Jump to content

Gjuhësia strukturale

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Gjuhësia strukturale, ose strukturalizmi, në gjuhësi, nënkupton shkollat ose teoritë në të cilat gjuha konceptohet si një sistem semiotik vetërregullues, elementët e të cilit përcaktohen nga marrëdhënia e tyre me elementet e tjera brenda sistemit.[1][2] Rrjedh nga puna e gjuhëtarit zviceran Ferdinand de Saussure dhe është pjesë e qasjes së përgjithshme të strukturalizmit. Kursi i Saussure në Gjuhësinë e Përgjithshme, i botuar pas vdekjes më 1916, theksoi shqyrtimin e gjuhës si një sistem dinamik i njësive të ndërlidhura. Saussure është gjithashtu i njohur për prezantimin e disa dimensioneve bazë të analizës semiotike që janë ende të rëndësishme sot. Dy prej tyre janë metodat e tij kryesore të analizës sintagmatike dhe paradigmatike,[3] të cilat i përcaktojnë njësitë përkatësisht sintaksorisht dhe leksikalisht, sipas kontrastit të tyre me njësitë e tjera në sistem.

Strukturalizmi si term, megjithatë, nuk u përdor nga Saussure, i cili e quajti qasjen semiologji. Termi strukturalizëm rrjedh nga modifikimi antidarvinian i sociologut Émile Durkheim i analogjisë organikeHerbert Spencer, i cili tërheq një paralele midis strukturave shoqërore dhe organeve të një organizmi që kanë funksione ose qëllime të ndryshme.[4] Analogji dhe metafora të ngjashme u përdorën në gjuhësinë historiko-krahasuese ku bënte pjesë Saussure.[5][6] Vetë Saussure bëri një modifikim të analogjisë gjuhë-specie të August Schleicher, bazuar në shkrimet kritike të William Dwight Whitney, për ta kthyer fokusin në elementet e brendshme të organizmit ose sistemit të gjuhës.[7] Megjithatë, gjuhësia strukturore u lidh kryesisht me nocionin e Saussure-it për gjuhën si një sistem i dyfishtë ndërveprues i simboleve dhe koncepteve. Termi strukturalizëm u adoptua në gjuhësi pas vdekjes së Saussure nga gjuhëtarët e shkollës së Pragës Roman Jakobson dhe Nikolai Trubetzkoy; ndërsa termi gjuhësi strukturore u krijua nga Louis Hjelmslev.[8]

Teoritë dhe metodat bazë[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Themeli i gjuhësisë strukturale është një shenjë, e cila nga ana e saj ka dy përbërës: "i shënjuari" është një ide ose koncept, ndërsa "shënjuesi" është një mjet për të shprehur të shënjuarën. "Shenja", p.sh. një fjalë, është kështu bashkimi i kombinuar i shënjuesit dhe i të shënjuar. Vlera e një shenje mund të përcaktohet vetëm duke u vendosur në kontrast me shenjat e tjera. Kjo formon bazën e asaj që më vonë u bë dimensioni paradigmatik i organizimit semiotik (d.m.th., termat dhe inventarët e termave që qëndrojnë në kundërshtim me njëri-tjetrin). Kjo është në kontrast drastik me idenë se strukturat gjuhësore mund të shqyrtohen të izoluara nga kuptimi, ose se organizimi i sistemit konceptual mund të ekzistojë pa një organizim përkatës të sistemit shenjues.

