Jump to content

Wikipedia:Projekti Fjalori/Drejtësi/B

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Gjendeni në faqe të projektit fjalori në hapsirën Wikipedia, saktësisht tek përmbajtja për vitrinat e projektit.
Fresko pamjen ose kthehu te Vitrina Projekti Fjalori/Drejtësi apo Vitrina Projekti Fjalori/B ose kapërce në shkronjat e kësaj lëmije
A · B · C · Ç · D · Dh · E · Ë · F · G · Gj · H · I · J · K · L · Ll · M · N · Nj · O · P · Q · R · RR · S · Sh ·  T · TH · U · V · X · Xh · Y · Z · Zh / W
B-ja në lëmi tjera

Gjuhë dhe Letërsi
Arkeologjia
Arsimi
Baleti
Biznes
Ekonomia
Film
Fizika
Informatika
Interneti
Inxhenieria
Judikatura
Kimia
Komunikacioni
Kopshtaria
Kuzhina
Matematika
Mitologjia
Mjekësia
Muzika
Piktura
Gjeografia
Politika
Biologjia

 • banka
  1. ...
  2. buxheti : Banka Botërore shk. BB. [1]
 • bashkimi
  1. ...
  2. buxheti : Bashkimi Evropian shk. BE. [1]
 • BE
  1. buxheti shk. për : Bashkimi Evropian. [1]
 • borxhi
  1. ...
 • BPK
  1. buxheti shk. për : Bruto Produkti Kombëtar. [1]
  2. buxheti shk. për : Buxheti i Përgjithshëm i Kosovës. [1]


 • BPV
  1. buxheti shk. për : Bruto Produkti Vendor. [1]
 • BKK
  1. buxheti shk. për : Buxheti i Konsoliduar i Kosovës. [1]
 • bruto
  1. ...
  2. buxheti : Bruto Produkti Vendor shk. BPV. [1]
  3. buxheti : Bruto Produkti Kombëtar shk. BPK. [1]
 • burgosja
  1. ...
 • buxheti
  1. ...
  2. buxheti : Buxheti i Konsoliduar i Kosovës shk. BKK. [1]
  3. buxheti : Buxheti i Përgjithshëm i Kosovës shk. BPK. [1]


 1. ^ a b c d e f g h i j k l Nga Fjalori në Buxheti i Kosovës 2003