Jump to content

Ndihmë:Ndryshime së fundmi

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Ndihmë > Lundrimi në Wikipedia > Ndryshime së fundmi

Faqja speciale Ndryshime së fundmi tregon redaktimet e fundit të kryera në Wikipedia.

Kjo fletë ju jep shpjegime për ndryshimet më të reja që ndodhin ndër faqet e projektit. Po ashtu në këtë fletë gjeni shpjegime për përdorimin më të lehtë të listave të paraqitura në pasqyrën e ndryshimeve si dhe krahasimet e ndryshimeve.
Ndryshime së fundmi (anglisht: Recent Changes) është një faqe me një listë në të cilën mbahet evidenca e ndryshimeve të fundit në fletat e projektit. Duke përdorur këtë faqe, përdoruesi ka mundësi të rishikojë ndryshimet e veta dhe të redaktuesve tjerë. Kjo faqe mundëson pakësimin e gabimeve dhe shërben për të ndjekur vandalizmat e mundshme. Lidhjen (anglisht: link) mund ta gjeni në çdo fletë të projektit në anën e djathtë poshtë titullit "Shfleto". Po ashtu me shënimin: [[Speciale:NdryshimeSëFundmi]] në tekstet normale mund të krijohet një lidhje për te kjo pasqyrë ndryshimesh. Për të gjetur përdoruesin më aktiv shikoni për emrin e përdoruesit që duket më shumë herë.

Opsione shtesë[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

URL-ja e faqes Ndryshime së fundmi është http://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Speciale:NdryshimeSëFundmi. Asaj mund ti shtohen kushtet e mëposhtme paraprirë nga simboli & të cilat gjenden edhe në seksionin Zgjedhjet e ndryshimeve momentale.

Opsioni Funksioni
hideanons=1 Fshih redaktimet e përdoruesve anonimë.
hideliu=1 Fshih redaktimet e përdoruesve të regjistruar.
hidemyself=1 Fshih redaktimet e mia.
hideminor=1 Fshih redaktimet e vogla.
hidebots=1 Fshih redaktimeet e robotëve.
hideReviewed=1 Fshih redaktimet e mbikqyruara.
from=x shfaqe redaktimet që nga një kohë e caktuar , p.sh. që të shfaqen redaktimet duke filluar nga dje në mbrëmje specifiko from=2024053012000

(Paraqitet në formatin VVVVMMDDhhmmss shkrtimi: VVVV=Viti, MM=Muaji, DD=Dita, hh=ora, mm=minuta, ss=sekonda)

days=x zeigt nur die Einträge der letzten x Tage an
limit=x zeigt nur die letzten (max.) x Einträge an (Standard = 50 bzw. wie in persönlichen Einstellungen festgelegt)
namespace=x zeigt nur Beiträge zu dem angegebenen Namensraum an: z. B. 0=Artikel, 2=Benutzer, 4=Wikipedia, 10=Vorlagen, 12=Hilfe, 14=Kategorien;

(die zugehörigen Diskussionen werden mit der jeweils folgenden Nummer angegeben: z. B. 1=Artikeldiskussionen, 3=Benutzerdiskussionen, 11=Vorlagendiskussionen)

associated=1 zeigt die Beiträge zu dem mit namespace=x angegebenen Namensraum und der zugehörigen Diskussionen an

(z. B. zeigt namespace=2&associated=1 Beiträge auf Benutzer- und Benutzerdiskussions-Seiten an)