Jump to content

Vlera neto

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Vlera neto është vlera e të gjitha aseteve jofinanciare dhe financiare në pronësi të një individi ose institucioni minus vlerën e të gjitha detyrimeve të tij të papaguara.[1] Aktivet financiare minus detyrimet e papaguara janë të barabarta me aktivet financiare neto, kështu që vlera neto mund të shprehet si shuma e aktiveve jofinanciare dhe aktiveve financiare neto. Ky koncept mund të zbatohet për kompanitë, individët, qeveritë ose sektorët ekonomikë si sektori i korporatave financiare, apo edhe vende të tëra.[2]

Vlera neto është një kombinim i aktiveve dhe detyrimeve financiare. Asetet financiare që kontribuojnë në vlerën neto janë shtëpitë, automjetet, llojet e ndryshme të llogarive bankare, llogaritë e tregut të parasë dhe aksionet dhe obligacionet.[3] Detyrimet janë detyrime financiare si huatë, hipoteka, llogaritë e pagueshme (AP) që shterojnë burimet.

Vlera neto në biznes referohet gjithashtu si kapital. Ai bazohet në përgjithësi në vlerën e të gjitha aktiveve dhe detyrimeve me vlerën kontabël e cila është vlera e shprehur në pasqyrat financiare. Në masën që zërat në bilanc nuk shprehin vlerën e tyre të vërtetë (të tregut), vlera neto gjithashtu do të jetë e pasaktë. Me leximin e bilancit, nëse humbjet e akumuluara tejkalojnë kapitalin e aksionerëve, vlera neto bëhet negative.

Vlera neto në këtë formulim nuk shpreh vlerën e tregut të një firme; një firmë mund të vlejë më shumë (ose më pak) nëse shitet me një koncern në vazhdimësi.

Vlera neto kundrejt borxhit është një aspekt i rëndësishëm i kredive të biznesit. Pronarëve të bizneseve u kërkohet të "tregtojnë me kapital" në mënyrë që të rrisin më tej vlerën e tyre neto.[4]

Për individët, vlera neto ose pasuria i referohet pozicionit ekonomik neto të një individi: vlera e aktiveve të individit minus detyrimet. Shembuj të aktiveve që një individ do të përfshijë në vlerën e tij neto përfshijnë llogaritë e pensionit, investime të tjera, shtëpi(at) dhe automjete. Detyrimet përfshijnë si borxhin e siguruar (siç është hipoteka e shtëpisë) ashtu edhe borxhin e pasiguruar (si borxhi konsumator ose kreditë personale). Zakonisht asetet jo-materiale si diploma arsimore nuk përfshihen në vlerën neto, edhe pse këto asete kontribuojnë pozitivisht në pozicionin e përgjithshëm financiar të dikujt.

Për një individ të vdekur, vlera neto mund të përdoret për vlerën e pasurisë së tyre kur është në verifikim.

Individët me vlerë të konsiderueshme neto përshkruhen në industrinë e shërbimeve financiare si individë me vlerë të lartë neto dhe individë me vlerë jashtëzakonisht të lartë neto.[5]

Në financat personale, njohja e vlerës neto të një individi mund të jetë e rëndësishme për të kuptuar gjendjen e tyre aktuale financiare dhe për të dhënë një pikë referimi për matjen e progresit financiar në të ardhmen.[6]

Bilancet që përfshijnë të gjitha aktivet dhe detyrimet mund të ndërtohen gjithashtu për qeveritë. Krahasuar me borxhin e qeverisë, vlera neto e një qeverie është një masë alternative e fuqisë financiare të qeverisë. Shumica e qeverive përdorin një sistem kontabiliteti të bazuar në akruale për të ofruar një pamje transparente të kostove operacionale të qeverisë.[7] Qeveritë e tjera mund të përdorin kontabilitetin e parave të gatshme për të parashikuar më mirë ngjarjet e ardhshme fiskale. Megjithatë, sistemi i bazuar në akruale është më efektiv kur merret me transparencën e përgjithshme të shpenzimeve të qeverisë. Organizatat masive qeveritare mbështeten në kontabilitetin e qëndrueshëm dhe efektiv për të identifikuar vlerën totale neto.

Vlera neto e një vendi llogaritet si shuma e vlerës neto të të gjitha kompanive dhe individëve rezidentë në këtë vend, plus vlerën neto të qeverisë. Sa i përket Shteteve të Bashkuara, kjo masë referohet si pozicioni financiar dhe arriti në 123.8 trilion dollarë që nga viti 2014.[8]

Vlera neto është një përfaqësim se ku qëndron dikush financiarisht. Kjo mund të përdoret për të ndihmuar në krijimin e buxheteve, për të ndikuar në shpenzimet e mençura, për të motivuar dikë për të shlyer borxhin dhe mund të motivojë dikë që të kursejë dhe investojë. Vlera neto është gjithashtu e rëndësishme për t'u parë kur mendoni për daljen në pension.

  1. ^ System of National Accounts 2008, published by the European Commission, the International Monetary Fund, the Organisation for Economic Co-operation and Development, the United Nations, and the World Bank, p. 49, section 3.109.
  2. ^ Ron Lieber (12 maj 2010). "Net-Worth Obsession". The New York Times. {{cite news}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
  3. ^ Radner, Daniel B. (mars 1989). "Net Worth And Financial Assets Of Age Groups In 1984". Social Security Bulletin. 52 (3): 2–15. PMID 2711292. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
  4. ^ Hardy, C.O. (1925). "The Ration of Net Worth to Debt". The University Journal of Business. 4 (1): 38–46. doi:10.1086/506818. JSTOR 2354605. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
  5. ^ Ray Hutton (5 nëntor 2006). "Rich spurn ultra-luxury cars". UK: The Sunday Times. Arkivuar nga origjinali më 22 shkurt 2014. Marrë më 10 shtator 2013. {{cite news}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
  6. ^ "Your Personal Net Worth". schwabmoneywise.com. 2020. Marrë më 10 prill 2020. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
  7. ^ Shead, Bob (1999). "Measuring Governments' Net Worth". Agenda: A Journal of Policy Analysis and Reform. 6 (4): 339–350. JSTOR 43199050. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
  8. ^ Federal Reserve . "Z.1 Financial Accounts of the United States - Flow of Funds, Balance Sheets, and Integrated Macroeconomic Accounts - First Quarter 2014" (PDF).