Nikushtaku

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Stampa:Infobox MK vendbanim Nikushtaku, (maqedonisht: Никуштак/Nikuštak) ёshtё fshat nё komunën e Likovës, Maqedoni.

Gjeografia[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Xhamia e fshatit

Nikushtaku shtrihet në rrëzat e Karadakut, përreth rrugës rajonale Kumanovë-Shkup. Fshati ka dy xhami. E vjetra quhet sipas emrit të fshatit dhe gjendet në pjesën e epërme, e ndërtuar në vitin 1641. Xhamia e re e fshatit Nikushtak quhet “Xhamia e bardhë “, e ndërtuar në vitin 1990. Banorët furnizohen me ujë të pijshëm prej bunarave dhe burimeve që i kanë sjellë individualisht prej malit.

Toponime[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

 • ARA GAT-sipas gjatësisë që kishin arat në të kaluarën, tani me ndarjen e tokave janë zvogluar.
 • ARA IVAIT-kompleks arash, nuk dihet se kush ishte Ivahi.
 • BARRE-kodër që ka marrë emrin sipas fshatit Barrë tani të shdukur.
 • BUZALLËKI - lëndinë, livadh që nuk kositet. Nga sll. bósiljak.
 • ÇESHMA LILES - burim i ndërtuar nga Halili.
 • ÇESHMA KROIT BARDH
 • ÇESHMA NASUFIT
 • ÇUBUK ÇESHMA-kompleks arash, nga turq. çubuk- llullë për të pirë duhan.
 • ÇURULICË-lëndinë me bar, mund të rrjedhë nga fjala currel- rrjedhje uji, me që ka afër burime.
 • ÇUKARKA-mal. Nga fjala Çukë - maje mali a kodre, e hasim si toponim Çukarka në rrethinë të Preshevës.
 • DARDHA DINAKE-vend mjaft i pyllëzuar, që ka marrë emrin sipas frytit të dardhës dimnor, me rënien e tingullit m prej di(m)nake.
 • GURI SHPUM-vend në mal ku gjendet guri me vrima të mëdha.
 • GURI DIBEKIT- shkëmb që ka formën e dybegit, prej turq. dubeg-njeri i trashë.
 • KALISIT-gur i madh në mal, nga emri vetanak Kalis.
 • GURI MUJES-shkëmb i emërtuar sipa emrit Mujdin.
 • GURT E VIÇIRUPES-vend në mal i pasur me gurë, gurinë.
 • GJURISHTA-ara të përziera me gurë të vegjël.
 • KALAJA-topogërmadhë ku në të kaluarën ka pasur vendbanime.
 • KODRA ZILFIVE-janë ara , pronë e familjes Zulfiu.
 • KODRA NALT-sipas lartësisë që ka kodra.
 • KODRA LIPECIT-nga slla. Lipa - bli-ri. Vend i pasur me dru bliri.
 • KODRA CENËS-kodër që është emërtuar sipas llagapit Cenë.
 • KODRA DOÇIT-kodër e pasur me drunj, topoleksemë e formuar nga patronimi Doç/i, që haset tek shqiptarët.
 • KODRA DRUVE - vend në mal i pasur me drunj.
 • KRONI BARDH-krua që ka ujin e pastër dhe gëlqeror.
 • KRONI FTOFT-uji i këtij kroni është i ftohtë me që nuk e kapin rrezet e diellit.
 • KRONI MUSËS-krua që e kishte hapur Musliu.
 • KRONI BILËS-burim .
 • KOJRIA XHAMIS-lëndinë për kullosë, gjendej në afërsi të xhamisë.
 • LEJTHIA MADHE-kodër e pasur me dru lethiash.
 • LLAKA MIZIT-ara që më parë kishte qenë vend moçalik.
 • LLUGA-lëndinë e mbushur me shkurre, ferra, murriza etj.
 • PERZHALL-kodër dushku. Nga slla. Przhal-tokë e thatë, jopjellore.
 • PELLA PIPERIT-vend guror me vrima të mëdha në formë të shpellës.
 • PLEPISHT-mal i pasur me dru plepash.
 • POTOK-janë ara, nga maqe. Potok-përrua.
 • PUDARNICA-kompleks arash, nga antroponimi vetjak Pudar, dhe sufiksi sllav -ica.
 • PRONI MIÇVE-përrua i thellë.
 • RRENIMI-ara që gjenden përreth kodrave, ku gjatë shirave të mëdha bartet dheu .
 • SALANAK-kodër, që nuk i dihet kuptimi.
 • STANET E EPRA-tëbana që gjendeshin në krye të malit.
 • STANET E POSHTRA-tëbana ku mbanin bagëtitë, gjendeshin afër fshatit.
 • STANI BEKTESHIT-vend në mal ku mbante kopenë Bekteshi.
 • STENERIQ-kompleks arash. Nga fjala Stenë/a- shkëmb me zgavra të thella, gropë anës lumit, e ngrënë nga uji.
 • MULLINI LITIT-mulli i familjes Haliti.
 • MULLINI MIXHES BRAHIM-mulli që e kishte ndërtuar dhe punuar Ibrahimi.
 • NER KATUN - kompleks arash që gjenden në pjesën e poshtme të fshatit.
 • TE KREGZA-ara ku tani janë të ndërtuara shtëpitë.
 • TE KISHA-kompleks arash që më herët kshte qenë ndërtuar kisha katolike, ku themelet gjenden edhe tanimë.
 • TE SHELNET-ara që kanë trungje shelgjesh.
 • TE KROI FETAHIT - janë ara ku gjendet kroni i ndërtuar nga Fetahu.
 • TE KULLA-ara që kanë marrë emrin sipas objektit të ndërtuar me gurë më parë.
 • TE ARGAÇI MEMËS-vend në bjeshkë[1]

