Monitorimi i Mediave

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Jump to navigation Jump to search


Monitorimi i Mediave është aktiviteti i monitorimit të rrezultatit të publikimit të shtypit ose një web faqeje, ose transmetimit të një shërbimi televiziv ose radio. Ka shumë arsye pse bëhet monitorimi i mediave, qoftë me prapavijë politike, komerciale, shkencore, apo tjetër.

Historiku[redakto | përpunoni burim]

Monitorimi i mediave filloj si aktivitet gjatë shekullit XVIII i quajtur si shërbimi "press clipping" që ka kuptimin e copëtimit e artikujve të shtypit. Ky shërbim nënkuptonte leximin e gazetave dhe revistave duke kërkuar për fjalë të rëndësishme dhe me interes. Artikuj që përmbanin këto fjalë cilësoheshin si me interes, copëtoheshin ( preheshin ) nga gazeta dhe vendoseshin në një raport. Sipas studimeve, leximi manual ( nga njeriu ) i gazetave dhe revistave për qështje të monitorimit të mediave humbiste 30 - 40% të artikujve me interes. Ndërsa gjatë viteve 1950 kompani të ndryshme filluan të specializohen në këtë shërbim, dhe filluan monitorimin e lajmeve të shërbimeve televizive.

Monitorimi i Lajmeve[redakto | përpunoni burim]

Monitorimi editorial i përmbajtjes së lajmeve dhe burimit të tyre duke përfshirë gazetat, revistat, shkrimet e ndryshme të botuara, shërbimet televizive, radio stacionet dhe interneti është një ndër sferat më të rëndësishme të monitorimit të mediave.

Monitorimi i Reklamimit[redakto | përpunoni burim]

Monitorimi editorial i përmbajtjes së lajmeve dhe burimit të tyre duke përfshirë gazetat, revistat, shkrimet e ndryshme të botuara, shërbimet televizive, radio stacionet dhe interneti është një ndër sferat më të rëndësishme të monitorimit të mediave.

Monitorimi i Përmbajtjes Online[redakto | përpunoni burim]

Rritja e internetit dhe përdorimit të tij gjatë viteve 1990 lindi dhe nevojën që monitorimi i mediave të zgjerohet dhe në këtë platformë. Në fillimet e veta ajo nënkuptonte monitorimin e portaleve më të fuqishme të lajmeve, ndërsa sot ajo përfshin edhe monitorimin e platformave sociale si Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, etj.

Avancimi Teknologjik[redakto | përpunoni burim]

Arritjet teknologjike kanë zhvilluar edhe industrinë e monitorimit të mediave në përmasa shumë të mëdha, ku sot ky proces është plotësisht i digjitalizuar dhe pothuajse automatik. Monitorimi i shërbimeve televizive bëhet përmes rekordimit të përmbajtes televizive, monitorimi i shtypit bëhet përmes skanimit të faqeve të gazetave dhe revistave, si dhe monitorimi i përmbajtjes online përmes protokoleve sic është XML / RSS. Përkrahja teknologjike jo vetëm që ka thjeshtësuar procesin e monitorimit, por ka rritur dukshëm cilësinë e shërbimit dhe saktësinë e gjetjes së informatave.

Industria Sot[redakto | përpunoni burim]

Sot monitorimi i mediave është një industri e zhvilluar, e udhëhequr nga kompani me operim global si Kantar Media, Cision, Nielsen, etj. Ajo është në shërbim të sferave të ndryshme të jetës.

Përdorimi në Biznes[redakto | përpunoni burim]

Ky aktivitet në sferën e biznesit kryesisht bëhet brenda kompanisë ose përdoret shërbimi i një kompanie që ofron monitorimin e mediave, shërbim ky që kryesisht ofrohet përmes një abonimi mujor ose vjetor. Kryesisht përdoret nga departamenti i marketingut ose i marrëdhënjeve me publikun.

Përdorimi në Shkencat Sociale[redakto | përpunoni burim]

Monitorimi i mediave përdoret nga shkencëtar të shkencave sociale si vegël për zbulime si përshembull trajtimi i një ngjarje nga media të ndryshme. Bazat e shënimeve dhe teknikat e monitorimit nga sistemet kompjuterike japin mundësi të mëdha të studimeve nga aspekte të ndryshme të fushës së mediave, duke analizuar përmbajtjen e tyre.

Linqe të Jashtme[redakto | përpunoni burim]

PrimeDB: Kompani e Monitorimit të Mediave ( http://www.primedb.net )