Dallime mes rishikimeve të "Llapusha"

Jump to navigation Jump to search
46 bytes removed ,  12 vjet më parë
ska përmbledhje të redaktimeve
{{joref}}
 
'''Llapusha''' është trevë bregore-kodrinore, e cila shtrihet mes lumit [[Klina]], [[ Mirusha]], [[Drini i Bardhë]], mali [[Kosmaç]] dhe [[Gradinë]].
 
== Gjeografia==
'''Llapusha''' është një tërësi gjeografike dhe etnografike që përfshinë pjesën perëndimore të [[Kosovë]]s qendrore dhe ka shtrirje VJ. Në aspektin gjeografik krahina e Llapushës ( Llapushnikut ) bënë pjesë në makroregjonin kodrinoro - malor të [[Drenicë]]s. Lartësia mbidetare varion nga 400 - 1000 metra . Është trevë e rrethuar me male të ulta 700 -1060 metra , rrafshnalta dhe kodrina , si dhe gryka të thella. Kjo trevë ka një pozitë shumë të mirë gjeografike pasi që gjendet në pjesen qendrore të Kosovës , përmes së cilëës kalojnë rrugët kryesore që e lidhin Rrafshin e Dukagjinit dhe Fushën e Kosovës. Përmes Llapushës kalon magjistralja [[Prishtinë]] - [[Pejë]] ( përkatesisht pjesa Llapushnik - Dollc). Në pjesën jugore të Llapushës kalon magjistralja [[Prishtinë]] - [[Prizren]] ( përkatesisht pjesa Duhël - Suharekë ).
 
Treva e Llapushës për nga aspeketet gjeografike dhe fizionomia e terrenit ndahet në '''Llapushën Lindore''' dhe '''Llapushën Perëndimore'''.
 
Treva e Llapushës përfshin fshatra me rreth 100 mij banorë që gravitojnë në komunën e [[Malishevë]]s, [[Therandë]]s, [[Klinë]]s, [[Rahoveci]]t, [[Drenasi]]t dhe [[Istogu]]t. Kjo trevë kufizohet me Podgurin e [[Pejë]]s ne veri, , me [[Rrafshi i Dukagjinit|Dukagjinin]] në perëndim , me [[Anadrini]]n dhe Podgurin e [[Prizreni]]t në jug dhe [[Drenicë]]n në lindje.
 
==Shtrirja==
 
Treva e Llapushës si tërësi gjeografike dhe etnografike ka kufij shumë të qartë malesh e lumenjësh që e dallojnë nga krahinat përrreth. Megjithkëtë rreth kufijve të trevës së Llapushës ka pasur dhe ka mendime të ndryshme nga shumë studiues te fushave te ndryshme. Ne kuptimin gjeografik [[Riza Çavolli]] në literaturën e Gjeografisë fizike, trevën e Llapushës ( Prekorupës ) e vendosë në regjionin paramalor të Rrafshit të Dukagjinit, ku kufirin verior të kësaj treve e përbënë lumi Klina , atë perendimor një pjesë e Drinit të Bardhë - Vargmalet Kaznik-Zatriq- Shkozë (Millanovc). Kufirin jugor malet e Biraqes dhe Qafa e Duhles dhe atë perëndimor vargmalet Carralevë-Drenicë ( Berishë ) dhe Kosmaq. Dr. R. Doqi trevën e Llapushës e vendosë në një territor shumë më të vogël që përfshinë kryesishtë Rrafshnaltën e LLapushës në katerkëndshin lumi Klina, Drini i Bardhë-malet Koznik-Zatriq-lumi Mirusha dhe mali Kosmaq. Z.Cana kufijtë e kësaj treve i jep në mënyrë shumë të përgjithesuar duke permendur anën e majte të Drinit te Bardhë dhe malet Koznik-Zatriq-Shkoze ( Millanovc). L.Rushiti kur përmend levizjen kaqake ndër të tjera përmend kufijt e Llapushës që fillojnë në fshatin Suhogerll dhe kufiri verior i kësaj treve del Lumi Kujavq. Në përgjithësi shikuar në aspektete gjeografike si lartesia mbidetare, fizionomia e terrenit, klima, ujerat, vegjetacioni, llojet e tokës, vendbanimet etj, si dhe etnografike të popullesisie se kesaj treve , përfshirë edhe mendimin e popullësisë që indentifikohen historikisht me ketë trevë kjo trevë perfshin një territor shumë më të gjerë . Treva e Llapushës në kuptim kufirin verior dhe veriperëndimor të kësaj treve me Podgurin e Pejës ( Anamalin e Pejës ) dhe Lugu i Drinit e formon Lumi Kujavqe , ose së paku malet e Kërrninës Stenjavec 671m671 m dhe Jashanicës , pastaj kufirin perëndimor me Lugun e Baranit dhe Dushkajën e formon Drini i Bardhë deri tek Guri i Zi prej nga ky kufij shkon vijës shkarëse të vargamaleve Kaznik-Zatriq-Shkozë ( Millanovc ) mbi Rahovec ne drejtimi VP-JL deri në vendbashkimin e lumenjëve Toplluha dhe Suhareka mbi Suharekë , duke e ndarë këtë trevë nga treva e Anadrinit ( Podrimes ). Nga këtu kufirin jugor dhe juglindorë të Llapushës e bëjnë malet e Biraqes dhe të Carralevës deri në majen Bretanec 1044m. Në këtë pjesë treva e Llapushës kufizohet me Podgurin e Prizrenit ( Anamalin e Prizrenit ).Kufirin juglindore dhe lindor e formojnë vargmalet Carraleve-Drenice (Berishe) dhe Kosmaq në drejtimi VP-JL dhe malet e ulta Resnik e Kerrnicë ( Stenjavec 671m) e deri ne lumin Kujavq . E percaktuar në këta kufijë treva e Llapushës ( Llapushnikut ose Prekorupes ), përfshinë në vete tri tërësi kryesore : Llapushën Veriore mes lumit Kujavq, Drini i Bardhe, lumi Klinë dhe malet Resnik-Stenjavec, Llapushën qendrore ose rrafshnaltën e Llapushës mes Lumit Klina, Drinit te Bardhë maleve Kaznik-Akavan-Gajark i Malishevës, Berishë-Kosmaq , si dhe Llapusha jugore ( e njohur në popull edhe si Bajraku i Astrazubit ) mes maleve Zatriq-Shkozë-Grab, Biraq, Carralevë -Berishë. Në aspketin e morfologjisë dhe fizionomisë së terrenit treva e Llapushës ndahet në Llapushën lindore dhe perëndimor.
 