Demografia[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Banorët e nikushtakut njihen si nikushtakas/i/e/it/et. Në vitin 1519 ky fshat kishte 39 familje. Sipas regjistrimit të vitit 1994 ka pasur 1558 banorë, kurse tani ne vitin 2005 ka 1900 banorë.

Ekonomi[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Nikushtakasit merren me kultivimin e kulturave drithërore, perimeve, pemëve dhe hardhisë së rrushit. Në fshat më herët funksiononte kooperativa bujqësore “Nikushtak”, e formuar në vitin 1957, e cila përfshin rreth 300 hektar sipërfaqe. Viteve të pas komunizmit në fshat filluan gjithashtu të funksionojnë kompani private si "SIA Company", "GRADIS KOO" .,'"BESA PETROL" , "AGONI TRANSS" , "Market MiniMaks" "ALKI CAFFE" etj ..


Historia[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Emri i këtij fshati është i lidhur me emrin e përveçëm shqiptar Nik, Nikush, dhe sufiksin –ak. Zgjerimi i emrave me sufiksin –ush ndeshet edhe tek emrat tjerë shqiptar si Ramush, Malush, Mitrush, Hajrush etj.

Personalitete[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Prof. Dr. Faredin Ebibi u lind më 10.05.1963, në fshatin Nikushtak. Shkollën Fillore e kreu në vendlindje. Pas mbarimit të shkollës fillore u regjistrua në Medresenë “ Alauddin”, në Prishtinë, në vitin shkollor 1979/80, kurse e mbaroi më 1983/84. Pas medresesë ai u regjistrua në Univerzitetin ‘AL-Az’har”, në Kajro – Egjipt, ne Fakultetin e Usuluddin-it, në degën e hadithit, në vitet 1987-1992. Pas diplomimit u kthye në vendlindje dhe u punësua në fshatin Nikushtak vaiz, mual-lim dhe hatib në Xhaminë e Bardhë. Në shtator të vitit 1997, u pranua ligjerues ne Fakultetine Shkencave Islame, në Shkup, në lëndën e hadithit. Më 2006, ai përpos që është ligjërues në lëndën e hadithit, mban edhe postin e dekanit te Fakultetit të Shkencave Islame në Shkup. Në vitin 2003 mbrojti titullin magjistër, në Univerzitetin “EZ-zejtun”, ne Tunis në temën “BURIMET E BUHARIUT DHE METODOLOGJIA E TIJ NË KREUN. DITURIA NGA PËRMBLEDHJA EL-XHAMIUS-SAHIH”, Fakulteti i Usuluddin-it. Ndërsa më 2009, vazhdon doktoraturën në temën “STUDIMI SOCIOLOGJIK I SUNNETIT” , Instituti Sociologjik, Shkup. Hoxhë Faredin Ebibi ka marrë pjesë në mbledhje me karakter Botëror si ajo në vitin 2007 në Ohër. Është autor i disa librave, siç janë: -Ebxhedia e Kur’anit Famëlartë, Kumanovë 1996 -Hyrje në Shkencën e Texhvidit, Shkup 1995 -Hyrje në Shkencën e Hadithit 1, Shkup 1999 -Hyrje në Shkencën e Hadithit 2, Shkup 1999 -Buhariu, jeta dhe veprimtaria e tij, Shkup 1996 -Xhamia. Shkup 2004 -Fjalor Shkollor SHQIP–ARABISHT – ARABISHT-SHQIP, Shkup 2005 -Fjalor Arabisht- Shqip, Shkup 2005 -Kurbani, Shkup 2004 -Terminologjia e Shkencës së Hadithit (Dispensë për Studentë) Shkup 2008 -Metodologjia e Buhariut (Dispensë për Studentë) Shkup 2008 Është edhe bashkautor i librave që vojojnë: -E Drejta Familjare në Islam. Shkup 1996 -Pesë Shtyllat e Fesë Islame, Shkup 1998.