Shpjegimi struktural[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Në strukturalizëm, elementet e një gjuhe shpjegohen në raport me njëri-tjetrin. Për shembull, për të kuptuar funksionin e një rase gramatikore, ajo duhet të krahasohet me të gjitha rasat e tjera dhe, më gjerë, me të gjitha kategoritë e tjera gramatikore të gjuhës.[9]

Qasja strukturale në shkencat humane rrjedh nga mendimi geist i shekullit të 19-të, i cili rrjedh nga filozofia e Georg Wilhelm Friedrich Hegel.[10][11] Sipas teorive të tilla, shoqëria ose gjuha lind si psikika kolektive e një komuniteti; dhe kjo psikikë ndonjëherë përshkruhet si një 'organizëm'.[12] Në sociologji, Émile Durkheim bëri një modifikim humanist të analogjisë organike të Herbert Spencer. Durkheim, duke ndjekur teorinë e Spencer, e krahasoi shoqërinë me një organizëm i cili ka struktura (organe) që kryejnë funksione të ndryshme. Referenca strukturaliste u bë thelbësore kur 'strukturalizmi' gjuhësor u krijua nga rrethi gjuhësor i Pragës pas vdekjes së Saussure, pas një zhvendosjeje nga shpjegimi strukturor në funksional në antropologjinë sociale të Alfred Radcliffe-Brown dhe Bronisław Malinowski.[13]

Vlefshmëria shkencore[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Modeli i Saussure-it i shfaqjes së gjuhës, qarku i të folurit, nënkupton që la langue (vetë gjuha) është e jashtme për trurin dhe merret nëpërmjet la parole (përdorimi i gjuhës). Ndërsa Saussure përdorte kryesisht modele ndërvepruese, qarku i të folurit sugjeron që truri formohet nga gjuha, por gjuha nuk formohet nga truri, përveç në masën që lidhja ndërvepruese e kuptimit dhe formës ndodh përfundimisht në tru.

Ide të tilla përafërsisht korrespondojnë me idenë e gjuhës që lind nga studimet e neuroimazhit . Studimet ERP kanë zbuluar se përpunimi i gjuhës bazohet në ndërveprimin e sintaksës dhe semantikës dhe jo në strukturat e lindura gramatikore.[14] Studimet MRI kanë zbuluar se truri i fëmijës është i formuar ndryshe në varësi të karakteristikave strukturore të gjuhës së tyre të parë.[15] Në të kundërt, provat kërkimore nuk kanë arritur të mbështesin idenë e kundërt që strukturat sintaksore pasqyrojnë mënyrën se si truri preferon natyrshëm të përpunojë strukturat sintaksore.[16] Argumentohet se Gramatika Funksionale, që rrjedh nga Saussure, është e pajtueshme me pikëpamjen e gjuhës që lind nga kërkimi i trurit dhe nga studimi ndërgjuhësor i strukturave gjuhësore.[17]

Udhëzues modernë të analizës strukturore[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

 • Roland Schäfer, 2016. Einführung in die grammatische Beschreibung des Deutschen (2nd ed.). Berlin: Language Science Press.  
 • Emma Pavey, 2010. The Structure of Language: An Introduction to Grammatical Analysis. Cambridge University Press.  ISBN 9780511777929
 • Kees Hengeveld & Lachlan MacKenzie, 2008. Functional Discourse Grammar: A Typologically-Based Theory of Language Structure. Oxford University Press.  ISBN 9780199278107
 • M.A.K. Halliday, 2004. An Introduction to Functional Grammar. 3rd edition, revised by Christian Matthiessen. London: Hodder Arnold. ISBN 978 0 340 76167 0

