Jump to content

Wikipedia:Projekti Fjalori/Arësim/K

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Gjendeni në faqe të projektit fjalori në hapsirën Wikipedia, saktësisht tek përmbajtja për vitrinat e projektit.
Fresko pamjen ose kthehu te Vitrina Projekti Fjalori/Arësim apo Vitrina Projekti Fjalori/K ose kapërce në shkronjat e kësaj lëmije
A · B · C · Ç · D · Dh · E · Ë · F · G · Gj · H · I · J · K · L · Ll · M · N · Nj · O · P · Q · R · RR · S · Sh ·  T · TH · U · V · X · Xh · Y · Z · Zh / W
K-ja në lëmi tjera

Gjuhë dhe Letërsi
Arkeologjia
Arsimi
Baleti
Biznes
Ekonomia
Film
Fizika
Informatika
Interneti
Inxhenieria
Judikatura
Kimia
Komunikacioni
Kopshtaria
Kuzhina
Matematika
Mitologjia
Mjekësia
Muzika
Piktura
Gjeografia
Politika
Biologjia

 • Kalendari
  1. ...
  2. Kalendari Gregorian - ose kalendari i ri, është kalendari që përdoret në botën perëndimore. Kalendari gregorian është një modifikim i kalendarit julian dhe e merr emrin nga papa Gregori XIII, i cili e miratoi në vitin 1582
  3. Kalendari Islamik - Ky kalendar – që është 11 ditë më i shkurtë se kalendari gregorian – nuk i pasonte sezonat (stinorët)
  4. Kalendari Julian - Kalendari Julian u përdor për herë të parë prej Julius Caesar dhe ishte në disa vende të botës deri më Shekullin XX akoma në përdorim. Ai u zëvendësua prej kalendarit gregorian
 • Kilo
  1. parashesë
  2. Kilogrami - njësi matëse e Sistemit SI për Masen
  3. Kilometri - (gr. χίλιοι= mijë dhe gr. μέτρον = matës, masë ) është njësi matëse që rrjedhë nga Sistemi SI
 • Kino
  1. ...
  2. Kino, edhe kinema, bioskopi apo filmteatri, është vendi ku shfaqën filmat
  3. Kinematografia - Veprimtari e përbashkët e krijuesve dhe prodhuesve të shfaqjeve të fotografive të lëvizëshme në medjume të ndryshme
 • Kimia
  1. Shkencë
  2. Kimia eshte shkenca ose me sakte ajo e dege e shkencave natyrore qe merret me studimin e ndertimit dhe vetive te materies dhe transformimeve te saj.
 • Koha
  1. Interval mes dy ngjarjeve
  2. Koha e përgjithshme e zgjatjes së projektit / total project time: koha e përgjithshme që shpenzohet nga fillimi deri në përfundim të një projekti të caktuar.
 • Kodiku
  1. ...
  2. Kodikët e Beratit - janë Beratinus 1 dhe Beratinus 2 dhe që të dyja gjenden në regjistrin Kujtesa e Botës.
 • Kompetenca
  1. ...
  2. kompetenca të mësuesit / teacher competencies : janë tërësia e njohurive, e aftësive dhe e qëndrimeve të nevojshme për të përmbushur profesionin e mësuesit.[1]
 • kriteri
  1. ...
  2. kriter vlerësimi / evaluation criteria : 1) standard përkundrejt të cilit një person, një grup, një procedurë ose një instrument mund të kontrollohet dhe të vlerësohet; : 2) faktorët që mbahen parasysh gjatë procesit të vlerësimit, p.sh. nga një agjenci akreditimi gjatë analizës së statusit të një institucioni arsimor për të përcaktuar nëse ai mund të akreditohet.[1]
 • Kultura
  1. Kulmi i një populli
  2. Kultura është tërësia e arritjeve të një populli dhe të gjithë njerëzimit në fushën e prodhimit dhe në zhvillimin shoqëror e mendor.
 • kurrikulumi
  1. ...
  2. kurrikulum/ curriculum: mund të përkufizohet plani i veprimit ose dokumenti i shkruar që përfshin strategjitë për arritje e qëllimeve të dëshiruara. Ky është pozicioni i Ralf Tyler dhe i Hilda Taba-s.[1]
   kurrikulum-i mund të përkufizohet në mënyrë të gjerë si gjithë përvoja shkollore dhe jashtëshkollore. Sipas këtij këndvështrimi gjithçka që ndodh në shkollë mund të përfshihet dhe të shihet nga këndvështrimi i kurrikulum-it. Ky përkufizim e ka prejardhjen nga përkufizimi i Dewey për përvojën dhe edukimin.[1]
   kurrikulum-i mund të vështrohet edhe në lidhje me lëndët mësimore dhe përmbajtjen e tyre. Në këtë rast përmbajtja e konceptit përfshin planin e lëndëve mësimore dhe përmbajtjen e tyre, që shkolla u ofron nxënësve për të marrë një certifikatë ose diplomë. Meqë shumica e sistemeve shkollore në Botë e kanë zhvilluar kurrikulum-in në kuadrin e lëndëve mësimore dhe të klasave të ndryshme ky është përkufizimi më i zakonshëm dhe më i përdorshëm.[1]


 1. ^ a b c d e Shkolla dhe komuniteti - Alush Kryeziu, në projektin Wikibooks