Doc. Dr. ZIJA ABDULLAHU u lind më 29.10.1961 në Nikushtak të komunës së Likovës – Kumanovë Shkollën fillore e kreu ne ne vendlindje. Të mesmën ne “Furkan” Damask – Siri, në vitin 1984/85 Fakultetin e kreu në Univerzitetin El-Ez’her, Fakultetin e Usulud-dinit (Bazat e fesë), katedrën e Akaidit dhe Filozofisë, në vitin 1990, në Kajro – Egjipt. Magjistraturën dhe Doktoraturën në Univerzitetin e Zejtunës në Tunis – Tunizi, më 2000 Në vitin akademik 2010/2011 u bë prodekan i Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë dhe është profesor i rregullt në të njejtin Fakultet. Mori titullin : Prof. Ass. Dr, apo sipas sistemit të vjetër “Docent”, po në të njëjtin vitë, më 2010/2011 Është ligjerues i lëndës së Akaidit në Fakultetin e Studimeve Islame në Prishtinë, që nga viti 2001/2002, i angazhuar në vitin e parë dhe të dytë. Gjatë viteve 2003-2008, u angazhua për katër vitet në të njëjtën lëndë. Viteve të fundit ligjeron në vitin e tretë dhe të katërt te po kësaj lënde. E si ligjerues i Filozofisë së Përgjithshme dhe asaj Islame nga Viti 2010. Ligjërues i lëndës së Orientalistikës në Fakultetin e Shkencave Islame në Shkup gjatë vitit akademik 2000/2001. Ka marrë pjesë në seminare, tribuna, radio e televizione të ndryshme. Ka qenë anëtar i redaksisë së revistës “ DITURIA ISLAME” nga viti 2001-2004. Poashtu anëtar i redaksisë së revistës “BOLETINI”, i Fakultetit të Stuimeve Islame. Është marre edhe me veprimtari shkencore dhe ka botuar: “STUDIMI KRAHASIMTARË I FEVE” botoi Fakulteti i Studimeve Islame, Prishtinë 2010 “SEKTET DHE SHKOLLAT ISLAME” , skriptë për vitin e tretë në lëndën e Akaidit ne Fakultetin e Studimeve Islame, Prishtinë Përkthime ne gjuhën arabe: “Dhuna në qytetrimin perendimor – Islami si rifillim i historisë” të autorit Dr. Melazim Krasniqit e botuar në Halep- Siri më vitin 2007 Priten të botohen së shpejti poashtu : “NDIKIMI I BESIMIT NË SJELLJET E MUSLIMANIT” (botim autorial) “UNI NE KURANIN FAMËLARTË-TRAJTESË PSIKOLOGJIKE KURANORE” (botim autorial) Është recensent i shtatë librave, mentor i më shum se njëzet temave të diplomave ne Fakukltetin e Studimeve Islame në Prishtinë dhe autor i disa artikujve në revista të ndryshme.

