Jump to content

Wikipedia:Projekti Fjalori/Barbarizma/B

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Gjendeni në faqe të projektit fjalori në hapsirën Wikipedia, saktësisht tek përmbajtja për vitrinat e projektit.
Fresko pamjen ose kthehu te Vitrina Projekti Fjalori/Barbarizma apo Vitrina Projekti Fjalori/B ose kapërce në shkronjat e kësaj lëmije
A · B · C · Ç · D · Dh · E · Ë · F · G · Gj · H · I · J · K · L · Ll · M · N · Nj · O · P · Q · R · RR · S · Sh ·  T · TH · U · V · X · Xh · Y · Z · Zh / W
B-ja në lëmi tjera

Gjuhë dhe Letërsi
Arkeologjia
Arsimi
Baleti
Biznes
Ekonomia
Film
Fizika
Informatika
Interneti
Inxhenieria
Judikatura
Kimia
Komunikacioni
Kopshtaria
Kuzhina
Matematika
Mitologjia
Mjekësia
Muzika
Piktura
Gjeografia
Politika
Biologjia

  • Baal -i (hebreishtë) në orientalistiken e vjetër term për shenjën e zotit, sipas bibles shpeshë treguese për perenditë laike. Fjalë e ngjajshme me fjalen popullore "T'ma krisi shpull Bali, t'mu bo all, pesë gishtat mi la."
  • Baba (Ba|ba|i > turqisht "baba") titull nderi për shpirtëroret. (Ba|ba > sllavisht nëpër pjesë ruale) gjyshe. Fjalë e ngjajshme me shprehjen popullore "tupa tu pa, tu ba tuba, lindi një dynja"