Jump to content

Wikipedia:WikiProjekti UEJL 2012

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Wikimania Logo
Wikimania Logo

Projekti UEJL 2011-12 ka për qëllim të ndihmojë në përmirësimin e artikujve ekzistues dhe krijimin e artikujve të rinj në Wikipedia në gjuhën shqipe dhe maqedonase nga studentët e fakultetit të "Shkencave dhe teknologjive bashkëkohore" - (CST)Universitetin e Evropës Juglindore - Tetovë. Si qëllim kryesor është organizimi dhe kordinimi i studentëve me synimin që të bëjnë punime të mira. Në kryerjen e aktiviteteve të planifikuara mund të përfshihen edhe Wikipedianët e tjerë. Projekti duhet të përfshijë kategorizimin, përmbushjen dhe paraqitjen e temave në të cilat do të punojnë studentët. Artikujt e projektit dhe nënfaqet përkatëse përmbajnë parimet bazë që duhet të ndihmojnë në drejtimin e punës. Ky projekt, në të njëjtën kohë, është edhe në Wikipedia në gjuhën maqedonase, e cila aktualisht ka filluar funksionimin për projektin.

Wikiprojekti i organizuar me studentët në Universitetin e Evropës Juglindore Tetovë

Nëse jeni të interesuar që të përfshiheni në këtë projekt, ju lutem jepni komentet e tuaja në faqen e diskutimeve të këtij projekti, bëhuni anëtarë të projektit ose thjesht ndihmoni në përmirësimin e artikujve.

Puna e pjesëmarrësve në këtë projekt do të fokusohet në:

Krijimi i artikujve të rinj me cilësi;
Redaktimi dhe përmirsimi i artikujve ekzistuese;
Lidhjet Interwiki me artikujt e gjuhëve të tjera të Wikipedia-s.

Anëtarët pjesmarrës[Redakto nëpërmjet kodit]

Më poshtë është lista e Wikipedianëve pjesëmarrës në këtë projekt. Nëse jeni të interesuar të merrni pjesë në projekt, ndjehuni të lirë të bashkoheni dhe të bëheni pjesë e ekipit punues. Në faqen tuaj të përdoruesit, ju mund të shtoni një "template" shabllon që tregon se ju jeni një anëtar i ekipit të projektit: {{Përdoruesi UEJL}}

nr Përdoruesi Lista e artikujve të punuar nga antarët e grupit të projektit Shënime për përdoruesit
1 Liridon WikiProjekt UEJL 2012,
 1. Software project management,
 2. Mirëmbajtja e softuerit,
2 Taulantamiti Diagrami i sekuences
3 Arlindmusliu Collaboration diagrami
4 Kaltrina Dika Teknika e planifikimit të projektit me përdorimin e diagramit të rrjetit Artikullit i nevojiten Kategori.
5 AferditaP Objekt diagramet
6 KrenarRustemi Use case diagram Artikullit i nevojiten Kategori, dhe lidhjet me gjuhët e tjera.
7 Lulkuqe Diagrami i aktivitetit të UML Artikullit i nevojiten Kategori, strukturë më e mirë e ndarjes(titujt, nëntitujt),lidhjet me gjuhët e tjera, dhe mungon përdorimi i shkronjës " ë ".
8 Jetaveliu Diagrami i vendosjes (shpërndarës) Artikullit i nevojiten Kategori, strukturë më e mirë e ndarjes(titujt, nëntitujt),lidhjet me gjuhët e tjera, dhe mungon përdorimi i shkronjës " ë ".
9 Besa Abazi Class diagram Artikullit i nevojiten Kategori, dhe lidhjet me gjuhët e tjera.
10 Arberi B Virusët e kompjuterit
11 Ktrimi991 Fijet (threads)
12 Drini Aliu Shtresat Softuerike per I/O

Fazat e projektit[Redakto nëpërmjet kodit]

Faza e parë e projektit përfshin përcaktimin e listave të artikujve (temave) që do të jetë objekt i përpunimit dhe përzgjedhja e artikujve nga secili pjesëmarrës në projekt. Ne sugjerojmë bashkëpunimin e më tepër pjesëmarrësve në një artikull në përputhje me parimet e Wikipedia-s.

