Wikipedia:Projekti Fjalori/Polihistorik/Sh

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Gjendeni në faqe të projektit fjalori në hapsirën Wikipedia, saktësisht tek përmbajtja për vitrinat e projektit.
Fresko pamjen ose kthehu te Vitrina Projekti Fjalori/Polihistorik apo Vitrina Projekti Fjalori/Sh ose kapërce në shkronjat e kësaj lëmije
A · B · C · Ç · D · Dh · E · Ë · F · G · Gj · H · I · J · K · L · Ll · M · N · Nj · O · P · Q · R · RR · S · Sh ·  T · TH · U · V · X · Xh · Y · Z · Zh / W
Sh-ja në lëmi tjera

Gjuhë dhe Letërsi
Arkeologjia
Arsimi
Baleti
Biznes
Ekonomia
Film
Fizika
Informatika
Interneti
Inxhenieria
Judikatura
Kimia
Komunikacioni
Kopshtaria
Kuzhina
Matematika
Mitologjia
Mjekësia
Muzika
Piktura
Gjeografia
Politika
Biologjia

  • Shtabi - Llojë grupi udhëheqësh të lartë ushtarak në struktura ushtarake nga ana e të cilit merren vendime fuqiplote për gjitha veprimet operacionale, teknike dhe politike. Zakonisht përbëhet nga a.) antarët e kryesis b.) në krye të cilit zgjidhet kryesuesi (udhëheqësi/drejtori/drejtuesi/mbajtësi i rendit) që nga njëherë quhet edhe kryetarë dhe c.) trupi (nën struktura me të cilën shërbehet dhe për të cilën merr vendime) ushtarak.[1]
    1. ShKUNÇK (Shtabi Kryesorë i Ushtrisë Nacional Çlirimtare në Kosovë / Shtabi Kryesor i Ushtris NÇ në Kosovë / Shtabi i UNÇ për Kosovë/ Shtabi në Kosovë etj.). Moduli më i lartë i strukturës së UNÇ në Kosovë që u formua në prill 1943. Në këtë strukturë ishin të angazhuar kryesisht individ antifashistë të tubuar rreth strukturave "komuniste". Shiko dhe LANÇ - Lufta Antifashiste Nacional Çlirimtare. dhe UNÇ - Ushtria Nacional Çlirimtare.[1]
  • Shtefan Agrikola (Stephan Agricola, lindur si Stephan Kastenbauer më 1491 - 1574), gjermanë, teolog i luterizmit.[2]
  • Shumica
    1. Shumicë absolute - shumicë që e kalon gjysmën e tërësisë së numëruar, shumicë dërrmuese.[3]


  1. ^ a b Në bazë të artikullit vihet në konkuldim
  2. ^ Vëretetuar nga dy, tre burime, përkthyer nga Hipi Zhdripi, paraqitur bazuar në serin për "duda" e "duduka" gjerman "Schuler Duden" Geschichte Ein Sachlexikon fur Schuele.- Shprehje të rëndësishme nga lënda e historis së përgjithëshme. Botues për duda e duduka me shpresë që më mirëkuptojnë: "DUDENVERLAG" Mannheim - Leipzig - Wien - Zurich, ISBN 3-411-05413-1.
  3. ^ Fjalori i Gjuhës së Sotme Shqipe, Tiranë 1980.