==Relievi==
* Vargmalet Carralevë - Drenicë
 
Malet përfshijnë kryesishtë zonat përreth trevës në jug te Llapushës dhe në lindje , kurse rrafshnaltat zënë pjesën qendrore të kësaj treve. Malet në trevën e Llapushës kryesishtë përfshijnë sisteme të vargmaleve me drejtimin VP- JL dhe këto vargmale ndahen në tri tërësi që mbulojnë Llapushën Lindore dhe Llapushën Perëndimore. Ne Llapushën Lindore gjenden edhe vargmalet më të larta të kesaj treve të qujatura vargmalet Carraleve-Drenicë , ku në këtë tërësi malore dallohen malet e Luzhnicës me majën Bretanec 1042m1042 m, malet e Duhlës dhe Bllacës me lartësi 940 m, malet e Javorit e Ngucatit me 1020m1020 m, malet e Klqekës e Ladroviqit me majen më të lartë të Llapushës, Gradinë 1056m1056 m, malet e Novosellës dhe Lladrovcit me 1010 m dhe malet e Tërpezës e Berishës me majen më të lartë në Berishë 1028 m. I gjithë ky sistem malor që fillon nga Gryka e Carralevës dhe formon rrafshnalta ne kurrizet malore me lartësi 700 -1000 m dhe zbret në Grykën e Llapushnikut , shtrihet rrëpishem në të dy anët duke krijuar vijen shkarese të luginës së lumit Mirusha në trevën e Llapushës dhe grykat e thella dhe vijën shkarëse të lumit Drenica në trevën e Drenicës jugore. Kjo tërësi malore bashkë me malet e Kasmaqit e formon kufirin natyror ndarës të trevës se Llapushës me trevën e Drenicës.
*Malet Kamaq-Gjurgjicë
 
Po ne Llapushen lindore ne pjesen verilindore te saj ne nga Gryka e Llapushnikut e deri ne gryken e lumit Klina ne Murg vazhdon teresia e dyte malore e Maleve te Kosmaqit me majen Kosmaq 970m970 m, ne te cilen perfshihen malet e Negrovcit, Vuqakut e Gjergjices.
 
