Jump to content

Ndihmë:Karakteret e veçanta

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Ndihmë > Redaktimi > Karakteret e veçanta

Ka mënyra të ndryshme për të futur shenjat e veçanta:

  • Shkrimi direkt me tastaturën e kompjuterit.
  • Duke kopjuar dhe futur shenjat nga tabela e shenjave ose nga tabelat e mëposhtme.
  • Ndihma për të shkruajtur që ofron sistemi i punës i kompjuterit.

Shiko dhe:


Fshih shenjat-wiki[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Në disa raste është e arsyeshme, që të fshihet interpretimi i shenjave „[“, „]“, „*“ dhe „#“.
Për këtë duhet vendosur pjesa e tekstit thjesht midis <nowiki> und </nowiki>.

Renditja sipas funksionit[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Shenjat e veçanta të përgjithshme[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Këtu jepen disa shenja të veçanta, të cilat gjejnë një përdorim më të shpeshtë në Wikipedia:

Shenja Emri
&nbsp; Hapësirë bosh e mbrojtur (anglisht: non-breaking space), pengon thyerjen (kthimin) e radhës.
& dhe - përdoret në gjuhën tregtare (business)
¢ Cent
£ Pfund
¤ Valuta
¥ Yen
Euro
§ Paragraf
¨ Dy pika lart1 Dy pika lart si tek gërma jone ë. (lexoni shënimin 1 në fund të tabelës)
© Copyright
Pa fund
ª Shenjë ordinale femërore (në gjuhët romane)
¬ Pa, nganjëherë edhe Jo
® Registered Trademark
¯ Macron
° Grad
± [plus]/[minus]
´ Akut2 - (lexoni shënimin 2 në fund të tabelës)
µ Mikro / Gërmë greke My
Kryeradhë
Punctuation mark --> duhet përkthyer në shqip
· Pikë në lartësinë e mesme (presje ne gjeorgjisht)
¸ Zedille --> duhet përkthyer në shqip
º Shenjë ordinale mashkullore (në gjuhët romane)
÷ Shenja e pjestimit në anglisht
vdekur (për lindjen përdoret shenja normale e yllit „*“)
mashkullore
femërore
ß S-ja e fortë në gjermanisht - shkruhet kur në fund të fjalës ose të pjesës përbërëse të saj qëndrojnë dy s.
ç Gërma ç - Gërmë specifike për gjuhën tonë ( Ç dhe ç )
ë Gërma ë - Gërmë specifike për gjuhën tonë ( Ë dhe ë )
⁰¹²³⁴⁵⁶⁷⁸⁹ Numra të vendosura më lart (në fuqi) 0–9
₀₁₂₃₄₅₆₇₈₉ Numra të vendosura më poshtë 0–9

Shënim:
1: Përdoret shumë rallë, por edhe kur ajo shpesh ngatërrohet me thonjëzat të dyfishta.
2: Ngatërrohet shpesh me shenjën " ' " se i ngjason shumë.

Shenjat e fjalisë[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Shenja Emërtimi
Thonjëza të dyfishta, djathjtas
Thonjëza të dyfishta, majtas
Thonjëz e thjeshtë, djathjtas
Thonjëz e thjeshtë, majtas
Apostrof djathtas
« Guillemeta të dyfishta, nga e majta (duhet përkthyer)
» Guillemeta të dyfishta, që tregojnë nga e djathta
Guillemetë e thjeshtë, që tregon nga e majta
Guillemetë e thjeshtë, që tregon nga e djathta
¡ Pikë çuditëse e kthyer mbrapsht
¿ Pikë pyetëse e kthyer mbrapsht
- Minus ose Vizë lidhëse
Vizë ndarëse
&nbsp; Hapësirë bosh e pathyeshme