Adnan Abdullahi, inxhineri i dalluar tashmë është një kuadër i mirëfilltë që ka mbërritur të jetë i dalluar edhe në mesin e kompanive më të mirënjohura botërore si Siemens.Falë punës dhe angazhimit të tij që nga periudha e studimeve dhe diplomimit në Fakultetin e Elektroteknikës në Linz të Austrisë dhe përkushtimit të tij në punën profesionale, Adnani ka marrë edhe gradën e lartë të projekt – menaxherit në kompaninë Siemens – VAI për shtetet e Ballkanit, Rusisë dhe Francës.Adnani nga viti 1992 udhëtoi drejt Austrisë, menjëherë pas përfundimit të shkollimit të mesëm në Kumanovë dhe atje nisi sfidat e reja duke shprehur gatishmërinë që ti hyjë studimeve në Fakultetin e Elektroteknikës në Linz.Adnan Abdullahi është i specializuar për projekte të tensionit të lartë, transformatorëve, izolatorëve etj. Ai është edhe një poliglot i dalluar i cili zotëron disa gjuhë të huaja, si gjermane, angleze, frenge, ruse, dhe gjuhët sllave të Ballkanit.

Naser Aliji (* 27 dhjetor 1993 në Nikushtak ) është një futbollist me prejardhje Shqiptare. Ai luan që nga 2013 për FC Basel në zvicerane Super League Raiffeisen . Ai luan kryesisht në pozitën e mbrojtësit të majtë e jashtme,Debutimi i tij në Ligën e Super ishte Aliji më 16 mars 2014 kundër FC Aarau (5: 0). Ai gjithashtu ka luajtur për ekipin e Zvicrës U-20 kombëtar.Naser Aliji behet lojtari i pare me origjine nga Ilirida qe vesh fanellen e Shqiperise .

Burhan Aliji u lind ne 29,09,1989 ne Fshatin Nikushtak.Shkollen fillore e kreu ne vendlindje pasi qe familjarisht ishin kthyer nga Zvicrra ne te cilen kishte kryer shkollimin parashkollor.Ne vitin 2001 ne KF Bashkimi kishte filluar karieren e tij si fudballist ne moshen 11 vjecare ne kete klub kishte vazhduar deri ne vitin 2007.Nga viti 2008-2010 ka luajtur per KF Milano te Kumanoves.Pasataj eshte transferuar ne KF Teteks i Tetoves.Ka luajtur edhe per reprezantacionin e Maqedonis deri ne moshen 21 vjecare.Ne vitin 2012 kishte dy oferta nga KF Vardari i Shkupit dhe KF Shkendia e Tetoves.Burhani ishte percakturar per KF Shkendia.Aktualisht luan per KF Euromilk te Shkupit.

Galeria[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Një përmbledhje e fotove të fshatit në periudha të ndryshme kohore.[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Lidhje të jashtme[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]


 1. ^ Marrë nga Kumanova.li.