Mujsharja në shkollë

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Mujsharja, një formë e të cilit përshkruhet në këtë fotografi të inskenuar, është e dëmshme për mirëqenien dhe zhvillimin e nxënësve.

Mujsharja në shkollë ose mujsharia në shkollë [1] (anglisht: School bullying) si një lloj i mujsharisë [2] [3] në kuadër të shkollës, i referohet një ose më shumë autorëve që kanë fuqi fizike ose sociale më të madhe se viktima e tyre dhe veprojnë në mënyrë agresive ndaj viktimës me mjete verbale ose fizike. [4] [5] Kjo sjellje nuk është një episod i vetëm; duhet të jetë e përsëritur dhe e zakonshme për t'u konsideruar si ngacmim. [4] [5] Nxënësit që janë LGBT, kanë prindër të niveleve më të ulëta arsimore, mendohet se janë provokues, perceptohen si të pambrojtur, ose janë atipikë ose konsiderohen si të huaj, janë në rrezik më të lartë për t'u viktimizuar nga dhunuesit. [6] [7] [8] Baron (1977) përkufizoi mujsharinë si "sjellje të tillë agresive që është e orientuar drejt qëllimit për të dëmtuar ose lënduar një qenie tjetër të gjallë që është e motivuar për të shmangur një trajtim të tillë". [9]

Historikisht, romani i Thomas Hughes i vitit 1857, Tom Brown's School Days detajon mujsharinë intensive në shkollë, por artikulli i parë i madh i revistës shkencore që trajton mujsharinë në shkollë duket se është shkruar në vitin 1897. [10] Kërkimet mbi mujsharinë në shkollë janë zgjeruar në mënyrë dramatike me kalimin e kohës, duke u rritur nga 62 citime në 90 vite, dhe atë midis vitit 1900 dhe 1990, në 562 në 4 vitet midis 2000 dhe 2004. [11]

Kriteret[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Mujsharja është një nënkategori e sjelljes agresive që karakterizohet nga qëllimi armiqësor (dëmtimi i shkaktuar është i qëllimshëm), çekuilibër i fuqisë (pabarazia reale ose e perceptuar e pushtetit midis dhunuesit dhe viktimës) dhe përsëritje gjatë një periudhe kohore (dmth ndodh më shumë se një herë, zakonisht disa herë). [12] [13] [14] Është sugjeruar gjithashtu që shqetësimi i viktimës (shqetësimi i lehtë deri në serioz psikologjik, fizik ose social) dhe motivimi i dhunuesit duhet të shtohen në këtë listë. [14] Megjithatë, disa nga këto karakteristika janë diskutuar: për shembull, çekuilibri i pushtetit. 

Mujsharja mes vajzave

Fuqia e pabalancuar[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Ngacmimi mendohet nga disa të jetë i lidhur me një çekuilibër pushteti. [15] Një mujshar ka një autoritet të perceptuar mbi një tjetër për shkak të faktorëve të tillë si madhësia, gjinia ose mosha. [16] Djemtë priren të ngacmojnë bashkëmoshatarët për shkak të dobësisë fizike të perceptuar, një temperamenti të shkurtër, nevojës për t'u përshtatur me një grup bashkëmoshatarësh ose veshjes së viktimës.  Ngacmimi mes vajzave ndryshon, duke qenë më i fokusuar në pamjen fizike, faktorët emocionalë ose statusin akademik. [17]

Mujsharët gjithashtu priren të synojnë njerëz me pengesa fizike, të tilla si pengesa në të folur (p.sh. belbëzimi). Shumica e atyre që belbëzojnë përjetojnë një farë mase mujsharje, ngacmim ose tallje gjatë viteve të shkollës si nga bashkëmoshatarët ashtu edhe nga mësuesit që nuk e kuptojnë gjendjen. [18]

Kontrolli i mujsharisë[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Ekzistojnë dy metoda kryesore të përdorura në kontrollin e mujsharisë: Parandalimi (duke vepruar përpara se të ndodhë diçka) ose reagimi (të vepruarit kur diçka po ndodh ose sapo ka ndodhur).

