Demografia e Japonisë

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
lëvizja e popullsisë së Japonisë

Popullsinë e Japonisë e përbëjnë japonezët, popull i racës së verdhë (mongoloide). Japonia ka 127.288.416 (qershor 2008 vlerësim.)

Struktura moshore[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Struktura moshore sipas gjinësë

nga 0-14 vjet: 13.7 % (meshkuj 8,926,439/femra 8,460,629)

nga 15-64 vjet: 64.7 % (meshkuj 41,513,061/femra 40,894,057)

65 e më tepër vjet: 21.6 % (meshkuj 11,643,845/femra 15,850,388) (2008 vler.)

  • Mosha mesatare:

e përgjithshme: 43.8 vjet

meshkuj: 42.1 vjet

femra: 45.7 vjet (2008 vlersim.)

Shtimi natyror[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

-0.139 % (2008 vlerësim)

nataliteti:

7.87 të lindur/1000 banorë (2008 vlerësim)

mortaliteti:

9.26 të vdekur/1000 banorë (2008 vlerësim)

Struktura gjinore[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Të posalindurit: 1.06 meshkuj(ndaj)/femra

deri 15 vjet: 1.06 meshkuj(ndaj)/femra

15-64 vjet: 1.01 meshkuj(ndaj)/femra

65 e më tepër vjet: 0.74 meshkuj(ndaj)/femra

popullsisa e përgj.: 0.95 meshkuj(ndaj)/femra (2008 vler.)

  • mortaliteti i foshnjave:

totalet : 2.8 të vdekur/1,000 të lindur gjallë

meshkujT: 3 të vdekur/1,000 të lindur gjallë

femraT: 2.58 të vdekur/1,000 lindur gjallë (2008 vler.)

  • Jetëgjatësia:

mesatarja e përgjithshme: 82.07 vjet

meshkujt: 78.73 vjet

femrat: 85.59 vjet (2008 vle.)

grupet etnike[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Japonez 98.5 %,

Korean 0.5 %,

Kinez 0.4 %,

të tjerë 0.6 %

Struktura fetare[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Shinto dhe budist 84 %,

dhe të krishterë 0.7 %,

të tjerë 16 %.

struktura arsimore[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Me 99 % të popullsisë së rritur të arsimuar zë vendin e parë në botë.

struktura urbane[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Rreth 79 % e popullsisë jeton në qytete.

struktura arsimore[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Problem i madh i Japonisë stërdendësia e popullsisë

Burimi i të dhënave[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]