Sokol Sadushi

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Shko te: navigacion, kërko

Sokol Sadushi lindi më 27 korrik të vitit 1963Vlorë.


Edukimi[redakto | redakto tekstin burimor]

Prof.Asc.Dr.SOKOL SADUSHI

Prof.Asc.Dr.SOKOL SADUSHI[redakto | redakto tekstin burimor]

Diplomuar në Fakultetin e DrejtësisëUniversitetin e Tiranës në vitin 1986. Në vitin 1991 fillon mësimdhënien si lektor i të drejtës administrative, pranë Fakultetit të Drejtësisë, dhe nga viti 1998 pranë Shkolla e Magjistraturës së Republikës së Shqipërisë, Tiranë.

Mesatare e notave në Fakultetin e DrejtësisëUniversitetin e Tiranës 9.8

Provime pasuniversitare:

Filozofi - 1988

Gjuha Angleze - 1992.

Shkolla Pasuniversitare (SHPU) - 2002-2003

TITUJ DHE GRADA SHKENCORE [redakto | redakto tekstin burimor]

Titulluar MASTER NË DREJTËSI, (LL.M), - 2003

Gradë DOKTOR I SHKENCAVE në Drejtësi - 2006.

Titulli shkencor "PROFESOR I ASOCIUAR në Drejtësi", Maj 2013

Kariera[redakto | redakto tekstin burimor]

Nga viti 1998 deri në vitin 2011 ka ushtruar detyrën e gjyqtarit në Gjykata Kushtetuese - Shqipëria . Është autor i shumë punimeve dhe artikujve me karakter studimor në fushën e të drejtës administrative, të së drejtës kushtetuese dhe të drejtave të njeriut. Prof. Asc. Dr. SOKOL SADUSHI mban detyrën si REKTOR i UNIVERSITETIT LUARASI

Eksperienca në punë Dhjetor 1986 - Maj 1991 Prokuror në Sektorin e Kontrollit të Përgjithshëm pranë Prokurorisë së Rrethit Vlorë. Korrik 1991 - Dhjetor 1992 Pedagog i lëndës “E Drejta Administrative”, në Akademinë e Rendit Publik, Tiranë. Dhjetor 1992 - Korrik 1994 Këshilltar ligjor në Departamentin Juridik pranë Institutit të Sigurimeve, Tirane, (INSIG). 1992-1996; 2000-2001; 2004-2005; 2009-2010 Pedagog dhe titullar për lëndën “E Drejta Administrative”, “Kushtetuese e krahasuar” dhe “Kontrolli Kushtetues” në Fakultetin e DrejtësisëUniversitetin e Tiranës. Mars 1993 -Prill 1998 Avokat- Anëtar i Dhomës së Avokatëve të Rrethit Tiranë, pranë Zyrës Avokatore “Sadushi & Dvorani” deri në vitin 1996 dhe deri në vitin 1998 në Zyrën Avokatore “Sadushi & Partners”. Prill 1998 – Korrik 2011 Anëtar i Gjykatës Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Tetor 1998 e në vijim Pedagog, titullar i lëndës “E Drejta ADMINISTRATIVE” në Shkolla e Magjistraturës së Republikës së Shqipërisë. 2002 -2009 Pedagog i jashtëm dhe titullar i lëndës “E Drejta ADMINISTRATIVE”, në Fakultetin e Ekonomisë, Universitetin e Tiranës, në sistemin Master. 2005 -2008; 2011 e në vijim Pedagog, titullar i lëndës “E Drejta ADMINISTRATIVE” në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti “Luarasi”, në sistemin Bachelor. 2008 -2013 Pedagog, titullar i lëndës “E Drejta ADMINISTRATIVE”, “Çështje të drejtësisë kushtetuese” dhe “Kontrolli i ligjshmërisë së aktit” në Universitetin Europian të Tiranës, në sistemin Bachelor dhe Master. 2011-2013 Pedagog, titullar i lëndëve “Mbrojtja ligjore e biznesit” dhe “E Drejta ADMINISTRATIVE”,në Tirana Business University,në sistemin Master. 2013 e në vijim Rektor i Universitetit jo publik UNIVERSITETIT LUARASI.

