conrad (1964), megjithatë, merret me kodimin e tekstit të shkruar; Kështu, ndërsa kujtesa e gjuhës së shkruar mund të mbështetet në komponentë akustikë, përgjithësime për të gjitha format e kujtesës nuk mund të bëhen.

Kujtesa afatgjatë[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Ruajtja në kujtesën shqisore dhe kujtesën afatshkurtër në përgjithësi ka një kapacitet dhe kohëzgjatje rreptësisht të kufizuar, që do të thotë se informacioni nuk ruhet për një kohë të pacaktuar. Në të kundërt, ndërsa kapaciteti i përgjithshëm i memories afatgjatë ende nuk është krijuar, ajo mund të ruajë sasi shumë më të mëdha informacioni. Për më tepër, ai mund ta ruajë këtë informacion për një kohëzgjatje shumë më të gjatë, potencialisht për një jetëgjatësi të tërë. Për shembull, duke pasur parasysh një numër të rastësishëm shtatëshifror, dikush mund ta mbajë mend atë vetëm për disa sekonda përpara se ta harrojë, duke sugjeruar se është ruajtur në memorien afatshkurtër. Nga ana tjetër, mund të kujtohen numrat e telefonit për shumë vite përmes përsëritjes; thuhet se ky informacion ruhet në kujtesën afatgjatë.

Ndërsa kujtesa afatshkurtër e kodon informacionin në mënyrë akustike, kujtesa afatgjatë e kodon atë në mënyrë semantike: Baddeley (1966) [31] zbuloi se, pas 20 minutash, subjektet e testit kishin më së shumti vështirësi të kujtonin një koleksion fjalësh që kishin kuptime të ngjashme (p.sh. i madh, i madh, i madh) afatgjatë. Një pjesë tjetër e kujtesës afatgjatë është kujtesa episodike, "e cila përpiqet të kapë informacione të tilla si "çfarë ' [32] Me kujtesën episodike, individët janë në gjendje të kujtojnë ngjarje specifike si festat e ditëlindjeve dhe dasmat.

Kujtesa afatshkurtër mbështetet nga modele kalimtare të komunikimit neuronal, të varur nga rajonet e lobit frontal (veçanërisht korteksi dorsolateral paraballor ) dhe lobi parietal . Kujtesa afatgjatë, nga ana tjetër, mbahet nga ndryshime më të qëndrueshme dhe të përhershme në lidhjet nervore të përhapura gjerësisht në të gjithë trurin. Hipokampusi është thelbësor (për të mësuar informacione të reja) për konsolidimin e informacionit nga kujtesa afatshkurtër në atë afatgjatë, megjithëse nuk duket se e ruan vetë informacionin. Mendohej se pa hipokampusin, kujtimet e reja nuk ishin në gjendje të ruheshin në memorien afatgjatë dhe se do të kishte një hapësirë shumë të shkurtër vëmendjeje, siç u mblodh fillimisht nga pacienti Henry Molaison [33] [34] pas asaj që mendohej të ishte heqja e plotë e të dy hipokampit të tij. Ekzaminimi më i fundit i trurit të tij, pas vdekjes, tregon se hipokampusi ishte më i paprekur se sa mendohej më parë, duke vënë në pikëpyetje teoritë e nxjerra nga të dhënat fillestare. Hipokampusi mund të përfshihet në ndryshimin e lidhjeve nervore për një periudhë prej tre muajsh ose më shumë pas mësimit fillestar.

Hulumtimet kanë sugjeruar se ruajtja afatgjatë e kujtesës tek njerëzit mund të mbahet nga metilimi i ADN-së [35] dhe gjenit 'prion' . [36] [37]

Hulumtimet e mëtejshme hetuan bazën molekulare për kujtesën afatgjatë . Deri në vitin 2015 ishte bërë e qartë se kujtesa afatgjatë kërkon aktivizimin e transkriptimit të gjeneve dhe sintezën de novo të proteinave . [38] Formimi i kujtesës afatgjatë varet si nga aktivizimi i gjeneve që nxisin kujtesën ashtu edhe nga frenimi i gjeneve shtypëse të kujtesës, dhe metilimi i ADN-së / demetilimi i ADN-së u zbulua se ishte një mekanizëm kryesor për arritjen e këtij rregullimi të dyfishtë. [39]