Masat parandaluese[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Masat parandaluese mund të përfshijnë:

 • Arsimi dhe edukimi: Edukimi i nxënësve, prindërve dhe mësuesve se çfarë përbën mujsharia mund t'i ndihmojë njerëzit të kuptojnë natyrën e dëmshme të saj. Mësuesit, shoferët e autobusëve shkollorë dhe profesionistët e tjerë të shkollës mësohen se si dhe kur të ndërhyjnë. [19] [20] [21] [22] Shembuj të aktiviteteve të përdorura për t'i mësuar studentët rreth ngacmimit përfshijnë: prezantimet, lojërat me role, diskutimet rreth identifikimit dhe raportimit të ngacmimit, mësimin e kalimtarëve se si dhe kur të ndihmojnë, përdorimin e arteve dhe zanateve për të kuptuar efektet e ngacmimit dhe mbledhjet në klasë për të. flasin për marrëdhëniet me bashkëmoshatarët. Një rishikim sistematik zbuloi se ngacmimi është një tregues për sjelljet kriminale të mëvonshme, pavarësisht nga faktorët e tjerë kryesorë të rrezikut të fëmijërisë, duke sugjeruar që programet kundër ngacmimit mund të shihen si një formë e parandalimit të hershëm të krimit. [23]
 • Kufizimet në pajisjet e regjistrimit: Është sugjeruar se përdorimi i celularëve mund të çojë në një rritje të mujsharisë në internet, kjo është arsyeja pse disa shkolla i kanë ndaluar ato gjatë gjithë ditës së shkollës. [24]
 • Teknologjitë e sigurisë: Shkollat mund të vendosin të instalojnë video kamera për të monitoruar sjelljen. Megjithatë, skeptikët argumentojnë se kamerat mund të pushtojnë privatësinë e nxënësëve (studentëve), veçanërisht nëse kufizimet e dobëta për jetëgjatësinë dhe aksesin në regjistrime çojnë në keqpërdorimin e tyre. [25]
 • Rojet në shkollë: Shkollat mund të zgjedhin të punësojnë roje të brendshme ose roje sigurie [26] për të garantuar sigurinë e nxënësve. Ekspertët besojnë se përdorimi i rojeve të sigurisë brenda shkollave mund të ndihmojë në reduktimin e incidenteve të ngacmimit pasi rojet njohin nxënësit të cilët më pas mund të jenë në gjendje të parashikojnë dhe parandalojnë çështjet përpara se ato të shfaqen. [27] [28]

Reagimet e rekomanduara[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Reagimet e rekomanduara ndaj rasteve të ngacmimit janë të shumëfishta dhe mund të kërkohen metoda të ndryshme, në varësi të llojit të mujsharisë dhe personave që janë të përfshirë. Disa sugjerime për reagimin e duhur janë:

 • Shmangni konfrontimet e ngurta: Rekomandohet që dhunuesit të mos përballen me dhunë fizike, për të shmangur kontributin në promovimin e shfaqjes së mjediseve të dhunshme në shoqëri. [29]
 • Raportet e dëshmitarëve: Dëshmitarët, qofshin të njohur apo jo të viktimës, janë një burim i rëndësishëm informacioni në rastet e mujsharisë. Rekomandohet që të ruhet anonimiteti aty ku është e mundur. [30]
 • Ndërhyrja nga një kalimtar i rastësishëm: Rekomandohet që kalimtarët dhe personat e tjerë të tretë të shmangin ndërhyrjen në një situatë konflikti, për shkak të potencialit të tyre për të përkeqësuar situatën. [ citim i nevojshëm ]
 • Përgjigja e prindërve: Ekspertët këshillojnë që prindërit e përfshirë të shmangin të flasin drejtpërdrejt me njëri-tjetrin. Në vend të kësaj, rekomandohet të kontaktoni shkollën dhe ta lejoni atë të ndërmarrë veprime, përgjegjësi dhe të veprojë si ndërmjetës. [31] [32]
 • Përgjigja e mësuesit: Ndërhyrjet e mësuesve konsiderohen të rëndësishme në shumë programe kundër mujsharisë. Në shumë vende mësuesit kanë një detyrim ligjor për të parandaluar dëmtimin e nxënësve të tyre. Mësuesit mund të ndërhyjnë duke përdorur ndërhyrje të bazuara në autoritet, duke përdorur qasje jo ndëshkuese ndaj mujsharisë, duke mbështetur viktimat dhe duke përfshirë mësues ose profesionistë të tjerë. [33]
 • Pezullimi dhe dëbimi: Aty ku asnjë zgjidhje tjetër për ngacmimin nuk funksionon, ose në rastet kur ngacmimi është shumë i rëndë, mund të jetë e nevojshme të pezullohet ose të dëbohet shkelësi. [ citim i nevojshëm ]
 • Lëvizja: Në rastet më të vështira për t'u zgjidhur, viktima mund të mendojë për ndryshimin e institucionit apo edhe lëvizjen me familjen në një vend tjetër. [34]
 • Mbështetja psikosociale: Viktimat e ngacmimit mund të kenë nevojë për mbështetje pas përfundimit të ngacmimit, të tilla si ndihma për të bërë miq të rinj ose për të ndërmarrë aktivitete të reja. [35]