POZICIONE TË TJERA Korrik 1993 Anëtar i Shoqatës Ndërkombëtare të Avokatëve,International Bar Association- IBA 2000 – 2005 Liaison officer (ndërlidhës zyrtar) ndërmjet Komisionit të Venecias dhe Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë 2001 -2005 Anëtar i Bordit të Administratës Publike pranë Fondacionit SOROS 2002 -2005 Anëtar i Bordit të Revistës “E drejta parlamentare dhe politikat ligjore” 2004 – 2005 Anëtar i bordit të Qendrës Shqiptare për të Drejtat e Njeriut 2011 e në vijim Anëtar i bordit të Revistës juridike “Avokatia” 2011 e në vijim Anëtar i Asamblesë së Komitetit Shqiptar të Helsinkit


Botime dhe Monografi[redakto | redakto tekstin burimor]

Është autor i shumë punimeve dhe artikujve me karakter studimore në fushat e të drejtës administrative, e të drejtës kushtetuese dhe të drejtave të njeriut.

Si autor i librave :

E DREJTE ADMINISTATIVE, teori e aktit administrativ
Manual- Guide Administative per njesite e qeverisjes vendore
E drejte Admnstrative 2
Kontrolli Kushteues 2004.jpg
 • 1999 “Teoria e Aktit Administrativ”, E drejta administrative 2” Shtëpia botuese “ILIRIA”
 • 2000 “E DREJTA ADMINISTRATIVE”, Shtëpia botuese “BOTIMEX”.
 • 2000 “Administrata Publike në ndihmë të Shtetasve”,- botim i realizuar nga (TLAS)-Cafod, Shqiperi
 • 2004 “KONTROLLI KUSHTETUES”- Shtëpia botuese Botimpex.
 • 2005 “E DREJTA ADMINISTRATIVE”, botim i tretë i ripunuar, Botimet Ora.
 • 2006 “Administrata Publike në ndihmë të Shtetasve”,- botim i realizuar nga (TLAS)-Cafod, Shqiperi.
 • 2008 “E DREJTA ADMINISTRATIVE 2”, botim i plotë, Shtëpia botuese “BOTIMEX”.


Drejtësia Kushtetuese në ZhvillimNë vitin 2012 Prof.Asc.Dr. SOKOL SADUSHI boton librin “DREJTËSIA KUSHTETUESE NË ZHVILLIM”

Trajtime teorike dhe të praktikës së gjykimit kushtetues.

Demokracia kushtetuese, si një produkt i shtetit të së drejtës, nuk mund të realizohet pa institucionin që realizon drejtësinë kushtetuese. Kryerja me sukses e këtij misioni të rëndësishëm, nxjerr në pah, veçanërisht për shoqëritë në zhvillim, nevojën për një autoritet të lartë dhe me legjitimitet të pacenuar. Ky mision u është besuar gjyqtarëve kushtetues, të cilët duhet të jenë mbrojtësit e guximshëm dhe energjikë të parimeve kushtetuese dhe të të drejtave të njeriut. Çështjet e drejtësisë kushtetuese nuk lidhen thjesht dhe vetëm me pasjen nga trupa e gjyqtarëve të disa koncepteve për Kushtetutën, por me vizionin që ata duhet të krijojnë dhe me synimin që duhet të kenë për t’i dhënë legjitimitet institucionit që ata përfaqësojnë. Detyrë e gjyqtarëve është të bindin shoqërinë, se vendimet që marrin qëndrojnë larg konsideratave politike dhe bazohen në standardet dhe vlerat kushtetuese. Janë cilësitë e gjyqtarëve kushtetues, të zgjedhur ndër njerëzit më parimorë, të spikatur profesionalisht dhe me integritet të lartë, që kontribuojnë në pavarësinë e gjykatës dhe që e bëjnë atë të pathyeshme ndaj sulmeve të mundshme të politikës dhe të çdo ndikimi antiligjor.Si bashkautor

 • 1995 Tekst mësimor “E Drejta administrative në RSH”, Shtëpia botuese e Librit Universitar Tiranë.
 • 2000 KOMENTAR - Kodi i Procedurave Administrative), Botim i I.S.P.L.
 • 2006 “Vështrim krahasues në Procedurën Civile” Botim i Shkollës së Magjistraturës.
 • 2006 “Guidë administrative për njësinë e qeverisjes vendore”, botim i “Kristalina-KH”.
 • 2010 “Comparative view of administrative law issues”,© (AECID) and School of Magistrate.
 • 2012 STAVILECI. E; BATALLI. M; SADUSHI. S; LIBRI - “E DREJTA ADMINISTRATIVE - Organizimi dhe veprimtaria administrative”, Shtëpia botuese “NSHG XPRINT”, Prishtinë.
 • 2012 SADUSHI. S; KUMBARO. D; METANI. A;IBRAHIMI. G “GJYKATA EUROPIANE DHE E DREJTA PËR JETË PRIVATE”,

© Instituti për Studimet Publike dhe Ligjore (ISPL), “Dudaj”.