Minjtë me një kujtesë të re dhe afatgjatë për shkak të kushtëzimit të frikës kontekstuale kanë reduktuar shprehjen e rreth 1000 gjeneve dhe rritje të shprehjes së rreth 500 gjeneve në hipokampus 24 orë pas stërvitjes, duke shfaqur kështu shprehje të modifikuar të 9.17% të gjenomit të hipokampusit të miut. Shprehjet e reduktuara të gjeneve u shoqëruan me metilimet e atyre gjeneve. [40]

Një kërkim i konsiderueshëm i mëtejshëm në kujtesën afatgjatë ka ndriçuar mekanizmat molekularë me të cilët krijohen ose hiqen metilimet, siç u rishikua në 2022. [41] Këta mekanizma përfshijnë, për shembull, ndërprerjet e dyfishta të shkaktuara nga TOP2B që përgjigjen ndaj sinjalit në gjenet e hershme të menjëhershme . Gjithashtu ARN-të e dërguara të shumë gjeneve që i ishin nënshtruar rritjeve ose zvogëlimeve të kontrolluara nga metilimi transportohen nga granula nervore ( messenger RNP ) në kurrizat dendritike . Në këto vende, ARN-të e dërguar mund të përkthehen në proteina që kontrollojnë sinjalizimin në sinapset neuronale . [41]

Shih edhe[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Literatura[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

 • Eck A (3 qershor 2014). "For More Effective Studying, Take Notes With Pen and Paper". Nova Next. PBS. {{cite news}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 • Fernyhough C (2013). Pieces of Light: How the New Science of Memory Illuminates Stories We Tell About Our Pasts. ISBN 978-0-06-223789-7. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 • Fields RD (mars 2020). "The Brain Learns in Unexpected Ways: Neuroscientists have discovered a set of unfamiliar cellular mechanisms for making fresh memories". Scientific American. 322 (3): 74–79. PMC 8284127. PMID 34276078. Myelin, long considered inert insulation on axons, is now seen as making a contribution to learning by controlling the speed at which signals travel along neural wiring. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 • Leyden A (24 janar 2014). "20 Study Hacks to Improve Your Memory". Exam Time. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)

