Jump to content

Agroturizmi

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Agroturizmi përfshin çdo aktivitet ose veprimtari turistike e cila zhvillohet mbi bazën e agronomisë dhe bujqësi gjë e cila mund të sjell vizitorët në një fermë ose ndërmarrje bujqësore.

Një artikull i vitit 2018 i botuar në Gazetën e Bujqësisë, Sistemeve Ushqimore dhe Zhvillimit të Komunitetit, i klasifikoi aktivitetet e agroturizmit si pjesë të një ose më shumë kategorive: shitje të drejtpërdrejta te konsumatori (p.sh., stenda të fermave), edukimi bujqësor (p.sh. vizita shkollore në një fermë), mikpritja (qëndrimi ose fjetja në objektet përcjellëse të fermës për një ose disa netë), rekreacioni (p.sh. gjuetia, kalërimi ), dhe argëtimi (p.sh. dreka ose darka). [1] Shumica e agroturistëve zakonisht e kalojnë kohën duke vizituar stendat e fermave, duke zgjedhur fruta pemësh e perimesh ose duke ushqyer kafshë; të tjerët mund të lundrojnë në një labirint të misrit ose të qëndrojnë në fermë, duke ndihmuar në punët bujqësore ose blegtorale të fermave. [2]

  1. ^ Chase, Lisa C.; Stewart, Mary; Schilling, Brian; Smith, Becky; Walk, Michelle (2018-04-02). "Agritourism: Toward a Conceptual Framework for Industry Analysis". Journal of Agriculture, Food Systems, and Community Development (në anglisht). 8 (1): 13–19. doi:10.5304/jafscd.2018.081.016. ISSN 2152-0801.
  2. ^ Biuso, Emily. "Down on the Farm With Your Sleeves Rolled Up" (në anglisht).