Jump to content

Ndihmë:Faqja e diskutimit

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Shkurtimi: WP:FD, ?:FD, WP:TP
Ndihmë > Redaktimi > Redaktimi i faqeve > Faqja e diskutimit
Hapësirat emërore
Hapësira e faqes Hapësira e diskutimit
0 (Kryesor) ose (Artikulli) Diskutim 1
2 Përdoruesi Përdoruesi diskutim 3
4 Wikipedia Wikipedia diskutim 5
6 Skeda Skeda diskutim 7
8 MediaWiki MediaWiki diskutim 9
10 Stampa Stampa diskutim 11
12 Ndihmë Ndihmë diskutim 13
14 Kategoria Kategoria diskutim 15
100 Portal Portal diskutim 101
828 Moduli Moduli diskutim 829
Hapësirat virtuale
-1 Speciale
-2 Media

Faqja e diskutimit është një faqe të cilën wikipedianët e përdorin për të dhënë mendime se si mund të përmirësohet një artikull apo një faqe tjetër.

Faqet e diskutimit të cilat shoqërojnë një artikull emërtohen "Diskutim:Shëmbull", ku "Shëmbull" është titulli i artikullit. Për shëmbull, faqja e diskutimit që përdoret për përmirësimin e artikullit Shqipëria është Diskutim:Shqipëria. Faqet e diskutimit të cilat shoqërojnë një tejtër hapësirë emërore emërtohen duke shtuar "diskutim" pas prefiksit emëror; për shëmbull, faqja e diskutimit për Wikipedia:Mirësevini në Wikipedia titullohet Wikipedia diskutim:Mirësevini në Wikipedia.

Faqja e përdoruesit shoqërohet nga një faqe diskutimi.Kur përodruesit e tjerë kanë nevojë të kontaktojnë me ty, përgjithësisht do ta arrijnë këtë duke të lënë një mesazh në faqen tënde të diskutimit. WKur dikush të lë një mesazh, ju do t'iu shfaqet një drejtkëndësh portokalli herën tjetër kur të kyçeni në llogarinë tuaj.

Ku gjenden faqet e diskutimit

Kur jeni duke lexuar një artikull (ose çdo faqe tjetër jo diskutimi), në krye të faqes në anën e majtë shfaqet një komandë "Diskutimet" e cila iu lidh me faqen e diskutimeve të artikullit përkatës. Shtypni komandën për të kaluar në faqen e diskutimeve; ju tashmë mund të lexoni faqen e diskutimeve, të shikoni historikun e saj dhe të redaktoni faqen nëse dëshironi të shtoni një pyetje apo koment.

Nëse komanda e "diskutimeve" ka ngjyrë të kuqe, kjo do të thotë se faqja e dskutimeve për këtë artikull nuk është krijuar ende.Shtypni lidhjen e kuqe për të krijuar faqen e diskutimeve. (Gjithashtu është e mudnur që një faqe e diskutimit të ekzistojë ndërsa faqja korrespndete e artikullit saj të të mos ekzistojë; kjo zakonisht haset në faqet e hapësirës së përdoruesve të cilët kanë marrë një mesazh mirëseardhjeje po nuk e kanë krijuar ende faqen e tyre të profilit.)

Për tu kther pas në faqen e artikullit, përdor komandën që ndodhet lart në skajin më të majtë që shkruan "Artikulli". Për faqet të cilat nuk janë artikuj, shkruan diçka të ndryshme si p.psh "Përdoruesi" ose "Projekti".

Rregullorja e faqeve të diskutimit

Video që shpjegon se si të përdorni faqet e diskutimit, 2m 30s (8 MB)

Përsa i përket përdorimit të faqeve të diskutimit komnuiteti ka vendosur disa rregulla të cilat mbeten në nivelin e udhëzimeve apo rekomandimeve (shiko: Wikipedia:Neglizho çdo rregull), të cilat ndihmojnë në leximin dhe kuptimin e diskutimeve të gjata. Faqet e diskutimit të artikujve kortroversë janë një mundësi e mirë për të arritur konsensus (shiko p.sh. Diskutim:Kristaq Rama).