Llojet e mujsharisë[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Ekzistojnë gjashtë lloje bazë të mujsharisë: verbal, fizik, psikologjik, kibernetik, seksual dhe arsimi i lartë. Ngacmimi kibernetik po bëhet një nga llojet më të zakonshme.  Ndërsa viktimat mund të përjetojnë ngacmim në çdo moshë, ai dëshmohet më së shumti nga fëmijët e moshës shkollore. 

Mujsharja e drejtpërdrejtë është një sulm relativisht i hapur ndaj një viktime që ka natyrë fizike dhe/ose verbale. [36] Mujsharja indirekte është më delikate dhe më e vështirë për t'u zbuluar, por përfshin një ose më shumë forma të agresionit relacional, duke përfshirë izolimin social nëpërmjet përjashtimit të qëllimshëm, përhapjen e thashethemeve për të shpifur karakterin ose reputacionin e dikujt, duke bërë fytyra ose gjeste të turpshme pas shpinës së dikujt dhe manipulimin e miqësive ose marrëdhënieve tjera. [36]

Mujsharja paketë është ngacmim i ndërmarrë nga një grup. Raporti i Wesley-t i vitit 2009 mbi ngacmimin zbuloi se mujsharja ishte më i spikatur në shkollat e mesme dhe zgjati më shumë se ngacmimi i ndërmarrë nga individët. [37]

Një grua mujshare, e portretizuar në filmin pa zë të vitit 1917 Rebecca of Sunnybrook Farm

Fizike[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Mujsharia fizike është çdo kontakt fizik i padëshiruar midis dhunuesit dhe viktimës. Kjo është një nga format më lehtësisht e identifikueshme e ngacmimit. Shembujt përfshijnë: [38] [39] luftimi, bllokimi i kokës, prekja e papërshtatshme, goditja, grushtimi, tërheqja e flokëve, flakareshat, duke i shtyrja, pështyrja, etj. për të bërë të padëshiruar kontaktin me sy me një viktimë, derdhjen e lëngjeve mbi një viktimë, hedhja e objekteve të vogla dhe të lehta ndaj viktimës, ngacmimi, kërcënimi, gudulisja, përdorimi i armëve duke përfshirë ato të improvizuara, vjedhja dhe/ose dëmtimi i sendeve personale.

Emocionale[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Mujsharia emocionale është çdo formë ngacmimi që shkakton dëmtim të psikikës dhe/ose në mirëqenien emocionale të viktimës. Shembujt përfshijnë: [40] [41] përhapjen e thashethemeve dashakeqe për njerëzit, "bashkimin" me të tjerët (kjo mund të konsiderohet gjithashtu si ngacmim fizik), injorimi i njerëzve (p.sh. trajtimi i heshtur ose pretendimi se viktima është inekzistente), provokimi i të tjerëve, nënçmimi ose thënia e gjërave lënduese (të cilat janë gjithashtu forma të ngacmimit verbal). [42]

