Jump to content

Të drejtat

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
painting of dark gray skies with trees and water, and a human image, flying, with arms outstretched
Sipas disa pikëpamjeve, disa të drejta rrjedhin nga hyjnitë ose natyra.

Të drejtat janë parime ligjore, sociale ose etike të lirisë ose të së drejtës; domethënë, të drejtat janë rregullat themelore normative për atë që u lejohet njerëzve ose që u detyrohet njerëzve sipas ndonjë sistemi ligjor, konventë shoqërore ose teorie etike. Të drejtat janë të një rëndësie thelbësore në disiplina të tilla si ligji dhe etika, veçanërisht teoritë e drejtësisë dhe deontologjisë.

Historia e konflikteve sociale shpesh ka përfshirë përpjekje për të përcaktuar dhe ripërcaktuar të drejtat. Sipas Stanford Encyclopedia of Philosophy, "të drejtat strukturojnë formën e qeverisjes, përmbajtjen e ligjeve dhe formën e moralit siç perceptohet aktualisht".