Referime[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

 1. ^ Martinet, André (1989). "Linguistique générale, linguistique structurale, linguistique fonctionnelle". La Linguistique (në frëngjisht). 25 (1): 145–154.
 2. ^ Matthews, P. H. (2014). "Structural linguistics". The Concise Dictionary of Linguistics (në anglisht) (bot. 3rd). Oxford University Press. ISBN 9780191753060.
 3. ^ de Saussure, Ferdinand (1986). Course in General Linguistics (në anglisht). Open Court House.
 4. ^ Hejl, P. M. (2013). "The importance of the concepts of "organism" and "evolution" in Emile Durkheim's division of social labor and the influence of Herbert Spencer". përmbledhur nga Maasen, Sabine; Mendelsohn, E.; Weingart, P. (red.). Biology as Society, Society as Biology: Metaphors (në anglisht). Springer. fq. 155–191. ISBN 9789401106733.
 5. ^ Sériot, Patrick (1999). "The Impact of Czech and Russian Biology on the Linguistic Thought of the Prague Linguistic Circle". përmbledhur nga Hajičová; Hoskovec; Leška; Sgall; Skoumalová (red.). Prague Linguistic Circle Papers, Vol. 3 (në anglisht). John Benjamins. fq. 15–24. ISBN 9789027275066.
 6. ^ Aronoff, Mark (2017). "Darwinism tested by the science of language". përmbledhur nga Bowern; Horn; Zanuttini (red.). On Looking into Words (and Beyond): Structures, Relations, Analyses (në anglisht). SUNY Press. fq. 443–456. ISBN 978-3-946234-92-0. Marrë më 2020-03-03.
 7. ^ Saussure, Ferdinand De (1931). Cours de linguistique générale (3e éd.) (në frëngjisht). Paris: Payot. fq. 42. Nous pensons que l'étude des phénomènes linguistiques externes est très fructueuse ; mais il est faux de dire que sans eux on ne puisse connaître l'organisme linguistique interne.
 8. ^ Dosse, François (1997). History of Structuralism, Vol.1: The Rising Sign, 1945-1966; translated by Edborah Glassman (PDF) (në anglisht). University of Minnesota Press. ISBN 978-0-8166-2241-2.
 9. ^ Plungyan, V. A. (2011). Modern linguistic typology. Herald of the Russian Academy of Sciences, 81(2), 101-113. doi:10.1134/S1019331611020158
 10. ^ Cassirer, Ernst A. (1945). "Structuralism in modern linguistics". Word (në anglisht). 1 (2): 99–120. doi:10.1080/00437956.1945.11659249.
 11. ^ Klautke, Egbert (2010). "The mind of the nation: the debate about Völkerpsychologie" (PDF). Central Europe (në anglisht). 8 (1): 1–19. doi:10.1179/174582110X12676382921428. Marrë më 2020-07-08.
 12. ^ Turner, James (2015). Philology: The Forgotten Origins of the Modern Humanities (në anglisht). Princeton University Press. ISBN 9781306579025.
 13. ^ Daneš, František (1987). "On Prague school functionalism in linguistics". përmbledhur nga Dirven, R.; Fried, V. (red.). Functionalism in Linguistics (në anglisht). John Benjamins. fq. 3–38. ISBN 9789027215246.
 14. ^ Barkley, C.; Kluender, R.; Kutas, M. (2015). "Referential processing in the human brain: An Event-Related Potential (ERP) study" (PDF). Brain Research (në anglisht). 1629: 143–159. doi:10.1016/j.brainres.2015.09.017. PMID 26456801. Marrë më 2020-02-28.
 15. ^ Wei, Xuehu; Adamson, Helyne; Schwendemann, Matthias; Goucha, Tómas; Friederici, Angela D.; Anwander, Alfred (19 shkurt 2023). "Native language differences in the structural connectome of the human brain". NeuroImage (në anglisht) (270): 119955. doi:10.1016/j.neuroimage.2023.119955. Arkivuar nga origjinali më 9 mars 2023.
 16. ^ Koizumi, Masatoshi; Yasugi, Yoshiho; Tamaoka, Katsuo; Kiyama, Sachiko; Kim, Jungho; Ajsivinac Sian, Juan Esteban; García Mátzar, Pedro Oscar (shtator 2014). "On the (non)universality of the preference for subject-object word order in sentence comprehension: A sentence-processing study in Kaqchikel Maya". Language (në anglisht). 90 (3): 722–736. doi:10.1353/lan.2014.0068. Marrë më 2023-05-15.
 17. ^ Polinsky, Maria; Kluender, Robert (janar 2007). "Linguistic typology and theory construction: Common challenges ahead". Linguistic Typology (në anglisht). 11 (1): 273–283. doi:10.1515/LINGTY.2007.022. Marrë më 2023-05-15.

Lidhje të jashtme[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]