Verbale[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Mujsharjet verbale janë deklarata ose akuza shpifëse që i shkaktojnë viktimës shqetësime të panevojshme emocionale. Shembujt përfshijnë: [43] gjuhë të neveritshme ose ( fyese ) drejtuar viktimës; përdorimi i termave nënçmues ose tallja e emrit të personit; komentimi negativ për pamjen, veshjet, trupin e dikujt etj., (abuzim personal); torturimi, ngacmimi, tallja dhe nënçmimi, [44] kërcënimi, [45] përqeshja, [45] fyerja, [45] si dhe komentetë e papërshtatshme seksuale. [45]

Mujsharia kibernetike[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Së bashku me përdorimin në rritje të kompjuterëve dhe internetit, përdorimi i një teknologjie të tillë dhe mediave sociale ka zhvendosur disa ngacmime nga oborri i shkollës në internet. [46] Sipas uebsajtit Stop Cyberbullying, shkollat përjetojnë vështirësi në kontrollin e mujsharisë jashtë kampusit për shkak të perceptimit se roli i tyre ndalet në portat e oborrit të shkollës. Shkollat janë nën presion për të mos tejkaluar autoritetin e tyre dhe për të shmangur cenimin e të drejtës së nxënësve për lirinë e fjalës. [47] Janë bërë sugjerime që drejtorët të veprojnë për të përfshirë ngacmimin kibernetik në kodin e tyre të etikës, duke lejuar disiplinimin e ngacmimit jashtë ambienteve të shkollës.  Sipas profesor Bernard James, "ndrojtja e edukatorëve në këtë kontekst të teknologjisë në zhvillim po funksionon në avantazhin e mujsharëve (ngacmuesve)." [48] Edukatorët duket se kanë mbështetje nga studentët. Për shembull, tre nxënës të shkollave të mesme nga Melville, Nju Jork, organizuan një Shëtitje Ndërgjegjësimi për Mujsharinë, ku disa qindra njerëz dolën për të treguar mbështetjen e tyre. [49]

Studiuesi Charisse Nixon zbuloi se studentët nuk kërkojnë ndihmë në lidhje me bullizmin kibernetik për katër arsye kryesore:

 • Ata nuk ndihen të lidhur me të rriturit përreth tyre
 • Studentët nuk e shohin bullizmin kibernetik si një çështje që ia vlen të shtrohet
 • Ata nuk mendojnë se të rriturit përreth kanë aftësinë për t'u përballur siç duhet me bulizmin kibernetik
 • Adoleshentët kanë një ndjenjë të shtuar të turpit dhe poshtërimit në lidhje me bullizmin kibernetik. [50]

Hulumtimet sugjerojnë se ngacmimi kibernetik ndonjëherë është një zgjatim i ngacmimit që tashmë po ndodh diku tjetër. [51] Nxënësit që janë ngacmuar në aspektin kibernetikë, në shumë raste, janë ngacmuar edhe në mënyra të tjera më parë (p.sh., fizikisht ose verbalisht në shkollë). Janë të paktë ata studentë që ngacmohen ekskluzivisht përmes internetit. Disa viktima kibernetike janë fizikisht më të forta se ngacmuesit kibernetikë, gjë që i bën këta ngacmues të preferojnë më shumë konfrontimet në internet sesa kontaktet ballë për ballë. [52]

Seksuale[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Mujsharia seksuale është "çdo sjellje ngacmuese, qoftë fizike apo jo fizike, që bazohet në seksualitetin ose gjininë e një personi". [53] Një pyetësor i BBC Panorama i drejtuar për adoleshentët anglezë të moshës 11 deri në 19 vjeç zbuloi se, nga 273 të anketuar, 28 ishin detyruar të bënin diçka seksuale, 31 e kishin parë atë t'i ndodhte dikujt tjetër dhe 40 kishin përjetuar prekje të padëshiruar. [54] Shifrat e qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar tregojnë se në vitin shkollor 2007–2008, ka pasur 3,450 përjashtime me periudhë fikse dhe 120 përjashtime nga shkollat në Angli për shkak të sjelljes së keqe seksuale. [55] Kjo përfshinte incidente të tilla si përkëdhelja dhe përdorimi i gjuhës fyese seksuale. Nga prilli 2008 deri në mars 2009, ChildLine këshilloi gjithsej 156,729 fëmijë, 26,134 prej të cilëve folën për ngacmimin si shqetësim kryesor dhe 300 prej të cilëve folën veçanërisht për ngacmimin seksual. [56] Rastet e sekstingut janë gjithashtu në rritje dhe janë bërë burimi kryesor i mujsharisë.  Qarkullimi i fotove eksplicite të atyre që janë përfshirë, qoftë rreth shkollës ose në internet, i vendos autorët në një pozicion për t'u përbuzur dhe ngacmuar. [57]