Faza e dytë përfshin përpunimin e artikujve, vlerësimin e tyre dhe sugjerime për artikuj të mirë ose artikuj të zgjedhur.

Faza e tretë e projektit përfshin ndërtimin e temave të një wiki-portali lidhur me subjekte për përpunimin e këtij projekti.

21 qershor, 2012, është afati deri kur studentët mund të shtojnë artikuj të rinj dhe të redaktojnë punën ekzistuese të cilat do të konsiderohen për vlerësim në lidhje me suksesin e studentit. Vlerësimi do të bëhet në dy nivele: nivelin e parë, vetë studentët do të votojnë për artikullin më të mirë në faqe të projektit, në nivelin e dytë një juri e përbërë nga përfaqësuesit e Ministrisë së Arsimit, Universitetit dhe Wikimedia Maqedoni. Nëse kushtet e konkurrencës janë plotësuar Ministria e Arsimit dhe Shkencës do të japë çmimin e parë, të dytë dhe të tretë për studentët më të mirë në formën e certifikatave. Këta studentë të konfirmuara do të kenë të drejtë që të marrin pjesë në konkurset e ardhëshme për dhënien e bursave për studentë, që jepen nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, si provë e plotësimit të kërkesave minimale për pjesëmarrje në gara.

Në përfundim të projektit u shpërndanë çmime fituese[Redakto nëpërmjet kodit]

Studentët e shpërblyer nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, pjesëmarrës në projektin "Maqedonia në Wikipedia"

Për studentët më të mirë me angazhim serioz në projektin Wikipedia më 5 korrik 2012 në Universitetin e Evropës Juglindore në Shkup u dhanë këto çmime fituese: [1].

 1. Bisera Dugaliq, çmim i dhënë nga Fakulteti i Shkencave Informatike dhe Inxhinierisë Kompjuterike.
 2. Liridon Selmani çmim i dhënë nga Universiteti i Evropës Juglindore.
 3. Drini Aliu çmim i dhënë nga Universiteti i Evropës Juglindore.

Lista e artikujve[Redakto nëpërmjet kodit]

Ligjeratë të mbajtur më 26 prill 2012 nga ana e Wikimedia Maqedoni për studentët në Universitetin e Evropës JuglindoreTetovë për projektet Wikimedia

Artikujt e mëposhtme do të jenë subjekt i përpunimit në kuadër të projektit:

nr Artikulli Lista e antarëve të projektit që ndihuan për artikullin Shënime për artikullin
1 Software project management Liridon
2 Shtresat Softuerike per I/O Drini Aliu
3 Diagrami i sekuences Taulantamiti
4 Collaboration diagrami Arlindmusliu
5 Teknika e planifikimit të projektit me përdorimin e diagramit të rrjetit Kaltrina Dika
6 Mirëmbajtja e softuerit Liridon
7 Diagrami i aktivitetit të UML Lulkuqe
8 Class diagram Besa Abazi
9 Virusët e kompjuterit Arberi B
10 Fijet (threads) Ktrimi991
11 Diagrami i vendosjes (shpërndarës) Jetaveliu
12 Objekt diagramet AferditaP
13 Use case diagram KrenarRustemi

Zgjedhja e artikullit më të mirë[Redakto nëpërmjet kodit]

Më poshtë ju mund të nominoni një artikull për zgjedhjen si më të mirë në kuadër të projektit. Anëtarët e tjerë të wikipedia-s, duke përfshirë anëtarët e projektit do të kenë mundësi për të vlerësuar artikullin e nominuar. Artikulli më i mirë i këtij projekti do të përzgjidhet artikulli i cili plotëson standardet e Wikipedia-s. Artikulli më i mirë duhet të jetë një shembull i punës më të mirë të projektit, të përfshijë standardet profesionale të shkrimit dhe paraqitjes, të përmbajë të gjitha rregullat që zbatohen në përgjithësi për të gjithë artikujt në Wikipedia si dhe:

