Jump to content

Wikipedia:Projekti Fjalori/Ekonomi/O

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Gjendeni në faqe të projektit fjalori në hapsirën Wikipedia, saktësisht tek përmbajtja për vitrinat e projektit.
Fresko pamjen ose kthehu te Vitrina Projekti Fjalori/Ekonomi apo Vitrina Projekti Fjalori/O ose kapërce në shkronjat e kësaj lëmije
A · B · C · Ç · D · Dh · E · Ë · F · G · Gj · H · I · J · K · L · Ll · M · N · Nj · O · P · Q · R · RR · S · Sh ·  T · TH · U · V · X · Xh · Y · Z · Zh / W
O-ja në lëmi tjera

Gjuhë dhe Letërsi
Arkeologjia
Arsimi
Baleti
Biznes
Ekonomia
Film
Fizika
Informatika
Interneti
Inxhenieria
Judikatura
Kimia
Komunikacioni
Kopshtaria
Kuzhina
Matematika
Mitologjia
Mjekësia
Muzika
Piktura
Gjeografia
Politika
Biologjia

  • Opinioni
    1. (Opinion):Shprehja e mendimeve dhe pikpamjeve qe nje person ka per nje ceshtje te caktuar.[1]
    2. Opinioni i auditit (audit opinion): Raporti i auditorit permban nje shprehje te shkruar qarte te opinionit ne deklarimet financiare si nje e tere. Nje opinion i pa kualifikuar shprehet kur auditori arrin ne perfundimin se deklarimet financiare japin nje kendveshtrim te drejte dhe te vertete (ose paraqiten ashtu si duhet, ne te gjitha materialet respektive) ne lidhje me kuadrin raportues financiar te identifikuar dhe kur çeshtjet qe permbajne deklarimet jane materiale.[1]