 1. Mos ndrysho diskutimet e përdoruesve të tjerë: Ndryshimi apo heqja e diskutimeve të përdoruesve të tjerë nëpër faqet e diskutimit konsiderohet si një veprim tepër i rëndë dhe i pamoralshëm (për përjashtime shiko më poshtë). Ju gjithashtu nuk duhet të ndryshioni kontekstin e përhjigjeve tuaja në momentin që më poshtë iu përgjigjet një përdorues tjetër. Po ashtu, nuk duhet të ndryshoni rendin e përgjigjeve. Në qoftë se e ndjeni të nevojshme, apo keni ndryshuar mendim përdorni <s> … tekst i fshirë, ndërrova mendim … </s> (rezultati: … tekst i fshirë, ndërrova mendim … ) në përgjigjet tuaja dhe shpjegoni shkakun e ndryshimit të mendimit.
 2. Nënshkruani diskutimet utaja: Për të nënshkruar disktimet që poston ti, përdor dy vija në mes dhe katër vija gjarpërushe (--~~~~ ose me hapësirë -- ~~~~), të cilat do të zëvendësohen automatikisht me emrin tuaj të përdoruesit të shoqëruar me orën dhe datën e postimit menjëherë sapo ju të kryeni ndryshimet. Nëse postoni një diskutim pa patur adresë përdorusi, atëherë në vend të emrit të përdoruesit do të shfaqet adresa juaj IP. Nënshkrimi i diskutimeve e bën më të lehtë ndjekjen e tyre. Për diskutimet e pa-nënshkruara, përdor stampën {{subst:unsigned|Përdoruesi/IP|Ora dhe data e postimit}}.
 3. Përgjigjuni aty ku ka filluar diskutimi: Në mënyrë që diskutimet të jenë të qarta dhe të kuptueshme nga të gjithë, vazhdojni në të njëjtën faqe, aty ku ka nisur tema e diskutimit.
 4. Renditi diskutimet nën njëra tjetrën për ti bërë më të kuptueshme. Diskutimi i parë fillon me një paragraf normal në të majtë. Çdo diskutim tjetër më poshtë që i refereohet këtij paragrafi duhet të nisë me dypika : të cilat e spostojnë diskutimin e ri një nivel më poshtë. Diskutimi i dytë që i referohet paragrafit të parë duhet të nisë me ::, i treti me ::: e kështu me rradhë. Për ta kuptuar më qartë shiko shëmbullin e diskutimit më poshtë.
 5. Ndaji temat e diskutimit nga njëra-tjetra :Për çdo temë të re përdor një seksion të ri, d.m.th. vendos (== Titulli ==) në krye të diskutimit. Titulli krijohet automatikisht kur e shtoni diskutimin përmes komandës "+" (në paraqitjen Monobook) ose "Shto seksion" (në paraqitjen Vector) që ndodhen në fillim të faqes së diskutimit. Avantazhi i titujve është se sistemi automatikisht krijon tabelën e pëmbajtjes (pas 4 titujsh). Titulli duhet ti refereohet kontekstit të diskutimit në mënyrë që përdoruesit ta gjejnë menjëherë çështjen për të cilën interesohen. Përpiquni që titujt të jenë më specifikë si për shëmbull "Redaktimi i datës 13.09.2012". Titujt kanë qëllim të strukturojnë diskutimin dhe jo të theksojnë pikëpamje personale. Gjithashtu titujt nuk duhen shkruar me gërma kapitale.
 6. Diskutiet e reja vendosen në fund: Pra, në fillim vendoset tema më pas diskutimi. Një temë e re e diskutimit vendoset nën diskutimin e mëparshëm, në mënyrë që faqja e diskutimit të ketë kuptim kur lexohet nga lart-poshtë.
 7. Në faqet e diskutimit nuk përdoren efekte të veçanta në tipografi: Kjo do të thotë se ju nuk mund të përdorni tekst me madhësi, ngjyrë apo tipografi të ndryshme nga teksti standard. Për të mësuar trajtat e lejuara të formatimit lexo Ndihmë:Formatimi i tekstit.
 8. Përdor lidhjet: Njëlloj si në faqet e artikujve edhe në faqet e diskutimit ju duhet të përdorni aty ku është nevoja lidhje të brëndshme/jashtme, pasi kjo lehtëson diskutimin. Për tiu refereuar lidhjeve të brëndshme do të ishte më mirë përdorimi i lidhjeve të përhershme.
 9. Pastro përmbajtjen antiligjore dhe fyese: Në rast se një përdorues shkruan tekst me të drejta autori ose me sulme personale, shpifje, fyerje dhe kundërvajtjeje anonimiteti ndaj një përdoruesi apo Wikipedias në tërësi; një administrator i Wikipedias duhet të fshijë këtë lloj përmbajtje nga pjesa tjetër. Në rast se ju ndieheni të fyer nga një tekst i tillë kërkojin një pale të tretë (një administratori, burokrati) të marrë masat e duhura (lexo gjithashtu Wikipedia:Jo sulme personale).
 10. Përmbajtja jo konstrukive mund të fshihet, Kjo do të thotë se tekste të cilat nuk i shërbejnë përmirësimit të mëtejshëm të artikullit mund të fshihen fare. Në faqet e diskutimit të cilat keqpërdoren vendosen stampat {{Diskutim}} und {{Benutzerdiskussionsseite}} për informim të përgjithshëm.
 11. Jini konstruktiv dhe jepni arsyet e nevojshme në rast se jeni kritik: Në rast se ju sugjeroni një korrigjim në përmbajtjen e artikullit ju duhet të paraqitni gjithashtu faktet e nevojshme që mbështesin korrigjimin tuaj. Ju mund të bëni vetë ndryshimin e përmbajtjes në rast se paraqitni burimet e nevojshme. Kritikat e përgjithshme pa fakte dhe jo konstruktive ka pak gjasa të merren parasysh nga kkomuniteti.
 12. Kürzung und vorzeitige Archivierung durch Diskussionsbeteiligte sollen einvernehmlich geschehen. Davon unbenommen sind Entfernungen von Beiträgen, die gegen die vorbenannten Punkte verstoßen, insbesondere Entfernungen von sachfremden oder persönlich-angreifenden Beiträgen.

