Portal:Shkencë

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Jump to navigation Jump to search
redakto 
Portali Shkencë Intro
Konceptet e Enkriptimit

Një ndër konceptet më të thjeshta të algoritmeve sa i përket sigurisë është Enkriptimi. I ndërtuar sipas idesë ku nga një e dhënë text,plaintext të fitohet një i ashtuquajtur cipertext(e dhënë e enkriptuar), duke përdorur një cels të specifikuar,zakonisht një string të gjatë 8 deri në 24 bytes të gjatë. Cipertexti rezultues nuk duket asgjë më shumë se një e dhënë e zakonshme ,vetëm se këtë here ky informacion duket se është plotesisht i paperdorshëm në pamje të parë.E vetmja gjë që mund të nxjerrim nga ky informacion i enkriptuar është gjatësia e plaintext para se ai të jetë enkriptuar.Gjithsesi është mjaftë veshtirë të detektohet nese cipertexti është mixuar me të.Efektet e mundshme të mixmit të plaintexit me cipertextin varen nga algoritmi i cili kryen dekriptimin. Një algoritëm për kriptim konsiderohet efiçent nese arrin ti përmbushë disa nga këto kërkesa sic janë: Siguria e cipertextit plotësisht determinohet nga : numri i celsave të mundshëm,sulmi i sukseshëm do të kërkonte një punë tepër të lodhshme dhe shumë të gjatë,siguria e ciperit do të varej vetëm nga sekreti i celsit dhe jo nga algoritmi ,në fakt algoritmi nuk ka nevojë të jetë sekret. Përdorimi i një celsi të vetëm për Enkriptim si dhe Dekriptim shpesh referohet si Secret Key Cryptography (SKC). Disa nga ciper agloritmet më të popullarizuara në treg janë :

Criptografia me celes public njihet edhe si njëra ndër zgjedhjet më të populluara apo të përdorura në zgjedhjen e problemit të sigurisë. Per ndryshim nga Criptografia me celsin privat,ky lloj enkriptimi përdorë celsa të ndryshëm për enkriptim dhe dekriptim. Celsi që përdoret për enkriptim është public ndërsa ai për dekriptim është cels privat i njohur vëtëm për pranuesin e të dhënës.Në këtë mënyrë secili mund të dërgojë mesazhe private përmes një kanali të komunikimit pa pasur nevojë të takohet me recipient(marrësin). PKC ofron konfidencialitetin duke zgjidhur kështu edhe problemin e parashkembimit të celsave. Mirpo PKC gjithashtu jep zgjidhje edhe sa i përket aspektit të authentifikimit në mënyren në të cilën një cels privat mund të përdoret gjithashtu në të ashtuquajturën Nënshkrimi Digjital.


Referencat :

B. Kantor and P. Lapsley. RFC977, Network News Transfer Protocol. Network Working Group
R. Fielding J. Gettys J. Mogul H. Frystyk L. Masinter P. Leach and T. Berners- Lee ,RFC2616,HyperText HTTP 1.1. Network Working Group


Shkencë
redakto 
Shkencë Lajme

Farudin Hoxha zgjidhet anëtar i jashtëm i ASHA-së te Malit të Zi.

Kryesia e Akademisë së Shkencave dhe e Arteve e Malit të Zi, në Sesionin Plenar të dt. 15 dhjetor 2006, ka zgjedhur Prof.Farudin Hoxhën, Zëvendëskryetar i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë si Anëtar të Jashtëm të Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Malit të Zi, për kontributin e tij të rëndësishem në fushën e shkencave. teknike.( Sipas: ASHA-së )

redakto 
Artikulli i muajit
E-to-the-i-pi.svg

Matematika është shkenca qe merret me studimin e raporteve sasiore dhe cilësore të objekteve konkrete dhe abstrakte, si dhe me studimin e formave hapësinore. Sipas Burbakistëve (Nicolas Bourbaki) ajo është shkencë që studion relacionet dhe në thelbin e saj është kuptimi i numrit. Matematika është shkencë deduktive d.m.th përfundimet e saj janë të përgjithshme dhe të sakta. ( ... )

redakto 
Fotografia e muajit
redakto 
Burime interneti
redakto 
A e dini se

Nëse do të shpërthente Jupiteri dhe Saturni nga qielli do të binin diamantë, kjo sepse përbërja e tokës se këtyre 2 planetëve është e stërmbushur me këtë gur të çmuar. Por dihet qe Saturni luhatet prej 1.2 miliard deri në 1.67 miliard km larg tokës, dhe Jupiteri ndodhet në luhatje prej 588 milion km deri në 968 milion km larg tokes. Prandaj mos shpresoni që forca e saj e rëndesës do i tërheqi..

redakto 
Portale të ngjashme

A e dini se toka është planeti me më pak lëndë minerale se çdo planet tjetër i sistemit tonë diellor?

redakto 
Shkencë Temat
redakto 
Kategori
redakto 
Artikuj të ri
Mekanika e Lagranzhit 17 Qershor 2008
Mekanika klasike 15 Qershor 2008
redakto 
Shkencë Lista
redakto 
Nën-Portale

Fresko kujtesën e serverit