Jump to content

Wikipedia:Projekti Fjalori/Gjuhë/B

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Gjendeni në faqe të projektit fjalori në hapsirën Wikipedia, saktësisht tek përmbajtja për vitrinat e projektit.
Fresko pamjen ose kthehu te Vitrina Projekti Fjalori/Gjuhë apo Vitrina Projekti Fjalori/B ose kapërce në shkronjat e kësaj lëmije
A · B · C · Ç · D · Dh · E · Ë · F · G · Gj · H · I · J · K · L · Ll · M · N · Nj · O · P · Q · R · RR · S · Sh ·  T · TH · U · V · X · Xh · Y · Z · Zh / W
B-ja në lëmi tjera

Gjuhë dhe Letërsi
Arkeologjia
Arsimi
Baleti
Biznes
Ekonomia
Film
Fizika
Informatika
Interneti
Inxhenieria
Judikatura
Kimia
Komunikacioni
Kopshtaria
Kuzhina
Matematika
Mitologjia
Mjekësia
Muzika
Piktura
Gjeografia
Politika
Biologjia

 • Baladë-a - një vjershë e cila një vepër pakësa dramatike e tregon sipas botëkuptimeve epike. Në përgjithësi bëhet dallimi i atyre të shekullit 15/16 të njohura në Evropë si balada popullore dhe freskimi apo krijimi artistik artificial i tyre. Në sipërfaqe depërtojnë prapë aty nga shekulli 18 si balada të reja popullore. Për nga motivet dhe strukturat është vështirë të bëhet përkufizimi i baladave. Shpeshë bëjnë pjesë në anën mbinatyrore: Fuqi mbinatyrore, Shpirtëra, Hijalle, Siforma të perendive, si dhe fate anonime. Në to shihet një simpati për historin dhe për problemet sociale. Tregimi bëhet i shkurt dhe i dendur (koncentruar). Balada e parë popullore e njohur në gjermanisht është ajo e "Hilderbrandit" rreth vitit 800. Balada e parë artistike u prodhua nga Johann Wilhelm Gleim. Goethe shkroi balada ("Der Zauberlehrling" 1797) dhe me "Erlkónig" (1782) arriti deri në atë masë sa që të jetë themelues i drejtimit natyrorë magjik të baladave. Në bashkëpunim me të, Schiller, prodhojë "Ideenballade" (b.f. "Die Beurgschaft" 1798). Po edhe këto kishin një simpati për ndodhit historike. [1]
 • Barbarizmë-a
 • Bard-i
 • + Barokanë (Barock) shprehje plotësuese (nga portugalishtja barocco - parregullsi, shtrembërim) që përcakton stilin e prodhimtaris (jo krijimtaris) artistike rreth vitit 1600 në renesancen italiane. Stil i cili më tej kalojë në pjesë të Evropës dhe kolonitë e saj. Faza e vonëshme barokane që fillon aty nga 1720-ta, aty nga viti 1770 kalonë në të ashtuquajturin stilin "Rokoko". Karakteristika (veçori) të këtij stili: merret si koha e kundërthënjeve; qendra të saj në Spanjë, Itali dhe Francë; literatura barokane në gjermanishte fillon me librin e poetëve gjerman (Buch von der Deutschen Poeterey - 1624); Gjuha e autorëve mbështete në gjuhën e oborreve me forma të rregulluara të të folurit; [1]
 • Bartje-a
 • Bejte-ja
 • Beletristikë-a
 • Bibliografi-a
 • Bibliografi
 • Bilinat
 • Biografi-a
 • Bufonadë-a
 • Bukolike
 • Burleskë-a 1. ^ a b Vëretetuar nga dy, tre burime, përkthyer nga Hipi Zhdripi, paraqitur bazuar në serin për "duda" e "duduka" gjerman "Schuler Duden" Literatur, Ein Lexikon zum Deutschuntericht Das grundlegende Wissen zur Literatur, zu Schriftstellern und ihrem Werk, Einblicke in Theater-, Sprach- und Medienwissenschaft. Botues për duda e duduka me shpresë që më mirëkuptojnë: "DUDENVERLAG" Mannheim - Leipzig - Wien - Zurich, ISBN 3-411-05403-4.