*Vargmalet Kaznik-Zatriq-Shkozë
 
Ne Llapushen perendimore dhe jugore gjendet sistemi i dyte i rendesishem malore i nohure si Vargmalet Kaznik-Zatriq-Shkoze me drejtimin VP-JL me lartesin mesatare 700 -1000m1000 m. Kjo teresi malore fillon nga Gryka e lumit Mirusha ne veri e perfundon ne luginen e lumit Toplluha ne Reshtan te Therandes. Ne kete teresi malore dallohen malet e Mrasorit e te Llapqeves me lartesi 790m790 m, Kaznikut e te Panorcit me majen Bajrak 1007m1007 m, malet e Zatriqit (Razhdollit , Akavanit) me lartesin me te madhe ne Delle 1046m1046 m, pastaj malet e Gurbardhit e Turjakes me lartesin ne Kike 9003m9003 m deri ne Bllate dhe Gryke te Zhdrlles. Nga Gryla e Zhdrelles vazhdon teresia e madhe malore ne drejtim te JL e vargmaleve te Shkozes ( ish Millanovcit), me malet e Ostrozubit e Rahovecit me latesin 870m870 m, malet e Shkozes me majen me te larte Kryeguri me lartesi 900m900 m, malet e Ceri i Shkozes, Pagarushes dhe Doberdelanit me lartesine me te madhe ne Gumnishte 840m840 m, si dhe nga qafa e Pagarushes e deri ne Reshtan malet e Grapit me lartesi 760m.Ky sistem malore ne menyre te rrepishme leshohet ne pjesen perendimore dhe jugore duke krijuar vijen shkarese te treves se Llapushes me treven e Anadrinise , kurse ne pjesen lindore keto teresi malore leshohen ne menyre te valezuara ne veri dhe lindje ne luginen e lumit Mirusha dhe ne jug ne luginen e thelle te lumit te Breshancit.Poashtu kjo teresi malore e formon kufirin natyror ndares mes Llapushes dhe Anadrinise ( Podrimes ).
 
*Vargmalet Gajrak-Gallushë-Biraq
 
Po ne Llapushen jugore paralel me vargmalet Kaznik-Zatriq-Shkoze dhe vargmalet Carraleve-Drenice shtrihen vargmalet e ulta Gajarak-Gollushe me lartesi mesatare 600-800m. Ky sistem malor fillon mbi qytezen e Malisheves ne VP dhe perfundon ne Grykat e Dragaqines e Reqanit ne JL. Ne kete teresi malore dallohen malet e Gajrakut me lartesin me te madhe Gajrak 793m793 m, pasatj Gajraku i Malisheves me 742m742 m, Gajraku i Kervaserise , 720m720 m, Gajraku i Bellanices 730m730 m, Gajraku i Gariqit 700m700 m. Me ne jug dallohet teresia malore e Gallushes me lartesin me te madhe 793m793 m mbi fshatin Nishor, ku dallohen malet e Nishorit dhe Kastercit, Semetishtit dhe Sllapuzhanit. Kurse nga fshati Sllapuzhan deri ne grykat e lumit te Dragaqines vazhdojne kodrinat e Biraqes me lartesi mbidetare me te madhe 658m.
 
*Vargmalet Gremnik - Gjurgjevik
Vargmalet gremnik -Gjurgjevik kane shtrirje VJ dhe jane male kryesisht te ulta me majen me te larte 720 m mbi fshatin Perqeve. Keto vargmale fillojne nga lugina e thelle e lumit Klina ne veri dhe vazhdojne drejt jugut deri ne luginen e thelle te lumit Mirusha.Ne kete teresi malore dallohen per nga lartesia malet e Sferrkes e te Perqeves, malet e Gremnikut , malet e dollcit e te Gjurgjevikut.
 
*Vargmalet Resnik - Kerrninë- Vuqak
Vargmalet Resnik-Kerrnine poashtu jane male te ulta qe mbulojne pjesen me veriore te Llapushes nga lumi Kujavq deri ne lumin Klina ne jug dhe shikuar ne aspektin e fizionomise se relievit ato jane kryesisht terrene kodrinore, ku dallohen kodra Stannjevac 671m671 m, kodrat e Resnikut 620m etj.
 
*Relievi kodrinoro- fushor
Ne treven e Llapushes relievi kodrinoro - fushor eshte shume me prezent dhe ate ne forme te pllajave te larta ose rrafshenaltave te thyera , kurse ai fushor paraqitete vetem ne disa lugina te ngushta . Ne kete treve shikuar nga ky kendveshtrim ne treven e Llapushes dallohen si rajone me te rrafshta keto zona : Rrafshlarta e Llapushes, Lugina e drinit te bardhe dhe Lugina e Pagarushes.
 