Mujsharia e arsimit të lartë[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Rreth 15 për qind e studentëve të fakulteteve (kolegjeve) pretendojnë se kanë qenë viktima të ngacmimit gjatë kohës që ishin në kolegj. [58] Mendimi i gabuar se mujsharia nuk ndodh në arsimin e lartë filloi të merrte vëmendje pas vetëvrasjes së studentit Tyler Clementi. Sipas një studimi të fundit, rreth 21.5% e studentëve të kolegjeve raportuan se rrallë ishin viktima të ngacmimit kibernetik, ndërsa rreth 93.3% e studentëve thanë se rrallë ngacmonin të tjerët. [59]

Shih edhe[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Literatura[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

 • Harger, Brent (2016). "You Say Bully, I Say Bullied: School Culture and Definitions of Bullying in Two Elementary Schools." Education and Youth Today. Ed. Yasemin Besen-Cassino and Loretta E. Bass (Sociological Studies of Children and Youth, Volume 20) Emerald Group Publishing Limited, 2016. 91 – 121.
 • National Academies of Sciences, Engineering and Medicine (2016). Rivara, Frederick; Suzanne, Le Menestrel (red.). Preventing Bullying Through Science, Policy, and Practice. National Academies Press. doi:10.17226/23482. ISBN 978-0-309-44067-7. PMID 27748087. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 • Stuart W. Twemlow, Frank Sacco (2008). Why School Antibullying Programs Don't Work. Jason Aronson Inc, ISBN 978-0-7657-0475-7
 • Loui, Kenny (2017-01-01). Stand By Me: The Effects of a Police Anti-Bullying Presentation on South Korean High School Students' Attitudes About Bullying and Willingness to Intervene. Nova Southeastern University Fischler College of Education. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!) - PhD dissertation - Info page