Referime[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

 1. ^ Sherwood L (1 janar 2015). Human Physiology: From Cells to Systems. Cengage Learning. fq. 157–162. ISBN 978-1-305-44551-2. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 2. ^ a b c d e f g Eysenck M (2012). Attention and Arousal : Cognition and Performance. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. ISBN 978-3-642-68390-9. OCLC 858929786. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 3. ^ Staniloiu A, Markowitsch HJ (2012-11-01). "Towards solving the riddle of forgetting in functional amnesia: recent advances and current opinions". Frontiers in Psychology. Frontiers Media SA. 3: 403. doi:10.3389/fpsyg.2012.00403. PMC 3485580. PMID 23125838. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 4. ^ Smith CN (nëntor 2014). "Retrograde memory for public events in mild cognitive impairment and its relationship to anterograde memory and neuroanatomy". Neuropsychology. American Psychological Association (APA). 28 (6): 959–72. doi:10.1037/neu0000117. PMC 4227913. PMID 25068664. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 5. ^ Ortega-de San Luis C, Ryan TJ (maj 2018). "United states of amnesia: rescuing memory loss from diverse conditions". Disease Models & Mechanisms. The Company of Biologists. 11 (5): dmm035055. doi:10.1242/dmm.035055. PMC 5992608. PMID 29784659. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 6. ^ Staniloiu A, Markowitsch HJ (prill 2012). "The remains of the day in dissociative amnesia". Brain Sciences. MDPI AG. 2 (2): 101–29. doi:10.3390/brainsci2020101. PMC 4061789. PMID 24962768. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 7. ^ Spiegel DR, Smith J, Wade RR, Cherukuru N, Ursani A, Dobruskina Y, etj. (2017-10-24). "Transient global amnesia: current perspectives". Neuropsychiatric Disease and Treatment. Dove Medical Press Ltd. 13: 2691–2703. doi:10.2147/ndt.s130710. PMC 5661450. PMID 29123402. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)Mirëmbajtja CS1: DOI i lirë i pashënjuar (lidhja)
 8. ^ Bauer PJ, Larkina M (2013-11-18). "The onset of childhood amnesia in childhood: a prospective investigation of the course and determinants of forgetting of early-life events". Memory. Informa UK Limited. 22 (8): 907–24. doi:10.1080/09658211.2013.854806. PMC 4025992. PMID 24236647. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 9. ^ a b Baddeley A (2007-03-15). Working Memory, Thought, and Action. Oxford University Press. doi:10.1093/acprof:oso/9780198528012.001.0001. ISBN 978-0-19-852801-2. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 10. ^ Graf P, Schacter DL (korrik 1985). "Implicit and explicit memory for new associations in normal and amnesic subjects" (PDF). Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition. 11 (3): 501–18. doi:10.1037/0278-7393.11.3.501. PMID 3160813. Arkivuar nga origjinali (PDF) më 26 tetor 2021. Marrë më 22 mars 2023. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 11. ^ Schacter DL, Addis DR (maj 2007). "The cognitive neuroscience of constructive memory: remembering the past and imagining the future". Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences. The Royal Society. 362 (1481): 773–86. doi:10.1098/rstb.2007.2087. PMC 2429996. PMID 17395575. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 12. ^ Schacter DL, Addis DR, Buckner RL (shtator 2007). "Remembering the past to imagine the future: the prospective brain". Nature Reviews. Neuroscience. Springer Nature. 8 (9): 657–61. doi:10.1038/nrn2213. PMID 17700624. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 13. ^ Szpunar KK (mars 2010). "Episodic Future Thought: An Emerging Concept". Perspectives on Psychological Science. SAGE Publications. 5 (2): 142–62. doi:10.1177/1745691610362350. PMID 26162121. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 14. ^ a b c Foerde K, Knowlton BJ, Poldrack RA (gusht 2006). "Modulation of competing memory systems by distraction". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Proceedings of the National Academy of Sciences. 103 (31): 11778–83. Bibcode:2006PNAS..10311778F. doi:10.1073/pnas.0602659103. PMC 1544246. PMID 16868087. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 15. ^ a b Tulving E, Schacter DL (janar 1990). "Priming and human memory systems". Science. 247 (4940): 301–6. Bibcode:1990Sci...247..301T. doi:10.1126/science.2296719. PMID 2296719. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 16. ^ Moriarty O, McGuire BE, Finn DP (2011). "The effect of pain on cognitive function: a review of clinical and preclinical research". Prog Neurobiol. 93 (3): 385–404. doi:10.1016/j.pneurobio.2011.01.002. PMID 21216272. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 17. ^ Low LA (2013). "The impact of pain upon cognition: what have rodent studies told us?". Pain. 154 (12): 2603–2605. doi:10.1016/j.pain.2013.06.012. PMC 3808511. PMID 23774574. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 18. ^ Liu X, Li L, Tang F, Wu S, Hu Y (2014). "Memory impairment in chronic pain patients and the related neuropsychological mechanisms: a review". Acta Neuropsychiatrica. 26 (4): 195–201. doi:10.1017/neu.2013.47. PMID 25279415. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 19. ^ Lazzarim MK, Targa A, Sardi NF, etj. (2020). "Pain impairs consolidation, but not acquisition or retrieval of a declarative memory". Behavioural Pharmacology. 31 (8): 707–715. doi:10.1097/FBP.0000000000000576. PMID 32925225. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 20. ^ Squire LR (tetor 2009). "Memory and brain systems: 1969-2009". The Journal of Neuroscience. 