Jump to content

Akalkulia

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Akalkulia është një dëmtim i fituar në të cilin njerëzit kanë vështirësi në kryerjen e detyrave të thjeshta matematikore, të tilla si mbledhja, zbritja, shumëzimi dhe madje thjesht duke mos qenë në gjendje të thonë se cili prej dy numrave është më i madh. Akalkulia dallohet nga diskalkulia në atë se akalkulia mund të fitohet gjatë jetës për shkak të dëmtimeve neurologjike të tilla si goditja, ndërsa diskalkulia është një çrregullim specifik zhvillimor i vërejtur së pari gjatë përvetësimit të njohurive matematikore. Emri vjen nga greqishtja "a" që do të thotë "jo" ose "nuk" dhe latinishtja "calculare", që do të thotë "të llogaritësh". [1]

  1. ^ Ardila, Alfredo and Monica Rosselli."Acalculia and Dyscalculia."[lidhje e vdekur][lidhje e vdekur] Www.springerlink.com. Neuropsychology Review, 2002. Web. 24 prill 2012.