Referime[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

 1. ^ https://magazineforyou.com/1/mujsharja-bullizmi-qe-perjetohet-edhe-ne-kulturat-nderetnike-eshte-nje-fenomen-qe-duhet-ta-zhdukim/
 2. ^ https://fjale.al/mujshar
 3. ^ https://issuu.com/magazine4u/docs/_alb_eng_135/24
 4. ^ a b Nansel, Tonja R.; Overpeck, Mary; Pilla, Ramani S.; Ruan, W. June; Simons-Morton, Bruce; Scheidt, Peter (2001-04-25). "Bullying behaviors among U.S. youth: Prevalence and association with psychosocial adjustment". JAMA. American Medical Association. 285 (16): 2094–2100. doi:10.1001/jama.285.16.2094. ISSN 0098-7484. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 5. ^ a b Nansel, Tonja R.; Craig, Wendy; Overpeck, Mary D.; Saluja, Gitanjali; Ruan, W. June (2004-08-01). "Cross-national consistency in the relationship between bullying behaviors and psychosocial adjustment". Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine. American Medical Association. 158 (8): 730–736. doi:10.1001/archpedi.158.8.730. ISSN 1072-4710. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 6. ^ Jeffrey, Linda R.; Miller, Demond; Linn, Margaret (2001). "Middle school bullying as a context for the development of passive observers to the victimization of others". Journal of Emotional Abuse. Informa UK Limited. 2 (2–3): 143–156. doi:10.1300/j135v02n02_09. ISSN 1092-6798. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 7. ^ Wong, Ching-Tsai; Cheng, Ying-Yao; Chen, Li-Ming (2013). "Multiple perspectives on the targets and causes of school bullying". Educational Psychology in Practice. Informa UK Limited. 29 (3): 278–292. doi:10.1080/02667363.2013.837030. ISSN 0266-7363. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 8. ^ Pervanidou, P.; Makris, G.; Bouzios, I.; Chrousos, G.; Roma, E.; Chouliaras, G. (2019-10-01). "Bullying victimization: Associated contextual factors in a Greek sample of children and adolescents". Psychiatriki. Hellenic Psychiatric Association. 30 (3): 216–225. doi:10.22365/jpsych.2019.303.216. ISSN 1105-2333. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 9. ^ Baron, R. A. (1977). Human aggression. New York: Plenum. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)Mirëmbajtja CS1: Mungon shtëpia botuese te vendodhja (lidhja)
 10. ^ Koo, Hyojin (2007-01-30). "A Time Line of the Evolution of School Bullying in Differing Social Contexts" (PDF). Marrë më 27 prill 2020. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 11. ^ Stassen Berger, Kathleen (mars 2007). "Update on bullying at school: Science forgotten?". Developmental Review. 27 (1): 90–126. doi:10.1016/j.dr.2006.08.002. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 12. ^ Burger, Christoph; Strohmeier, Dagmar; Spröber, Nina; Bauman, Sheri; Rigby, Ken (2015). "How teachers respond to school bullying: An examination of self-reported intervention strategy use, moderator effects, and concurrent use of multiple strategies". Teaching and Teacher Education. 51: 191–202. doi:10.1016/j.tate.2015.07.004. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 13. ^ Olweus, D. (1999). The nature of school bullying: A cross-national perspective. In P. K. Smith, J. Junger-Taqs, D. Olweus, R. Catalano, & P. Slee (Eds.), The nature of school bullying: A cross-national perspective (pp. 7–27). New York: Plenum.
 14. ^ a b Goldsmid, S.; Howie, P. (2014). "Bullying by definition: An examination of definitional components of bullying". Emotional and Behavioural Difficulties. 19 (2): 210–225. doi:10.1080/13632752.2013.844414. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!) Closed access
 15. ^ Meyer, Doug (2016). "The Gentle Neoliberalism of Modern Anti-bullying Texts: Surveillance, Intervention, and Bystanders in Contemporary Bullying Discourse". Sexuality Research & Social Policy. 13 (4): 356. doi:10.1007/s13178-016-0238-9. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 16. ^ Sylvester, Ruth (2011). "Teacher as Bully: Knowingly or Unintentionally Harming Students" (PDF). Morality in Education. 77 (2): 42–45. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 17. ^ Beaty, LA; Alexeyev, EB (2008). "The problem of school bullies: What the research tells us" (PDF). Adolescence. 43 (169): 1–11. PMID 18447077. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 18. ^ Hugh-Jones S, Smith PK (1999). "Self-reports of short- and long-term effects of bullying on children who stammer". The British Journal of Educational Psychology. 69 ( Pt 2) (2): 141–58. doi:10.1348/000709999157626. PMID 10405616. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!); Parametri i panjohur |lay-date= është injoruar (Ndihmë!); Parametri i panjohur |lay-source= është injoruar (Ndihmë!); Parametri i panjohur |lay-url= është injoruar (Ndihmë!)