*Rrafshlarta e Llapushës dhe Lugina e Mirushës
Kjo rrafshenaltë perfshin pjesen qendrore te LLapushes mes lumit Klina ne veri, maleve te Gremnikut ne perendim, maleve Kaznik-Zatriq-Gajrak ne jug dhe maleve Carraleve-Berishe-Kosmaq ne lindje . Per nga fizionomia e terrenit eshte nje rrafshnalte shume e veqante me lartesi mes 500 -600m600 m qe ne perberjen e vete ka lugina te cilat kryesisht kane drejtim L-P qe leshohen poshte duke formuar rrafshet e vogla aluviale te lumit Mirusha . Ne kete zone jane te vendosura mbi 60 % e vendbanimeve te LLapushes dhe neper te kalon magjistralja Peje-Prishtine si dhe rruga tjetre e rendesishme Kijeve-Malisheve-Duhel qe lidhe shumicen e fshatrave te LLapushes. ne kete zone nihen tri teresi kryesore : mali i madh ne perendim, Dubrava ne lindje dhe lugina e Mirushes ne jug.
*Lugina e Drinit te bardhe
Zona me e ulet dhe me fushore e treves se Llapushes me lartesi mbidetare 350-450m450 m, eshte pjesa perendimore e kesaj treve pergjate lumit Drini i bardhe qe njekohesishte eshte e perebere me shtresa aluviale dhe me e pershtatshmja per bujqesi dhe vijes shkarese te vargmaleve te Gjurgjevikut e Gremnikut. Kjo lugine ka drejti VJ dhe fillon nga venderdhja e lumit Kujavq ne lumin Drini i bardhe ne veri dhe perfundon ne venderdhjen e lumit Mirusha ne jug.Kryesisht ne popull nihet si fusha e Dresnikut dhe e Gremnikut.
 
*Lugina e Pagarushës
 
Lugina e Pagarushes eshte nje lugine qe ne veri ka formen e rrafshnaltes ne veri me lartesi deri 650m dhe pastaj ne jug shkon duke u thelluar dhe formon gryken e Semetishtit ku lartesia zbret deri ne 400m400 m. Kjo lugine gjendet mes maleve vargmaleve Zatriq -Shkoze-Grab ne perendim dhe jugperendim dhe maleve Gajrak dhe Gollushe ne verilindje dhe juglindje.Permes kesaj lugine kalon lumi Pagarushes qe pastaj merr emrin lumi i Breshancit.Kjo lugine ehste mjaft e thate dhe vetem ne ojesen jugore eshte zone me e bute dhe aluviale.
 
==Hidrografia==
 
Treva e Llapushes eshte e pasur me lumjenje dhe perrenje .Rreth saj dhe neper te kalojne disa lumenje mjafte te rendesishem te Kosoves si Drini i bardhe ne perendim qe e pershkon kufirin e Llapushes nga venderdhja e lumit Kujavq ne veri e deri te venderdhja e lumit Mirusha ne jug. Pastaj lumi Klina ne veri nga fshati Murge e deri tek venderdhja e ketij lumi ne Drinin e bardhe tek qyteza e Klines. Lumi Kujavaq qe vjne nga bjeshket e Suhogerlles dhe kalon duje e formuar kufirin verior te LLapushes pergjate fshatit Kerrnine deri ne venderdhjen ne Drinin e bardhe .Lumi Mirusha si lumi me i rendesishem i kesaj treve qe pershkon permes kete treve nga malet e Bllaces e deri ne venderdhjen ne Dri te bardhe tek Guri i zi prane Volljakes.Lumi i Breshancit qe i mbledh perrejte lugines se Pagarsushes deri ne vendebashkimin me lumin e Suharekes per te formuar lumin Toplluha ne afersi te Reshtanit. Megjithese kjo treve eshte e pasur edhe me perrenje shumica e perrenjeve sidomos gjate veres kane perurje shume te vogla ose edhe thahen , keshtu qe pjesa me e madhe e fushave te kesaj treve nuk mund te ujiten tokat. Fushat qe mund te ujiten jane kryesishte fusha e Gremnikut dhe fusha aluviale nga Banja deri ne Bubel , pergjate lumit Mirusha.
 
==Klima==
 
Klima e treves se Llapushes eshte kryesisht klime subkontinentale. Megjitate kjo treve duke qene e hapur perems luginave lumore dhe rrafsheve dhe duke qene pjese e bazenit te Dukagjinit , per disa nuanca ka klime me te bute se krahinat ne lindje. Krejt kjo fale Drinit te bardhe qe sjell nuanca te klimes mesdhetare . Sasia e reshjeve kryesishte nuk dallone shume nga sasia e reshjeve mesatare te Rrafshit te Dukagjinit, megjithese per disa nuanca mund te jene me te pakta. Shkelqimi i diellit ne kete treve duhet te jete shume me i gjate ne kohe se sa ne viset me te ulta te Dukagjinit dhe Drenices dhe fale kesaj kjo treve dallohet per sasin me te vogel te mjegullave qe bien atje.
 