(a) është e shkruar mirë: përmbajtja e artikullit është frymëzues, madje i shkëlqyer, dhe është e standardit profesional;
(b) është e detajuar: përmban të gjitha faktet e rëndësishme ose detajet;
(c) është i besueshëm dhe i saktë: kërkesat janë burimet e besueshme dhe të përdorura saktësisht dhe të ndërtuara me saktësi, burime të publikuara dhe konfirmuara që shoqërohen me dëshmi të veçantë dhe citat të jashtëm, kjo nënkupton ekzistencën e "Referimeve" në paragrafin në të cilin burimet janë të shënuara, i shoqëruar nga fusnotat në vendet e duhura;
(d) është neutral ose asnjanës: paraqet objektivitet dhe paanëshmëri;
(e) është i qëndrueshëm: ai nuk është subjekt i përplasjeve për redaktim dhe përmbajtja e tij nuk ndryshon shumë nga dita në ditë;
(f) të ketë një hyrje: një seksion hyrës fillestar që përmbledh temën e tërë dhe përgatit lexuesin për një nivel më të madh e më të hollësishëm në seksionet e mëposhtme;
(e) kanë strukturë të përshtatshme: një sistem me ndarje hierarkike, por që nuk ka shumë përmbajtje;
(h) ka citate të vazhdueshme: ku është e nevojshme në përputhje me (c), referenca të vazhdueshme të formatuara në formë të fusnotave;
(i) të ketë fotografi dhe përmbajtje multimedia të tjera, ku nevojitet, me komentim të mirë për çdo imazh me një status të pranueshëm në lidhje me të drejtën e autorit;
(j) artikulli të ketë një gjatësi të përshtatshme, ku fokusi do të mbetet në temë kryesore pa kaluar në imtësi të panevojshme.

Votimi për artikull më të mirë[Redakto nëpërmjet kodit]

Prej sot (21 qershor) deri 26 qershor bëhet votimi i artikujve më të mirë që janë krijuar nga ky projekt, secili student dhe anëtar i wikipedias ka të drejtë të votoj për 3 artikuj të ndryshëm me PËR {{PËR}} , KUNDËR {{KUNDËR}}, ASNJANËS {{ASNJANËS}}. Gjithashtu nëse ka nevojë diskutoni për përmirsime të mundshme. Të gjithë studentët duhet të votojnë me llogaritë e tyre personale që të llogariten votat.

Menyra e votimit:

#{{PËR}}--~~~~

#{{KUNDËR}}--~~~~

#{{ASNJANËS}}--~~~~

Software project management[Redakto nëpërmjet kodit]

Votat:
 1. PËR --Arlindmusliu (diskutimet) 22 qershor 2012 11:47 (CEST)[përgjigjuni]
 2. PËR --Taulantamiti (diskutimet) 23 qershor 2012 16:32 (CEST)[përgjigjuni]
 3. PËR --Olsi (diskutimet) 23 qershor 2012 21:15 (CEST)[përgjigjuni]
 4. PËR --  Euriditi  24 qershor 2012 10:51 (CEST)[përgjigjuni]
 5. PËR --Arberi B (diskutimet) 25 qershor 2012 17:31 (CEST)[përgjigjuni]
 6. PËR --Ktrimi991 (diskutimet) 25 qershor 2012 21:55 (CEST)[përgjigjuni]
 7. PËR --Arensi (diskutimet) 27 qershor 2012 16:37 (CEST)[përgjigjuni]

Mirëmbajtja e softuerit[Redakto nëpërmjet kodit]

Votat:
 1. PËR --Arlindmusliu (diskutimet) 22 qershor 2012 11:47 (CEST)[përgjigjuni]
 2. PËR -- Tëf 23 qershor 2012 18:22 (CEST)[përgjigjuni]
 3. PËR --Olsi (diskutimet) 23 qershor 2012 21:20 (CEST)[përgjigjuni]
 4. PËR --Arberi B (diskutimet) 25 qershor 2012 17:36 (CEST)[përgjigjuni]
 5. PËR --Arensi (diskutimet) 27 qershor 2012 16:39 (CEST)[përgjigjuni]

Diagrami i sekuences[Redakto nëpërmjet kodit]

