Jump to content

Wikipedia:Projekti Fjalori/Polihistorik/U

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Gjendeni në faqe të projektit fjalori në hapsirën Wikipedia, saktësisht tek përmbajtja për vitrinat e projektit.
Fresko pamjen ose kthehu te Vitrina Projekti Fjalori/Polihistorik apo Vitrina Projekti Fjalori/U ose kapërce në shkronjat e kësaj lëmije
A · B · C · Ç · D · Dh · E · Ë · F · G · Gj · H · I · J · K · L · Ll · M · N · Nj · O · P · Q · R · RR · S · Sh ·  T · TH · U · V · X · Xh · Y · Z · Zh / W
U-ja në lëmi tjera

Gjuhë dhe Letërsi
Arkeologjia
Arsimi
Baleti
Biznes
Ekonomia
Film
Fizika
Informatika
Interneti
Inxhenieria
Judikatura
Kimia
Komunikacioni
Kopshtaria
Kuzhina
Matematika
Mitologjia
Mjekësia
Muzika
Piktura
Gjeografia
Politika
Biologjia

 • Ushtria - forma më e lartë e organizuar e çfardo trupave nën armë apo individëve të armatosur të cilët kanë të drejtë natyrore të ushtrimit të dhunës në një hapsirë mbi të cilën kanë shtrirë ligjin e sundimit të asaj hapsire. Ekzistimi i dy ushtrive brenda një hapësire është i pamundshëm, vetvetiu thirret luftë.
  1. USHTRÍ,~A f.sh.~,~TË. 1. Tërsia e forcave të armatosura të një vendi; një pjesë e këtyre forcave. Ushtri e fortë (e madhe). Ushtri e rregullt (aktive). Ushtri e pathyeshme. Ushtria Nacionalçlirimtare. Ushtria Popullore. Ushtria e kazermës. keq. shih te KAZERM|Ë,~A, Forcat e ushtrisë. Oficierët e ushtrisë. Armët e ushtrisë, Repartet e ushtrisë. Radhët e ushtrisë. Komanda e ushtrisë. Forcojmë ushtrinë. 2. bised. Grumbull i madh trupash, të mbledhura për të luftuar; tërsia e ushtarëve. Ngriti një ushtri të tërër. U nis (erdhi) me ushtri. Erdhi ushtri e madhe. E hapi rrugën ushtria. 3. bised. Shërbimi ushtarak. Mbaroi (bëri) ushtrinë. U lirua nga ushtria. 4. fig. Shumicë e madhe njerëzish që i bashkon e njëjta punë, që janë në të njëjten gjendje ose që kanë interesa a tipare të përbashkëta. Ushtria e puntorëve. Ushtria e arsimtarëve (e mësuesve). Ushtria e të papunëve (në vendet kapitaliste). Ky kuptim i fjalës Ushtria është paraqitur në literaturën dominuese shqipe të pas Luftës së Dytë Botërore deri më 1980.[1]
 • Urdhëri
  1. Urdhëri Teutonik
   1. Albrecht Markgraf von Brandenburg-Ansbach (Albrehti, Grafi i Tregut të Brandenburg-Ansbahut lindur më 1490 - 1568), mjeshtëri i fundit i lartë i Urdhërit Teutonik (Deutschen Ordens, Hochmeister 1510/11-25), hercug i parë në Prusi nga viti 1525.[2]


 1. ^ Fjalori i Gjuhës së Sotme Shqipe, Tiranë 1980.
 2. ^ Vëretetuar nga dy, tre burime, përkthyer nga Hipi Zhdripi, paraqitur bazuar në serin për "duda" e "duduka" gjerman "Schuler Duden" Geschichte Ein Sachlexikon fur Schuele.- Shprehje të rëndësishme nga lënda e historis së përgjithëshme. Botues për duda e duduka me shpresë që më mirëkuptojnë: "DUDENVERLAG" Mannheim - Leipzig - Wien - Zurich, ISBN 3-411-05413-1.