Jump to content

Kolapianët

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Kolapianët ( Latin Colapiani ) ishin një komunitet jugor i Panonisë që jetonin si në një shoqëri fisnore në rajonin e sotëm Pokolpje midis Bela Krajinës dhe Karlovacit.

Kolapianët përmenden nga Plini dhe Ptolemeu, dhe të dy i referohen burimeve më të vjetra. Duket se Kolapianët nuk ishin të një etnie me keltët, por që si duket i takonin një etnie jugore panoniane në lidhje me Segestanët dhe Japodët, ekonomia e të cilave mbështetej kryesisht në transportin lumor, tregtinë dhe metalurgjinë.