 19. ^ "Creating a Safe and Respectful Environment in Our Nation's Classrooms Training Toolkit | Safe Supportive Learning". 2018-03-27. Arkivuar nga origjinali më 27 mars 2018. Marrë më 2020-08-27. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 20. ^ "Creating a Safe and Respectful Environment on Our Nation's School Buses Training Toolkit | Safe Supportive Learning". 2018-03-27. Arkivuar nga origjinali më 27 mars 2018. Marrë më 2020-08-27. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 21. ^ "Creating a Supportive Bus Climate: Preventing Bullying" (PDF). 2017-01-25. Arkivuar (PDF) nga origjinali më 25 janar 2017. Marrë më 2020-08-27. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 22. ^ "See Something, Do Something: Intervening in Bullying Behavior" (PDF). 2017-02-09. Arkivuar (PDF) nga origjinali më 9 shkurt 2017. Marrë më 2020-08-27. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 23. ^ TTOFI, Maria M.; Farrington, David P.; Lösel, Friedrich; Loeber, Rolf (prill 2011). "The predictive efficiency of school bullying versus later offending: A systematic/meta-analytic review of longitudinal studies". Criminal Behaviour and Mental Health (Systematic review and meta-analysis). 21 (2): 80–89. doi:10.1002/cbm.808. PMID 21370293. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 24. ^ Riley, Naomi Schaefer (2017-02-07). "To fight cyberbullying, ban cellphones from school". New York Post (në anglishte amerikane). Marrë më 2020-08-27.
 25. ^ "Body cameras in schools: Are School Resource Officers (SROs) and principals missing the big picture? - School SecuritySchool Security". 2017-02-15. Arkivuar nga origjinali më 15 shkurt 2017. Marrë më 2020-08-27. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 26. ^ "SROs work with schools to address bullying | Local News | somerset-kentucky.com". 2020-07-08. Arkivuar nga origjinali më 8 korrik 2020. Marrë më 2020-08-27. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 27. ^ "School Resource Officers and Violence Prevention: Best Practices (Part One)". FBI: Law Enforcement Bulletin (në anglisht). Marrë më 2020-08-27.
 28. ^ "School Resource Officers and Violence Prevention: Best Practices (Part Two)". FBI: Law Enforcement Bulletin (në anglisht). Marrë më 2020-08-27.
 29. ^ "Helping Your Child - What Parents Should Know About Bullying - PACER's National Bullying Prevention Center". pacer.org (në anglisht). Marrë më 2020-08-27.
 30. ^ "Anonymous Reporting for Bullying and Cyberbullying Incidents". Cyberbullying Research Center (në anglishte amerikane). 2012-11-29. Marrë më 2020-08-27.
 31. ^ Affairs (ASPA), Assistant Secretary for Public (2019-09-24). "Support the Kids Involved". StopBullying.gov (në anglisht). Marrë më 2021-01-25.
 32. ^ "How to talk to your child's school about bullying". Unicef. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 33. ^ Burger, Christoph; Strohmeier, Dagmar; Spröber, Nina; Bauman, Sheri; Rigby, Ken (2015). "How teachers respond to school bullying: An examination of self-reported intervention strategy use, moderator effects, and concurrent use of multiple strategies". Teaching and Teacher Education. 51: 191–202. doi:10.1016/j.tate.2015.07.004. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)Burger, Christoph; Strohmeier, Dagmar; Spröber, Nina; Bauman, Sheri; Rigby, Ken (2015). "How teachers respond to school bullying: An examination of self-reported intervention strategy use, moderator effects, and concurrent use of multiple strategies". Teaching and Teacher Education. 51: 191–202. doi:10.1016/j.tate.2015.07.004.
 34. ^ "Bullying in Schools". Center for Injury Research and Prevention (në anglisht). 2014-01-29. Marrë më 2020-08-27.
 35. ^ "Bullying in the Middle Years | Westchester Health". 2020-07-08. Arkivuar nga origjinali më 8 korrik 2020. Marrë më 2020-08-27. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 36. ^ a b Hirsch, Lee; Lowen, Cynthia; Santorelli, Dina (2012). Bully: An action plan for teachers and parents to combat the bullying crisis. New York: Weinstein Books. ISBN 978-1-60286-184-8. OCLC 792879631. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 37. ^ "Facts About School Bullies and Bullying Behaviors". Bullying Statistics. 2015-07-08. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 38. ^ "So what is bullying?". Stop Bullying Now!. Arkivuar nga origjinali më 20 shkurt 2009. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 39. ^ Bolton, José; Graeve, Stan (2005). No room for bullies: from the classroom to cyberspace. Nebraska: Boys Town Press. ISBN 978-1-889322-67-4. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 40. ^ "So what is bullying?". Stop Bullying Now!. Arkivuar nga origjinali më 20 shkurt 2009. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)"So what is bullying?". Stop Bullying Now!. Archived from the original on 20 February 2009.