29 (41): 12711–12716. doi:10.1523/jneurosci.3575-09.2009. PMC 2791502. PMID 19828780. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 21. ^ Squire LR, Wixted JT (2011-07-21). "The cognitive neuroscience of human memory since H.M". Annual Review of Neuroscience. Annual Reviews. 34 (1): 259–288. doi:10.1146/annurev-neuro-061010-113720. PMC 3192650. PMID 21456960. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 22. ^ Li M, Zhong N, Lu S, Wang G, Feng L, Hu B (2016-01-05). "Cognitive Behavioral Performance of Untreated Depressed Patients with Mild Depressive Symptoms". PLOS ONE. Public Library of Science (PLoS). 11 (1): e0146356. Bibcode:2016PLoSO..1146356L. doi:10.1371/journal.pone.0146356. PMC 4711581. PMID 26730597. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 23. ^ Bennett IJ, Rivera HG, Rypma B (maj 2013). "Isolating age-group differences in working memory load-related neural activity: assessing the contribution of working memory capacity using a partial-trial fMRI method". NeuroImage. Elsevier BV. 72: 20–32. doi:10.1016/j.neuroimage.2013.01.030. PMC 3602125. PMID 23357076. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 24. ^ Sperling G (shkurt 1963). "A model for visual memory tasks". Human Factors. 5: 19–31. doi:10.1177/001872086300500103. PMID 13990068. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 25. ^ Darwin, Christopher J.; Turvey, Michael T.; Crowder, Robert G. (prill 1972). "An auditory analogue of the sperling partial report procedure: Evidence for brief auditory storage". Cognitive Psychology (në anglisht). 3 (2): 255–267. doi:10.1016/0010-0285(72)90007-2.
 26. ^ Carlson NR (2010). Psychology: the science of behavior. Boston, Mass: Allyn & Bacon. ISBN 978-0-205-68557-8. OCLC 268547522. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 27. ^ Cowan N (shkurt 2001). "The magical number 4 in short-term memory: a reconsideration of mental storage capacity". The Behavioral and Brain Sciences. 24 (1): 87–114, discussion 114–85. doi:10.1017/S0140525X01003922. PMID 11515286. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 28. ^ Ma WJ, Husain M, Bays PM (2014). "Changing concepts of working memory". Nature Neuroscience. 17 (3): 347–356. doi:10.1038/nn.3655. PMC 4159388. PMID 24569831. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 29. ^ Miller GA (mars 1956). "The magical number seven plus or minus two: some limits on our capacity for processing information". Psychological Review. 63 (2): 81–97. CiteSeerX 10.1.1.308.8071. doi:10.1037/h0043158. PMID 13310704. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 30. ^ Conrad R (1964). "Acoustic Confusions in Immediate Memory". British Journal of Psychology. 55: 75–84. doi:10.1111/j.2044-8295.1964.tb00899.x. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 31. ^ Baddeley AD (nëntor 1966). "The influence of acoustic and semantic similarity on long-term memory for word sequences". The Quarterly Journal of Experimental Psychology. 18 (4): 302–9. doi:10.1080/14640746608400047. PMID 5956072. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 32. ^ Clayton NS, Dickinson A (shtator 1998). "Episodic-like memory during cache recovery by scrub jays". Nature. 395 (6699): 272–4. Bibcode:1998Natur.395..272C. doi:10.1038/26216. PMID 9751053. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 33. ^ Levy, Adam (14 janar 2021). "Memory, the mystery". Knowable Magazine. doi:10.1146/knowable-011421-3. Marrë më 25 mars 2022. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 34. ^ Scoville WB, Milner B (shkurt 1957). "Loss of recent memory after bilateral hippocampal lesions". Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry. 20 (1): 11–21. doi:10.1136/jnnp.20.1.11. PMC 497229. PMID 13406589. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 35. ^ Miller CA, Sweatt JD (mars 2007). "Covalent modification of DNA regulates memory formation". Neuron. 53 (6): 857–69. doi:10.1016/j.neuron.2007.02.022. PMID 17359920. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 36. ^ Papassotiropoulos A, Wollmer MA, Aguzzi A, Hock C, Nitsch RM, de Quervain DJ (gusht 2005). "The prion gene is associated with human long-term memory". Human Molecular Genetics. 14 (15): 2241–6. doi:10.1093/hmg/ddi228. PMID 15987701. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 37. ^ Buchmann A, Mondadori CR, Hänggi J, Aerni A, Vrticka P, Luechinger R, etj. (2008). "Prion protein M129V polymorphism affects retrieval-related brain activity". Neuropsychologia. 46 (9): 2389–402. doi:10.1016/j.neuropsychologia.2008.03.002. PMID 18423780. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 38. ^ Alberini CM, Kandel ER (dhjetor 2014). "The regulation of transcription in memory consolidation". Cold Spring Harb Perspect Biol. 7 (1): a021741. doi:10.1101/cshperspect.a021741. PMC 4292167. PMID 25475090. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 39. ^ Oliveira AM (tetor 2016). "DNA methylation: a permissive mark in memory formation and maintenance". Learn Mem. 23 (10): 587–93. doi:10.1101/lm.042739.116. PMC 5026210. PMID 27634149. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 40. ^ Duke CG, Kennedy AJ, Gavin CF, Day JJ, Sweatt JD (korrik 2017). "Experience-dependent epigenomic reorganization in the hippocampus". Learn Mem. 24 (7): 278–288. doi:10.1101/lm.045112.117. PMC 5473107. PMID 28620075. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 41. ^ a b Bernstein C (2022). "DNA Methylation and Establishing Memory". Epigenet Insights. 15: 25168657211072499. doi:10.1177/25168657211072499. PMC 8793415. PMID 35098021. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)