Njoftimet e reja

Pasi një përdorues tjetër redakton faqen tuaj të diskutimit, një shënim lajmërues i njëjtë me atë që gjendet më poshtë shfaqet automatikisht në çdo faqe që ju vizitoni derisa të lexoni faqen tuaj të diskutimit. Nëse shtypni lidhjen "mesazh i ri" automatikisht ju do të ridrejtoheni në fund të faqes tuaj të diskutimit. Nëse shtypni "ndryshimi i fundit" do të shfaqet ndryshimi i fundit i bërë të faqen tuaj të diskutimit.

Nënfaqet dhe arkivimi

Ndonjëherë disa tema në faqen e diskutimit gjenerojn sasi të lartë trafiku duke vonuar shfletimin e faqes prej përdoruesve. Në raste të tilla bëhet zhvendosje e diskutimeve në një nënfaqe të faqe së diskutimit. Për të bërë këtë, krijo një faqe të titulluar "Diskutim:Xxx/Yyy", ku "Diskutim:Xxx" është titulli i faes kryesore të diskutimit, dhe "Yyy" nënkupton temën e nënfaqes. Lini një shënim në krye të faqes së diskutimit që të lidh me nënfaqen e diskutimit.

Faqet e diskutimit të cilat arrijnë një sasi të madhe diskutimi, diskutimet e vjetra arkivohen në mënyrë që madhësia e faqes së diskutmit të jetë lehtë e menaxhueshme. Arkivimi në këtë rast mund të realizohet manualisht ose automatikisht prej robotëve. Normalisht në krye të faqes së diskutimit shfaqet një kuti që të lidh me të gjitha nënfaqet e saj.

Praqitja grafike në faqet e diskutimit

Citimet

Ndonjëherë është e nevojshme të shfaqet një fjali apo paragraf nga artikulli në faqen diskutuese në mënyrë që redaktorët e tjerë mund të kuptojnë lehtë se çfarë është duke u diskutuar.

Një mënyrë e lehtë është të përdorni stampat {{Citat}} ose {{"}}. Shkruaj {{citat|Pjesa e cituar nga artikulli.}} për të shfaqur

Pjesa e cituar nga artikulli.

{{Citat|testi i cituar| Kush e ka thënë | Burimi}}    (Krijon citimin e mësipërm.)

{{"|testi i cituar| Kush e ka thënë | Burimi, faqja ___}}    (Citimi shkruhet në vazhdim të fjalisë paraardhëse, nuk lihen hapësira, burimi bëhet me tekst të pjerrët .)

{{"|testi i cituar| Burimi, faqja __}}    (Citimi shkruhet në vazhdim të fjalisë paraardhëse, nuk lihen hapësira.)


Korniza të përgjithsme

Korniza e theshtë (mund të përdoret gjithashtu në artikuj):


Kuti e ngjyrosur (përdore vetëm në faqet e diskutimit):

<div class="boilerplate" style="background-color: #efe; margin: 2em 0 0 0; padding: 0 10px 0 10px; border: 1px dotted #aaa;">'''Këtu vendos tekstin e cituar.'''</div>


Grafika dhe ikona për faqet e diskutimit

{{tick}}  krijon  yes

{{done}}  krijon   U bë!

{{yellow tick}}  krijon  YesY

{{ESp|pd}}  krijon  Partly done:

{{ESp|n}}  krijon  Not done:

{{ESp|?}}  krijon  Not done: please be more specific about what needs to be changed.

{{ESp|q}}  krijon  Question:

{{Not sure| }}  krijon 

{{Not sure}}  krijon  Not sure

{{Not sure|Not sure what you mean.}}  krijon  Not sure what you mean.  (Change the message as needed.)

{{fixed}}  krijon  Fixed.  (Add the period if you want it. It is not automatic.)

[[Image:Information.svg|25px|alt=|link=]]  creates the information icon 

[[File:Ambox warning pn.svg|25px|alt=Warning icon]]  creates the warning icon  Warning icon

{{Resolved}}  creates the small boxed notice seen below on its own separate line:

Kërkesë e zgjidhur

{{cross}}  krijon  N

{{outdent}} or {{od}}  creates a carry-over line to begin discussion at far left. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Shiko edhe