 41. ^ Bolton, José; Graeve, Stan (2005). No room for bullies: from the classroom to cyberspace. Nebraska: Boys Town Press. ISBN 978-1-889322-67-4. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)Bolton, José; Graeve, Stan (2005). No room for bullies: from the classroom to cyberspace. Nebraska: Boys Town Press. ISBN 978-1-889322-67-4.
 42. ^ "The Effects of Belittling". Counselling Connect. Marrë më 29 tetor 2013. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 43. ^ Bolton, José; Graeve, Stan (2005). No room for bullies: from the classroom to cyberspace. Nebraska: Boys Town Press. ISBN 978-1-889322-67-4. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)Bolton, José; Graeve, Stan (2005). No room for bullies: from the classroom to cyberspace. Nebraska: Boys Town Press. ISBN 978-1-889322-67-4.
 44. ^ "The Effects of Belittling". Counselling Connect. Marrë më 29 tetor 2013. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)"The Effects of Belittling". Counselling Connect. Retrieved 29 October 2013.
 45. ^ a b c d stopbullying.gov
 46. ^ Kowalski, R. M.; Limber, S.; Agatston, P. W. (2012). Cyberbullying: bullying in the digital age (bot. 2nd). Malden, M.A: Wiley-Blackwell. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 47. ^ "What is cyberbullying, exactly?". Stop cyberbullying. Marrë më 29 tetor 2013. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 48. ^ Hoffman, Jan (2010-06-27). "How Should Schools Handle Cyberbullying?". The New York Times. ISSN 0362-4331. Marrë më 2018-04-20. {{cite news}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 49. ^ Eidler, Scott (6 mars 2013). "Anti-bullying walk held in North Hempstead". Newsday. Arkivuar nga origjinali më 20 dhjetor 2016. Marrë më 21 shtator 2013. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 50. ^ Nixon, Charisse L (1 korrik 2014). "Current perspectives: the impact of cyberbullying on adolescent health". Adolescent Health, Medicine and Therapeutics. 5: 143–158. doi:10.2147/AHMT.S36456. PMC 4126576. PMID 25177157. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)Mirëmbajtja CS1: DOI i lirë i pashënjuar (lidhja)
 51. ^ Waasdorp, T.E.; Bradshaw, C.P. (2015). "The overlap between cyberbullying and traditional bullying". Journal of Adolescent Health. 56 (5): 483–488. doi:10.1016/j.jadohealth.2014.12.002. PMID 25631040. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 52. ^ Burger, C.; Bachmann, L. (2021). "Perpetration and victimization in offline and cyber contexts: A variable- and person-oriented examination of associations and differences regarding domain-specific self-esteem and school adjustment". Int J Environ Res Public Health. 18 (19): 10429. doi:10.3390/ijerph181910429. PMC 8508291. PMID 34639731. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 53. ^ "NSPCC working definition of Sexual Bullying" (PDF). NSPCC. Arkivuar nga origjinali (PDF) më 13 qershor 2010. Marrë më 22 prill 2010. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 54. ^ "Rising problem of sexual bullying in schools". BBC Panorama. 5 janar 2009. Marrë më 22 prill 2010. {{cite news}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 55. ^ "Permanent and Fixed Period Exclusions from Schools in England 2007/08". UK Government's Department for Children, Schools and Families. 30 korrik 2009. Marrë më 22 prill 2010. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 56. ^ "NSPCC policy summary" (PDF). NSPCC. Arkivuar nga origjinali (PDF) më 13 qershor 2010. Marrë më 22 prill 2010. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 57. ^ "Sexting". EyePAT. Marrë më 14 shtator 2015. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 58. ^ King, Michelle (14 nëntor 2012). "The Truth About Bullying in College". HerCampus.com. Marrë më 22 mars 2017. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 59. ^ Walz, Garry (2016). "Cyberbullying on Social Media Among College Students" (PDF). Vistas Online: 8. Arkivuar nga origjinali (PDF) më 5 gusht 2021. Marrë më 25 dhjetor 2021. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)