Jump to content

Wikipedia:Projekti Fjalori/Polihistorik/P

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Gjendeni në faqe të projektit fjalori në hapsirën Wikipedia, saktësisht tek përmbajtja për vitrinat e projektit.
Fresko pamjen ose kthehu te Vitrina Projekti Fjalori/Polihistorik apo Vitrina Projekti Fjalori/P ose kapërce në shkronjat e kësaj lëmije
A · B · C · Ç · D · Dh · E · Ë · F · G · Gj · H · I · J · K · L · Ll · M · N · Nj · O · P · Q · R · RR · S · Sh ·  T · TH · U · V · X · Xh · Y · Z · Zh / W
P-ja në lëmi tjera

Gjuhë dhe Letërsi
Arkeologjia
Arsimi
Baleti
Biznes
Ekonomia
Film
Fizika
Informatika
Interneti
Inxhenieria
Judikatura
Kimia
Komunikacioni
Kopshtaria
Kuzhina
Matematika
Mitologjia
Mjekësia
Muzika
Piktura
Gjeografia
Politika
Biologjia

 • Papati
  1. Alexander III (Rolando Bandinelli, vdiq më 1181), papë nga viti 1139.[1]
  2. Alexander V (Petros Philargis, lindur më rreth vitit 1340 - 1410), kontrapapë nga viti 1409.[1]
  3. Alexander VI (Rodrigo de Borja (apo Borgia), lindur më 1431 - 1503), papë nga viti 1492.[1]
 • Perandoria Maqedone
  1. Alexander (Aleksandri, lindur më 356 p.e.s. - 323 p.e.s), mbret në Maqedoni nga viti 336 p.e.s..[1]
  2. Monophthalmos Antigonos I ( Monoftalmos Antigonos, lindur rreth vitit 384 p.e.s. - 301 p.e.s.), mbret në Maqedoni nga viti 306.[1]
  3. Antipater ( Antipatri, lindur më 400 p.e.s. - 319 p.e.s.), burrshtetas dhe ushtarak në Maqedoni.[1]


 1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t Vëretetuar nga dy, tre burime, përkthyer nga Hipi Zhdripi, paraqitur bazuar në serin për "duda" e "duduka" gjerman "Schuler Duden" Geschichte Ein Sachlexikon fur Schuele.- Shprehje të rëndësishme nga lënda e historis së përgjithëshme. Botues për duda e duduka me shpresë që më mirëkuptojnë: "DUDENVERLAG" Mannheim - Leipzig - Wien - Zurich, ISBN 3-411-05413-1.