Jump to content

Arsimi shkencor

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Arsimi shkencor është fusha që merret me shpërndarjen e përmbajtjes dhe procesit shkencor mësimor me individë të cilët nuk konsiderohen tradicionalisht pjesë e bashkësisë shkencore. Nxënës të këtyre formave arsimore mund të jenë fëmijët, studentët e kolegjit, ose të rriturit nga publiku i gjerë. Fusha e arsimit shkencor paraqet procesin mësimor (mësimdhënien) ku përfshihen mësime me përmbajtje shkencore, një proces shkencor ( me metodën shkencore), shkencat shoqërore si dhe disa përmbajtje pedagogjike. Standardet për arsimin shkencor ofrojnë pritshmëri për zhvillimin e mirëkuptimit për studentët gjatë gjithë rrjedhës së arsimit të tyre dhe më gjerë. Lëndët tradicionale të përfshira në standarde të tilla janë nga shkencat fizike, shkencat e jetës, shkencat e tokës, shkencat hapësinore dhe shkencën humane.

  • Is science only for the rich?. "Around the world, poverty and social background remain huge barriers in scientific careers." Nature, 537, pp 466–470, (22 September 2016), doi:10.1038/537466a
  • Walker. M. D. 2015. Teaching Inquiry-based Science teaching science through inquiry.
  • Aikenhead, G.S. (1994). "What is STS teaching?". përmbledhur nga Solomon, J. (red.). STS education: International perspectives on reform (në anglisht). New York: Teachers College Press. fq. 74–59. ISBN 978-0807733653.
  • Dumitru, P. (2007). "Public-private partnerships for maths, science and technology education" (PDF). Proceedings of Discovery Days conference (në anglisht).
  • "National and European Initiatives to promote science education in Europe" (PDF) (në anglisht). European Schoolnet. 2007.
  • Shamos, Morris Herbert (1995). The Myth of Scientific Literacy (në anglisht). Rutgers University Press. ISBN 978-0-8135-2196-1.
  • Berube, Clair T. (2008). The Unfinished Quest: The Plight of Progressive Science Education in the Age of Standards (në anglisht). Charlotte NC: Information Age. ISBN 978-1-59311-928-7.
  • Falk, John H. (2001). Science Education: How We Learn Science Outside of School (në anglisht). New York: Teachers College. ISBN 978-0-8077-4064-4.
  • Sheppard, K.; Robbins D.M. (2007). "High School Biology Today: What the Committee of Ten Actually Said". CBE-Life Sciences Education (në anglisht). 6 (3): 198–202. doi:10.1187/cbe.07-03-0013. PMC 1964524. PMID 17785402.