Jump to content

Shkollari

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Shkollari është një person që i kushton kohë të konsiderueshme studimeve, veçanërisht zhvillimit të ekspertizës në një fushë të studimit. Një shkollar mund të jetë gjithashtu një akademik, studiues, një person që punon si mësimdhënës në një universitet ose institucion tjetër të arsimit të lartë. Një akademik zakonisht mban një diplomë pasuniversitare.

Termi shkollar ndonjëherë përdoret me kuptim ekuivalent me atë akademik, studiues ose dijetar dhe përshkruan në përgjithësi ata që arrijnë zotërim në një disiplinë shkencore kërkimore.