Votat:
 1. PËR --Arlindmusliu (diskutimet) 22 qershor 2012 11:47 (CEST)[përgjigjuni]
 2. PËR --Ktrimi991 (diskutimet) 25 qershor 2012 21:56 (CEST)[përgjigjuni]
 3. PËR --Liridon (diskutimet) 27 qershor 2012 19:57 (CEST)[përgjigjuni]

Collaboration diagrami[Redakto nëpërmjet kodit]

Votat:
 1. PËR --Taulantamiti (diskutimet) 23 qershor 2012 16:32 (CEST)[përgjigjuni]
 2. PËR --Olsi (diskutimet) 23 qershor 2012 21:31 (CEST)[përgjigjuni]
 3. PËR --Liridon (diskutimet) 27 qershor 2012 19:58 (CEST)[përgjigjuni]

Teknika e planifikimit të projektit me përdorimin e diagramit të rrjetit[Redakto nëpërmjet kodit]

Votat :
 1. PËR --AXRL (diskutimet) 23 qershor 2012 14:38 (CEST)[përgjigjuni]
 2. PËR --Liridon (diskutimet) 27 qershor 2012 19:59 (CEST)[përgjigjuni]

Objekt diagramet[Redakto nëpërmjet kodit]

Votat:
 1. PËR --Taulantamiti (diskutimet) 23 qershor 2012 16:42 (CEST)[përgjigjuni]

Use case diagram[Redakto nëpërmjet kodit]

Votat:

Diagrami i aktivitetit të UML[Redakto nëpërmjet kodit]

Votat:

Diagrami i vendosjes (shpërndarës)[Redakto nëpërmjet kodit]

Votat:

Class diagram[Redakto nëpërmjet kodit]

Votat:

Viruset e kompjuterit[Redakto nëpërmjet kodit]

Votat:
 1. PËR --AXRL (diskutimet) 23 qershor 2012 14:38 (CEST)[përgjigjuni]
 2. PËR Shoh që janë krijuar shumë artikuj, por që nuk kane ndonjë dobi për një përdorues të thjeshtë. Ky është nga të vetmit artikuj i dobishëm për një masë më të gjerë --  Euriditi  24 qershor 2012 10:51 (CEST)[përgjigjuni]
 3. PËR --Ktrimi991 (diskutimet) 25 qershor 2012 21:56 (CEST)[përgjigjuni]
 4. PËR --Arensi (diskutimet) 27 qershor 2012 16:39 (CEST)[përgjigjuni]
 5. PËR --Koka11-- 2 janar 2013 23:06 (CET)[përgjigjuni]

Fijet (threads)[Redakto nëpërmjet kodit]

Votat:
 1. PËR -- Tëf 23 qershor 2012 18:22 (CEST)[përgjigjuni]
 2. PËR --Arberi B (diskutimet) 25 qershor 2012 17:23 (CEST)[përgjigjuni]

Shtresat softuerike për I/O[Redakto nëpërmjet kodit]

Votat:
 1. PËR --AXRL (diskutimet) 23 qershor 2012 14:38 (CEST)[përgjigjuni]
 2. PËR --  Euriditi  24 qershor 2012 10:51 (CEST)[përgjigjuni]

Stampa per perdorim[Redakto nëpërmjet kodit]

{{Cung}} Artikuj cung - shtoje këtë në fund të artikujve që kanë pak përmbajtje,
{{WikiProjekt UEJL 2012}} tregues se artikulli është pjesë e projektit - shtojeni në faqen e diskutimit të artikullit përkatës.
{{Përdoruesi UEJL}} stampa për pjesëmarrësit në projekt, çdo përdorues anëtar i projektit e shton në faqen e tij të përdoruesit.

Si ju mund të ndihmoni?[Redakto nëpërmjet kodit]

Përfshihuni në secilën fazë që doni dhe jepni kontributin tuaj në redaktimin e artikujve. Çdokush mund të bashkohet, në secilën fazë të projektit. Mund të punoni në të njëjtën kohë në secilën fazë të projektit me një numër arbitrar të pjesëmarrësve. Pjesëmarrja juaj është e mirëpritur dhe e vlefshme, pavarësisht nga cilësia dhe intensiteti që ju do jepni.