Artikuj e Studime[redakto | redakto tekstin burimor]

Që nga viti 1987 e në vijim botime të ndryshme për çështje të legjislacionit shqiptar në shtypin periodik të kohës, si:

“Zgjidhja e mosmarrëveshjeve të punës.”,

“Roli i Prokurorit në procesin gjyqesor”,

“Pozicioni i Prokurorit në administratën shtetërore”.


Në vitet 2001-2012:

“Kontrolli i kushtetutshmërisë së normës”. Revista Tribuna Juridike(29/2001)

“Kontrolli paraprak i kushtetutshmërisë së normës juridike”. Revista Klinika (1/2001)

“Nje vështrim i shkurtër për kontrollin kushtetues”. Revista-“E drejta parlamentare dhe politikat ligjore” (2/2001)

“Roli i Gjykates Kushtetuese në mbrojtje të të drejtave të njeriut”. – Referuar në Gjenevë- botim i Institutit të Studimeve Bashkëkohore Ballkanike Tiranë Shqipëri, 2002.

“Procesi zgjedhor dhe Gjykata Kushtetuese”. Revista – “E drejta parlamentare dhe politikat ligjore” (4/2001)

“E drejta e jetës-e drejtë kushtetuese”. Referuar në Konferencën Kombëtare- Shteti dhe shoqëria civile në mbrojtje të të drejtës së jetës.(11-12 Dhjetor 2001)

“Koment mbi nenin 98 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë”. Revista –Të drejtat e njeriut(1/2002)

Kushtetuta katër vjet pas miratimit.”-Editorial. Revista –Të drejtat e njeriut.(4/2002)

“Jurisprudenca e Gjykatës Kushtetuese në frymën e Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut.” Revista –“E drejta parlamentare dhe politikat ligjore”(11/2003).

“Përmirësimi i marrëdhënieve ndërmjet mediave dhe gjyqësorit”, - Revista Jeta Juridike(3/2003).

“Akti administrativ, objekt i juridiksionit kushtetues dhe gjyqësor”, Revista –“E drejta parlamentare dhe politikat ligjore”(16/2003)

“E drejta e ankimit nga këndvështrimi i Kodit të Procedurave Aministrative”, Revista “Të drejtat e njeriut”(2/2005).

“Rregullorja e Kuvendit të Shqipërisë dhe jurisprudenca e Gjykatës Kushtetuese.”- Revista -“E drejta parlamentare dhe politikat ligjore”(1/2005).

“Raporti ndërmjet kushtetutshmërisë dhe politikës”, Revista JUS & JUSTICIA (1/2008).

“Il controllo della constituzionalita della norma giuridica ed il ricorso del singolo”, “L’AVVOCATO DEL POPOLO ALBANESE”. G. Giappichelli – ISPROM, Torino 2008.

“Ometimi legjislativ, si çështje specifike për juridiksionin e Gjykatës Kushtetuese”, Revista “JETA JURIDIKE” (1/2010).

Raport “Situata e diskriminimit në procesin e largimit nga puna në Shqipëri”,nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit, Tiranë 2011.

“Drejtësia Kushtetuese sot dhe nesër”- Përmbledhje kumtesash- botimet TOENA (2012).

“Domosdoshmëria për rishikimin e procedurave të veçanta në ligjin organik të Gjykatës Kushtetuese”- Botim i Institutit Për Studime Gjyqësore dhe Kushtetuese- 2012.

“Ndërvartësia institucionale ndërmjet Presidentit të Republikës dhe institucioneve kushtetuese në lidhje me politikat e sigurisë kombëtare”- Revista “CONSTITUTIO”, Prishtinë (2012).

“Kërkimi i legjitimitetit, një sfidë e përhershme për Gjykatën Kushtetuese”, artikull i botuar në Revistën Shkencore Ndërkombëtare “ILLYRIUS”, Nr. 2/2012,

“Parimet dhe standardet kushtetuese - baza për orientimin e jurisprudencës së Gjykatës Kushtetuese”, artikull i botuar në Revistën Shkencore “JETA JURIDIKE”, Nr. 1/2012.

“Pushteti legjislativ i administratës”- artikull i botuar në Revista Avokatia nr 6/2013.

“Legal norm – Object of Constitutional Court jurisdiction”, artikull në proces botimi në Revistën shkencore gjermane “OSTEUROPA- RECHT”,(2012, Volume 4) Verlag und Abonnementverwaltung: BWV-Berliner Wissenschafts-Verlag GmbH, Markgrafenstraβe Berlin; ISSN 0030-6444

Shih edhe[redakto | redakto tekstin burimor]