Portal:Teknologji/Selected articles

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Jump to navigation Jump to search

Zgjedhja[Redakto nëpërmjet kodit]

Artikujt e zgjedhur duhet të jenë artikujt më të mirë në Wikipedia pë kategorinë e teknologjisë

Funksionimi[Redakto nëpërmjet kodit]

Së pari krijohet nëntitulli ===Emri i artikullit=== dhe nën atë shënohet {{/"numri i nentitullit ne rradhe"}} psh {{/22}}

===Emri i artikullit===
{{/22}}

Ne lidhjen qe do te paraqitet duhet te plotesoni me kete stampe:

{{Portal:Teknologji/Selected articles/Layout|
|image=<!-- Një fotografi për artikullin-->
|caption=
|text= <!-- Permbajtja e shkurtuar e nje artikulli, pikat kryesore (7-8 rreshta)-->

|link=<!-- Titulli i artikullit-->
}}

Lista e artikujve të zgjedhur[Redakto nëpërmjet kodit]

Inteligjenca artificiale[Redakto nëpërmjet kodit]

Inteligjenca artificiale

Inteligjenca artificiale (IA) është inteligjenca e makinave dhe dega e shkencave kompjuterike që ka për qëllim për të krijuar atë. Tekstet e librave e definojnë këtë fushë si "studimi dhe dizajnimi i agjentëve inteligjent " ku një agjent inteligjent është një sistem që e percepton mjedisin e tij dhe merrë masa për të maksimizuar shanset e tij për sukses. John McCarthy, i cili solli termin më 1956, definon atë si "shkenca dhe inxhinieria e bërjes së makinave inteligjente ". Në kohërat e lashta të menduarit të makinave dhe qenieve artificiale janë paraqitur në mitet greke, të tilla si Talos dhe Kretës, robotë të artë Hephaestus dhe Galatea të Pygmalionit. Mekanika është zhvilluar nga filozofët dhe matematikanët që në antikitetit.

Arkeologjia[Redakto nëpërmjet kodit]

Arkeologjia

Arkeologjia është shkenca që studion qytetërimet dhe kulturat njerëzore të së kaluarës, dhe lidhjet e tyre me mjedisin rrethues, nëpërmjet mbledhjes, dokumentimit dhe shqyrtimit të gjurmëve lëndore që kanë mbetur (arkitekturës, dorë-punimeve, mbetjeve biologjike dhe njerëzore).

Arkeologjia ndahet zakonisht në: arkeologjia e tokës dhe arkeologjia e nënujit (arkeologjia nënujore) të cilat kanë të përbashkët metodologjinë e kërkimit dhe studimit pavarësisht nga ambienti ku ato zhvillohen, në degë sipas periudhës ose kulturës së objektit të studiuar (p. sh. arkeologjia klasike,arkeologjia industriale, dhe paleontologjia) ose sipas veçantive teknike të studimit (arkeologjia eksperimentale), ose sipas cilësive problematike (arkeologjia urbane) ose edhe mbi bazën e llojit të lëndës së hulumtuar (p. sh. numizmatika ose epigrafia).

Energjia[Redakto nëpërmjet kodit]

Energjia

Energjia (greq. ενεργός, energos, "në punë") në fizikë, është aftësia e ndërveprimit të një sistemi me një tjetër. Energjia ka të bëjë edhe me fuqinë e kërkuar për të lëvizur apo zhvendosur një peshë në një largësi të caktuar. Sa më e rëndë të jetë pesha ose sa më e gjatë largësia, aq më shumë energji nevojitet.

Ka shumë lloje energjish: energji kimike nga fosilet djegëse, energji elektrike nga shfrytëzimi i fuqisë se ujit, energji diellore, energjia e erës, energji termale, dhe energji bërthamore nga ndarja e atomit. Njësia e energjisë është Xhuli me shenjë "J", për nder të Xhejms Xhulit.

Puna dhe ngrohtësia kanë të njëjtën njësi energjie, por janë koncepte fizike krejtësisht të ndryshme.

Energjia ndodhet në çdo sistem mekanik të veçuar.


Kompjuteri[Redakto nëpërmjet kodit]

Kompjuteri

Kompjuteri (mbledh, njehsoj) është një pajisje elektronike që ruan dhe përpunon të dhënat sipas një liste udhëzuese. Kompjuter quajmë një mekanizëm të automatizuar i cili transformon një njësi impulsive (quajtur informacione, të dhëna në hyrje) në një tjetër ose krijon një njësi të re (quajtur e dhënë, informacion në dalje).

Funksionaliteti i kompjuterit është rezultat i një kombinimi të mirfilltë efektiv në mes të elementit softuerik dhe harduerik.

Artikulli-5[Redakto nëpërmjet kodit]

Portal:Teknologji/Selected articles/5

Artikulli-6[Redakto nëpërmjet kodit]

Portal:Teknologji/Selected articles/6

Artikulli-7[Redakto nëpërmjet kodit]

Portal:Teknologji/Selected articles/7

Artikulli-8[Redakto nëpërmjet kodit]

Portal:Teknologji/Selected articles/8

Artikulli-9[Redakto nëpërmjet kodit]

Portal:Teknologji/Selected articles/9

Artikulli-10[Redakto nëpërmjet kodit]

Portal:Teknologji/Selected articles/10