== Demografia dhe Vendbanimet ==
 
Treva e LLapushes eshte nje rajon mjaft i populluar me perafersisht 115 banore ne 1km2. Kjo treve ne vete perfshin komplet vendbanimet e komunes se Malisheves gjithesejt 43 fshatra , pastaj vendbanimet e pjeses lindore te komunes se Klines, vendbanimet veriperendimore te komunes se Rahovecit, vendbanimet veriore te Komunes se Suharekes dhe disa vendbanime perendimore te Komunes se Drenasit , Istogut dhe Lipjanit. Qendra kryesore gravituese e kesaj treve eshte qyteza e Malisheves, por per pjese veriore dhe perendimore te kesaj treve eshte edhe qyteza e Klines , pastaj Rahoveci dhe Suhareka .
Pjesa kryesore e vendbanimeve te treves se LLapushes kryesisht vendbanimete Malisheves, Rahovecit dhe Suharekes gravitojne ne qendren regjionale te Prizrenit, kurse vendbanimet e Klines ne ate tee Pejes dhe disa vendbanime te Drenasit dhe Lipjanit ne qendren regjionale te Prishtines. Ne kete treve jane te dalluara kryesisht dy lloje vendbanimesh te tiput te grumbulluar dhe shperndare te cilat per nga fizionomia e terrenit kane veqorit e tyre dhe dallohen ato te LLapushes perendimore nga ato te Llapushes lindore . Kryesisht ne Llapushen perendimore si zone me krastike dhe me malore me zona fushore te pakta dominojne vendbanimet e tipit te grumbulluar, kurse ne Llapushen lindore dhe veriore kryesisht ato te tipt te shperndare.
 
Vendbanimet e Llapushes te komunes se Malisheves jane gjithesejt 44:
Gollubovci, Pllaqica, Mleqani, Balinca, Llazica, Vermica, Shkarashniku, Drenovci, Kijeva, Bubaveci, Burimi( Stapanica ), Lumnishta ( Lubizhda ), Damaneku, Bubli, Panorci, Llapqeva, Garaqeva, Qypeva e Damanekut, Turjaka, Gurbardhi ( Carravrana ), Burimi ( Joviqi ), Mirusha, Malisheva, Carralluka, Terpeza, Lladrovci, Berisha, Fshati i ri , Seniku, Bardhi ( Lladroviqi), Ngucati, Temeqina, Bellanica, Banja, Gajraku, Kervaseria, Goriqi, Pagarusha, Janqisti, Shkoza ( Millanoviqi), Maxharra, Astrazubi ( Ostrozubi), Dragobili dhe Maralia.
 
Vendbanimet e Llapushes qe i takojne komunes se Klines jane gjithesejt 26 fshatra:
Sferrka e gashit, Perqeva, Gllareva, Rigjeva, Zabergja, Qabiqi, Doberdoli, Shtarica, Ceraviku, Ujmiri, Gjurgjeviku i madh, Qypeva e poshtme, Qypeva e siperme, Volljaka, Gremniku, Dollci, Dresniku, Pograxha, Resniku, Jashanica poshtme , Jashanica e eperme, Grabovci, Binxha, Siqeva, Jellovci dhe Kerrnica.
 
vendbanimet
 
Vendbanimet e Llapushes qe i takojne Komunes se Drenasit jane gjithesejt 4 fshatra :
Arllati, Gjergjica, Negrovci, Vuqaku dhe Llapushniku. Tani me keto fshatra nihen si fshtrat te treves se Drenices ( nuk numrohen ).
 
Poashtu edhe fshtrat e komunes se Istogut deri ne lumin Kujavq si : Shalinovci, Polani, Osojani , Tuqepi, Banja , shtupeli, Bellqa dhe Kerrnina, dikur jane njohur si pjese e treves se Llapushes, por tani me shume pak njerez i njohin si pjese te kesaj treve , ( pra nuk numrohen ).
{{KO-gjeo-cung}}
Ne baze te kesaj renditje del se treva e Llapushes i ka 89 fshatra te cilat edhe sot e kesja dite nihen si treve e Llapushes me rreth 100 mije banore.
10.357

edits

Menyja e lëvizjeve