Jump to content

Wikipedia:Projekti Fjalori/Fizikë/A

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Gjendeni në faqe të projektit fjalori në hapsirën Wikipedia, saktësisht tek përmbajtja për vitrinat e projektit.
Fresko pamjen ose kthehu te Vitrina Projekti Fjalori/Fizikë apo Vitrina Projekti Fjalori/A ose kapërce në shkronjat e kësaj lëmije
A · B · C · Ç · D · Dh · E · Ë · F · G · Gj · H · I · J · K · L · Ll · M · N · Nj · O · P · Q · R · RR · S · Sh ·  T · TH · U · V · X · Xh · Y · Z · Zh / W
A-ja në lëmi tjera

Gjuhë dhe Letërsi
Arkeologjia
Arsimi
Baleti
Biznes
Ekonomia
Film
Fizika
Informatika
Interneti
Inxhenieria
Judikatura
Kimia
Komunikacioni
Kopshtaria
Kuzhina
Matematika
Mitologjia
Mjekësia
Muzika
Piktura
Gjeografia
Politika
Biologjia

 • a
  1. shenjë per ?
  2. A-shenjë e punë mekanike;
 • agregati
  1. zhargon për gjenerator
 • Ajrosja -
  1. 1...
 • Anomalia e ujit -
  1. 1...
 • amperi
  1. njesi e intensitetit (madhësisë) të rrymës elektrike
  2. ampermatesi- instrument për matje të intensitetit të rrymës elektrike
 • amplituda
  1. nocion: "largësia më e madhe nga pozita ekuilibruese (drejtpeshimit)"
 • anoda
  1. pllaka pozitive e një elementi elektrolitik
 • anti
  1. 1......
  2. antimateriashiko antimateria #1
 • antimateria
  1. materia e përbërë nga antigrimcat:elektronet pozitive,etj.
 • Apple
  1. Shkurtes për Ariane Passenger Payload Experiment - Satelit provues i komukimit i Indisë, i rëndë 670 kiligram, i cili më 19 qershor 1981, pas tentimit të 3-të të nisjes së bartëses evropiane "Ariane", dy ditë më pasë u soll në orbiten geostacionare.
 • Arabsat
  1. Arabsat thirret satelit për komunikim arab, i rëndë 680 kg, i cili duhej të nxitohej nga fundi i vitit 1983. Prodhues i Arabsatit është një ekip e industrialistëve amerikano-evropian.
 • Atmosfera e Tokës -
  1. 1...
 • Avullimi -
  1. 1...